Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

APITERAPIA în tulburările psihice

Ileana Telembici

Cifrele indică faptul că unul din patru români va suferi, pe parcursul vieții, de o afecțiune psihică. Cum s-a ajuns la această teribilă statistică? Cu „ajutorul” stresului, al poluării mediatice, al alcoolului și al drogurilor, tot mai frecvent consumate. Apoi, însingurarea te­ribilă a celor care mai degrabă interacționează cu com­puterul sau telefonul decât cu lumea reală ac­cen­tuează acest declin al sănătății mentale și emo­ționale. Poate medicina naturii să aducă un plus în aceste pa­to­logii atât de delicate? Vom căuta răspunsuri la d-na Ileana Telembici, cercetător în echipa APICOLSCIENCE, spe­ciali­zată în produse fito-apicole.

– Stimată doamnă, reme­diile obținute din produsele stupului și din plante sunt de ajutor în suferințele psihice? Le pot alina în vreun fel?

– Nu se pune problema ca apiterapia să substi­tuie munca psihologului sau protocoalele de trata­ment ale medicilor psihiatri. Dar produsele apicole și plantele completează uimitor de bine munca acestor specialiști. Și asta dintr-un motiv simplu: apifitoterapia este, probabil, cea mai bună metodă din lume pentru regenerarea sistemului ner­vos. Or, fără un proces regenerator, este aproape imposibil de tratat multitu­dinea simptomelor din maladii ca Par­kin­son, Alzheimer, demență post-AVC. La copiii cu autism sau cu retard mintal, fără stimularea dezvoltării cre­ierului cu produse apicole, succesul este foar­te limitat. Chiar și în cazul de­presiei sau insomniei cronice, apitera­pia în­clină decisiv balanța în favoarea vin­de­cării sau măcar a ameliorării acestor boli.

– Să înțelegem că apiterapia este un fel de panaceu în bolile psihice?

– Remediile din produse ale stu­pului și plante, care ajută la rege­nera­rea unor porțiuni din scoarța cerebrală și la îmbunătățirea funcțiilor cog­nitive sunt un avantaj enorm pentru orice pa­cient care suferă de o tulburare psihică. De fapt, rezul­tatele produselor Apicolscience în afecțiunile neu­ro-psihice au depășit toate așteptările. Și nu mă re­fer doar la pacienți, ci și la medicii tot mai nu­meroși care prescriu aceste produse. După ce am creat formulele NEUROREVEN, APICOL 12 GAMMA și APICOL PSIHONORM, și noi sun­tem surprinși de rezultatele obținute în boli consi­derate „impo­sibil de tratat”.

– Solicitarea de remedii împotriva anxietății și atacului de panică crește constant pe rețelele sociale.

– Am sesizat, la rândul nostru, din plin această cerere de anxiolitice, motiv pentru care anul trecut am creat produsul APICOL PSIHONORM. Este un produs cu nu mai puțin de 12 ingrediente active: apicole, extracte și uleiuri esențiale din plan­te. Avem cazul unei doamne de 59 de ani, cu atacuri puternice de panică, declanșate de pierderea soțului și de emigrarea copiilor în străinătate. După pri­mele două săptămâni de administrare a produsului, a putut dormi pen­tru prima oară (după 14 luni) fără să se tre­zească din cauza coșmarurilor sau a viselor agitate. După șase săptămâni de cură, deja putea ieși în magazine sau la plimbare, depășindu-și fobia de locuri aglomerate. Spre surprinderea fiului său, s-a arătat dispusă să călătorească în Anglia cu avionul, după ce refuzase de zeci de ori in­vitațiile din cauza fricii de zbor și de locuri aglo­merate. A plecat acolo cu zece borcane de API­COL PSIHONORM, în ba­gajul de cală, urmând și în străinătate curele cu „pro­dusul salvator”.

– Persoanele tinere care suferă de anxietate reacționează la fel de bine la APICOL PSIHO­NORM?

– La persoanele cu vârste între 25 și 45 de ani, noi și medicii cu care colaborăm ne confruntăm adesea cu situații foarte complicate. Avem tot mai mulți corporatiști care suferă de anxietate pe fondul epuizării cronice, acel burn-out de care tot auzim la televizor. Am avut cazul unei doamne de 28 de ani, informatician și manager de echipă, care a avut o cădere psihică la finalul unui proiect dificil. A fost diagnosticată cu sindrom anxios-depresiv, fi­ind incapabilă să doarmă, să meargă la serviciu sau chiar să-și facă de mâncare. După o cură de opt săp­tămâni, timp în care a luat câte 4 lingurițe de APICOL PSIHONORM pe zi, a început să se poată relaxa. De asemenea, accesele de plâns cu care se confrunta s-au rărit. Era bine, dar nu suficient, așa că medicul i-a adăugat în terapie NEUROREVEN și lăptișor de matcă, pe care le-a luat vreme de două luni. După trei săptămâni cu noua schemă de tra­tament, a început să iasă pe afară și s-a arătat dis­pusă să meargă, în sfârșit, la psihoterapie. La fina­lul cu­relor, deja era alt om: dormea și se hrănea nor­mal, a început să călătorească și să rela­ționeze. A con­tinuat administrarea celor trei pro­duse și psihotera­pia vreme de un an, iar acum se simte excelent, și-a schimbat locul de muncă, dar și stilul de viață.

– Cât de mult ajută apiterapia persoanele care suferă de tulburări psihice pe fondul consumului de droguri sau alcool?

– Aportul regenerativelor psihice pe bază de lăptișor de matcă, păstură sau polen este foarte im­portant în aceste situații. Problema este că persoa­nele tinere care suferă de adicții își găsesc cu mare dificultate resursele de răbdare! Iar acest lucru are o explicație: când scoarța cerebrală este afectată de excitante sau stupefiante, are nevoie de timp și de cantități mari de produse apiterapeutice pentru a se reface. Aceeași lipsă de răbdare am observat-o și la dependenții de jocurile pe calculator sau de jocu­rile de noroc. În aceste situații, cele mai bune rezul­tate le-am obținut cu curele de trei luni, repetate până la stabilizarea rezultatelor. Schema folosită cu cel mai mare succes este compusă din APICOL PSIHONORM, APICOL 12 GAMMA și lăptișor de matcă activat.

– Știm, din interviurile anterioare, că ați ob­ținut rezultate excelente și la copiii cu retard sau cu tulburări autiste. Ajută APICOL PSIHO­NORM la calmarea agitației sau agresivității?

– APICOL PSIHONORM este un bun sedativ pentru tineri, adulți și vârstnici, însă medicii au observat că la copii, lucrurile funcționează diferit. Surprinzător, simpla stimulare a dezvoltării cre­ierului conduce, gradat, la ameliorarea (până la dis­pariție!) stărilor de agitație, agresivitate sau auto-agresivitate. De curând, am luat cunoștință de ca­zul unei fetițe cu autism însoțit de retard, în vârstă de 5 ani. Părinții ei au citit în „Formula AS” sche­ma de tratament dată de un tată care și-a tratat cu suc­ces gemenii cu acest diagnostic. Începând de la 4 ani, i-au dat fetiței zilnic câte o linguriță de API­COL12GAMMA și de lăptișor de matcă activat, dimineața și seara. În plus, la prânz și seara i-au dat câte o linguriță de NEUROREVEN. Rezulta­tele au fost uimitor de bune, ajutând la o dezvoltare cog­nitivă accelerată, aproape miraculoasă a co­pilului.

– Simpla administrare a produselor apicole a declanșat acest „miracol”?

– Tratamentul a fost făcut în cure de trei luni, urmate de 2-3 săptămâni de pauză, în paralel fiind făcute terapii psihologice și kinetoterapie. După câ­teva săptămâni de administrare a produselor api­cole, terapeuții cu care făcea analiză comporta­men­tală aplicată (ABA) au observat progrese „inex­pli­cabile”. După un an de stagnare sau de pro­grese foarte mici, copilul a în­ceput să renunțe la obiceiuri cum ar fi lovirea obiectelor, țipete repe­titive sau auto-lovirea capului. Trep­tat, fetița a început să doarmă mai bine, să fie mai puțin agitată și mai cooperantă. Ulterior, a în­ceput să articu­leze tot mai bine su­nete și să ros­teas­că primele cu­vin­te.

– Am vorbit prea puțin despre vârstnici, care se confruntă tot mai des cu tristețea singurătății, dar și cu teribilele tulburări psi­hice aso­ciate bolilor neuro-degene­ra­tive.

– Majoritatea persoanelor care ne sună și care țin legătura cu noi sunt de vârsta a treia, dar adesea își ignoră propriile probleme de să­­nătate cerând produse pentru co­piii și nepoții lor. Avem cazul unei doamne cu Parkinson, în vârs­tă de 68 de ani, care cumpăra de la noi lăp­tișor de matcă și NEU­ROREVEN pentru fiica sa din străină­tate. S-a gândit să încerce cura cu NEUROREVEN și pentru ea abia atunci când, din cauza tremuratului, aproape nu mai putea folosi telefonul. La început, pro­dusul a ajutat-o să-și di­minueze stările de an­xie­tate și să de odihnească mai bine. Ulterior, a adău­gat APICOL 12 GAMMA și lăp­tișor de matcă în mie­re, după un an relatându-ne că tremurăturile s-au estompat atât de mult încât acum își poate face tre­burile casnice complicate. Are mai multă ener­gie și răbdare, putând, din nou, să se ocupe de nepoțeii săi.

– Există și situații în care produsele apicole nu sunt recomandate în bolile psihice?

– De-a lungul timpului, rețetele făcute de noi au fost ajustate astfel încât să fie tolerate foarte bine. Pentru persoanele cu alergii la ingredientele api­­cole am creat produse fitoterapeutice la fel de efi­ciente. Dar pun accent pe faptul că, la pacienții cu tulburări psihotice, apiterapia nu substituie în ni­ciun fel tratamentul prescris de medicul specialist!

EDUARD COMAN

Produsele prezentate în acest articol pot fi comandate la tel. 0735.217.808 sau pe www.apicolscience.ro

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian