Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Suferințe musculare

– Soluții „verzi”, pentru întinderi și contracturi –

Oximel

Foto: Shutterstock – 3

– Pentru asimilare optimă de vitamine, substan­țe minerale și micro­ele­mente

Ingrediente: câte 20 g de Coada-racului, Ur­zi­că, Coa­da-șorice­lu­lui, Roi­­­niță, Coa­da-ca­lului (us­­cată sau proas­pătă), 200 ml oțet de mere tulbure (na­tural), 200 g miere (de la api­cultorii din zonă).

Preparare:

* Se taie plan­tele foar­­te mărunt și se pun într-un bor­can. Se ada­ugă oțetul de mere și mie­rea și se ames­tecă bine. * Se lasă prepa­ra­tele să se pătrundă, cel puțin o săp­tămână la ră­coare și în­tuneric, scu­tu­­rând me­reu borca­nul.

* Se strecoară oximelul printr-o sită mă­runtă și se toarnă într-o sticlă. Se poate păstra circa 1 an, la rece.

Utilizare:

* Sub formă de cură se ia zilnic 1 lin­gură de oximel pur sau diluat cu apă, cu 30 de minute îna­inte de mân­ca­re. Plan­tele stimu­lea­ză digestia, sto­pea­ză in­flamațiile și aju­tă in­testinul să „mă­run­țeas­că” mai bine ali­men­tele și să le facă utili­za­bile pentru orga­nism. Oțe­tul de mere e vita­li­zant, iar mierea ne ali­men­tea­ză, supli­men­tar, cu o mul­ți­me de substan­țe mine­rale, vi­ta­mine și mi­cro­ele­men­te.

Bile energizante

– Conferă forță și energie –

Ingrediente: 50 g rondele de măr (uscate), 25 g alune, 25 g sâmburi de nucă, 10 g semințe de Câ­ne­pă, 1-2 lingurițe de mie­re, 10 g semințe de Urzică.

Preparare:

* Se taie mărunt toa­te ingredientele us­cate (sau se mixează) și se ames­tecă cu mierea, pâ­nă ce se obține o pas­tă lipi­cioasă.

* Din pasta respec­tivă se formează bile, ca­re se tăvălesc prin se­min­țele de Urzică, după care se la­să să se pătrun­dă cel puțin 12 ore la frigider. Păstrate la rece, bilele pot fi ad­ministrate minimum 4 săptămâni.

Utilizare:

Bilele energizante sunt perfecte și pentru a le po­toli foamea celor aflați undeva, pe drum. Alimen­tea­ză or­ganismul și musculatura cu fibre, proteine și substanțe minerale din natură. Proteina de Cânepă este o proteină extrem de prețioasă, pe care organis­mul o asimilează foarte bine. Semințele de Urzică sunt bogate în vita­mine, substanțe minerale și albu­mină.

Cură cu ceai

– Pentru stimularea irigării sanguine și calmarea durerilor reumatice –

Ingrediente: Coada-șoricelului, Rozma­rin, Urzică, Roiniță – în părți egale.

Preparare:

* Pentru un macerat: se taie, nu prea mă­runt, câte un fir (crenguță) din fiecare plantă și se pun într-o cană. Se toarnă dea­supra 1 l de apă rece de la robinet și se aco­peră.

* Se lasă să se pătrundă cel puțin o oră sau peste noap­te. Cantitatea de plante se a­dap­tează în func­­ție de dis­ponibi­li­tate și de gustul fiecăruia.

Utilizare:

Se bea mi­ni­mum 1 l pe tot par­cursul zi­lei. Ceaiul po­to­­lește setea, stimu­lea­ză circulația sân­­­gelui și iri­garea (cu sânge) în­tre­gii muscu­laturi. Este bun și pentru cal­ma­rea durerilor reuma­tice. O bău­tură bună pentru a asigura „aprovizionarea” cu lichide. După o lună se face o pauză de cură, de cel puțin 2 săptă­mâni.

Rețete pentru relaxarea și regenerarea musculaturii

Adaos pentru baie

Ingrediente: 250 ml lapte sau frișcă lichidă, eventual 50 ml ulei de migdale (în caz de piele uscată), câte 4 picături de ulei eteric de pin, ienupăr și molid.

Preparare:

* Se amestecă laptele sau frișca lichidă cu uleiul de migdale (la nevoie) și se adaugă uleiurile eterice.

Utilizare: Se lasă apa să curgă în cadă, adăugând „laptele”. Temperatura apei n-ar trebui să depășească 38º.

Durata băii: 25 de minute Se savurează momentul, în timp ce musculatura se relaxează și se rege­nerează. Circulația sângelui se în­tremează, iar uleiurile pot fi asimilate și prin piele, care se destinde și devine catifelată.

Rețete pentru calmarea durerilor musculare

Alifie pentru cei ce fac sport

Ingrediente: 1 pumn de Rozmarin proas­păt, 10 g boabe de Ienupăr, 50 ml ulei de măsline, 5 g ceară de albine.

Preparare:

* Se mărunțește Rozmarinul, se pune într-un borcan și se adaugă boabele de ie­nupăr – proaspete sau uscate – zdrobite în­tr-un mojar.

* Se toarnă deasupra uleiul de măsline și se încing toate, cu grijă, într-o baie de apă. Uleiul fierbinte n-ar trebui să depă­șească 70º, pen­tru că plantele nu sunt de prăjit! Se lasă Rozmarinul și Ienupărul să stea în ulei mini­mum 30 de mi­nute (până la 2 ore) amestecându-le din timp în timp. Apoi se strecoară.

* Se toarnă uleiul de plante într-un borcan curat și se adaugă ceara de albine și se mai încălzește încă o dată în ba­ia de apă, a­mes­tecând până ce se topește cea­ra.

* Se toarnă alifia în borcă­nele curate, care se închid doar când aceasta s-a răcit complet. Alt­minteri, con­den­sul care se for­mează ar sti­mula dezvoltarea bac­te­riilor, ceea ce ar afecta dura­ta de păstrare a ali­fiei, care este de minimum 1 an.

Utilizare: Se unge alifia, după sport, pe brațele și picioarele „grele”. Ajută la pre­venirea febrei musculare. Alifia are efect anti­in­flamator, calmează durerile și stimu­lează irigarea sanguină. Este foarte eficientă și în cazul durerilor cronice ale articulațiilor și mușchilor. Și în acest caz ar trebui aplicată de cel puțin 2 ori pe zi.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian