Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

ALOPECIA – Ce-i de făcut, când ne cade părul?

– Căderea excesivă a părului poate afecta atât bărbații, cât și femeile. Este lesne de înțeles că ea reprezintă o traumă pentru oricine –

O „mamă” cu 20 de copii

Foto: 123RF – 2

Purtăm pe cap între 100.000 și 150.000 de fire de păr, care cresc cu aproximativ un centimetru pe lună, iar la un moment dat cad, și sunt înlo­cuite cu unele noi, căci părul se împrospătează continuu. Evoluția lui se desfășoară ciclic, așa cum se vede în imaginea alăturată. Rădăcina părului se află sub piele, protejată într-un săculeț numit folicul pilos, fiind ali­men­tată cu nutrienți prin intermediul rețelei de vase de sân­ge ale pa­pilei, zona situată la baza lui. În interiorul folicu­lului se mai găsește și matricea, un conglomerat de celule epiteliale, prin a căror diviziune ia naștere un nou fir de păr, ce ur­mează să se dezvolte lent, la rădăcina celui vechi: aceasta este faza de creș­tere, cu o durată de 2-6 ani. Urmează faza de tranziție, limitată la 1-2 săp­tămâni, când firul nou încetează să crească, iar în ultima fază, cea de odih­nă și cădere, întinsă pe 5-8 săp­tămâni, el va împinge afară firul vechi, pentru a-i lua locul.

Alopecia androgenică

În decursul vieții noastre, fiecare folicul pilos va genera succesiv circa 20 de fire de păr. Iată de ce nu există mo­tive serioase de îngrijorare, atâta vreme cât nu pierdem zilnic mai mult de 100 de fire. În schimb, căderea excesivă (alo­pecia) reprezintă o amenin­țare reală pentru po­doa­ba noastră capilară. Forma cea mai frecventă, cu 95% din cazuri la bărbați și aproape 30% la femei, este așa-numita alopecie androgenică. Ea are la origine cauze ereditare și hormonale (de pildă, scăderea nivelului de estro­gen la femeile aflate în menopauză). De obicei, bărbații își pierd părul începând de la tâmple și continuând spre creștetul capului, unde li se for­mează chelia. La femei, este afectată cel mai ade­sea zona crește­tului sau cea a tâmplelor și a frun­ții, părul rărin­du-se acolo vizibil. Bărbaților li se prescriu pre­parate care au ca ingredient activ finasterida (ex. „Propecia”, produs de firma Merck). Tabletele realizează anumite ajustări hormonale, însă pe de altă parte, nu sunt lipsite de efecte secundare des­tul de neplăcute, cum ar fi: diminuarea libi­doului, dureri cronice, stări de­pre­sive. Iar principalul dezavantaj constă în faptul că, imediat după întreruperea tratamen­tului, părul începe din nou să cadă.

Ca alternativă, producătorii de medicamente oferă minoxidilul, încorporat în diverse loțiuni, dar și în șampoane și balsamuri cu dozaj specific în funcție de gen: 5% pentru bărbați și 2% pentru femei. În anii ’70, substanța avea cu totul altă des­tinație: era utilizată exclusiv în medicația hi­per­tensivilor. Absolut întâmplător, s-a con­statat că, în subsidiar, ea este aptă să stimuleze creșterea părului: Rogaine (New Look), Mi­noxom (La­boratorul Farmaciei Tei), Trata­ment intensiv pentru regenerarea părului (Foligain), Șampon unisex cu minoxidil (Foli­gain). O serie de studii confirmă deja eficiența acestui principiu activ, atât la bărbați, cât și la femei. Specialiștii atribuie minoxidilului meritul de a determina formarea în pielea capului a unor noi vase de sânge, care permit un transport mai consistent de nutrienți către rădăcinile firelor de păr. Însă pacienții trebuie să se înarmeze cu răbdare, căci terapia este una de durată: primele succese nu se vor face observate mai curând de două sau trei luni. Nu sunt de neglijat nici efectele adverse: creșterea riscului de tromboză și apariția unor fire de păr pe obraji (hirsutism). Femeilor însărcinate le este interzis cu desăvârșire să-și administreze minoxidil, deoarece substanța va trece în laptele matern.

Alopecia difuză

Cum crește părul (Foto: Shutterstock )

Când părul se subțiază și se rărește, lăsând să se vadă pielea capului, medicii pun diagnosticul de alopecie difuză. Ea se regăsește mai des la fe­mei decât la bărbați, iar cauzele sunt foarte nume­roase. Poate fi declanșată de lipsa unui mineral, ca de pildă zincul, dar și de carența de vitamină B12 sau de un eventual deficit de fier, de ase­menea, și de anumite dezechilibre hormonale, intervenite fie în perioada pubertății, fie la matu­ritate, după o naș­tere, sau în anii ce preced intra­rea femeii în meno­pauză, ori de o disfuncție tiroi­diană (cel mai ade­sea, hipotiroidism). Există însă și alți inamici în­dâr­jiți ai podoabei capilare – și anume, substanțele nocive și otrăvurile de tipul arsenicului, taliului, mercurului și aliajelor cu mercur. Și unele produse farmaceutice, de exem­plu citostaticele, hormonii tiroidieni de sinteză, beta­blocantele și statinele, pre­cum și infecțiile fungice sau virale (ca zona zoster) se pot face vinovate de de­clanșarea acestei forme de alo­pecie. Căreia trebuie să-i recunoaștem și o ca­rac­­teristică oarecum pozi­tivă: odată ce cauza a fost identificată și se urmează tratamentul pre­scris de medic, este perfect posibil ca evoluția afecțiunii să fie stopată, iar părul să se regene­reze. De aceea, e important ca diagnosticul să fie stabilit pe baza unor investigații cât mai amănun­țite, care să inclu­dă și eventualele carențe nutri­ționale.

Lipsă de zinc și vitamina D

„În contextul alopeciei difuze, rolul unui aport satisfăcător de nutrienți este în general sub­esti­mat”, declară specialiștii. De pildă, analizele pa­cienților cu alopecie difuză evidențiază frec­vent un nivel foarte scăzut de zinc, cu toate că hrana zilnică ni-l pune la dispoziție din abun­dență. Nutriționiștii explică paradoxul: „Cerea­lele, de pildă, conțin acest oligoelement în canti­tate destul de mare, numai că alături de el sunt prezente și substanțe cu funcție de inhi­bitor,    care îi blochează asimilarea în intes­tin.” Într-o ase­menea situație, medicii reco­mandă administrarea de suplimente, deoarece zincul este indispensabil atât    pentru forma­rea ke­ra­tinei și a colagenului, două compo­nente esențiale ale pielii, părului și un­ghiilor, cât și pentru sti­mularea folicu­lilor piloși și creș­terea firelor de păr: Zinc Forte (Herba­ge­tica), OptiZinc (So­laray/Secom), Zinc chelat (GNC). Încă un detaliu merită reținut, totuși: există anumite semne care ne pot avertiza în legătură cu un posibil deficit de zinc. Dacă observăm că unghiile ne-au deve­nit fragile, iar pielea ni s-a asprit și tinde să se acopere mereu cu erupții, ar fi indicat să ne adresăm unui laborator, cu solicitarea de a ni se face analiza respec­tivă. În egală mă­sură, este oportună și dozarea vitaminei D. Autorii unui studiu rea­lizat la Universitatea din Cairo ne in­formează că au depistat valori mai reduse ale vitaminei D la femeile care sufereau de alopecie difuză.

Pelada

O altă formă de alopecie, și mai enig­matică decât cea difuză, este pelada (alopecia areata). Ea se manifestă prin căderea bruscă și completă a pă­rului de pe anu­mite porțiuni ale scalpului, unde ră­mân niște plăci golașe de formă rotundă sau ovală. Uneori, sunt afectate și sprâncenele, ge­nele, barba, chiar și alte părți ale corpului, inițial acoperite de pilozități. Unele persoane pierd smo­curi întregi de păr dintr-odată. Spre deosebire de celelalte tipuri de alo­pecie, pelada este înca­drată în prezent în cate­goria bolilor autoimune. Din motive care nu se cunosc, celulele sistemului imu­nitar atacă și dis­trug foliculii piloși, lăsând în locul lor un țesut ci­ca­triceal. Deseori, alopecia areata coexistă cu alte patologii autoimune, ca boala Basedow-Graves, tiroidita Hashimoto sau psoriazisul. Se presupune că una dintre cauzele ei ar putea fi stresul cronic. Rezultatele unui stu­diu realizat la Universitatea Harvard trimit în această direcție. Tratamentele constau în adminis­trarea de corti­zon sub formă de creme, loțiuni, perfuzii sau in­jecții în pielea capului, cu care se încearcă oprirea atacului asupra foliculilor piloși. Din păcate, la aproximativ jumă­tate dintre pa­cienți, pierderea părului este defini­tivă. La alții, deși el se rege­nerează, o recidivă este oricând posibilă. În ace­lași timp, se înregistrează și un număr semnifi­cativ de vindecări spontane.

Începând de anul trecut, se permite tratarea peladei cu sub­stan­ța activă bariciti­nib (inclusă în me­dicamentul numit Olumiant), utili­za­tă până în acel mo­ment doar la bol­navii cu poliartrită reumatoidă. Deo­camdată, rezul­ta­tele obținute în ca­zurile grave sunt mulțumitoare. Este însă obli­gatoriu ca terapia să fie pre­scrisă și supravegheată de un medic. În comple­tarea ei, li se recomandă    pacienților strategii de relaxare, pentru o mai bună gestionare a stresului.

Alopecia post-Covid

Nu putem încheia fără un cuvânt despre pandemia care a zguduit planeta. Virusul SARS-CoV-2 s-a lăsat cu greutate convins să se despartă de victimele sale, iar una dintre urmările bolii a fost și alopecia. Infecția virală a suprasolicitat întregul organism, supunându-l la un dublu șoc, totodată fizic și psihic, care a provocat o modifi­care importantă în metabolismul foliculului pilos. El a sărit peste etapa intermediară a dezvoltării lui, trecând prematur din faza de creștere în cea de cădere. Îmbucurător este totuși faptul că, în acest caz, la o anumită distanță în timp de eveni­mentul care a constituit factorul declanșator al patologiei, părul se regenerează de la sine.

Tratament și întreținere prin mijloace naturale

* Meiul    – Boabele lui conțin mult siliciu, mi­ne­­ral a cărui prezență în organism este importantă pentru formarea cheratinei, principala compo­nen­tă din structura firului de păr. Pe lângă aceasta, vitaminele și mineralele îmbunătățesc irigarea sangvină a scalpului, împiedicând astfel căderea părului. Aportul necesar vi-l puteți procura și din suplimente. În multe dintre ele, siliciul se găsește asociat cu zincul (ex. Siliciu + zinc + biotină – Mi­volis, Silica Complex /siliciu + zinc + calciu + man­gan/ – Now Foods, Siliciu vegetal – DVR Pharm, Silicium G5 /lichid/ – Bioscem).

* Remediile homeopate    – Ajută la rege­ne­­rarea pă­rului, îi pot preveni ori stopa căderea (ex. Si­li­cea D12).

* Ginsengul    – Binecunoscuta rădăcină de gin­­seng, atât de prețuită ca tonic general, acti­vează circulația sangvină la nivelul scalpului, îl fortifică și astfel stimulează creșterea părului.

* Combinațiile de minerale, oligoele­men­­te și acid hialuronic    – Apariția unor mo­di­ficări și simp­­tome, cum sunt paloarea tegumen­telor, rări­rea părului, creșterea în greutate sau o frecvență sporită a inflamațiilor, ar putea să indice tulburări ale echilibrului electrolitic. Le puteți compensa, introducând în meniul dvs. zilnic mai multe le­gume sau căutând în farmacii și în ma­ga­zinele naturiste suplimente cu o formulă mai com­plexă: ex. Multimineral Natural (DVRPharm), Mi­nerale și oligoelemente (Super Water), Re­gu­latpro Hya­luron (Dr. Nierdermaier Pharma), Super Mul­ti­mineral (Holland&Barrett).

* Argila    –    Aplicată pe pielea capului, argila ac­­țio­nează ca un burete: atrage și îndepărtează bac­teriile, sebumul și siliconul depus pe firele de păr. Utilizată constant, ea revitalizează scalpul și poa­te stimula creșterea părului (ex. Mască detox cu argilă verde – Biofficina, Mască remi­nera­lizantă cu argilă și aloe vera    – Echos Line, Mas­că rege­nerantă cu ovăz și argilă galbenă – Ma­rion Ve­gandrop).

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian