Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Ajutorul în bolile… complicate

– Simplul auz al numelui lor ne sperie și, de multe ori, ne prefacem că nu există. Bolile complicate sau grave, căci despre ele este vorba, sunt însă tot mai mult o rea­litate cotidiană. Ce poate face medicina naturii împotriva lor? Răs­punsul la în­trebare îi aparține unui specialist, dr. Mădălina Mihai, membru al echipei DVR Pharm. Acest colectiv de cercetători români a pus, în urmă cu șapte ani, bazele unei game de me­di­camente naturale, devenită acum celebră: Telom-R –

„Rezultatele depășesc, de multe ori, așteptările”

– V-aș ruga, pentru început, să ne spuneți când și cât de mult pot ajuta produsele naturiste în bolile grave?

Dr. Mădălina Mihai

– Răspunsul depinde foarte mult de diagnostic, de faza bolii, dar și de pacient. Însă, cu ex­cepția ca­zurilor terminale, produsele naturiste, în general, și gama Telom-R în special, pot ajuta foarte mult pa­cienții. Per­sonal, am privilegiul să fiu conectată cu me­dici din în­treaga țară care folosesc aceste pro­du­se, iar rezultatele depă­șesc, de multe ori, aștep­tările.

– Prima boală gravă care îmi vine în minte este can­cerul. Există rezultate po­zitive în acest domeniu?

– Inițial, gama Telom-R a fost compusă dintr-un singur produs: niște capsule cu acest nume. Acum, vorbim des­pre aproape 30 de pro­duse de înaltă eficiență, dar în urmă cu șapte ani, totul a pornit de la un caz de cancer: o doamnă de 58 de ani, din Ploiești, care suferea de can­cer ma­mar stadiul trei și ur­ma chimioterapie. Citosta­ticele o afectaseră atât de ta­re încât nu mai putea să mă­nânce aproape deloc, era slă­bită și incapabilă să se mai urce în mi­crobuzul de București, care o ducea la tratament la Fundeni. Disperată, a apelat la Telom-R și, în două săptă­mâni, starea ei s-a ameliorat incredibil. Nu doar că și-a putut duce chimioterapia până la capăt, dar re­misia tumorii a fost atât de puternică încât for­ma­țiunea abia a mai putut fi detectată la tomo­graf.

– Acest caz a impulsionat dezvoltarea ulte­rioară a produselor dvs.?

– Partea cea mai interesantă a fost discuția dintre medicul oncolog și pacientă, la încheierea terapiei. Oncologul a întrebat-o ce a făcut, pentru că era sigur că ea nu va rezista la terapie, dar și-a revenit miraculos. Când doctorul a auzit că doar câteva capsule cu plante, luate de două ori pe zi, au condus la acest rezultat, efectiv nu a putut să crea­dă. Acest caz, într-adevăr, a venit ca un semn ce a dus, ulterior, la dezvoltarea unor formule foarte eficiente.

– Într-un interviu precedent spuneați că, în cazurile avansate de cancer, produsele naturiste nu sunt atât de eficiente…

– Acum doi ani, unul dintre colegii mei a fost sunat de un prieten, care i-a cerut suplimente pentru o cunoștință. Doamna suferea de limfom malign Hodgkin și dezvoltase o tumoră în torace de 10 cen­timetri, care îi apăsa inima. Mai avea câteva săp­tămâni de trăit și, pentru a nu suferi prea mult psihic, medicul îi administrase, totuși, un tratament cu citostatice. Inițial, colegul nostru a refuzat să-i dea speranțe false. Dar, până la urmă, i-a reco­mandat Telom-R Cito, produsul nostru de îngrijire oncologică, împreună cu DVR-Stem Helper și un produs apicol cu pigmenți albaștri. După un an și jumătate, același prieten îl sună și-i spune colegului meu: „Ana se simte din nou rău, ce este de făcut?” Iar replica a fost: „Cum, Ana mai trăiește?!”.

– Doar Telom-R Cito a făcut ca această formă agresivă de cancer să intre în remisie?

– Telom-R Cito, împreună cu celelalte două produse, au colaborat perfect cu chimioterapia, con­ducând la dispariția gradată a tumorii. Cel mai mare șoc l-a avut medicul, când a văzut că pacienta care abia reușise să încheie cura de citostatice, din cauza slăbiciunii, i-a intrat două luni mai târziu în cabinet. Era trasă la față, slăbită, dar mergea pe picioarele ei și tumora se retrăsese.

– Pare incredibil că un produs natural poate să potențeze atât de bine chimioterapia. Ați în­tâl­nit multe asemenea cazuri?

– De regulă, evităm să relatăm cele mai șocante cazuri de ameliorări ale bolilor oncologice, pentru a nu crea așteptări prea optimiste. Dar, când intră în schemele de trata­ment ale medicilor, produse ca Telom-R Cito pot face foarte mult bine. Echipa noastră a conceput și un produs pentru suport în chimio­te­rapie, numit TE­LOM-R CHEMO­PROT, cu care sunt potențate ci­tos­taticele, limitân­du-le efectele adver­se.

– Aveți și o formulă specială îm­potriva leucemiei, o formă a bolii can­ceroase care prinde teren?

– Anul trecut, un medic din Bucu­rești a folosit Telom-R Hemato – for­mula dedicată bolilor sângelui, într-un caz disperat o pacientă cu leucemie limfoblastică în stadiul terminal, cu iminență de deces în 72 de ore. Bolnava avea valoarea hemo­globinei 4, față de 13, cât este normal, fiind inca­pabilă de efort sau să-și încălzească măcar corpul. I-a dat câte opt capsule de Telom-R Hemato și aceeași doză de Fier Na­tural produs de DVR. După o lună, nu doar că pacienta era în viață, dar avea hemo­globina 8 și a putut începe tratamentul cu citostatice. A trecut un an de atunci, iar acel om fără spe­ranță, cu imi­nență de deces, es­te în viață, hemo­globina a ajuns la valoa­rea 10, viața ei fiind aproape normală.

– Să înțeleg că pro­dusele DVR Pharm pot vindeca in­clusiv afecțiunile oncolo­gice în fază terminală?

– Nu putem folosi termenul de vindecare în aceste situații. Gama Telom-R este foarte eficientă în boala can­ceroasă, însă nu face „minuni”. Cu ajutorul inter­venției me­dicului și al adjuvantelor noastre, boala pacienților se ameliorează, mai deg­rabă. Apoi, ca­zurile fericite ne dau speranța și puterea de a merge mai departe, dar bolile onco­logice sunt foarte dificil de tratat. Și, odată ce un pa­cient a avut o afecțiune tumorală malignă, con­troalele regulate, remediile naturiste și un stil de viață strict sunt obligatorii. Practic, tra­ta­mentul se face continuu, vreme de ani și decenii.

– Mai răspândite decât cancerul sunt afec­țiunile cardiovasculare, care fac cele mai mul­te victime la noi în țară. Există soluții naturale în gama Telom-R și pentru această patologie?

– Telom-R Cardiovascular a dat rezultate ex­celente ca adjuvant în cardiopatii ischemice, aritmii cardiace sau hipertensiune. Subliniez însă că nu înlocuiește, ci completează tratamentul prescris de cardiolog. De curând, un medic cu care colaborăm ne-a relatat cazul unui pacient cu cardiopatie is­chemică avansată. Artera coronară dreaptă era înfundată în proporție de 75%, pacientul era dispneic și astenic, dar refuza operația. În disperare de ca­uză, medicul i-a prescris, pe lângă medicația alo­pată (coronarodilatatoare, anticoagulante etc.), și Telom-R Cardiovascular. După două luni de tra­tament pacientul a revenit la control, simțindu-se mult mai bine, mai tonic. Uimirea cea mai mare a medicului a fost atunci când a observat că circulația prin artera coronară înfundată se îmbunătățise cu circa 20%.

– În ce afecțiuni mai este recomandat Telom-R Cardiovascular?

– Principala „specializare” a acestui produs o re­prezintă cazurile de hipertensiune arterială esen­țială, refrac­tare la tratament. De-a lungul anilor, medicii co­laboratori au avut sute de cazuri dis­perate de pa­cienți hipertensivi care au răspuns la cura cu Te­lom-R Cardiovascular. Cei care ajun­seseră să aibă tensiunea sistolică în jurul valorii de 18, în con­dițiile în care luau 5 antihipertensive alo­pate, au ajuns la valori normale de 12-14 cu acest pro­dus. Mai mult, medicii au micșorat drastic nu­mărul de anti­hipertensive administrate, reducând astfel efectele adverse severe.

Pe de altă parte, pacienților hipertensivi sau car­diaci deja aflați sub tratament alopat nu le re­comandăm în niciun caz să-și modifice singuri medicația. Telom-R Cardiovascular este un adju­vant valoros, salvator în multe cazuri, dar nu înlo­cuiește medicul. Poate fi luat conform indicațiilor de pe ambalaj, fără limite, dar nu în locul medi­cației prescrise!

– În ultimul timp, au crescut mult și cazurile de stenoză de valvă mitrală. În cazul lor, Telom-R Car­diovascular dă rezultate?

– În multe cazuri, acest produs – administrat împreună cu medicația standard – ameliorează circulația acestei categorii de bolnavi. Gradat, pacienții simt creș­terea tonusului fizic, stările de amețeală apar mai rar și scad în intensitate. Am avut cazul unor persoane care leșinau din cauza acestei probleme, iar după cura cu Telom-R Cardiovascular ne-au confirmat dispariția completă a acestor episoade.

– La final, aș dori să știu de un­de vine, de fapt, numele acestei game. Are legătură cu eficiența sa?

– Telom-R e abrevierea numelui unor particule sub-celulare, numite telomeri. Mecanismul de ac­țiune al acestei întregi game este pe cât de… com­plicat, pe atât de eficient. Telomerii, prezenți în fie­care celulă a organismului nostru, sunt cei care ne pro­tejează sănătatea genetică. Iar produsele Telom-R sunt atât de eficiente tocmai fiindcă res­­tabilesc să­nătatea pornind de la nivel genetic, adică de la ca­uză!

EDUARD COMAN

Suplimentele din gama TELOM-R, produse de laboratoarele DVR Pharm, pot fi comandate la tel. 0736/27.09.98

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian