Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

SELECȚIA „FORMULA AS”

* H. C. Andersen, „Bazarul unui poet. Memorii de călătorie în Germania, Italia, Grecia, Orient și țările dunărene, 1840–1841”, traducere din daneză şi note de Grete Tartler şi Ana-Stanca Tabarasi-Hof­fmann, Editura Humanitas (tel. 0723/68.41.94)   

Hans Christian Andersen (1805-1875) cre­dea în providenţa care ştie ea ce face, îndrep­tând totul spre mai bine. Iar providenţa a făcut ca şi azi, la 217 ani de la naşterea lui, să fie cu­noscut în toată lumea ca autor de poveşti pe care părinţii le citesc copiilor de atâtea şi atâtea generaţii. Spre deosebire de alţi autori celebri de basme, care şi le-au cules şi le-au prelucrat din folclor (fraţii Grimm, de exem­plu), dintre cele 156 de poveşti ale lui Ander­sen, 147 sunt rodul propriei imaginaţii. Cine nu ştie azi „Răţuşca cea urâtă”, „Mica sirenă”, „Hai­nele cele noi ale împăratului”, „Degeţica”, „Prin­ţesa şi bobul de mazăre”, „Fetiţa cu chi­bri­turi” ş.c.l.? Dar „prinţul literaturii daneze” – ce poate fi citit în 123 de limbi, fiind printre cei mai traduşi scriitori din lume alături de Shakespeare – n-a scris doar basmele ce l-au fă­cut nemuritor. Născut într-o    familie săracă, şi-a părăsit la 14 ani oraşul natal, Odense, pen­tru Copenhaga, unde îşi visa o carieră în teatru, ca actor. A avut noroc de sprijinul material şi pro­tecţia unui anu­mit Eduard Collin, fiul direc­torului Teatrului Regal, ca­re l-a ajutat să-şi ter­mine li­ceul şi să debuteze ca poet. Nu literatura pentru co­pii îl interesa în mod spe­cial şi nu la ea se limitează opera lui scrisă, care în ediţie com­pletă cuprinde şi şase ro­mane, vreo 30 de piese de teatru, poeme, povestiri de că­­lătorie, scrieri auto­bio­­gra­fice, plus o abundentă cores­pon­denţă. Din acestea din urmă reiese excen­tri­citatea omului. Sigur că intimitatea unui artist celebru nu ne poate interesa decât în raport cu ope­ra, iar ope­ra lui Andersen, s-a spus la bicen­tenarul naşte­rii, nu e mai puţin enigmatică decât autorul ei, un bărbat care a fost cast toată viaţa şi a murit la 70 de ani virgin. Originalitatea lui de poves­titor nu constă nici în stil, nici în carac­terul re­voluţionar al ideilor politice, religioase, este­tice. Propriu îi e modul cum se reprezintă sim­bolic în calitate de om originar din sărăcime şi ajuns în elita intelectuală, recunoscut acolo şi de atunci drept unul de-al ei. Această dublă apartenenţă, la oamenii simpli şi la membrii de vârf ai societăţii, dă profunzime operei lui H.C. Andersen, în toate genurile în care s-a ilustrat. „Bazarul unui poet”, cel mai cunoscut volum al său de călătorie, a apărut acum la noi pentru prima oară în ediţie integrală, impecabil tradusă din original şi îngrijită de poeta Grete Tartler şi de fiica ei, Ana-Stanca Tabarasi-Hoffmann. Din prefaţă aflăm că „tatăl” „Micii sirene” era deja un scriitor cunoscut în Danemarca, apreciat şi de regele Christian al VIII-lea. El i-a finanţat călătoria al cărei rod e „Bazarul…”, publicat în 1842. Cititorul de azi care se întoarce în timp cu 180 de ani pentru a-l însoţi pe poet va călă­tori cu trenuri şi vapoare cu aburi – noutăţi de ul­ti­mă oră la acea vreme, care i se par lui Ander­sen vrăjitoreşti născociri ale minţii omeneşti. Pre­vede că ele vor schimba lumea şi e entuzias­mat. Folosind variate moduri de relatare – po­vestire cu tâlc, reportaj, schiţă uneori umoristi­că, por­tre­te, im­pulsuri poetice romantice, de­bor­dând senti­mental, eseu erudit – memoriile da­nezului educat în spiritul modestiei şi al echi­tăţii sociale, dar cu atenţia spre nou şi bizarerie sunt în mod spe­cial atractive pentru cititorul ro­mân. Că­lă­toria pe Dunăre spre vărsare, perioa­dele de ca­rantină pentru holeră, impuse încă de la Orşova, au un ecou mai puternic pentru noi, azi. La drept vorbind – scrie Andersen – „toţi ne aflăm în carantină pe această lume, până ni se îngăduie să facem marea călătorie la cer”.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian