Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Vești bune despre România

– Chiar dacă în ultima vreme, dinspre Guvern și Parla­ment au venit destule informații îngrijorătoare, legate mai ales de starea bugetului național, veștile bune își fac loc și în acest început de pri­măvară. Putem fi primii în lume și la lucruri bune, nu numai când vine vorba de risipa banului public! –

Ardelenii, cei mai credincioși dintre europeni

România punc­tează într-o sta­tis­tică interesantă, care are în vedere ma­cro­­regiunile istorice din Europa: peste 60% dintre români se declară cre­din­cioși, iar asta pla­sează țara noas­tră printre cele mai reli­gi­oa­se de pe con­tinent. În Tran­silvania, pro­cen­tul celor care se consideră credin­cioși es­te de 74,3%, top 5 în Eu­ropa, alături de patru macroregiuni din zona asiatică a Turciei! Din zona eu­ropeană, doar do­uă zone din Polonia au peste 70% dintre locui­tori care cred în Dum­nezeu. La polul opus al clasa­men­tului se află cinci ma­cro­regiuni din Ger­mania, unde pro­centul credin­cio­și­lor nu trece de 20%. În Da­ne­mar­ca, Suedia, Cehia, Es­tonia, Franța, Ță­rile de Jos și Ma­rea Bri­tanie, mai puțin de o treime din popu­lație se con­sideră credincioasă.

Cinci orașe românești în topul celor mai sigure din lume!

Clujul la ceas de sărbătoare

Cinci orașe românești, Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov, Bucu­rești și Iași, se regăsesc în topul celor mai sigure localități din lume, realizat de site-ul „Numbeo”. Factorii de apreciere sunt: nivelul criminalității, cât de sigur e să te plimbi prin localitate pe timp de zi sau de noapte, probabilitatea de a fi tâlhărit sau de a ți se fura mașina, probabilitatea de a fi atacat din cauza culorii pielii, a originii etnice sau a religiei, nivelul consumului și al traficului de droguri. În funcție de acești factori, orașele primesc un scor cuprins între 0 și 100. Clujul are 77,8 puncte din 100, e considerat cel mai sigur dintre marile orașe din România și ocupă locul 21 în lume, urmat de Timișoara (locul 29), Brașov (locul 53), București (locul 67) și Iași (locul 89). La rândul său, Bucureștiul depășește numeroase capitale din lume în termeni de siguranță: Lisabona (locul 75), Madrid (locul 76), Amsterdam (locul 82), Oslo (locul 108) sau Budapesta (locul 120).                                                                   

Ocna Mureș revine pe harta turismului balneoclimateric

Băile sărate de la Ocna Mureș au aspect occidental

O veche stațiune balneoclimaterică, cu o is­torie de peste 120 de ani, se va redeschide în acest sezon estival. Renumită pentru băile sale să­rate, înființate la sfârșitul secolului XIX, baza de tratament de la Ocna Mureș a fost moder­ni­zată cu aproape 30 de milioane de lei. În prezent, se fac ultimele pregătiri și se angajează perso­nalul care va deservi stațiunea. Baza de trata­ment de la Ocna Mureș are o suprafaţă totală de 6.400 de metri pătrați şi cuprinde bazine inte­rioare şi exterioare cu apă sărată şi dulce, zo­nă de fitness, restaurant, sală de trata­ment cu nă­mol, spaţii pentru proceduri de fi­zioterapie și recuperare medicală. Com­plexul be­ne­ficiază de cabinete medicale, cameră cu băi galvanice, împachetări cu pa­rafină şi cu nămol, care ajută la afec­ţiunile reuma­tis­male degenerative, la cele articulare şi in­fla­matorii, la afecţiuni ne­u­rologice perife­rice, ginecologice sau post-traumatice.

Producție-record: jumătate de milion de mașini „made in România”!

România a înregistrat anul trecut un record de pro­ducţie în sectorul auto: pentru prima oară în istorie, am depăşit pragul de 500.000 de mașini fabricate în ţara noastră! Acest bilanț spectaculos a fost prezentat zilele trecute chiar de oficialii Asociaţiei Constructorilor de Automobile din România. Recordul se datorează fap­tului că cei doi mari constructori din țara noastră, Dacia și Ford, produc în România vehicule foarte cerute pe pieţele de export. Cifra de afaceri a industriei auto din România a fost de peste 30 de miliarde de eu­ro în 2022, aproape 12% din Pro­dusul Intern Brut (PIB). În același timp, ex­porturile de mașini repre­zintă 29% din totalul exporturilor Ro­mâniei.

Studenții clujeni, primii în lume la design seismic

Echipa Universității Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN) a câștigat, recent, locul I la competiția de Design Seismic SDC 2023, organizată la San Fran­cisco, în Statele Unite ale Americii. Studenții români au prezentat o soluție inovatoare pentru proiectarea clădirilor seismice, foarte apreciată de juriul com­pe­tiției. Concursul SDC adună anual echipe de stu­denți de la universități din întreaga lume pentru a proiecta și a construi clădiri seismice funcționale – o oportunitate excelentă pentru studenți de a-și apli­ca cunoștințele teoretice și de a-și dezvolta abilitățile practice într-un mediu competitiv. Câștigătorii clu­jeni au ținut să remarce faptul că performanța lor se datorează bunei colaborări locale între UTCN și sec­torul privat, fapt care îi ajută la dezvoltarea tehnolo­giilor de care au nevoie în proiectare. România dovedește încă o dată că „produce” tineri ingineri de calitate în domenii delicate, de mare actualitate, precum proiectarea clădirilor în zone cu risc seis­mic; dacă i-am și folosi la valoarea și la potențialul lor!

Cea mai mare fabrică de procesare a lânii din Europa, în Olt

Produse din lână

O firmă din comuna Făgețelu, județul Olt, a obținut o finanțare de peste 36 de milioane de euro de la Ministerul Economiei, în cadrul unei scheme de ajutor de stat, cu scopul de a înființa o fabrică de procesare a lânii și de fabricare de produse fono- și termo-izolante din lână. Pe lângă acestea, fabrica va valorifica și produse secundare, precum lanolina, îngrășămintele organice sau compostul rezultat în urma spălării lânii. În cadrul fabricii, vor fi construite o hală de producție cu suprafața de 12.500 mp, trei linii de spălare a lânii brute, două linii de peletizare, două linii automate de pre­lucrare și ambalare a produselor finite și o capa­citate de producere a energiei prin panouri fotovoltaice, instalate pe întreaga suprafață a halei. Toate acestea fac ca fabrica să devină cea mai mare de acest fel din Europa.

Ciprian Rus

Jurnalist, trainer şi analist media. A debutat în 1997 şi a activat în presa studenţească până în 2001, după care şi-a continuat activitatea la „Monitorul de Cluj”, unde a fost, pe rând, reporter, editor şi redactor-şef. În 2008, a fost recrutat în cadrul trustului Ringier, ca redactor-şef al publicaţiei „Compact”, apoi ca online content manager al site-ului capital.ro şi ca redactor-şef adjunct al săptămânalului „Capital”. Din 2010 este reporter la săptămânalul „Formula AS”.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian