Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

LUCIAN DUMITRU (Primarul comunei Dridu, jud. Ialomița): „Ai vreo problemă? Mergi la Luci și te-ajută!”

Dridu e o așezare tipică, de câmpie: întin­deri nesfârșite, păduri de salcâm, lacuri, frumusețe naturală și liniște. Oamenii, însă, n-au mișcat un deget să o sporească. Adminis­tra­tiv, nu s-a întâmplat nimic în comună, vreme în­delungată. Au crescut doar gunoaiele, din centru până pe câmp. Dar spre sfârșitul lui 2020, ca prin mi­nune, localitatea s-a luminat. Au dispărut petu­rile de pe străzi, vântul n-a mai ridicat nori de praf, pri­măvara, centrul s-a umplut de flori, de zici că Dridu a fost prima ei stație de oprire. Prea-minunata întâm­plare avea o cauză: un nou primar. Un primar care a reușit să schimbe radical, atât aspectul lo­calității, cât și mentalitatea oamenilor. Expresia „omul sfințește locul” i se potrivește de minune lui Lucian Dumitru, primarul comunei Dridu din județul Ialomița.

Iubire veche

– De ce ați dorit să fiți primar, domnule Du­mi­tru?

– De dragul oamenilor, al locului în care trăiesc și pentru că nu sunt de acord cu ideea de a sta și a aștepta să se facă lucruri. Lucrurile nu se fac de la sine, trebuie tu să le faci. Și-apoi, e dragoste veche între mine și locul acesta, în care m-am năs­cut și am copilărit. Cunosc câmpu­rile din jurul comunei ca pe pro­pria-mi curte. Vin dintr-o familie mo­des­tă, cu greutăți, dar extrem de mun­citoare. Am fost mereu prezent în mijlo­cul oame­nilor, chiar și fizic, deoarece sunt frizer de meserie, și frizeria era în centrul satului. De prin 2003, am în­ceput să mă implic concret în viața comunității, m-am ocupat de echipa de fotbal, de tot felul de ac­țiuni caritabile, apoi am acceptat să devin consilier. Din păcate, în această postură nu prea am găsit înțelegerea la care speram, m-am lovit de un zid al nepăsării, așa că, în timp, m-am retras. Fără însă a pierde vreo secundă le­gătura cu oamenii. Cu câteva luni înainte de alegerile din 2020, oamenii veneau tot mai des la mi­ne: „Fă ceva, nene, fă ceva, că nu se mai poate așa!”. Nu m-au lăsat până nu am can­didat. Deci am devenit primar pentru că cetățenii din Dridu mi-au cerut asta. Astfel se și explică faptul că am câștigat cu un procent foarte mare.

„Secretul scaunului”

– Faptul că ați lucrat ca frizer chiar în mijlocul satului, pe unde trece toată comuna, v-a ajutat?

– Enorm! Meseria asta are o vorbă: „secretul scaunului”. Oamenii se așază și își spun oful. Dar nu oricui, ci unuia care știe să asculte, să sfătuiască și, mai ales, să tacă, să țină sub lacăt secretul. Ani și ani, cam așa a fost: „Ai vreo problemă? Mergi la Luci și te ajută”. Am învățat foarte multe despre co­munitate din toate conversațiile astea, indiferent de condiția omului. Azi, în munca de administrație pe care o fac, mă ajută incredibil faptul că știu neajun­surile fiecăruia, îmi cunosc personal concetățenii de câteva generații. Mi-am jurat să nu mă schimb ni­ciodată, să fiu în primărie același Luci, care eram la frizeria din centru. Zilnic sunt printre oameni, în piață, în magazine, la câmp, vorbesc des și cu cei care-și îneacă necazul în câte o bere, la birt. Sunt toți ai mei.

– În primărie aveți ajutor pe măsură?

– Le-am spus de la început celor cu care lucrez să vină și să pună inimă și energie în treaba asta, ca și cum ar fi afacerea lor personală. Nu a durat mult și au înțeles, iar azi e o atmosferă exemplară, fără conflicte sau bisericuțe. M-am înconjurat de oameni capabili, pricepuți, muncitori și, foarte important, inimoși. Nu avem secrete, ușa mea nu e niciodată închisă, fiecare cunoaște orice acțiune. Uitați, a venit Curtea de Conturi în control deunăzi și mi-a atras atenția că erau prea puține semnături pe o achiziție minoră, o plasă de gard. Le-am spus că pot chema pe loc orice angajat, să-l întrebe despre ea. Au in­trat într-un birou și au ales la întâmplare: „Păi, cum unde e plasa? La stadion!”, a răspuns imediat o doamnă din cu totul alt departament. Trans­pa­rență, încredere, toate acestea aduc liniște la locul de muncă. Iar rezultatele se văd în toate proiectele.

„Nu mai pleacă lumea, ba mulți se întorc”

– Care sunt proiectele deja finalizate, realizările primăriei Dridu, în acești doi ani?

Printre oameni

– Curățenia a fost primul meu gând. Eu însumi sunt un om foarte ordonat, și când am văzut mizeria întinsă din centru până în pădure, mi-am jurat să fac Dridu să sclipească de curățenie. Nu tocmai ușor, doar 300 din 1900 de gospodării aveau contracte de salubritate. Vă rog să mă credeți că am găsit lucruri aruncate în câmp, care au peste patruzeci de ani, sunt acolo din copilăria mea, așa că de doi ani igie­ni­zez comuna non stop. Chiar din curtea primă­riei am scos cinci cami­oane de resturi, de la ce­nu­șă din sobe până la obiec­te din birouri. Acum, curtea este plină de flori, o ade­vărată grădină. La fel, centrul comunei e re­fă­cut, am reamenajat pia­ța, totul e pavat și arată tare frumos. Chiar zilele tre­cute mă uitam pe câmp că răsar florile. Mi-a ve­nit să plâng de bucurie să le văd în locul mun­ților de gu­noi. Ușor, ușor, și oa­menii învață să nu mai arunce aiurea, să păstreze curățenia. Alte proiecte finalizate… Din septembrie funcționează grădinița cu program prelungit, clădire ridicată de la zero. Am terminat renovarea terenului de fotbal, cu cabine și tribune. Sala de sport a școlii este, de asemenea, nou-nouță. Grădinița și școlile au, în sfârșit, auto­rizație ISU. Un alt proiect definitivat: iluminatul stra­dal inteligent, cu o mie de lămpi. Acestea au sis­teme performante, accesate prin GPS, prin care putem să le folosim la ce intensitate vrem, în funcție de nevoia locului. Nici nu vă imaginați ce economie fantastică facem astfel pe consumul de electricitate! O altă realizare: fondul funciar. Probleme grave aveam aici, dar azi cred că suntem una dintre puți­nele primării care a terminat toată treaba pe Legea 18, adică punerea în posesie a terenurilor. Doamne, am găsit procese vechi, complicate, kilograme de bi­bliorafturi cu documente adunate în zeci de ani. Le-am rezolvat pe toate, majoritatea amiabil. Cum am reușit? Cu răbdare, ascultând oamenii ore întregi, fiindcă majoritatea proceselor erau adâncite din ran­chiună, conflicte vechi, de zici că eram cu toții personaje din Moromeții. Am avut oameni care au plâns în biroul acesta de bucurie când au văzut că într-o singură zi au rezolvat neînțelegeri vechi de trei­zeci de ani! Ai răbdare, îi asculți, vezi obiectiv unde au greșit ei, unde primăria, te zbați să fie pace. Toate conflictele sunt stinse azi, iar consecințele, ex­traordinare: oamenii se întorc în sat, casele bătrâ­nești se renovează una după alta, se construiesc al­tele noi. Am eliberat într-un an certificate de urba­nism cât în ultimii zece ani la un loc. Să nu mai spun câte locuri de casă sunt date. Suntem astfel una din­tre pu­ți­nele localități rurale care nu a scăzut demo­grafic. Nu mai pleacă lumea, ba, dimpotrivă, mulți se întorc.

– Ce proiecte aveți în derulare?

– Amenajăm piste de biciclete, șase kilometri pe drum județean și patru, pe cele comunale. Fondurile sunt accesate din PNRR. Pistele vor fi, de asemenea, iluminate inteligent. Comuna va fi digitalizată com­plet, hărți, nomenclator stradal, se va ști exact si­tuația fiecărui petic de pământ. Foarte mult țin la partea ecologică, de aceea avem deja proiecte sem­nate pentru pompe de căldură și panouri solare la școală, primărie, bibliotecă. Vor fi de asemenea două stații pentru încărcarea mașinilor electrice, mai ales că investitorii de la noi din comună au deja astfel de autovehicule nepoluante. Șaizeci de camere video supraveghează întregul Dridu, douăzeci deja func­ționează. Căminul cultural va fi gata până la sfârșitul anului, e în lucru prin Cam­pa­nia Națională de Investiții. La fel și stația de apă: până la finalul anu­lui vom avea cea mai modernă stație de apă de pe piață. Pe termen ceva mai lung este re­țeaua de gaze naturale pen­tru comună, dar proiectul e apro­bat, iar contractul se sem­nează chiar luna vii­toare.

„Dau sfaturi și de căsătorie…”

– Ce înseamnă, domnule Dumitru, să fii un bun primar?

Grădina din curtea primăriei

– Cred că trebuie să te îngrijești de oameni ca de propria familie. Să le fii prie­ten. Sincer, șaizeci la sută dintre ce­tățenii care vin la mine au probleme per­­sonale, fără legătură cu adminis­tra­ția. Vă rog să mă credeți că dau și sfa­turi de căsă­torie, o făceam și în salonul de frizerie, o fac și de la biroul de pri­mar. Un alt aspect la care țin: nu întorc niciodată un gest urât. Chiar atunci când știu că s-a vorbit urât de mine, nu sunt răzbunător. Semeni răz­boi, culegi război. Cât despre administrația în sine, să fii bun primar înseamnă trei lucruri: să atragi fon­duri, să atragi investitori și să-ți alegi echipa per­fectă. Poate aș mai adăuga la asta o bună relație cu Consiliul Ju­dețean, ca să aibă încredere în tine și în ceea ce le propui. Pe mine mă ajută foarte mult. Se laudă cu mine, trimit primari din tot județul să „ia lecții” de la Dridu.

– Viață personală mai există pentru un pri­mar?

– Ați pus degetul pe rană: nu prea mai am timp pentru familie, dar mă străduiesc să nu o neglijez. Fac tot posibilul să nu ajung acasă mai târziu de opt seara. Ne adunăm, povestim, ne jucăm, stăm cu toții laolaltă în jurul mesei: eu, soția, cele două fete ale noastre, mama. Nu aduc munca acasă. Seara, sunt al familiei sută la sută. Dar următoarea zi, la șapte dimineața sunt deja în centru, iar la opt, cam toată lumea din primărie știe ce are de făcut în ziua aceea și oamenii sunt deja pe traseu. Sincer, mai am nevoie de un mandat ca să duc la bun sfârșit tot ce am în derulare. Dar voi merge mai departe numai dacă oamenii mă vor. Sunt aici numai și numai pentru cetățenii mei din Dridu.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian