Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Sosesc virozele!

– Scut natural împotriva lor –

Foto: Shutterstock

Statistici alarmante arată că în ultima lună s-a dezvoltat un adevărat val de viroze respiratorii! Practic, numărul de îmbol­năviri a crescut în doar câteva săptămâni de zece ori, alertând comunitatea me­dicală inter­națională. Ce este de făcut? Fără îndoială, pre­venția și tra­tarea non-inva­zivă a ră­ce­lilor, încă de la de­butul simp­tomelor, este prima so­luție. Se știe că produ­sele naturale sunt un scut care ne pro­tejează organismul de atacurile virale. Pe mă­sură ce temperaturile scad, sti­mu­­la­toarele și antiinfec­țioa­sele din plante devin aliați tot mai prețioși. Despre cum trebuie să fo­losim aceste produse și care sunt cele mai    per­for­­mante, ne explică d-na Ingrid Toma, director de comunicare al firmei LIFE.

– Răcelile și virozele toam­nei au devenit, în ultima vre­me, parte din biografia fiecă­ruia dintre noi. S-a descoperit în ultima vre­me ceva care să ne stimuleze imuni­ta­tea, ast­fel încât să avem o protecție na­turală sigură îm­potriva lor?

– Din experiența medicilor cu care colaborăm, rezultatele bu­ne nu se ob­țin prin stimu­larea imuni­tară rapidă și pu­ternică, deoarece un sistem imu­nitar foarte excitat poate du­ce la boli autoimune, mai ales în ca­zul gripelor și al in­fecțiilor cu Co­vid. Prima și cea mai bună re­co­man­dare este în­tărirea „pri­mei linii de apărare” a or­ganis­mului, constituită din mu­coa­­sele respiratorii, care sunt o barieră în fața ata­cu­lui viral. De asemenea, es­te indicată reglarea sis­­te­mului imunitar cu extracte din plante ca Tă­mâia, Astragalus sau Cordyceps.

– Există și recomandări generale pentru întărirea organismului? O tactică valabilă pen­tru toți?

Ingrid Toma

– Da. E vorba de hidratare corectă, efort fizic moderat și consumul de alimente bogate în gră­simi sănătoase. Efecte foarte bune se obțin și prin cura cu ulei de cătină pur (1-3 capsule cu ulei zilnic, timp de 3-4 săptămâni), care contri­buie la refacerea țesuturilor de protecție ale trac­tului res­pirator. Mucoasele nazale și esofagiene sănătoase sunt un scut impenetrabil pentru viruși și bacterii!

– În majoritatea cazurilor, virozele ne iau prin surprindere și căutăm leacuri abia când infecția s-a declanșat. Există remedii „magice”, care să vindece o răceală rapid?

– Există multe scheme de tratament puse la punct de către medicii cu care colaborăm, și pen­tru care mulți clienți ne raportează efecte „ma­gice”, însă cea mai populară (și eficientă, în ace­lași timp) este combinația dintre imunosti­mu­larea făcută cu ASTRAGAL 10 MAX și inhala­țiile cu mixul de uleiuri esențiale SI­NUS­DREN.

– Puteți detalia cum se fo­losesc aceste remedii antivirale?

– Capsulele ASTRAGAL 10 MAX înglo­bează trei tipuri de extracte din rădă­cina plantei astra­galus și alte ingrediente, cu rol în modularea răs­punsului imunitar. Fiind un reglator și nu un stimulator imunitar, me­dicii prescriu și câte patru capsule din acest pro­dus (foarte puternic), zilnic. Astfel, mulți pacienți au relatat că, deși aveau dureri de cap și senzație de jenă în gât la în­­ceputul zilei, până seara sau a doua zi dimi­neața, ră­ceala, pur și simplu, dispă­ruse. De fapt, viroza nu dispare ca prin farmec, ci acest produs ate­nuează severitatea manifestărilor. Ast­fel, de multe ori, răcelile sau stările gripale devin asimp­toma­tice sau slab simptomatice. Dar cel mai important rol al ASTRAGAL 10 MAX este pre­venirea com­plicațiilor grave – respiratorii, cardio­vas­cu­lare sau renale – ale virozelor.

– Ați introdus în schema dvs. terapeutică și inhalații cu uleiuri esențiale. Care e rolul lor?

– Este vorba de inhalația fierbinte cu SINUS­DREN – o procedură cu acțiune complet diferită de cea a imunostimulatoarelor. Spre deosebire de acestea, uleiurile esențiale, inhalate sub formă de vapori calzi, distrug direct virușii. Mai mult, formula SI­NUS­DREN are un efect inega­labil: decongestionează rapid și complet căile respiratorii, fie că vorbim de nas, sinusuri sau arborele bronșic. Au o acțiune rapidă și reduc, până la eli­minarea completă, suferin­țele aso­ciate răcelilor: nas în­fundat, sinusuri congestio­nate, dureri de cap etc. De cu­rând, un cli­ent care răcea foar­te puternic frecvent, lip­sind și câte o săp­tămână de la serviciu, ne-a scris: „De când am des­coperit SINUS­DREN, pot munci și mă simt aproape normal, chiar și atunci când răcesc. Am scăpat de durerile de cap și de stările de confuzie și pot respira foarte bine”. Consultul medical rea­lizat ulterior a arătat că respectivul domn su­ferea de o sinuzită cronică nediag­nosticată, care-i agrava de foarte multe ori răcelile. Și sunt multe persoane cu sinuzită nediag­nos­ticată, care răcesc grav de fiecare dată, în cazul lor fiind re­coman­date inhalațiile cu SI­NUSDREN și când nu sunt răciți. Suplimentar, și capsulele TĂMÂIE 10 MAX ajută la ținerea sub control a sinuzitelor cronice, venind în com­pletarea inhalațiilor.

– Există și alte remedii care distrug direct virușii?

– Soluția „de bază” pentru distrugerea virușilor rămâne N-VIR 10 FORTE, dezvoltat de echipa noas­tră științifică, în timpul pandemiei cu coro­na­virus, care a fost folosit cu succes de mii de pa­cienți. Și nu doar în cazul Covid-19, ci și al unor infecții cu viruși gripali, sincițiali, cu rino­virusuri etc. N-VIR 10 FORTE este o for­mulă inovatoare, care conține 10 uleiuri esențiale inte­grale, de înal­tă calitate. Unele dintre aceste uleiuri, precum cim­brul, cuișoarele sau oregano sălbatic au proprietăți antivirale puternice, în timp ce altele, ca eucaliptul sau salvia, reduc inflamația și ameliorează simp­tomele infecțiilor respiratorii. Marele avantaj al capsulelor N-VIR 10 FORTE este că acționează rapid, uleiurile esențiale ajun­gând pe căile respi­ratorii la câteva minute după ad­ministrare. Ele reduc congestia, calmează dure­rea de gât și inhibă evoluția infecțiilor.

– Ce soluții aveți împotriva acceselor de tuse persistentă, specifice virozelor din acest sezon?

– Mulți dintre pacienții noștri au remarcat efectele antitusive excelente ale capsulelor N-VIR 10 FORTE, dar și al inhalațiilor cu SI­NUSDREN. Împotriva tusei rebele am dezvoltat o formulă bogată în uleiuri esențiale, AROM­TUS. Mai exact, este vorba despre un sirop care calmează spas­mele căilor respiratorii și ajută la dezin­fectarea și regenerarea epiteliilor afectate de in­fecțiile virale sau de suprainfecțiile bacte­riene.

– Siropul AROMTUS se poate lua și preven­tiv?

– Nu, celelalte produse menționate au rol pro­filactic. Siropul AROMTUS se ia doar atunci când deja ne confruntăm cu tusea. Deoarece conține uleiuri esențiale, administrarea se face lent și cu în­ghițituri mici, pentru a acționa local cât mai mult timp. Astfel, accesele de tuse pot fi calmate prompt.

– Ce soluții naturale ne recomandați în ca­zul pneumoniilor și al altor infecții bacte­riene rezis­tente la antibiotice?

– De curând, Institutul Cantacuzino a publicat într-o revistă de prestigiu internațional un studiu tulburător: cercetătorii români au folosit uleiuri esențiale integrale, precum ore­gano sălbatic și cuișoare, pe diferite bacterii, care sunt tot mai greu de tratat. Surpriza a fost uriașă: aceste uleiuri au un efect atât de puternic, încât pot concura cu anti­bioticele. Dar ideea nu este de concurență, ci de colabo­rare, de sinergie a efectelor, astfel încât să putem învinge infec­țiile rezistente la trata­ment! Por­nind de la aceste con­cluzii, am gândit for­mula unui produs natural care ar putea salva vieți: N-BIOT1C PRO­SI­NER­GIC – capsu­le care au în com­poziție o combinație de uleiuri esențiale special gân­dite pentru a eficientiza efec­tele antibio­ti­celor, în lupta cu orice bacterie. Pri­mele re­zul­tate, ra­por­tate de medicii cu care co­laborăm, sunt foarte în­cu­rajatoare: admi­nis­trarea an­ti­bioticelor de sin­teză, în pa­ralel cu N-BIOT1C PRO­SI­NER­GIC conduce la distru­gerea infecțiilor rezis­tente la tratament, in­clusiv cele nosocomiale! Și nu vorbim aici doar despre infecțiile respi­ra­torii, ci și despre infecțiile urinare sau intestinale!

EDUARD COMAN

Produsele prezentate în acest articol pot fi comandate la tel. 0736.371.516.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian