Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Răspuns pentru CORINA – Brad, F. AS nr. 1587: „Cumnatul meu are nevralgie de trigemen pe partea stângă”

Dr. Li LuoXi – specialist în medicină tradițională chineză – București, str. Vasile Lascăr 169, sector 2, tel. 021.210.41.64, 0766.56.46.69, e-mail: [email protected], www.focdevara.ro

Nervii trigemeni transmit creierului informații de la senzorii aflați pe față. Dereglarea funcționării lor provoacă o durere de scurtă durată, dar foarte intensă, ca un junghi, pe o latură a obrazului. Are mai mult legătură cu vântul, frigul și stresul.

Indicații:

* Când vă spălați pe față și pe dinți, procedați cu atenție. Uneori, activitățile banale, cum ar fi spă­la­tul pe dinți, pot declanșa criza. Nu folosiți apă prea fierbinte sau prea rece.

Ce nu trebuie să faceți:

1. Nu consumați alimente condimentate sau grase, ardei iuți, curry, praf de ghimbir sau muștar. Mâncați doar alimente moi. Evitați crabii, creveții și alte fructe de mare, prăjelile și alunele.

2. Nu beți cafea sau alcool. Nu consumați mân­căruri sau băuturi prea fierbinți.

3. Nu fumați. Nicotina contractă vasele de sânge și declanșează du­rerea.

4. Nu vă expuneți la vânt. Când este frig, purtați un fular care să vă acopere fața.

5. Reduceți stresul mental și fizic. Stresul este cel mai frecvent agent declanșator.

Remedii tradiționale:

1. Pieptănați-vă pielea capului cu un pieptene de lemn: pieptă­na­ți-vă de la frunte către creștet și apoi până la ceafă, de 20 de ori pe minut. Puteți mări treptat viteza. Faceți mișcările de pieptanare re­gulat, apăsând ferm, dar nu atât de tare încât să vă răniți pielea. Piep­tănați-vă câte cinci mi­nu­te, de trei ori pe zi.

2. Picurați în nas suc de ri­dichi: puneți în stor­că­tor ridichi roșii și faceți suc. Culcați-vă pe spate și puneți cu pipeta două picături în nara de pe partea afectată.

3. Cea mai bună metodă pentru nevralgie este acu­punctura, stimu­lea­ză echilibrul Qi (energie), urmă­reș­te eliminarea factorilor ce produc boala, crește rezistența organismului la îmbolnăvire.

Vă doresc numai bine și toate cele bune.

Adrian Udrea – wellness coach, nutriționist – Timișoara, www.wellness-coach.ro, [email protected]

„Fiica mea are artroză la șolduri și coloană” (Răspuns pentru ILEANA – Bacău, F. AS nr. 1588)

Artroza, denumită și osteoartrită, este produsă în urma degradării cartilajului articular, acel țesut care acoperă capetele oaselor și care contri­buie la mișcarea arti­culației. Oste­oartrita afectează de regulă o sin­gură articulație, dar există și ca­zuri de afecțiuni poliar­ti­culare. Este mai frecventă la arti­culațiile mari – ale șoldului (cox­ar­troză) sau ale ge­nunchilor (gon­ar­troză). Ca simp­tome, cele mai frec­vente sunt: ri­gi­ditatea articula­ră, durere la de­punerea efortului fizic, infla­ma­rea zonei afectate, zgomote arti­culare.

Principalele cauze:

* supraponderalitatea sau obezitatea, care pu­ne stres pe articulații;

* folosirea excesivă a unei părți a corpului, așa cum se întâmplă în cazul anumitor sporturi de performanță sau în cazul unor locuri de muncă în care se depune o muncă repetitivă;

* alimentația procesată, nenaturală, care pri­vea­ză organismul de anumiți nutrienți necesari pentru producerea colagenului, a acidului hialuronic și altor substanțe care susțin integritatea articulară;

* sedentarismul, inactivitatea sau subutilizarea articulară.

Abordarea terapeutică:

* de mare ajutor în orice afecțiune, însă mai ales în cazul problemelor articulare, sunt mișcarea sau anumite forme de mișcare, efectuate sub îndru­ma­rea și asistența unui specialist (instructor, an­tre­nor sportiv). Cele mai indicate forme și tipuri de exer­ciții sunt cele provenite din yoga, pilates, dar și înotul sau gimnastica acvatică.

* alimentația naturală, alcalină, și care să păstreze echilibrul Yin-Yang: asigură și furnizează organismului nutrienții necesari regenerării articu­la­re. Alimentele alcaline sunt legumele, în special cele cu frunze verzi, crescute natural, bananele, migdalele. Dintre alimente, cele mai favorabile sunt cruciferele (varză, broccoli, conopidă, gulie, ri­dichi), spanacul, alimentele fermentate natural (mu­ră­turile, iaurtul), cerealele integrale, sardinele, ule­iu­rile presate la rece, îndulcitorii naturali (miere crudă veritabilă, melasă lichidă).

* ca plante medicinale, se vor folosi remedii care combat inflamația, sub formă de capsule, ceaiuri sau tincturi. Sunt bi­ne­venite în această di­recție Cre­țușca, Ghea­ra-dia­vo­lului, Salcia și Boswel­lia. Altă cate­gorie de plante sunt cele care sti­mu­lea­ză producția de co­la­gen și furni­zează mi­­ne­ra­­le­le și vita­mi­ne im­­­por­tante: Coada-ca­lu­lui, Ur­zică vie, Mă­ce­șe­le. Alte re­­me­dii ne­cesare in­clud: glu­co­­za­mină, con­dro­i­tină, MSM-ul, aci­dul hia­lu­ronic și co­la­ge­nul din pește sau pui. Din­tre ex­tractele ge­mo­tera­pice, cele mai efi­ciente sunt: Ex­trac­tul din Muguri de Jnea­păn, Ex­trac­tul din Muguri de Vi­ță-de-Vie și Ex­tractul din Mu­guri de Coa­căz-negru. Pentru com­­ple­tări sau in­for­mații suplimentare aveți posi­bilitatea să îmi scrieți pe e-mail. Gânduri bune!

Dr. LUCICA SIMA – Cabinetul de Medicină Complementară Imunyze, Bucureşti, tel.: 0722.85.12.77, 0314.21.09.23, e-mail: [email protected] www.imunyze.me

„Nepoțica mea are sindrom inflamator intens” Răspuns pentru MARIA – Bacău, F. AS nr. 1591)

Sindromul inflamator reprezintă totalitatea per­turbărilor biologice care traduc prezența unei inflamații în organism. Produsele din gama Imu­nyze se caracterizează prin acti­vi­tate antimicro­biană, antiin­fla­matoare și imuno­modulatoare, fiind de mare ajutor în prevenirea și combaterea in­fec­­țiilor bacte­rie­ne, fungice și vi­ra­le. Reco­man­dăm aplicarea pro­dusului Imu­nyze Defence pulbere 140 g timp de minimum 30 de zile. Te­ra­pia se poate ad­ministra pe­rioa­de lungi, fără efecte ad­ver­se, sin­gura contraindicație fiind aler­gia la ou. Pentru a beneficia de un pro­tocol terapeutic cu aces­te pro­duse, contactaţi medicul tera­peut din cadrul Cabi­netului de Medicină Complementară Imu­nyze. Mul­tă sănătate!

MIRCEA PEIA, specialist medicină complementară și reflexoterapie – Timișoara, tel. 0256.43.18.91, 0747.22.20.24, e-mail: [email protected]

„Am ciroză hepatică și varice esofagiene” (Răspuns pentru ȘERBAN IOAN – Arad, F. AS nr. 826)

Stimate domn, ciroza hepatică este o maladie de de­finiție histologică, caracte­ri­zată prin necroză he­pato­citară irever­sibilă, fibroză și noduli de regenerare, cau­zată cel mai frecvent de abuzul de alcool, dar și de alți factori de­terminanți, precum hepatitele virale cro­nice B și C, unele boli ereditare (Wilson, deficitul de alfa 1 – antitripsină), blo­­cajul inflamator al ductului bi­liar etc. În forma ei decompensată (cazul dvs.), ciro­za he­pa­tică se ma­ni­festă clinic, după cum pro­­ba­bil ați re­mar­­cat, prin instalarea unei astenii (obo­seală) pro­­nunțate, însoțită de slăbire progresivă, aso­ciate cu apa­riția majorității semnelor de insuficiență hepa­to­­ce­lu­­lară și a hiper­ten­siunii portale. Apariția compli­cațiilor (icter, as­cită, he­mo­ragie digestivă, varice eso­­­fa­­giene) nu face decât să confirme și să reflecte evo­luția maladiei. Cu toate că pro­gresia bolii poate fi stopată (ori­cum ea este lentă), nu există un tratament curativ eficient pen­tru ciroza hepatică, scopul prin­cipal fiind tratarea și pre­venirea com­plicațiilor aceste­ia. Dintre mă­­su­rile de auto­în­grijire amin­tesc: res­tric­­țio­narea totală a con­su­mu­lui de alcool, limitarea ad­­mi­nis­trării de medica­mente, evitarea îmbol­năvi­rilor (fi­ca­tul nu este ca­pabil să lupte cu in­fecțiile), res­tric­­ționarea apor­tului de sare pen­tru evitarea ris­cului de acu­mulări de lichide (as­cită), evi­tarea proteinelor (car­ne), deoa­re­ce ex­cesul lor con­duce la com­plicații de tipul en­ce­fa­lopatiei hepa­tice. Consumați multe fructe, legume proaspete și grâu integral, bogate în nu­trienți și vita­mine (A, C, E), deoarece ciroza hepa­tică tinde să ducă la depleția aces­tora. De mare ajutor în stoparea procesului evo­lu­tiv al cirozei hepatice sunt urmă­toarele remedii naturiste: • Cytosan (pro­dus de Energy – Lignum Vitae, Cluj) – con­ținând humați de po­tasiu, silimarină (o găsiți și în armurariu) și acid succinic din fructe. (Acest produs este unul dintre cei mai puternici anti­oxidanți, rege­ne­rant cu spectru larg și în special pe segment hepato­celular, echili­brant acido-bazic și al presiunii osmotice a orga­nis­mului, detoxifiant major într-un mod natural („lea­gă” metalele grele – plumb, cadmiu, mercur – și ra­dicalii liberi). Se administreză câte 2 capsule de trei ori pe zi, înaintea meselor principale. • Miere, Polen, Păstură, Lăptișor de mat­că, Propolis – o în­trea­gă serie de substanțe (xe­no­bio­ti­ce) pot fi eliminate sau con­tra­ca­rate prin admi­nis­tra­rea acestor produse api­cole. Ac­țiunea lor protec­toa­re este legată de me­ta­bolismul fruc­tozei, de pre­zența aminoacizilor esen­țiali, a acidu­lui aspartic și mai ales a celor cu sulf (metionina), pre­cum și a fla­vonoizilor, care cre­ea­ză condiții favorabile expri­mă­rii funcției de detoxifiere hepatică. Se admi­nis­trează după pros­pect, în diferite combinații. Luați în calcul și admi­nis­trarea produ­su­lui Apivitas forte, indicat în afec­ți­uni cronice ale fi­catului (hepatite cro­nice, ciro­ze). • Cătina albă – principiile sale active de­ter­mină sin­te­ti­zarea unor substanțe care distrug tot ce este nelalocul lui în organism (celule canceroase, țesuturi afectate de agenții patogeni, metaboliți etc.), fiind indicată în diferite patologii, printre care și cele hepatice (hepatite virale, ciroză, carcinom hepatoce­lular). Se administrează sub formă de infuzie din 2 linguri fructe de Cătină albă la 500 ml apă clocotită. După o oră de infuzare cu vasul acoperit, se strecoară și se bea toată cantitatea, în mai multe reprize, pe par­cursul unei zile. Alături de aceste remedii esen­ția­le în combaterea cirozei hepatice se pot utiliza zilnic pre­parate hepatoprotectoare și hepatotrofice (infu­zii, extracte, gemoderivate) pe bază de Ros­to­pască, Anghi­nare, Lichen de piatră, Pufuliță, Cimbri­șor, Schi­nel, Sunătoare, Lemn-dulce și Pedicuță, com­ple­tate de pro­duse deja consacrate, precum LIV 52, Live­com sau Cat’s Claw (Gheara-mâței), pentru stimu­larea răspun­sului imunitar al organismului. Varicele eso­fagiene nu pot fi contracarate prin tra­ta­mente na­turiste, ci doar prin metode alopate, prac­ti­cate în funcție de gravitatea simptomelor: injectarea de Vasopresină sau Somato­sta­tină, embolizarea trans­hepatică sau ligatura directă, sclerozarea endo­sco­pică a venelor esofa­giene, eventual admi­nis­trarea de Avlocardyl (Propra­nolol). Pentru alte lă­muriri, con­tac­tați-mă telefonic. Să auzim numai de bine!

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian