Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Sfaturi pentru întărirea echilibrului psihic

Odihniți-vă suficient   

Foto: Shutterstock – 2

O atitudine calmă reprezintă modalitatea opti­mă de a depăși eveni­men­tele stresante. Intro­du­ceți în pro­gramul dvs. zilnic in­tervale rezervate odihnei și rela­xării. Însă nu ne refe­rim la timpul petrecut în fața televi­zorului. Mult mai sănă­toase, atât pen­tru corp, cât și pentru psihic, sunt plimbările, spor­tul sau tehnicile de relaxare, ca an­trenamentul autogen, re­laxarea musculară progresivă, respira­țiile sau meditația.

Reflectați la valorile dvs. morale

Oamenii care simt că faptele lor au un sens su­portă mai ușor stresul. De aceea, o cale sigură de întărire a rezilienței este să trăiți în conformitate cu propriile valori. Întrebați-vă mereu ce este cu adevărat important pentru dvs. și dacă modul cum vă conduceți viața corespunde valorilor pe care le prețuiți. În cazul când există discrepanțe, faceți schim­bările necesare, pentru a vă pune de acord comportamentul cu aspirațiile dvs. morale.

Cultivați relații de prietenie   

Suportul social este un factor recunoscut de con­so­lidare a rezilienței. În mo­mentele de criză, prietenii vă pot oferi ajutor concret, dar și susținere emoțională. Iar studiile arată că numai gân­dul de avea la cine să ceri sprijin este de ajuns, ca să nu te simți pierdut și nepu­tincios. Discuțiile cu un psiholog contribuie de ase­menea la îmbunătățirea rezilienței.

Consolidați-vă încrederea în forțele proprii   

Noi nu suntem victime neajutorate, ci ne putem construi viața așa cum dorim    –    încrederea în for­țele proprii este deosebit de im­portantă pentru mo­dul cum vom acționa, atunci când suntem puși în fața unor provocări. Pentru a deveni mai încre­ză­tori în sine, rememorați succesele obținute în tre­cut. Amintiți-vă ce calități și aptitudini v-au ajutat să depășiți crizele anterioare și fiți convinși că ele vă vor fi din nou de folos, la soluționarea proble­melor ac­tuale.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian