Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Digestie eficientă

GEMOTERAPIE

• Procesul digestiei depinde, în primul rând, de organele apa­ra­tului digestiv. Dar și starea noastră psihică poate influența calitatea digestiei, prin somatizări ale unor emoții sau stări ne­gative •

Digestia începe odată cu masticația

Mărunțirea alimentelor în gură este foarte importantă, pentru a da timp enzimelor și altor constituenți din salivă să acționeze în acest prim proces al digestiei, ce constă în principal din descompunerea amidonului și a unor grăsimi și for­marea bolului ali­mentar, care va fi apoi des­compus în următoarele etape ale digestiei. Deci, să nu înghițim în grabă alimentele și să mân­căm într-o sta­re de calm. Impor­tantă este totodată și inte­gritatea cavității bucale, a mu­coa­selor și dinților.

Gemoterapia poate fi un ajutor pentru între­ținerea stării de sănătate a cavității bucale. Ex­trac­tul din muguri de Brad și Extractul din mu­guri de Mesteacăn pufos, prin acțiunea remi­neralizantă, de reglare a metabolismului fosfo-calcic, la care se adaugă acțiunea antiseptică, an­tiinflamatoare, cicatrizantă, pot întreține atât o dantură sănătoasă la copii și adulți, cât și sănă­ta­tea gingiilor. În cazul instalării bolii paro­don­tale, sunt eficiente curele de întreținere tot cu aces­te gemoterapice, asociate și cu Extractul din mlădițe de Sequoia.

Persoanele care fac frecvent afte ar tre­bui să aibă în vedere o cură cu Extract din muguri de Coa­căz-negru, ca antiinflamator, cu rol de sus­ținere a suprarenalelor ce pot fi slăbite din cauza oboselii, stresului zilnic, Extract din muguri de Nuc, cu rol antibacterian, și Extract din mlădițe de Lemn câinesc, ca cicatrizant al mucoaselor.                                                                                                                         

În cazul candidozei bucale, care apare de multe ori în urma utilizării anti­ bio­ ticelor, vă poate ajuta cura cu Extract din mlădițe de Cimișir, Ex­tract din mlădițe de Lemn câinesc și Extract din mlă­dițe de Mur, cu efect antiinflamator, cica­trizant și de întărire a imunității mucoaselor.

Digestia de la nivelul stomacului

Pentru a optimiza procesul digestiei de la nivelul stomacului, dar și în următoarele etape, este importantă respectarea unor reguli de alimentație, privind com­binația optimă a alimentelor și păstrarea unor pauze de 4-6 ore între mesele de peste zi.

Foarte frecvente sunt tulbu­rările de la nivelul stomacului, în special cu manifestări de tip hi­persecreție gastrică. Extractul din muguri de Smochin este gemo­terapicul care normalizează secreţia gastrică. După o cură de 2-3 luni cu Extract din muguri de Smochin, mucoasa gastrică se poate reface. Efectul reglator al Smochinului se observă și în ceea ce pri­vește motilitatea gastro-intestinală, fiind re­comandat și în caz de reflux gastro-eso­fagian, asociat cu Extractul din mlădițe de Afin, sau în colite, în asociere cu Extractul din mlădițe de Merișor și Extractul din muguri de Nuc. În cazul prezenței Helicobacter pylori, gemoterapicul de Smochin se asociază, în general, cu Extractul din mlădițe de Iarbă neagră și Extractul din muguri de Nuc, în cure de lungă durată, iar evoluția bolii este important a fi monitorizată de un medic specializat în ge­mote­rapie.

Digestia de la nivelul ficatului și colecistului

Ficatul este organul în care o serie de subs­tanţe sunt transformate în forme chimice simpli­ficate. Este și sediul sintetizării se­creției bi­liare, care se varsă apoi în vezicula biliară și par­ticipă la digestie, prin ab­sorbția în intes­tinul sub­țire a grăsimilor și a vitami­nelor solubile în grăsime.

Tot ficatul este un produ­cător de energie pentru organism, sto­când glico­genul, unul dintre rezervele de energie ale organis­mului. De aceea, oboseala care persistă trebuie să ne atragă atenția și asupra susținerii bunei funcționări a ficatului.

Extractul din mlădițe de Rozmarin este ge­moterapicul recomandat în curele de întreținere a funcțiilor ficatului, ca hepatoprotector, prin acțiu­nile cumulate – antiinflamatoare, antioxidantă, coleretică și colagogă.

Pentru susținerea procesului de de­toxi­fiere care are loc la nivel hepatic, putem ajuta ficatul cu gemoterapicele de Rozmarin, Frasin și Ienupăr, administrate în cure perio­dice, de două ori pe an.

Multe persoane suferă de dischinezie biliară, în special în forma hipotonă – așa-numita „fiere leneșă” – când vezica biliară nu se contractă su­ficient, pentru a se goli, în special după mesele foarte bogate, generând durere, gust amar, gre­țuri și eventual migrenă. Tot Extractul din mlă­dițe de Rozmarin este cel care poate fi de mare ajutor, dacă este administrat ca prevenție, în fiecare dimineață sau înainte de fiecare masă, atunci când meniul este mai greu, cu multe gră­simi, cum se întâmplă de obicei de sărbă­tori. Rozmarinul se poate asocia cu Ex­trac­tul din muguri de Arțar, cu rol antiin­flamator și de protecție împotriva formării no­roiului biliar, care ar putea duce ulterior la for­marea de calculi biliari.

Digestia susținută de pancreas

Pancreasul este implicat în digestie prin sucul pancreatic, bogat în enzime cu rol esențial în degra­darea proteinelor, carbo­hi­draților și grăsi­milor, la nivelul intestinului subțire. Buna funcționare a pancreasului exocrin (responsabil de se­creția sucului pancreatic), dar și a pancreasului endocrin (care susține echilibrul secretării insu­linei – hormonul hipoglicemiant) poate fi reglată în gemoterapie cu Extractul din muguri de Nuc, recomandat în sindroame de malabsorbție (în in­su­ficiența pancreatică), stimulând secreția de suc pancreatic și având în plus și efect hipoglice­miant. În asociere cu Extractul din mlădițe de Roz­marin, va fi îmbunătățită digestia la nivel hepatic, biliar și pancreatic.

Intestinul este și un al doilea creier

Se știe că la ni­vel intestinal exis­tă o rețea de peste 100 de mili­oa­ne de neu­roni, la care se ada­ugă neuro­transmi­țători, dintre care sero­tonina este pro­dusă aici în propor­ție de peste 80%. De reținut că Ex­tractul din muguri de Smochin, un reglator al funcționalității tubului digestiv, are recomandări ce se extind și la deze­chilibre psihice, de tipul nevrozelor, neu­rasteniei. De asemenea, Extractul din mu­guri de Stejar este recomandat în special ca tonic pentru sistemul nervos, dar printre recomandările sale este și cea de reglare a funcției intestinale, în constipație. Iar Extractul din muguri de Măr pădureț, cunoscut în principal pentru acțiunea tonică la nivelul siste­mului nervos, este reco­mandat și în dezechilibre la nivel intestinal, precum și în tulburări ale apetitului de origine nervoasă (ano­rexie, bulimie sau ortorexie, în asociere cu gemo­terapicul din muguri de Smo­chin).

Digestia de la nivel intestinal

Microbiomul, a­cea comunitate de bac­terii, viru­suri și ciuperci de la nivel intes­tinal, este con­si­derat de spe­cialiști un „su­per­orga­nism”, având în vedere ca­pa­citatea sa de a in­fluenţa func­țio­na­litatea or­ga­nis­mului nu numai la nivelul tubului digestiv, studiile evi­denţiind rolul pe care îl are, printre altele, şi la nivelul sistemului imunitar.

În consecință, atunci când flora intestinală este dezechilibrată, apar o serie de efecte nega­tive, prin reducerea apărării imunitare. Gemo­te­rapicul ce asigură protecție intestinală este Ex­tractul din mlădițe de Merișor, care are un efect reglator al florei intestinale, astfel încât sporește și protecția imunitară. Acest efect reglator se reflectă și în normalizarea tranzitului intestinal, care poate să apară după o cură de 2-3 luni cu acest gemoterapic, fie că a fost vorba de dereglări de tip constipație, fie diaree.

        Să înțelegem importanța unei digestii eficiente și să alegem terapii naturale, precum gemote­rapia, la care să apelăm la nevoie.

Farm. sp. CARMEN PONORAN

Foto: Shutterstock

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian