Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Răspuns pentru GEORGE A. – Piatra Neamț, F. AS nr. 1560: „Cum pot scăpa de senzația permanentă de frig?”

Dr. MIRCEA PEIA – specialist medicină complementară și reflexoterapie – Timișoara, tel. 0256.43.18.91, 0747.22.20.24, e-mail: [email protected]

Numeroase persoane care acuză senzația per­ma­nentă de frig prezintă câteva simptome asociate, pe care le-au observat sau nu: fur­nicături sau amorțeală la nivelul membrelor superioare și inferioa­re, tremurături, slăbiciune muscu­lară și durere la nivelul mem­bre­lor, schimbări de culoare a pielii. În altă ordine de idei, senzația per­manentă de frig are diverse cauze, fiind un simptom întâlnit în mai multe afecțiuni, după cum urmează:

• Anemia, însoțită de simptome precum obo­seală, slăbiciune, picioare și mâini reci, dificultăți de respirație, piele palidă, amețeală, dureri de cap. • Hipotiroidismul, caracterizat prin oboseală, piele uscată, depresie, probleme de memorie, suprapon­de­ralitate. • Ateroscleroza, însoțită simptomatic de durere, amorțeală și crampe în membrele inferioa­re, puls slab, răni ale picioarelor care se vindecă greu, culoarea albăstruie a pielii. • Sindromul Ray­naud, care apare preponderent la femei, la persoane ce locuiesc în medii reci, la persoane trecute de 30 de ani sau la cei care au un istoric de boală Raynaud în familie. • Diabetul – duce deseori la pro­bleme de circulație și de neuropatie perife­ri­că, care accen­tu­­ează senzația de frig, în spe­cial la nivelul pi­cioa­­re­lor. Alte simp­tome ale diabetului includ urinatul frec­vent, sete sau foame excesivă, vindecarea lentă și grea a rănilor. • Scăderea ponderală – antrenează un sis­tem imunitar scăzut, deficiențe nutriționale și probleme de fertilitate, în special în rândul femei­lor. • Circulația deficitară, care se manifestă prin irigarea redusă cu sânge la nivelul membrelor, făcând parte din afecțiuni mai complexe, precum bolile cardiace sau diabetul zaharat și care se ma­ni­festă prin furnicături și amorțeală, picioare și mâini reci, durere la nivelul membrelor, crampe mus­culare etc. • Deficitul de vitamină B12, care apa­re dacă urmați o dietă vegetariană, aveți peste 50 de ani, ați trecut printr-o operație de tract gastro-in­­testinal, aveți probleme de di­gestie. Simpto­ma­tologia afe­ren­tă în astfel de situații include con­sti­pa­ție sau diaree, pierderea apetitului, paloare, iri­ta­bi­litate, dificultăți de respirație, pierderea echili­bru­lui, slăbiciune generală, furnicături, picioare reci.

Senzația permanentă de frig poate fi și un efect secundar al me­dicamentelor din clasa beta-blo­can­telor, folosite în trata­men­tul hipertensiunii arteriale și al celor cardio-vasculare. Cauze po­­tențiale ale sen­­zației perma­nente de frig mai pot fi hiper­co­lesterolemia și stresul prelungit.

Vizita la medic vă va ajuta să aflați dacă sen­za­ția de frig este ino­fensivă sau dacă este parte dintr-o patologie subiacentă. Da­că se găsește o cauză ce explică senzația permanentă de frig, tra­ta­mentul va fi țintit către acea cauză.

În concluzie, dacă simțiți me­reu că vă este frig, poate fi vorba doar de o toleranță scăzută la frig, dar poate fi și un semn ce ascunde o boa­lă de fond. Din fericire, ma­joritatea cauzelor ce pro­duc sen­za­ție permanentă de frig sunt trata­bi­le. Nu neglijați simp­tomele aso­ciate senzației de frig (descrise an­te­rior) și nu uitați să mergeți la me­dic, dacă senzația de frig persistă mai mult timp.

Nu în ultimul rând, pierderea funcției glan­dei pi­tu­itare (hipofiza) are anumite manifestări spe­cifi­ce, printre care se numără oboseala, ane­mia, sen­zația inexplicabilă de frig, infertilitatea, inapetența, scăderea ponderală, edemul facial, sensibilitatea crescută la temperaturi scăzute și imposibilitatea de a menține temperatura corpo­rală adecvată.

Pentru combaterea factorilor de risc ai sen­za­ției permanente de frig, se recomandă: adop­ta­rea unei alimentații echilibrate, renunțarea la dietele restric­tive, evitarea înfometării și resta­bi­li­rea ponderală printr-o alimentație adecvată, com­­ba­terea seden­ta­ris­mului, renunțarea la con­su­mul de alcool și la me­dicamentele care induc starea de hipotermie, hidra­ta­rea corespunzătoare, com­ba­te­rea oboselii, com­ba­terea pe cale medicamentoasă a ma­nifestărilor clinice specifice menopauzei.

Sper să vă regăsiți într-una sau mai multe din ipo­­stazele enumerate anterior, acționând în conse­cință prin consultarea unui medic specialist, capa­bil să trateze boala de fond.

Pentru alte lămuriri, contactați-mă telefonic!

Să auzim numai de bine!

Dr. LUCICA SIMA – Cabinetul de Medicină Complementară Imunyze, Bucureşti, tel.: 0722.85.12.77, 0314.21.09.23, e-mail: [email protected] www.imunyze.me

„Nu reușesc nicidecum să scap de constipație” (Răspuns pentru PAUL – jud. Maramureș, F. AS nr. 1588)

Printre cele mai cunoscute remedii naturale pen­tru constipație este alimentația. O alternativă natu­ra­lă la medicaţia clasică o re­prezintă gama de pro­du­se Imu­nyze, suplimente ali­men­­tare ce au la bază imu­no­glo­bulina Y de tip aviar. Aceste pro­duse au pro­­prietăţi antiinfla­ma­to­rii, anti­mi­cro­biene şi imu­no­mo­du­latoare. În plus, au ca­pa­citatea de a con­so­lida sistemul imu­nitar. Reco­man­dăm o cură de mi­nimum 30 de zile cu produsul Imu­nyze De­fence 140 g. Pentru a beneficia de un protocol tera­pe­utic adecvat, contac­taţi medicii te­rapeuţi din cadrul Cabinetului de Me­dicină Com­plementară. Multă sănătate!

„Îmi apar pete pe corp, însoțite de prurit intens” (Răspuns pentru PAUL C. – Cluj, F. AS nr. 1585)

Stimate domn, o alternativă naturală la tra­ta­mentele clasice de tip medicamentos pentru această afec­ţi­une este gama de produse naturale Imunyze, ce au la bază Imunoglobulina Y de tip aviar, al cărei pro­du­cător suntem. Proteinele imuno­lo­gic ac­­ti­ve din ga­ma Imunyze, în ast­fel de patologii, asigură imu­nizarea pasivă a organismului şi au efect de mo­du­lare a funcțiilor sistemului imu­nitar. Reco­man­dăm aplicarea te­ra­piei pe cale generală cu pro­du­sul Imunyze Defence 140g (4 do­ze/zi în pri­mele 30 de zi­le) și terapia locală cu soluția spray Imunyze Skin Repair 100 ml și Imunyze Skin Refresh 50 g. Tera­pia locală se apli­că seara în zo­nele afectate. Toate produsele conțin Imuno­glo­bulina Y și sunt naturale, sin­gura con­tra­in­di­cație fiind alergia la ou. Pen­tru mai multe detalii, contactaţi me­dicii terapeuţi din cadrul Cabi­ne­tu­lui de Me­di­cină Comple­men­tară Imunyze. Multă sănătate!

Health Laboratory S.R.L., Bucureşti, Strada Vasile Voicu­lescu nr. 26, sector 3,    Cabinetul de Medicină Com­plementară Imunyze: Telefon: 0722/85.12.77.

Dr. IOAN GH. MĂRGINEAN – medic primar ORL – C.M.I. „SANOMED” Sibiu, Str. Dr. I. Rațiu nr. 4, tel. 0722.73.52.72, e-mail: [email protected], www.san-med.ro

„Îmi țiuie urechile non-stop” (Răspuns pentru FLORICA – Baia Mare, F. AS nr. 1587)

Acufenele sau tin­nitus (vâjâituri sau ți­u­ituri) sunt senzații so­nore care nu-și gă­sesc originea într-o sursă de sunet exte­rioară paci­en­tului. Ele pot fi subiective (per­cepute numai de bol­nav) și obiecti­ve (sesi­zate atât de pacient, cât și de anturaj). Acu­fenele subiective nu sunt o boală de sine stă­tătoare, ci un simp­tom în cazul unor tulburări func­ționale de diferite ti­puri și loca­li­zări care, în timp, pot duce la pier­de­rea calității vieții (insomnie, anxietate, depresie etc). Acu­fenele de care suferiți dvs. au o etiologie ne­urosenzorială, fiind percepute drept sunete con­ti­nue sau inter­mi­tente, egale sau pulsatile, vâjâit, ți­uit, foșnet, șuierat etc. Adesea sunt însoțite de slă­birea auzului, vertij, tul­burări de echi­li­bru, grețuri, vărsături și trans­pi­rații. Stresul, hipertensiunea arte­rială, insuficiența circulatorie, diabetul zaharat sau expunerea la zgo­mot și intemperii pot fi cauze sau factori favo­ri­zanți în declanșarea acufenelor și tulburărilor de echi­libru. Tratamentul tinnitusului este complex, adesea individualizat și se poate sche­matiza astfel: exerciții fizice, aplicații locale cal­de (lumină infra­roșie tip Solux), unde scurte, masaj cervical. Tera­pia medicamentoasă constă în perfuzii cu lido­ca­ină/procaine, pentoxifi­lina/oxy­bral, vitaminele B1 și B6, mezoterapie cu Gerovital H3, administrare orală de Ginkgo biloba (Plantex­trakt sau Fares) și Passiflora sau Valeriană (2 x 1 ta­bletă pe zi).

Beneficiați de tratament complex la cabinetul medical O.R.L. dr. I. Gh. Marginean, din Sibiu. (Pen­tru pacienții din țară și străinătate, se asi­gură: cazare, masă și transport.)

Ing. chim. MIRCEA BOCAN – Alba Iulia, tel. 0788.23.38.73, 0258.86.56.77

„Alergia se ține de mine ca un scai” (Răspuns pentru PAUL – jud. Maramureș, F. AS nr. 1588)

Organismul uman a fost „proiectat” să fie în armonie totală cu natura. Dumnezeu „unde pune gura pune și îmbucătura.” Mai exact, ne-a oferit floră și faună, per­fect curate, fără nimic sintetic. Înce­pând cu secolul XX, anii 1900, omul a început să fabrice medi­camente de sinteză și tot felul de aditivi și con­ser­vanți de sinteză, în­gră­șăminte chi­mice etc. În secolul XXI, odată cu anul 2000, a­cestea sunt nelipsite din orice aliment, există mii de substanțe chimice pe care orga­nismul uman nu le poate tolera. Acestea gene­rează radicalii liberi care sunt precursorii celulelor canceroase.

Organismul uman luptă și elimină toxi­nele pe unde poate: urină, fecale, piele. Argila „ALGO” elimină ma­­­siv toxinele și ra­di­calii liberi care vă provoacă aceste ne­­plă­cute aler­gii. Tre­bu­ie folosită o do­ză șoc, de 200 g pe zi, timp de 2-3 luni. După re­zol­varea pro­ble­mei, vă recomand o cură de întreținere.

Pentru detalii, vă rog să mă contactați la tel. 0788/23.38.73.

„Caut un remediu pentru varice esofagiene” (Răspuns pentru IOANA V. – Tecuci, F. AS nr. 1588)

Dumneavoastră suferiți de o afecțiune a fica­tului, hepatită sau ciroză. Toxinele care se acu­mulează în ficat migrează pe venele care urcă până sub limbă. Cu timpul, fac presiune și gene­rează aceste varice esofagiene. Boala ficatului se rezolvă în 2-3 luni, dacă veți consuma 150 g Argilă ALGO pe zi.

Varicele esofagiene se rezolvă miraculos și printr-un procedeu ancestral, tăierea sub limbă. În circa 30-40 de minute, se elimină toxinele de la ficat, care sunt vizibile. Sângele eliminat se coagulează și devine maro-negru. Acest procedeu se practică și în clinicile medicale din țări dezvoltate. În Ro­mânia, vi-l recomand pe doctorul Ciobanu Cornel, tel. 0723/15.69.37.

Pentru detalii, vă rog să mă contactați la tel. 0788/23.38.73.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian