Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Pomii fructiferi și gemoterapia

–  „Înfloresc grădinile, ceru-i ca oglinda, prin livezi albinele și-au pornit colinda” –

Castan (Foto: Shutterstock)

Pomii înfloriți – una dintre bucuriile pri­măverii! Dar primii care i-au anunțat venirea au fost mugurii pomilor fructiferi, gata să explodeze pe ramurile merilor și caișilor. Energia lor este copleșitoare, forța biruitoare a plantelor, înainte să se transforme în flori. Astăzi aș vrea să vorbesc despre ei. Să vă aduc în atenție efectele binefăcătoare ale mugurilor unor pomi cultivați la noi, precum Mărul, Dudul, Nucul, Că­tina, Castanul comestibil, dar și alții, în special din zona mediteraneană, precum Lămâiul, Măslinul și Smochinul. Toate extractele gemoterapice obținute din mugurii lor se găsesc pe piața farmaceutică a suplimentelor din țara noastră.

MĂRUL este, și în gemoterapie, un adevărat „rege”, de astă dată, prin mugurii săi. Are nume­roase recomandări: reglator al sistemului nervos, al tubului digestiv, al sistemului circulator și al celui reproducător. La Plantextrakt, principalul producă­tor de preparate gemoterapeutice din România, s-a ales ca materie primă a acestui gemoterapic va­rianta sălbatică a Mărului pădureț. Este opțiunea pre­ferată în gemoterapie, ca ori de câte ori este po­si­bil, să se apeleze la flora spontană, în care plan­tele cresc în solul cel mai prielnic, „acasă” la ele, fapt ce le asigură dezvoltarea maximă a cali­tăților terapeutice.

O cură cu Extract din muguri de Măr pădureț este benefică atât la nivel fizic, cât și psihic. Re­mon­tează stările de astenie, favorizează relaxarea, susține procesele de detoxifiere ale organismului, este antiinflamator, protector vascular și alcali­nizant.

DUDUL NEGRU este, în primul rând, pro­tec­torul pancreasului, dar și un reglator al metabo­lismelor în general. Pe lângă metabolismul gluci­dic, reglează și metabolismul lipidic și protidic.

Extractul din muguri de Dud negru se va ad­ministra în: stări de hiperglicemie, în diabetul non­insulinodependent (tip II), precum și în alte dere­glări metabolice (hiperlipemie, hipercolestero­lemie, ateroscleroză – în asociere cu alte gemote­rapice specifice).

NUCUL este foarte important, în primul rând datorită efectului său antiinflamator, antimicrobian și cicatrizant, la nivel de piele, dar și de mucoase, în general, ceea ce îl recomandă în multiple afec­țiuni, de la toate nivelurile în organism.

Extractul din muguri de Nuc este recomandat în: afecțiuni ale pielii cu atac bacterian (acnee pus­tu­loasă, dermatite seboreice, eczeme etc.), în afec­țiuni digestive (gastrice, biliare, hepatice, pan­crea­tice, intestinale), ale cavității bucale (pioree al­veolo-dentară), afecțiuni respiratorii, oculare, urogenitale, peste tot unde apare un proces infla­mator la nivel de mucoase, ce poate fi însoțit de o infecție bacteriană sau fungică.

CĂTINA este un arbust care a intrat în rândul pomilor fructiferi, fiind cultivată pentru minunatele sale fructe portocalii, efectele mugurilor săi fiind foarte apreciate în gemoterapie.

Extractul din muguri de Cătină are efect revi­gorant la nivel fizic și psihic, dat de acțiunea anti­oxidantă, antiinflamatoare și tonică a plantei. O cură cu acest minunat gemoterapic este ideală în stări de astenie, care apar și la schimbarea anotim­purilor, pentru a ne remonta. De asemenea, poate însoți recomandările din afecțiuni respiratorii, dar și ca prevenție a acestora sau pentru scurtarea conva­lescenței.

CASTANUL COMESTIBIL este cultivat la noi doar în regiuni mai calde, în care poate re­zista. Din mugurii săi se obține un extract gemo­terapic foarte util, în primul rând datorită efectului drenor limfatic, dar și ca venotonic (în asociere cu gemoterapicul din muguri de Castan sălbatic).

Extractul din muguri de Castan comestibil are nu­meroase recomandări, în special pentru amelio­rarea stazei limfatice, fie că este vorba de membrele inferioare (în edeme, varice), căi respiratorii (reducând și ameliorând accesele de tuse), abdo­men (în staza limfatică și venoasă pel­vină din perioada menstrei sau de la menopauză), în celulită sau în cefaleea con­gestivă. Se va asocia cu gemo­te­rapicele specifice dezechi­li­brului exis­tent.

LĂMÂIUL este folosit în ge­mo­terapie fie ca extract ob­ținut din scoar­ța ramurilor ti­nere, fie ca extract din muguri. Pe piața din România veți găsi Extractul din scoar­ță de Lămâi.

Lămâi

Este un gemoterapic cu acțiune anticoagulantă moderată, ajutând la fluidificarea sângelui şi la ameliorarea simptomelor din tulburări venoase şi arteriale. În cure de slăbire, va susține eliminarea lichidelor şi lipidelor din organism și va proteja pielea împotriva unei rela­xări excesive, tonifi­când-o. Intră și în schemele ge­mo­terapice reco­mandate în ateroscleroză, hiperco­les­terolemie, re­du­când riscul trombotic.

MĂSLINUL, copacul dăruit de zei grecilor, este un arbore sacru, pomenit de multe ori în Biblie. Vitalitatea sa extraordinară ne-o transmite și prin tinerele sale mlădițe, prelucrate ca extract gemo­terapic.

Extractul din mlădițe de Măslin va interveni la nivel metabolic, cu reglarea meta­bolis­melor lipidic și glucidic, completând schemele gemoterapice din hiperco­lesterolemie, dislipidemie, hiperglice­mie, diabet.

Este principalul remediu gemote­rapic recoman­dat în hipertensiunea ar­terială, iar prin asociere cu Extractul gemoterapic din mlădițe de Păducel poa­te crește forța de contracție a inimii sau poate re­duce un ritm cardiac ac­ce­lerat. Efectul Măsli­nului se dato­rează în principal dilatării arterelor și crește­rii elasticității pereților arteriali, la care se adaugă și un ușor efect diuretic.

Acțiunea sa la nivel circulator produce efec­te și la nivel cerebral, în arterioscleroza cere­brală, dar și în afectări psihice, în nevroze și tulburări de memo­rie.

SMOCHINUL este foarte apreciat pentru fructele sale, iar în gemoterapie, pentru mugurii săi.

Extractul din muguri de Smochin conţine sub­stanţe enzimatice, mucilagii și un complex de vita­mine, minerale, aminoacizi, cu efecte benefice la nivel gastric și cu influență asupra echilibrului tubului digestiv. S-a constatat că este bogat în Mag­neziu – ce influenţează contractilitatea musculaturii netede a stomacului şi intestinului – şi în Zinc, toni­fiind stomacul şi colonul.

Este recomandat în special în afecțiunile gas­trice, normalizând secreţia gastrică, atât în tulburări de tip hipersecreție – care sunt cele mai frecvent întâlnite, sau în hiposecreție. Dacă este semnalată prezența Helico­bac­ter pylori, se asociază, în general, cu Extractul din mlădițe de Iarbă neagră și Extractul din muguri de Nuc. Efectul reglator al gemote­rapi­cului se observă și în ce priveș­te motilitatea gastro-intestinală, fiind recomandat și în caz de reflux gastro-esofagian, asociat cu Ex­trac­tul din mlădițe de Afin, sau în colite, asociat cu gemo­terapicele din Nuc și Merișor.

Somatizările – transpunerile în plan fizic ale unor probleme emo­ționale – precum starea anxios-de­presivă, tris­teţea, astenia, pot fi aju­tate prin cura cu acest gemo­terapic obținut din mugurii Smochinului. Va susține refacerea energiei și redobândirea bunei dispoziții. Iar dacă aveți probleme cu alergia solară, vă poate ajuta o cură cu gemoterapicele din muguri de Smochin și din muguri de Coacăz-negru.

La final, vă propun o schemă recapitulativă, pentru a ști la care dintre gemoterapicele prezentate să apelați, în funcție de localizarea dezechilibrului din organism. Chiar dacă reprezintă doar o mică parte din opțiunile gemoterapiei, remediile din mu­gurii pomilor fructiferi vă pot aduce multe răspun­suri pentru întreținerea stării de sănătate.

Măr pădureț

Sistem nervos: Măr pădureț, Cătină, Smo­chin, Măslin.

Aparat respirator: Cătină, Nuc, Castan co­mestibil.

Aparat digestiv: Smochin, Nuc, Măr pădureț.

Sistem circulator: Castan comestibil, Lămâi, Măslin, Măr pădureț.

Metabolism: Măslin, Lămâi, Dud negru.

Glicemie: Dud negru, Măslin.

Piele: Nuc, Lămâi, Castan comestibil.

Mucoase: Nuc.

Limfă: Castan comestibil.

Detoxifiere: Măr pădureț.

Farm. sp. Carmen Ponoran

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian