Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Vești bune despre România

– Știrile bune nu-și iau concediu nici în vara aceasta ca­ni­culară: dimpotrivă, concurează din greu cu știrile proas­te, pe care ni le pregătesc guvernanții. Ca de obicei, do­meniile sunt dintre cele mai diverse: cultură, educație, infrastructură eco și turism –

Geta Brătescu, la „Tate Modern” din Londra

Geta Brătescu, autoportret

Celebrul muzeu Tate Modern din Londra i-a dedicat graficienei românce Geta Bră­tes­cu o sală cu exponate care poate fi vizitată gratuit, până în iulie 2024. Expoziţia vizează deopo­trivă, spaţiul atelierului şi procesul de desen ale Getei Brătescu. Considerată una din­tre cele mai importante artiste contem­porane din Ro­mânia, cu o foarte mare vizibilitate în străină­tate, creaţiile Getei Brătescu (1926-2018) se află în muzee prestigioase din lumea întreagă, precum MoMA (New York), Tate (Lon­dra) şi Muzeul de Artă Modernă din Vie­na. Artista prolifică a îm­binat tradiția cu mo­dernul, rea­lizând lucrări remarcabile de grafi­că, gravură, desen şi colaj textil, tapiserie, dar și fotografie, foto-instalaţie sau film.

Șase orașe din România, în programul Festivalului Internațional „George Enescu”

Festivalul Enescu

„Spiritul generozității prin muzică” va călători anul acesta în șase orașe din țară cu ocazia noii ediții a Festivalului Internațional „George Enescu”. Astfel, concerte și recitaluri din cadrul programului festivalului de la București vor bucura și publicul meloman din Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Sibiu, Bacău și Lugoj, și îi vor da ocazia să asculte instrumentiști ai celor mai prestigioase orchestre simfonice și de cameră din întreaga lume. Festivalul „Enescu” este unul dintre cele mai importante evenimente de muzică clasică la nivel internațional. Cea de-a 26-a ediție are loc între 27 august și 24 septembrie, iar tema ediției este „Generozitate prin muzică”. Programul include peste 3.500 dintre cei mai renumiți artiști ai lumii, peste 40 de orchestre din 16 țări, lucrări de operă în primă audiție și concerte educative pentru copii.

S-a redeschis Cabana „Caraiman”, din Munţii Bucegi!

În final, o veste bună pentru iubitorii drumețiilor montane: s-a redeschis Cabana „Carai­man”, după o lungă perioadă în care uși­le acesteia au fost închise pentru turiști! Cabana a fost timp de mai mulți ani în pro­prietatea unui cetățean britanic, care o folosea doar de câteva ori pe an, drept casă de vacanță. Recent, cabana a fost cumpărată de ce­lebrul vio­lonist Alexandru To­mes­cu, care, împreună cu fami­lia, a renovat-o și a repus-o la dispoziția turiștilor aflați în vârf de munte, la pes­te 2000 de metri altitudine, după drumeții pe tra­seele din Bu­cegi. Cabana va fi des­chisă per­ma­nent, până cel puțin pe 1 octom­brie, po­si­bil chiar 1 no­iembrie, da­că vor fi ama­tori de ca­zare.

Pistă de biciclete Timișoara – Cenad

Rețeaua de pis­te de biciclete care va lega județele Ti­miș, Arad, Caraș Severin și Hune­doa­ra și care va include peste 120 de comune și ora­șe intră în etapa de întocmire a do­cumentațiilor. Fi­nan­țat prin Planul Național de Re­dre­sare și Reziliență (PNRR) cu 142 de milioane de euro, proiectul a ajuns în faza încredințării primului studiu de fezabilitate pentru un segment din pista ce va lega Timișoara de punc­tul de trecere a fron­ti­e­rei de la Cenad. Cos­tul mediu al unui kilometru de pistă de biciclete este de pes­te 80.000 de euro. În total, în cele patru jude­țe vor fi ame­na­jate, pe bani euro­peni, piste de bici­cle­te pe o distanță de 1.729 de kilometri!

Primii în lume la Geografie

După recentele succese obținute de elevii români la concursurile inter­naționale de Fizică, România s-a clasat pe locul 1 în lume pe națiuni și în cadrul Olimpiadei Internaționale de Geografie 2023, unde a câștigat trei medalii de aur (Radu Andrei Brădățeanu, Daniel Nicolae Hanganu și David Ștefan Preda) și una de argint (Tudor Sebastian Olariu). Medaliații sunt doi elevi din Iași, unul din București și unul din Focșani, toți de la licee de stat. Competiția s-a desfășurat în orașul indonezian Bandung, în perioada 8-14 august. Olimpiada constă în trei secțiuni: un test scris, un test multimedia și o acti­vi­tate de teren, finalizată cu o repre­zen­tare carto­gra­fică și o analiză geo­gra­fi­că. În cadrul Olim­pi­adei Internaționale, au concurat aproape 180 de elevi din 46 de țări. Co­or­donatorii lotului sunt soții Mi­ha­ela Cornelia Fis­cu­tean și Dorin Fis­cu­tean de la Colegiul Național din Iași.

„Recenzie de aur”, pentru nouă castele și cetăți din România

Cetatea Sucevei, recenzie de aur de la Google Maps

Nouă castele și cetăți din România au primit „Recenzia de Aur”, un pro­iect prin care sunt premiate cele mai apreciate locații de pe aplicația de hărți digitale Google Maps. Potrivit gigantului tehnologic Google, în acest an au fost premiate castele și cetăți din fiecare regiune a țării: Cas­telul „Károlyi” din Carei, Cetatea Oradea, Bastionul „Maria Theresia” din Timișoara, Cetatea Medie­va­lă a Severinului, Castelul Pe­leș din Si­na­ia, Cetatea Me­di­evală Enisala (Tul­cea), Palatul Cul­tu­rii din Iași, Ce­tatea de Sca­un a Sucevei și Ce­ta­tea Alba-Ca­­rolina din Alba Iulia. Câș­ti­gă­torul din fiecare regiune is­to­rică a României a fost locul care a avut cel mai mare nu­măr de recenzii pe Google Maps și un punctaj de peste 4,5 din maximum de 5 stele. Pro­iec­tul își propune să facă vizibile cele mai apreciate mo­nu­mente isto­ri­ce din Europa Centrală și de Est.

Ciprian Rus

Jurnalist, trainer şi analist media. A debutat în 1997 şi a activat în presa studenţească până în 2001, după care şi-a continuat activitatea la „Monitorul de Cluj”, unde a fost, pe rând, reporter, editor şi redactor-şef. În 2008, a fost recrutat în cadrul trustului Ringier, ca redactor-şef al publicaţiei „Compact”, apoi ca online content manager al site-ului capital.ro şi ca redactor-şef adjunct al săptămânalului „Capital”. Din 2010 este reporter la săptămânalul „Formula AS”.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian