Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Legendele Abrudului

Abrudul din zilele noastre

– Din cele mai vechi timpuri, din epoca lui Decebal și până în zilele noastre, legende fabuloase însoțesc istoria Abrudului. Povestea aurului curge prin ele ca un șarpe de foc –

Bruda, aurarul lui Decebal

Se spune că prin anul 80 după Hristos, Cotylus Bruda, un bijutier ce se trăgea din zona Pontului Euxin, ia în stăpânire alu­viunile aurifere din Munții Apuseni, aflate pe Valea Roșiei și pe Valea Abru­zelului. Primise dreptul de exploatare chiar de la regele de atunci al Daciei, și când    Decebal preia tronul de la unchiul său, Duras, Bruda îi devine apro­piat. Și cum aurul se găsea din belșug în Munții Apu­seni, Bruda strân­ge o avere fabuloasă și își ridică un palat la Abru­diom, orașul din apropierea minelor de aur. Bijutier de primă clasă, Bruda îi e indispensabil lui Decebal, căruia îi furnizează aur pentru kosoni și brățări. Dar Bruda nu se dă în lături nici când bunul său prieten, regele dacilor, e la greu. Îl sprijină pe Decebal în cele două războaie daco-ro­mane, oferindu-i cantități impor­tan­te de aur. După victoria romanilor, Bruda e alun­gat din fas­tuosul său palat și ajun­ge într-un bordei din ma­halaua sclavilor, de pe Șerbina. Acceptă cu greu statutul de sclav, mai mult cu speranța că dacii liberi își vor re­câștiga teritoriile pierdute și îl vor elibera.    Dar după un an de sclavie în mină, Bruda își pier­de nădejdea și se sinucide în anul 107, aruncându-se într-o prăpastie, de pe Cârnicul Mic.

Háni, iubita care i-a salvat viața lui Avram Iancu

La granița dintre legendă și fapt istoric, una dintre cele mai fru­moase povești de dragoste din Apuseni are ca fundal târgul Abru­dului. Iar per­sonajul principal al poveștii e nimeni altul decât Crăi­șorul Munților, Avram Iancu. În vremea Revo­luției de la 1848, tâ­nărul luptător se iubea, zice-se, cu Háni Farkas, o frumoasă unguroaică din Abrud. „Tatăl ei era advocatul ungur din Abrud, To­ma Farkas de Alkosály, credincios al bisericii unitare, iar mamă-sa, Ioana Boer, romano-ca­tolică, era ro­mân­că de origine, nepoata lui Ciura din Abrud. Jo­ha­nna era o fru­mu­seţe vestită în în­treg ţinutul Mun­ţilor Apu­seni, ast­­fel în­cât numele ei era pe buzele tu­turor candi­daţi­lor de în­sură­toa­re”, scrie is­toricul transilvănean Ioan Lupaş. Po­trivit unei măr­turii orale, Háni e cea care îl sal­vează de la moar­te pe Avram Iancu. În mai, 1849, pro­fi­tând de un ar­mistițiu con­venit în­tre tru­pele române și cele ma­ghia­re, ca­re ne­gociau pa­cea, ma­iorul Eme­ric Hat­vani a in­trat în Abrud, în­soţit de 1.400 de sol­daţi şi trei tu­nuri, pentru a-l sur­­prin­de pe Ian­cu, care se afla chiar în casa avo­ca­tu­lui Tamás Far­­kas. Aflând că tru­pele maghiare se apropie de oraş, Háni îl înştiin­ţea­ză pe Iancu și îl îndeamnă să plece, conducându-l prin grădina din spatele casei. Iancu apucă astfel să fugă, în timp ce pre­fecţii Buteanu şi Dobra, rămași în Abrud, sunt uciși. „Precum a mărturisit mai târziu însuşi Ian­cu unui bun prieten al său, Ni­colae Henţiu, după ce a intrat Hatvani în Abrud, Johanna l-ar fi vestit numaidecât, ru­gându-l să plece fără întârziere să-şi salveze viaţa; el a ieşit prin grădină, a încălecat pe calul său de coloarea porumbului şi a plecat spre ta­băra de la Câmpeni”, scrie istoricul Ioan Lupaş.

Legenda roții de foc

Abrudul văzut de sus

„O fost lunea şi era zâua târgului la Abrud. Roşienii şi cei din comunele din jur veneau să-şi târguiască cele de trebuință. Şi era vestit Abrudu’, cu ţiganii lui băndalăşi (lăutari n.n.). Ăi de aveau bani, o lungeau o zȋ-două. Şi mai era ȋn Abrud proaspătă (carne friptă) cum n-ai mâncat nicăiri, aşa cum Bradu să făleşte cu virşli de capră, aşa se făleşte Abrudu cu proaspătă de porc. După o zi de târg şi umblare, se ȋntorcea de la Abrud băieşul Ţura Ioşka peste deal. Şi-o cumpărat și el proaspătă, da n-o avut vreme s-o mânce şi s-o gândit că hodineşte lângă vreo fântână şi-o mâncă, să aibă haz­nă de ea. Când o vinit vremea de hodină, şi-o des­făcut Ţura merindea. Proaspăta era caldă, ȋncă, ȋntre dărabele de pită albă. O mai scos câteva pipărci (ardei gras), poro­dici (roșii) şi-o în­ceput a mânca omul, flămând de atâta drum. S-o nimerit că trecea un om pe-acolo şi dete noroc şi-l ȋntrebă ceva.

– Da stai o ţâră jos, ȋl pofti Ţura Ioşka.

– Nu pot, că-s grăbit, nici n-am mâncat astăzi.

Ţura Ioska dacă o auzit că omul n-o mân­cat, cu forţa l-o făcut să steie şi-o ȋm­părţit pita şi proaspăta.

– Noa, ȋntâi mâncă şi apoi om vorbi. Pe rânza goală, numa la dracu ȋi mere mintea.

Printre altele, omul străin ȋl ȋntrebă cum băieşte. Ăsta-i tâlhar, s-o gândit Ţura, ştie c-am schimbat ceva aur şi m-o urmărit! Ȋn jur nu era urmă de om, numa deal şi pădure. Ţura Ioşka o sâmţit că-l trec sudori reci. Omul de lângă el mânca liniştit, i-o mulţu­mit frumos:

– De mult n-am mai gustat proaspătă, fire-ai sănătos să fii! Ţura se mai linişti la vorbele omului, omenoase. Omul mai vor­bea ce vorbea şi iară o dădea către băişag. Ţura ȋşi luă inima ȋn dinţi şi-l ȋntrebă:

– Unde vrei să ajungi dumneata de mă tot descoşi? Am schimbat trei cucuruzi, ȋţi trăbă banii mei?

– Doamne feri, după ce m-ai săturat, să lăcomesc la banii dumitale? Te-am ȋntrebat de băiat auru’ că vreau să te ajut.

– Dumneata, care n-ai ce mânca, să mă ajuţi, ni, mă, râse Ţura.

– Dacă meri la noapte pe baie, te iei după o roată de foc, da să fii singur!Atâta i-o spus şi n-a mai rămas nici urmă de el. Numa o roată de foc se rostogolea pe deal. „Vâlva!”, s-o gândit Ţura, ca trăznit. Cum o venit noaptea, s-o dus pe baie (mina) aşa cum i-o spus omul străin. N-o intrat bine şi-o roată de foc tăt ȋnaintea lui. O dat de aur mult, de s-o pus bine pe tătă viaţa. După aia, n-o mai mărs pe baie, că s-o băgat pă­durar la Vârşi. Po­vestea o spus-o el cu gura lui, la cine-o vrut să-l asculte.”

(„Legende Populare Minerești”, coord. Ana Șoit)

Vâlva Băii

Altar la intrarea în mină

O altă legendă foarte cunoscută în zona Abrudului este cea a Vâlvei Băii. Bătrânii care au lucrat în mi­nele de aur din Apuseni po­vestesc și acum despre o făptură care le apare în cale celor mai norocoşi dintre ei şi care le călăuzeşte dru­mul în adâncu­rile pă­mân­tului, spre fi­loanele de aur mult-râvnite. Al­teori, vâlva prezice întâm­plări din vii­tor ori le atrage atenţia bă­ieșilor că urmează acci­dente. Minerii cred că fiece mină de aur îşi are vâlva sa, iar atunci când nu mai dau de aur într-o baie, e semn că vâlva a plecat de acolo. Înfăţişările vâlvei sunt nu­me­roase: fată fru­moasă, moşneag, soldat, copil mic, babă, cântat de cocoş, pitic, bătaie de orologiu sau de clopot. Minerul în­drumat de vâlvă dă imediat peste aur, dar vâlva pretinde păs­trarea cu stricteţe a secretului. Sunt și poveşti cu vâlve, fete sau ne­ves­te, care îi atrag cu farmecele lor pe minerii tineri. Când ase­me­nea legături se întâmplă, totul trebuie ţinut sub pecetea tainei, altfel tânărul va plăti cu viaţa.

Ciprian Rus

Jurnalist, trainer şi analist media. A debutat în 1997 şi a activat în presa studenţească până în 2001, după care şi-a continuat activitatea la „Monitorul de Cluj”, unde a fost, pe rând, reporter, editor şi redactor-şef. În 2008, a fost recrutat în cadrul trustului Ringier, ca redactor-şef al publicaţiei „Compact”, apoi ca online content manager al site-ului capital.ro şi ca redactor-şef adjunct al săptămânalului „Capital”. Din 2010 este reporter la săptămânalul „Formula AS”.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian