Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Selecția „Formula AS”

* Marius Chivu, „Trei săptămâni în Atlas. Cu fotografiile autorului”, Editura „Humani­tas” (tel. 0723/68.41.94), 328 pag.

De multă vreme, cărțile de călătorie s-au dovedit atractive pentru marele public și profitabile pentru editori, până într-atât încât în Occident a apărut o categorie aparte, de scriitori-călători (în spațiul an­glo­fon – travel writers, în cel francofon – ecrivains voyageurs). În Franța există și un festival interna­țional anual dedicat lor, la Saint Malo, iar în marile librării sunt raioane separate cu acest tip de lite­ra­tură, căutată de cititori dornici să exploreze aven­tu­ros depărtările, fie și prin intermediari. Scontând succesul comercial al prozei de călătorie, și editurile noastre au început să publice asemenea volume, Humanitas chiar într-o frumoasă colecție în care textul e însoțit de multe fotografii color făcute de autor. Marius Chivu e la al treilea jurnal de călătorie ilustrat, editat la Humanitas, după „Trei săptămâni în Himalaya” (2012) și „Trei săptămâni în Anzi” (2016). Ce îl mână la drum pe acest poet, prozator și critic literar în floarea vârstei ne sugerează prin­tr-un citat din preambul: „Nimic nu poate egala dez­ră­dăcinarea unei persoane din propria cultură și ex­punerea la alta. Odată ce te-ai aruncat într-o călă­to­rie pe cont propriu (diferența dintre călător și turist), fără Google, dar cu au­to­­bu­zul local, cu tre­nul sau – minunat mod – pe jos, simți că lumea în­ce­tează să mai fie fa­mi­liară, se mărește și se di­versifică din nou” (Colin Thubron). Scrii­torului Marius Chivu îi place la fel de mult să scrie și să călătorească: „ținând jurnal călăto­resc mai bine: exer­ci­țiul con­stant al curiozi­tă­ții și efor­tul formu­lă­rii în cuvinte mă ajută să înțeleg cu adevărat ce întâlnesc, ce simt, ce mi se întâmplă ca străin”. De data aceasta, îm­preună cu prietenul lui M., la fel de împătimit de drumeții aventuroase, și-au propus să dea curs setei de adrenalină și imprevizibil în Ma­roc. Să urce pe cel mai înalt vârf din munții Atlas, Toubkal, să doarmă în deșertul Sahara, să străbată valea Dadés și să vadă cât mai mult din re­ga­tul Magrebului. Ceea ce au și făcut, scriitorul nos­tru consemnând și comentând pe loc, în febra mo­men­tului, observații, trăiri, pățanii, revelații. Își ia astfel și cititorul drept companion, îi arată, inclusiv în foto­grafii, ceea ce singur n-ar fi ajuns să vadă fără per­cepția polifonică admirabil transpusă în text. Cei doi călători aventurieri, cu o condiție fizică de in­vi­diat, n-au nimic în comun cu turismul confortabil de turmă. Își testează limitele în alpinism periculos, mănâncă și dorm pe unde se nimerește, se lasă cap­ti­vați de ceea ce hazardul le scoate în drum. Un drum sinuos ce își creează propriul sens și le pri­lejuiește întâlniri atipice, căci ceea ce-i interesează e particularul, grupul izolat, ciudățeniile. Clișeul „călătorești pentru a te pierde sau a te re­gă­si” nu-i încape. Avid de lumea largă, Marius Chivu călăto­reș­te mental și pe suprafețe literare, pe ceea ce știe din cărți, dar frontiera care desparte realitatea de bibliografie devine fluidă, memoria culturală a lite­ra­tului și exterioritatea se reconciliază într-o in­de­pendență proaspătă și bucuroasă. „Lumea e o car­te din care n-ai citit decât prima pagină, dacă n-ai ieșit din țara ta, în larguri”, spunea un cunoscut scriitor că­lător. Mai ales celor, de voie, de nevoie, sedentari, paginile cărții lui Marius Chivu, care știe bine cum să te prindă de rucsacul lui, le dă gustul bun al libertății.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian