Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Plantele medicinale, inteligența și… examenele

Foto: 123RF

În urmă cu 50 de ani, profesorul și neurolo­gul Corneliu E. Giurgea introducea în me­dicină conceptul de „substanțe nootrope”. Ce sunt acestea? Molecule complexe, ce ne fac să memorăm, să corelăm sau să reacționăm mai rapid și mai precis. Cu alte cuvinte, nootropele ne-ar face mai… deștepți! În jumătatea de secol care a trecut de la descoperirea lor, impor­tanța nootropicelor a crescut enorm. De ce? Deoarece coe­ficientul de inteligență al noi­lor generații scade drastic, pre­­figurând un adevărat de­zas­tru. Studii făcute în SUA, Franța sau Germania arată că abilită­țile cognitive scad cu fie­care deceniu la copii și la ti­neri, din cauza poluării, a ali­mentației nesănătoase, a inter­ac­țiunii ex­cesive cu re­țelele de socia­lizare și cu jo­curile elec­tronice. Ca atare, mulți elevi și studenți ajung să aibă rezultate foarte slabe la învățătură și, ulterior, la examene. Dar pot oare aceste substanțe ce „îm­bunătățesc” creierul să ajute, cu adevărat, un tânăr să învețe mai bine și să-și ia examenele? Pentru a răspunde acestei între­bări, precum și altora, ne-am adresat d-nei Ingrid Toma, director de comunicare al firmei LIFE, lider în domeniul uleiurilor esen­țiale și, mai nou, al nootro­pelor.

– Stimată doamnă, chiar există produse natu­rale care ajută copiii să aibă performanțe mai bune la școală și, ulterior, la examene?

– Este o întrebare dublă, pentru că rezultatele bune în procesul învățării țin foarte mult de moti­vația și de capacitățile intelectuale ale ele­vului sau studentului. Asta, în timp ce perfor­manța la exa­mene ține foarte mult și de con­trolul emoțiilor în fața examinatorilor sau a testelor grilă. Însă răspun­sul este DA, în am­bele situa­ții: ajută atât procesul învățării, cât și perfor­manța la examene.

– Ați reușit să dezvoltați produse care fac elevii mai inteligenți și mai calmi?

Ingrid Toma

– Recent, împreună cu echipe științifice din Franța și Marea Britanie, am dezvoltat la noi în țară, în laboratoarele din Brașov, produse specifice pentru stimularea cerebrală, respectiv pentru echili­brarea emoțională. Sunt produse pe bază de extrac­te de plante și de uleiuri esențiale integrale, care acționează în diverse forme asupra sistemului ner­vos. Studiile științifice făcute cu ingredientele com­plexe ale acestora au dat rezultate uluitoare.

– Afirmați cu multă convingere lucruri ce par incredibile. Rezultatele la un test de inteligență pot fi îmbunătățite cu ajutorul plantelor medi­cinale?

– Pot fi îmbunătățite nu doar rezultatele testelor de inteligență, ci și capacitatea de a înțelege și de a memora un text, ori de a folosi formule matematice complexe. Produsul nostru, PERFORMA EXAM, îmbunătățește memoria formelor și cifrelor, mă­reș­te nivelul de atenție și viteza de reacție a elevilor sau a sportivilor.   

– În cât timp se vede acest efect și la ce procent dintre utilizatori?

– Nu toți cei care iau PERFORMA EXAM au aceste rezultate, dar peste 70% dintre ei (ceea ce înseamnă un pro­cent bun) observă creșterea performanței mentale. PERFORMA EXAM are un efect rapid (apare la o oră după admi­nis­tra­rea dozei), iar îmbunătățirea memo­riei și a atenției persistă 6-7 ore. Efectul este atât de evident, încât partenerii noștri francezi au dezvoltat, în cola­borare cu specialiștii Univer­sității din Newcastle, o aplicație pe telefonul mobil, sub forma unui joc, care arată cum sunt îmbu­nătățite facultățile men­tale.

– Care este doza de PERFORMA EXAM re­comandată pentru a obține efectul de dinamizare mentală?

– Produsul poate fi folosit de la vârsta de 10 ani; pentru copiii de 10-13 ani, recoman­dăm câte 1 capsu­lă pe zi, în timp ce adoles­cenții de la 13 ani în sus vor lua două capsule, în doză unică. Efectul PERFORMA EXAM nu este ca cel al cafelei, de exem­plu, care produce o simplă excitație cerebrală. Ingredien­tele acestui produs complex permit dina­mizarea de durată a diferitelor zone ale creierului. Apoi, dacă la o cafea efectul dispare după 2-4 ore, la PER­FORMA EXAM stimularea cerebrală se menține până la 7 ore, iar după 28 de zile de cură, efectele devin și mai bune.

– Vorbiți mult despre creșterea performanței mentale, dar cât de mare este această îmbună­tă­țire? În termeni populari, putem deveni de două ori mai deștepți, de exemplu?

– Inteligența nu este atât de simplu de cuanti­ficat, dar putem spune că atenția și viteza de reacție cresc cu circa 15%. Capacitatea de memorare și de accesare a cunoștințelor stocate va crește, în schimb, cu doar 10%.

– O îmbunătățire cu 10% a memoriei pare cam puțin!

– Dacă ne raportăm la un elev sau un student care în timpul examenului își va aminti cu 10% mai mult, aceasta va face diferența între nota 6 și nota 7. Sau, pentru a fi mai relevant, să ne gândim la diferența dintre nota 4 și nota 5! Memoria este doar o parte a acestui proces, însă și atenția sau viteza de calcul sunt îmbunătățite. Și încă un lucru foarte important: administrat în timpul învățării, PER­FORMA EXAM nu doar ajută la memorare și la înțelegerea mai rapidă a unor noțiuni, ci înlătură și senzația de oboseală, de suprasolicitare. Ingredien­tul-cheie al PERFORMA EXAM este folosit acum de sportivi și de cei care participă la competiții de jocuri ale minții, pentru că în timpul antrenamen­telor solicitante, extractele de Salvie de grădină și Salvie spaniolă le mențin tonusul, reducându-le stre­sul și sentimentul de epuizare.

– Așadar, PERFORMA EXAM este util nu doar pentru performanțele mentale, ci și pentru gestionarea emoțiilor?

– Mai degrabă ajută în procesul de învățare, la menținerea unui tonus mental ridicat și la evitarea descurajării. Dar și controlul emoțiilor de dinaintea sau din timpul examenelor este decisiv. Nota poate fi îmbunătățită cu un punct doar datorită procesului de memorare superior, dar PERFORMA EXAM o poate crește mult mai mult atunci când există și echilibru emoțional. Pornind de la acest fapt, echipa noastră a dezvoltat un alt produs redutabil: CAL­MO EXAM – un remediu din extracte vegetale des­tinat dobândirii echilibrului psihic în timpul examenelor și nu numai!

– Mai exact, cum poate fi ajutat emoțional un elev, un student sau chiar un adult, aflat în fața unui examen dificil?

– În mai multe moduri, dar cel mai important element este reducerea stărilor de neliniște, de teamă, care adesea devin paralizante. Multe exa­mene sunt ratate din cauza acestor stări de anxie­tate, care au dublu efect: în procesul de învățare scad puterea de concentrare și consecvența; în tim­pul exa­menelor, inhibă memoria și atenția. Într-un studiu clinic făcut pe tineri sănătoși, administrarea CALMO EXAM a demonstrat reducerea anxietății cu aproape 50%, pe așa-numita scală Hamilton.

– Efectul CALMO EXAM apare rapid?

– Pregătirea emoțională este mult mai delicată decât creșterea performanței mentale, poate și pentru că este mai importantă. În cazul CALMO EXAM efectul este mai lent, fiindcă avem nevoie de o formulă puternic calmantă, dar fără efect somnifer sau de scădere a concentrării mentale. În formula produsului am inclus ingrediente ce reduc emotivitatea excesivă, receptivitatea la stres și anxietatea, dar fără a diminua capacitățile cogni­tive. Efectul CALMO EXAM apare în timp, după 3-5 săptămâni de cură consecventă.

– Calculând „la rece”, dacă ar trebui să susțin un examen peste o lună, ar fi bine să încep cura cu acest produs chiar acum?

– E cam la limită, însă acum ar fi mo­mentul! Ideal ar fi să începeți cura chiar mai re­pede. CAL­MO EXAM nu doar reduce stre­sul la examen, ci ajută enorm și în procesul de învățare. De multe ori, elevii din zilele noastre nu se concentrează, pentru că au tendința de a consulta din cinci în cinci mi­nute telefonul sau contul de pe rețelele de sociali­zare. Este o for­mă de „anxietate digitală” nou apă­rută la tineri, dar foarte puternică. Aceasta întrerupe procesul gândirii iar și iar, cu rezultate dezastruoase asupra învățării.

– Revenind la examene, poate o cură de 5-6 săp­tămâni să pregătească un tânăr emotiv pen­tru un moment cu o asemenea încărcătură psihică?

– Cu siguranță! CALMO EXAM diminuează chiar simptomele fiziologice ale stresului acut, micșorând pulsul, frecvența respiratorie sau con­trac­tura musculară. Iar în timpul examenelor, este de mare importanță un asemenea „fundal” de calm. Dar atenție, produsul are eficiență reală când există și un proces de învățare în spate. De aceea, CAL­MO EXAM trebuie luat din timp, astfel încât să stimuleze învățatul. În plus, îmbunătățește și faza de somn profund, care ajută enorm la dezvoltarea funcțiilor cerebrale ale copiilor și tinerilor. Pentru că, în final, aceste produse au singurul și marele merit de a asigura dezvoltarea naturală a tinerilor.

EDUARD COMAN

Produsele prezentate în acest interviu pot fi comandate la tel. 0736.371.516 sau online, pe www.life-bio.ro

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian