Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Leacul iernii – RIDICHEA NEAGRĂ

Foto: Shutterstock

N-o să uit niciodată primul an în care am pus în pământ, cu mâinile mele, semințe de ridiche neagră. Era la sfâr­șitul lunii iulie, într-o vară secetoasă, cu arșiță copleșitoare. Mi-am zis, în sinea mea, că nu e chip să iasă vreodată plante din astfel de semințe supuse unui mediu atât de neprielnic. Și totuși, în scurt timp, lăstarii de ridiche neagră au zâmbit veseli la soare și s-au dezvoltat uimitor de repede, fără îngrășăminte chimice și fără pesticide. A trecut toamna și n-am reușit să recoltez ridichea neagră la timp… La începutul lunii decembrie, s-a instalat fri­gul, și ridichea a fost aco­perită de un strat gros de zăpadă. M-am întris­tat, cre­zând că plantele mele au în­ghețat și totul e pierdut. Nu mică mi-a fost însă bucu­ria când, după topirea zăpe­zii, ridichea neagră și-a etalat din nou splendoarea, fără să fie afectată de frig. De a­tunci mi s-a inoculat în min­te con­vingerea că ridichea neagră are ceva în plus față de alte legume. În construc­ția ei, Creatorul a pus sub­stanțe mi­nunate, care, trans­fe­rate la om prin consum, pot deveni un ali­ment-medica­ment pentru vindecarea multor afec­țiuni și pentru întărirea sănătății.

Acum, după sărbători îndestulătoare, plutește în aer dorința de schimbare. Dorim să fim mai sănătoși și să trăim mai natural. Pentru asta, nu trebuie să căutăm fructe și legume exotice, care adesea sunt contaminate cu reziduuri de pesticide și îngrășăminte chimice, ci să ne oprim la mo­desta ridiche neagră, numită și ridiche de iarnă, cultivată la noi în țară în condiții ecologice. Vom beneficia cu certitudine de virtuțile ei neprețuite pentru sănătate.     

Când consumăm ridiche neagră, doctorii ar trebui să ia o pauză

Așa spune, în mod sugestiv, un vechi proverb chinezesc, a cărui valabilitate este confirmată de studiile științifice din ultimele două decenii. În prestigioasa revistă Nutrients din 2019, a fost publicat un studiu sud-coreean, care cuprinde o sin­teză a principalelor cercetări științifice reali­zate asupra ridichii negre. Din studiile de cer­cetare și din experiența terapeutică de câteva milenii, aflăm că ridichea neagră exercită acțiuni curative uimitoare asupra organismului uman. Curăță și reabilitează filtrele organismului: ficat, rinichi, intestine, plămâni și piele.

Adesea, funcționarea organismului nostru este alterată de acumularea unor toxine provenite din exterior (tutun, alcool, medicamente, alimente, poluanți) sau produse în interiorul organismului (deșeuri metabolice, radicali liberi etc.). În aceas­tă situație, organele de filtrare din organism (ficat, rinichi, intestine, plămâni, piele) sunt colmatate și funcționează anormal, cu implicații negative în generarea unor boli grave. În acest caz, putem să apelăm la fitonutrienții din ridichea neagră, care au un pronunțat efect de curățare (detoxifiere) și reabilitare a filtrelor organismului.

Ficat

În studiile de cercetare efectuate pe oameni, s-a descoperit că ridichea neagră are acțiune hepatoprotectoare, asociată cu capacitatea de a reduce colesterolul și de a preveni astfel formarea litia­zelor biliare. Doctorul Ibrahim Guillermo Castro, de la Uni­versitatea Națională Autonomă din Mexic, a demonstrat prin­tr-un studiu științific experimental că ridichea neagră dezinte­grează calculii biliari de coles­terol din vezica biliară, ajută funcțiile biliare și hepatice și reduce co­lesterolul din sânge.

Un alt efect benefic al ridi­chii negre este prevenirea și tra­tarea steatozei hepatice al­coolice și non-alcoolice (ficatul gras). Compușii sulfurați din ridichea neagră îm­preună cu fibrele solubile și insolubile captează și blochează alcoolul și re­ziduurile de medica­men­te, pesticide, îngrășă­min­te chimice, deter­genți, hidrocarburi halo­genate, dibenzofurani po­liclo­ri­naţi, solvenţi organici, metale grele etc., facilitând evacuarea lor din organism pe cale fecală sau urinară.

Rinichi

Când se regăsesc în concentrație excesivă în urină, anumite substanțe toxice din sânge for­mează cristale în rinichi sau în vezica urinară. Acestea se pot agrega și pot forma calculi renali. Ridichea neagră deține proprietăți diuretice remarcabile, care favorizează creșterea fluxului urinar și împiedică formarea calculilor renali, sau dacă aceștia sunt deja prezenți, ridichea neagră poate exercita o erodare treptată, urmată de eli­minarea lor prin canalele urinare. Vestea bună este că cercetătorii clinici au constatat că ridichea neagră calmează durerea, în cazul eliminării cal­culilor renali.

Intestine

Ridichea neagră este în mod curent folosită pentru stabilizarea tulburărilor digestive cauzate de un exces alimentar sau de ali­mente cu acțiune agresivă asupra tubului digestiv. Acțiunea ridichii negre începe încă din stomac, un­de crește secreția de mucus gas­tric, realizând astfel o protecție a pere­telui stomacal și împedicând astfel balonarea, greața și durerea abdo­minală. Efectul laxativ al ri­di­chii negre permite o accelerare a diges­tiei și o eliminare mai ra­pi­dă a sub­stanțelor toxice din intestine.

Plămâni

Plămânii asigură, înainte de toate, o eliminare din organism a deșeurilor gazoase (dioxid de carbon), dar și a deșeurilor lichide (mucus) sau a substanțelor nedorite, precum tutun, alcool, anu­mite medicamente, solvenți, acizi grași volatili, acetone etc. Prin consumul de ridiche neagră, mucusul de pe căile respiratorii se subțiază, iar bacteriile și virusurile patogene sunt anihilate, fapt ce permite o mai bună circulație a aerului și o eliminare treptată a toxinelor.

Piele

Pielea, cel mai mare organ al corpului ome­nesc, îndeplinește și funcția de filtru, putând elimina prin transpirație toxinele prezente în corp. Eliminarea abundentă a toxinelor prin piele se întâmplă atunci când funcția ficatului este pertur­bată sau redusă. În acest caz, ficatul solicită glan­delor sebacee să elimine toxinele prin piele pentru a corecta disfuncția. Ca să prevenim eli­mi­narea toxinelor prin piele, este important, așadar, să stimulăm funcțiile ficatului, iar ridichea neagră este neîntrecută în această misiune. Tre­buie menționat și faptul că antioxidanții și fitonu­trienții cu sulf din ridichea neagră hrănesc cola­ge­nul, reduc semnele inestetice și combat îmbă­trânirea prematură a pielii.

Beneficiile consumului de ridiche neagră

Reduce inflamația cronică

Inflamația acută este considerată un mecanism de apărare fiziologic primar, care ajută orga­nismul să se protejeze pe termen scurt împotriva infecțiilor, arsurilor, substanțelor chimice toxice, alergenilor sau altor stimuli nocivi. O inflamație necontrolată și de lungă durată, numită inflamație cronică, poate acționa însă ca un factor cauzator pentru multe boli cronice (artrită, cancer, obezi­tate, diabet zaharat, ateroscleroză, boala ficatului gras non-alcoolic, adenom de prostată etc.). În anul 2020 au fost publicate două studii științifice, (unul indian, iar celălalt sud-coreean), care de­mon­strează că ridichea neagră are un efect anti­inflamator semnificativ acut și cronic. Trebuie însă spus că medicina tradițională a consemnat încă din Antichitate că eliminarea toxinelor din organism prin consumul de ridiche neagră con­duce în mod natural la reducerea inflamației.

Crește imunitatea organismului

Ridichea neagră conține antioxidanți puter­nici, are o acțiune tonică, detoxifiantă şi mine­ralizantă, calități care asigură ridicarea imunității organismului şi creșterea capacității acestuia de a se apăra împotriva infecţiilor microbiene. În ace­laşi timp, inhibă alergiile şi eczemele alimen­tare și reglează digestia. Ridichea neagră este recomandată că aliment funcțional, cu    potențial imunomodulator.

Combate constipația și ajută la slăbit

Prin cantitatea ridicată de fibre și substanțe amare pe care le conține, ridichea neagră norma­lizează tranzitul intestinal, promovează o miș­care lină a intestinului și tratează constipația prin­tr-un efect laxativ. În plus, acţiunea anti­microbiană exer­citată de ridichea neagră asupra florei di­gestive conduce la supri­marea patologiei tubului digestiv și la îmbunătățirea digestiei. În plus, studiile de cercetare arată că ri­dichea neagră poa­te promova pier­derea în greutate prin accelerarea eliminării grăsimilor din organism. Combinația de ridiche neagră cu alte legume creează o sen­zație pre­lungită de sațietate și reduce indi­cele glicemic al celorlalte alimente.

Scade glicemia și tratează diabetul zaharat 

Un studiu realizat la Universi­tatea de Știință și Tehnologie din Iordania în 2017 conclu­zionează că rădăcina de ridiche neagră are un efect antidiabetic real și se do­vedește extrem de benefică în scă­derea glicemiei. La aceasta se poa­te adăuga cali­tatea ridichii negre de a accelera metabolismul, de a îmbunătăți hemostaza gluco­zei indusă de hormoni și de a reduce absorbția de glucoză în intestin.

Previne și tratează tumorile maligne

Mai multe studii științifice au consemnat efectele antiproliferative din ridi­chea neagră în diferite forme de cancer (cancer de ficat, cancer de colon, cancer mamar, cancer de col uterin, cancer pulmonar și cancer de prostată).    Sub­stan­țele active din ridichea neagră prezintă avantajul că vizează selectiv celulele canceroase, fără a afecta celulele normale, ceea ce este o condiție prealabilă pentru un medicament anticancer de va­loare.

Luptă cu radicalii liberi și combate stresul oxidativ

Stresul oxidativ determinat de o suprapro­duc­ție de radicali liberi în organism poate genera mul­te patologii grave la om: boli degenerative (Alz­hei­mer și Parkinson), boli inflamatorii (ast­mul și bo­lile pulmonare, poliartrita reumatoidă), afec­țiuni renale (glo­merulonefrita acută sau insu­fici­ența re­na­lă), cancerul, accelerarea îmbătrânirii etc.

Potrivit studiilor de cercetare, antioxi­danții din ridichea neagră, antocianii, vita­minele și nutrienții minerali ajută la redu­cerea stresului oxidativ și la neutralizarea radicalilor liberi, fapt ce conduce la di­minuarea semnificativă a riscului de boli cronice.

Cum se consumă ridichea neagră și ce măsuri de precauție trebuie luate

Ridichea neagră prezintă o valoare maximă a principiilor active    în stare crudă, proaspătă. Procesarea termică prin fierbere, coacere, prăjire etc., reduce extrem de mult potențialul curativ al acestei legume valoroase. În stare proaspătă, ridichea neagră se poate consuma în salate de crudități, în amestec cu alte legume. De obicei, se răzuiește sau se taie în lamele subțiri, neapărat împreună cu coaja. Trebuie însă să recunoaștem că gustul și mirosul ridichii crude nu sunt deloc îmbietoare și încurajatoare. Compușii sulfurați din ridichea neagră impri­mă un gust înțepător-amărui și un miros ne­plăcut. De aceea, în pofida calităților tera­peu­tice de excepție ale ridichii negre, con­sumul acestei legume ră­mâne încă destul de scă­zut.

Preparatele și extrac­tele naturiste (suc, sirop, tinctură, extract gliceric, extract uleios etc.) nu valorifică, din păcate, potențialul terapeutic in­tegral al ridichii negre, ci doar părți din acesta.

Pulberea mineralizată de ridiche neagră și avantajele ei

M-a preocupat multă vreme gândul de a găsi o formă acceptabilă de consum a ridichii negre, estompând gustul și mirosul, dar păstrând nealte­rate proprietățile ei medicinale. Forma finală, introdusă în producție și comercialaizată ca supli­ment alimentar, este pul­berea minera­lizată de ri­diche neagră, un produs inovativ, caracte­rizat prin multe avantaje:

– Valorifică potenția­lul integral al ridichii ne­gre crude (inclusiv coaja), fără a extrage sau a eli­mina părți din aceasta.

– Fitonutrienții din ri­dichea neagră nu sunt dis­truși prin procesare termică, deoarece produsul este uscat la temperaturi sub 37º C.

– Gustul și mirosul ridichii crude sunt estom­pate considerabil, prin mărunțire umedă și uscată.

– Produsul este obținut în condiții organice, fără adaos de substanțe chimice de sinteză.

                  Pulberea mineralizată de ridiche neagră este ambalată în borcane din sticlă de 280 ml. Tra­ta­mentele cu ridiche neagră pentru afecțiunile descrise în articol variază ca durată, în funcție de ti­pul, gravitatea și vechimea proble­mei de sănă­tate. În cele mai multe cazuri, se înregistrează efecte bene­fice chiar din prima zi de tratament.

Mod de administrare:

În mod obișnuit, se iau câte două lingurițe pli­ne cu pulbere de ridiche neagră, de trei ori pe zi, cu 15 minute înainte de mesele principale. E bine să se țină sub limbă 5-10 minute, amestecându-se bine cu saliva, după care se înghite cu apă.

Precauții privind consumul de ridiche neagră

Georgiana Căucean

Ridichea neagră este, în prin­cipiu, bine tole­rată de organism. Efectele adverse sunt rare, dar uneori se pot manifesta prin arsuri la stomac, tulburări intestinale sau alergie cutanată. Nu se recomandă consumul de ridiche neagră persoa­nelor care au ulcer gastric sau care au căile biliare obstrucționate de calculi.

GEORGIANA CĂUCEAN – consilier nutriţie ALIMENTE GERIATRICE, Poiana Horea, tel. 0729/66.81.08, e-mail:   [email protected]; www.alimente-geriatrice.ro

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian