Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Sfaturi de păcălit oboseala

– Vă treziți obosiți dimineața? Spre prânz simțiți că mintea vă ațipește? După masă vă vine să vă culcați pe birou? Aplicând pro­gra­mul de luptă cu oboseala pe care vi-l prezentăm, veți străbate zi­lele fluierând –

Oboseala de dimineață

Cauze

Foto: Shutterstock – 2

Greu mai e să pornești mo­toa­rele di­mineața! Să sari în pi­cioare la pri­mul țârâit al deștep­tă­to­rului. Nu cum­va să credeți însă că sunteți singurul om chi­nuit. Statisticile arată că 70% din pămân­teni au mari probleme cu deșteptatul, în vreme ce numai o minoritate de 30% au șansa ge­ne­tică de a se trezi și de a se pune pe pi­cioare ușor. „Oa­menii nu sunt niște soldăței, gata s-o ia din loc la sfert de cheie, în clipa când sună cea­­sul deștep­tător. Orga­nismul are nevoie de timp pen­tru a se trezi”, afirmă spe­cia­liștii. Expli­cația? Fiind un animal diurn, omul se acti­vează ziua și se recuperează noaptea. Atunci când doarme, tem­peratura cor­pu­lui scade, mușchii se re­laxează, rit­mul car­diac se di­minuează, pre­siu­nea arte­rială este mai redusă. Dimi­neața, la deștep­tare, motorul ma­și­nii e rece, și ca să-l faci să func­ționeze, el tre­buie încălzit. Câteva sti­mu­lente ne sunt de mare folos.

Soluții

* După ce vă treziți dimi­neața, aprindeți ve­ioza sau, dacă afară e zi, ridicați jaluzelele. (Lu­mina stopează hormonul nopții, melatonina.)

* Nu coborâți din pat îna­inte de a bea un pa­har cu apă pregătit de cu seara, în care puteți adău­ga și suc de lă­mâie.

* Faceți duș: cald la în­ceput, ca să vă încăl­ziți trupul, apoi rece.

* La micul dejun, beți un ceai sau o ca­fea, pentru e­fec­tul lor sti­mu­lant. Adău­gați obli­gatoriu un produs lactat (pentru proteine și calciu), pâine integrală, graham sau gră­unțe încolțite.

* Nu uitați sucul proaspăt de fructe, lămâi, portocale, grepfrut, preparat înainte de a fi consumat (toate aceste fructe au prin ex­celență efect anti-obo­seală).

* Folosiți ultima înghițitură de suc pentru a lua drajeuri de vitamina B1 și B2.

Oboseala de la mijlocul zilei

Cauze

În interiorul orologiului bio­lo­gic există maxime și căderi. Una din că­deri se pro­duce la mij­locul zilei (ora 12), când multe per­soane simt că min­tea nu mai vrea să le funcțio­neze. Alt vino­vat este nevoia de carburant re­clamată de organism. Celulele în­cep să nu mai aibă zahăr su­ficient și deci nici energie.

Soluții

* Luați un preparat cu gink­go-biloba. Sti­mulează rapid activitatea creie­rului.

* Beți o cană de ceai verde. Aveți voie 5 pe zi.

* Mâncați o bucățică de za­hăr sau cioco­lată, în caz de ați­peală accen­tua­tă, altfel, peste 10 mi­nute, apare ris­cul real al unei crize de hipogli­ce­mie. Creierul dvs. se simte paralizat.

* Luați o pauză (dacă locul de muncă v-o permite). Câteva mișcări de gimnastică (făcute pe scaun) și 4-5 respirații ritmate vă vor ajuta să redemarați.

* Mâncați câteva nuci (pen­tru apor­­tul lor de magneziu).

Oboseala de după masa de prânz

Cauze

Am trecut cu toții prin aceas­tă experiență. După masa de prânz se poate întâm­pla să ne nă­pă­dească o toropeală plăcută, care ne invită la somnolență. În afara da­telor crono-biologice ca­re explică această scă­dere de for­mă, digestia joacă un rol foarte important. Mân­carea prea co­pioasă sau prea grasă (pentru că lipi­dele sunt mai greu de digerat decât ce­lelalte alimente) ne face să ne sim­țim grei și somnoroși. Cu-atât mai mult, dacă am băut și vin, pentru că al­coolul – se știe – înce­tinește func­țiile cerebrale.

Soluții

* Mâncați echilibrat, în can­tități mici, dacă lucrați.

* Mâncați încet și în liniște. Dacă masa este luată într-un con­text agitat (în fugă, în picioare, pe gălăgie, în timp ce discutați afaceri), etapele digestiei nu sunt respectate și în acest caz ea va fi mai lentă.

* Nu uitați vitamina C (varză albă, urzici, spanac, pătrunjel). Ea repre­zintă o „poc­nitură de bici”, pe care o reclamă insistent or­ganismul.

* Dacă puteți, re­petați și la prânz cocteilul de citrice de dimineață, de data asta diluat cu un ceai ne­gru. Este deosebit de stimulativ.

Oboseala provocată de emoțiile stresante

Cauze

Emoțiile excită sistemul ner­vos simpatic, lucru care se ma­ni­festă prin palpitații, accelerarea rit­mului car­diac, transpirație mai abundentă.

Firește, starea de oboseală va fi proporțională cu intensitatea emoției și rezistența psihică a in­di­vidului. Unii se vor simți foarte obosiți după ce au avut emoții mari (la un examen sau la o între­vedere foarte importan­tă); alții, care au fost martorii unui acci­dent, vor reacționa printr-o criză de nervi care-i va epuiza.

Soluții

* Stresul sporește necesarul de magneziu (mineral de reîncăr­care ner­voasă prin excelență). Con­sumați ciocolată (cea neagră con­ține foarte mult magneziu, 110 mg la 100 g). După o emoție puternică, câ­teva bu­cățele de ciocolată (com­pensatoare) nu vă pot face decât bine.

* Beți apă bogată în mag­neziu (pastile efervescente). Și mai ales, nu consumați excitante cum sunt cafea­ua sau alcoolul tare: nu aveți nevoie de ele!

* Evitați să vă lăsați pradă poftei de dulciuri (declanșată foar­te frec­vent de stres), dar mâncați fără reți­nere fructe – au efecte tonice instan­ta­nee.

* Respirați bine, profund, pentru a vă regăsi suflul de croa­zieră: în felul acesta, celulele își primesc oxi­genul de care au ne­voie, iar deșeurile sunt elimi­nate mai bine. Nu ezitați să căs­cați. Eliberând diafragma, un căs­cat bun elimină tensiunile și cris­pă­rile.

* Executați câteva mișcări de yoga sau de gimnastică lină (stretching).

* Depășiți-vă oboseala și faceți o plim­bare în pas alert. Oxi­genându-vă ce­lulele creie­ru­lui, veți fi mult mai limpezi.

* Vorbiți-i unei persoane a­propiate despre emoția puter­nică trăită; v-ar putea ajuta să vă echilibrați.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian