Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

10 ierburi pentru puterea de a îndura

– Să ne înarmăm cu răbdare în timpurile pe care le trăim e un dar fără preț. În tradiția populară, există cel puțin 10 plante care ne ajută să rezistăm atunci când timpul e cel care nu mai are răbdare –

Jaleșul

Hildegard van Bingen lău­da Jaleșul veritabil (Sta­chys officinalis) ca plantă vin­de­cătoare „producătoare” de somn lin, care, în plus, lim­pezește simțurile. De aceea, le recomanda persoanelor care-și pierdeau practic min­țile din lipsă de răbdare să-și pună Jaleș pe inimă.

Astăzi, Jaleșul se ad­mi­nistrează mai ales sub for­mă de ceai, care, în plus, are efect cal­mant și a­su­pra mi­gre­nelor. Plan­­ta sălba­tică crește adeseori în pădurile rare, de foioase.

Levănțica

Aroma ușor condimentată și dulceagă a Lavandei (Lavandula augustifolia) calmează și creează o atmosferă relaxată, atât de apreciată mai ales atunci când avem de înde­pli­nit sarcini neplă­cute și mo­notone. Fiecare dintre noi am avut parte de astfel de momente și, pentru a le evi­ta, e bine să a­vem lângă noi un buchețel de Le­văn­țică. Sau să pulveri­zăm în încăpere ulei de Levănțică, în loc de deodorizante.

Floarea – pasiunii

Floarea-pasiunii sau Passiflora ajută împotriva nervozității și a agi­tației de orice fel, cum ar fi stările de hiperiritabilitate sau de nerăb­dare nervoasă. „Res­­ponsa­bi­le” pen­­­tru cal­mul profund produs de Pas­siflora sunt fla­vonoidele și ule­iurile ete­rice pe ca­re le conțin. Floa­rea-pasiu­nii are un efect cal­mant asupra u­nui anumit neu­ro­transmițător din creier, care ne reglează som­­nul.

Cicoarea

Este o floare sălbatică, de cu­loare albastră strălucitoare, care creș­­te în păduri dar și pe marginile drumurilor și care pro­­voacă un gen de răbdare voioasă, a­tunci când cine­va aș­teaptă ceva cu dor, mai ales în dragoste. Ci­chorium in­­tybus sto­pea­ză insis­ten­ța, crampo­na­rea și cică­lea­la. S-ar pu­tea ca Cicoarea să fie „floarea albastră” a ro­manticilor?

Valeriana

Nerăbdarea are mai multe fețe: fie îți ieși din fire că stai la o coa­dă nesfârșită și nu-ți mai vine odată rân­dul, fie că nu mai poți lucra din cauza bucuriei unei așteptări – efectul e același. Nivelul adrenalinei crește, crește și încordarea, iar tru­pul și su­fletul nu-și mai găsesc liniștea. În aceste situații, Valeriana e cea care ne conferă mai multă răbdare și calm.

Verbina

Verbina li se recomandă celor ce nu mai au răbdare cu persoanele din jurul lor – mama care reacționează nervos când copilul nu e-n stare să rezolve o problemă la matematică, colericul care se pu­ne pe urlat imediat ce lucrurile nu merg așa cum trebuie, meșterul care-i smulge uce­nicului neajutorat unel­tele din mână, când se mișcă prea încet etc. Verbina (Verbena offi­­cinalis) ne ajută să le acordăm tim­pul necesar celor care au nevoie de el și să mai trecem cu vederea câte-o gre­șeală.

Pelinița

Planta medicinală care crește în nenumărate grădini are un efect general cal­mant, relaxant și bine­făcător, mai ales pentru zona bazinului infe­rior. Din acest motiv, Pelinița a fost considerată întotdeauna ca plantă pentru fe­mei, care poto­lește durerile men­struale.

Pe plan psihic, Pelinița (Artemisia vulgaris) le este re­comandată persoanelor care nu mai au deloc răb­dare și înțelegere pentru ele însele și se dau bătute în mod regulat și prea repede.

Hameiul

Tensiune maximă, agitație ner­voasă și pierderea răbdării. Cei ce n-au putut dormi nopți în șir înain­tea unei călătorii știu despre ce este vorba. O bucurie anticipată e o emo­ție frumoasă până la un anumit grad. Dar la un moment dat, starea se schimbă și lipsa de somn devine chinuitoare. În acest moment devin folositoare substanțele amare din Hamei (Humulus lupulus), capabile să stimuleze relaxarea nocturnă.

Coada-șoricelului

Coada-șoricelului (Achillea mil­le­folium), are efect stabilizator, armonizant și calmant. Stimulează echilibrul și indulgența și ajută, în plus, la recunoașterea propriilor puteri. În antichitate, era folosită pentru vindecarea rănilor, iar denu­mirea (Achillea) se referă la răz­boi­nicul Ahile, considerat invulnerabil. În realitate, planta chiar conține ta­ninuri cu efect astringent, care ajută la vindecarea rănilor.

Coada-calului

Stimulează perseve­ren­ța, rezistența tenace și răbdarea atât de necesare celor ce și-au propus atin­gerea unui scop, mai ales când ești obligat să exersezi zilnic, din greu, în vreme ce alții se descurcă ușor, cât ar bate din palme. Pe plan psihic, planta (Equisetum arvense) conferă fermitate și disciplină, iar pe plan fizic, „dăruiește” păru­lui, pielii și unghiilor un plus de structură, de densitate și de elasticitate, datorită acidului silicic pe care-l conține.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian