Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Afecțiunile verii – Fragilitatea vasculară

– Vara ne bate la ușă, cu soarele ei minunat. Dar pe lângă binele pe care ni-l face, căldura ne-aduce o mulțime de neplă­ceri. Printre ele, la loc de frunte se află o suferință a venelor: fragilitatea vasculară. Din fericire, terapiile naturiste oferă remedii eficiente, menite să dubleze tratamen­tele medicale –

Foto: Shutterstock – 2

Așa cum arată și numele, este vorba des­pre o scădere a rezistenței pereților va­se­lor de sânge. Un lucru destul de ne­plăcut atunci când este vorba de capilare, care se sparg formând, mai ales pe picioare, acele echi­moze – zone acoperite de vinișoare vineții – și de-a dreptul periculoase, când este vorba despre vase de sânge importante. Problemele generate de fragili­tatea vasculară pot fi prevenite însă și, de aseme­nea, pot fi corectate cu ajutorul terapiei naturiste.

* Soia – boabele acestei leguminoase sunt foarte bogate în aminoacizi esențiali, care ajută la refacerea vaselor de sânge, la menținerea tinereții și elasticității acestora. Se recomandă consumul de soia naturală (nemodificată genetic și neprelucrată chimic) zilnic, în cure de minimum 2 luni, timp în care se consumă măcar 70 de grame pe zi.

* Hrișca – este o cereală pe care o găsim în maga­zi­nele naturiste, extrem de bogată în rutină, o subs­tanță care ajută la consolidarea vaselor de sânge. Per­soa­nele care s-au confruntat cu accidente vasculare sau la care vasele capilare se sparg cu ușurință, pro­ducând acele învinețiri specifice, ar trebui să consume sistematic hrișcă. Aceasta se poate mânca dimineața, înmuiată în lapte, sau cu sucuri de fructe (în locul fulgilor de cereale), câte 6-7 linguri pe zi.

* Polenul de albine – două lingurițe pe zi de polen de albine, ingerat ca atare sau, pentru cei mai sensi­bili, amestecat cu miere, este o garanție a creșterii rezis­tenței vaselor de sânge. Studii făcute în Spania, Fran­ța și Statele Unite pe pacienți care suferiseră acci­den­te vasculare au arătat că cei care consumă polen de albine sunt de 2 ori mai puțin predispuși la recidive față de cei din lotul martor.

* Vitamina A – are, de asemenea, un rol esen­țial în con­solidarea vaselor de sânge. O găsim în sucul de mor­­covi (din care se va bea un pahar pe zi) sau în uleiul de Cătină (din care se iau 30 de picături de două ori pe zi).

* Uleiurile presate la rece – conțin așa nu­miții acizi grași poline­saturați, care sunt un ade­vărat medica­ment pentru vasele de sânge. Aces­te uleiuri sunt reco­mandate mai ales persoanelor care au valori ridicate ale colesterolului, care au consumat sau consumă re­gulat carne, pră­jeli sau margarină. Se recomandă con­su­mul prioritar de salate de crudități, ase­zonate din belșug cu ulei de măsline pre­sat la rece, de floarea soarelui, de soia, de susan sau de palmier.

* Tinctura de Leurdă – Leurda este foarte bogată și în ade­no­zină, o substanță care are un rol esențial în re­du­­cerea colesterolului, în menține­rea flexibili­tă­ții și per­mea­bilității va­­selor de sânge, în îm­piedicarea for­mării trom­bilor, în scăderea ten­siu­nii arteriale. Ast­fel, Leur­­da este, pe ter­men lung, adjuvantul ideal pen­tru tra­ta­rea fragilității vas­culare. Se administrează câte o lingu­riță de tinc­tură, diluată în jumătate de pahar de apă, de 4-6 ori pe zi, în cure de minimum trei luni.

Remedii externe

În ciuda subtitlului de mai sus, aplicațiile care urmează nu tratează de fapt afecțiunea în sine, ci mai degrabă contribuie la diminuarea consecințelor sale:

* Cataplasma cu var­ză – 3-4 foi de varză se pisea­ză pe o planșetă de lemn, apoi se aplică pe zona afectată, unde se țin vreme de două ore. Are efecte puternic an­tiinflamatoare și – se pare – împiedică for­marea de noi trombi.

* Dermogent – este numele unui extract hidro­al­coolic preparat de „Dacia Plant”, cu care v-ați mai întâlnit în paginile noastre. Este re­co­mandat mai ales pentru combaterea echi­mo­zelor (pe­telor vi­ne­ții) care apar ca urmare a spar­gerii vaselor capilare. Se aplică sub formă de com­presă, care se ține mini­mum jumătate de oră pe zi pe locul afectat, până la completa vin­decare.

Suferința venelor

Fiecare al doilea adult are va­ra probleme cu venele. Ti­pice, în sensul acesta, pen­­tru lu­ni­le calde sunt urmă­toa­rele simp­tome: picioa­rele ard, glez­nele se umflă, sunt grele și dor. Cei care pe durata unei zile de muncă stau în picioare sau șed pe scaun su­feră în mod special. De vină este acu­mularea de sânge în vene. Alte dovezi vizi­bile sunt varicele și va­sele de sân­ge sparte. „Cine ignoră aceste pro­ble­me ris­că com­pli­cații severe, ca de pil­dă, răni deschise sau blocări mortale ale circulației sân­gelui”, averti­zează medicii. Iată de ce, ime­diat ce ase­me­nea sem­nale de a­lar­mă se ma­ni­festă, mer­geți la un medic pentru a clarifica natura sufe­rinței. În func­ție de gradul de gra­vitate al bo­lii, sufe­rința venelor poa­te fi tra­tată cu me­dicamente, alifii, ban­daje cu compre­sie (ciorapi elas­tici). Une­­­ori, este indicată și extir­pa­rea vase­lor bolnave prin mici inter­ven­ții chi­rurgicale sau cu ajutorul la­serului. Dar fiecare ins în parte poa­te să-și îmbunătățească singur cir­cu­lația sângelui și să-și întă­reas­că pere­ții vaselor. Iată câte­va pro­ce­dee menite să înlătu­re um­flarea și du­rerea pi­cioarelor:

* În cazul profesiilor care se practică șe­zând: din oră în oră, ridicați-vă de pe scaun și înăl­țați-vă pe vârful picioarelor de 10 ori. Apoi ră­suciți-vă picioarele pe margi­nea exterioară a pan­tofilor și încer­cați să faceți câțiva pași așa. În fine, ridicați pe rând câte un picior în aer, învârtind laba spre dreapta, în sen­sul ace­lor de ceasor­nic. Când lucrați, nu stați niciodată picior peste picior. Se sparg ve­nele.

* În cazul profe­siilor care se prac­tică stând în picioa­re: în pau­zele de lucru și seara, acasă, ridi­cați picioarele mai sus decât tru­pul, fie așezându-le pe birou, fie cul­cați pe pat, ridicându-le pe pe­­rete. Foarte indicate sunt și băi­le de pi­cioa­re alterna­tive: cald – rece.

* În călătorii: dacă plecați în voiaj cu ma­șina, din două în do­uă ore în­tre­rupeți că­lă­toria. Ri­di­cați-vă pe vâr­ful pi­cioarelor, apoi lă­sa­ți-vă pe căl­câie, în fine, fugiți ușor pe loc, scu­turând bine picioa­rele. Ți­nu­tul îndelungat al picioare­lor pe pedalele de conducere ale ma­și­nii (accelerație, frână) pro­duce cârcei și cram­pe în mușchi.

* În vacanța de vară: nu vă mul­țu­miți doar să zăceți pe iarbă, pe nisip sau în pat, lenevind. Mult mai in­di­cat pentru sânge e să mergeți pe jos, să faceți ture cu bicicleta, să înotați.

* Venelor bolnave și slabe nu le place căl­dura, indiferent dacă ea e pro­dusă de soare, de saună sau de băi în apă fierbinte. Acestea nu sunt com­plet inter­zise, dar trebuie nea­părat să fie urmate de dușuri reci.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian