Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Rodica Culcer despre… „Alegătorii americani încep să fie dezgustați de Trump”

– Opinia publică din Statele Unite ale Americii a asistat recent la un moment istoric: arestarea, am­prentarea și prezentarea în fața unui judecător din New York a fostului președinte Donald Trump, căruia i-au fost aduse la cunoștință nu mai puțin de 34 de capete de acuzare. Ce i se impută lui Do­nald Trump? În ce măsură afectează acest proces viitoarea cursă electorală prezidențială? Cine are de câștigat?

– Esența acuzațiilor constă în nereguli comise în fi­nanțarea campaniei electorale din 2016, iar poves­tea pare un scenariu de film de mâna a doua: în tim­pul campaniei, o prostituată care susținea că ar fi avut o relație cu Donald Trump a primit 130.000 de do­lari, ca să nu facă publică aventura, iar banii au fost incluși de Trump, abuziv, în categoria cheltu­ie­lilor legitime și decontabile de campanie, fiind virați în contul unui avocat pentru servicii juridice, care însă nu au fost prestate niciodată, pentru că banii au ajuns în mâinile prostituatei șantajiste. Toată lumea este de acord că, deși legitime, aceste acuzații sunt mai puțin grave decât cele formulate la adresa lui Trump în alte procese, aflate în faze preliminare, re­feritoare la presiuni directe, exercitate asupra autori­tă­ților din Georgia, de exemplu, pentru schimbarea re­zultatului alegerilor, sau încurajarea violențelor din 6 ianuarie 2020, din clădirea Capitoliului. În privința efec­tului procesului de la New York asupra campa­niei prezidențiale, se speculează că acesta i-ar oferi lui Trump ocazia perfectă pentru a se victimiza și a mo­biliza astfel sprijinul majorității Republicanilor. El ar putea astfel să-și asigure nominalizarea la can­didatura partidului pentru alegerile din anul viitor. Din­colo de nucleul dur al Republicanilor, însă, po­vestea începe să se schimbe, pentru că alegătorii mo­derați, de centru, cei care decid în final soarta ale­ge­rilor, încep să fie obosiți și chiar dezgustați de Trump. Nimeni nu are nevoie de un președinte cu atâtea pro­bleme în justiție, ca să nu mai vorbim și de alte suspi­ciuni care planează asupra lui, legate de cârdășia cu Vla­dimir Putin. Este însă prematur să speculăm asu­pra finalului cursei prezidențiale din 2024. Jocurile nu sunt făcute și nu se știe nici cum va evolua eco­nomia. Este limpede însă că dominația exercitată de Donald Trump asupra Partidului Republican reflectă o criză morală și politică care erodează democrația americană.

– În contextul sărbătorilor Paștelui, când aten­ția întregii lumi creștine e îndreptată spre „Țara Sfântă”, Israelul pare să se găsească într-un mo­ment mai tensionat ca oricând. Marile orașe sunt scena unor uriașe manifestații anti-guvernamen­tale. Care e sursa acestor tensiuni?

– Sursele acestor tensiuni, pe scurt, sunt evoluțiile politice și demografice care au dus la rezultatul recentelor alegeri parlamentare, câștigate de o alianță de dreapta din care, pe lângă partidul relativ moderat al premierului Netanyahu, Likud, fac parte și o serie de partide extremiste, intolerante față de palestinieni. Aceasta este consecința directă a maturizării unei generații de tineri proveniți din familii cu o natalitate peste medie, ale celor care studiază textele sfinte pe banii statului și nu sunt obligați să lucreze nimic pentru societate. Agenda partidelor naționaliste și ul­tra-naționaliste nu are de a face cu democrația, ci cu aspirația la dominația totală asupra societății. Pre­mie­rul Netanyahu are însă    nevoie de aceste par­tide pentru a trece prin Parlament (Knesset) o re­formă judiciară contestată de mase largi ale popu­lației urbane și educate, dar și de o serie de personalități politice de marcă. Ei au protestat masiv – și probabil vor continua să o facă – împotriva a ceea ce con­sideră    a fi echivalentul unei lovituri de stat legisla­tive, care va submina statul de drept. Într-adevăr, Is­raelul nu are o constituție care să asigure echilibrul puterilor în stat, ceea ce conferă o putere aproape discreționară magistraților asupra guvernului, dar subordonarea completă a justiției față de politic, prin nu­mirea magistraților direct de Parlament, și regle­mentări care permit anularea unor decizii judecă­torești prin votul majorității parlamentarilor, nu vor întări statul de drept, ci îl vor anula. Deocamdată, gu­vernul a amânat votul final, sub amenințarea unei greve generale, dar israelienii nu au încredere în guvernul care nici măcar nu negociază cu opoziția, pentru a ajunge la un compromis. Cum prim minis­trul Netanyahu este judecat pentru corupție, el este direct interesat de reformele care l-ar putea salva de o condamnare. Criza fundamentală a statului Israel riscă, așadar, să continue.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian