Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Răspuns pentru ION M. – Buzău, F. AS nr. 1588: „Vă rog ajutați-mă să scap de chinurile adenomului de prostată”

Dr. ANGELA HIMOVITH – tel. 0748.11.24.20, 0748.11.24.21, e-mail: [email protected] www.secret-herbs.net

Glanda prostatică joacă un rol important în producția de material seminal și în fertilitatea mas­culină. Mărirea prostatei afectează vezica urinară și, implicit, și cali­tatea vieții. O mărire be­nig­nă a glandei prostatice nu in­di­că, de obicei, existența unei pro­ble­me grave de sănătate. La unii băr­bați de vârstă mijlocie, când apar simp­tomele andropauzei, are loc o di­vi­ziune rapidă și necon­trolată a ce­lulelor glandei, prostata mărită se îngroașă și exercită presiune asupra vezicii uri­na­re, ceea ce creează o senzație de a nu se goli și urgența de a urina. Când prostata este foarte mă­rită, apare riscul blocării uretrei până la punctul de retenție urinară, care poate provoca inflamarea vezicii sau a rinichilor. Depistarea pre­coce și tratamentul pre­ventiv, cu ingrediente pe bază de plante, pot micșora fenomenul de mărire a pros­tatei și pot atenua efectele secundare aso­cia­te cu o prostată mărită. Mărirea prostatei răspunde bine la trata­mentele naturiste. Remediile pe bază de plante sunt deosebit de eficiente pentru redu­ce­rea umflă­turilor și restabilirea echilibrului hor­monal al organis­mului. Între ele se remarcă Afine­le și fruc­tele de Soc, care fac parte integrantă din formulele pre­pa­ratelor Immunoforce, Elixir of Youth Cana­dian Sweet Extract. Preparatele din aceste fructe reduc producția de DHT (dihidro­tes­tosteron – un hormon care aproape dublează efec­tul testoste­ronului a­su­­pra pros­ta­tei), in­hibă legarea hor­­mo­ni­lor de recep­torii din glanda pros­tatică și ast­fel ajută la pre­venirea mă­ririi pros­­tatei. Plantele din for­mulele mai sus men­­țio­nate au fost fo­losite de sute de ani pentru tra­tarea simp­to­melor ade­­no­mului de pros­tată. O altă ac­ți­une be­ne­fică a aces­tor pro­duse din fruc­te și plan­te este re­la­­xa­rea mușchilor ne­tezi, ast­fel încât este po­sibil ca tubul urinar să se deschidă mai efi­ci­ent, faci­litând uri­na­rea. De asemenea, produsele Immu­no­force ajută la reducerea infla­ma­ției și a ede­mului, au acțiune antiinflama­toa­re, diuretică, ajută la pro­tejarea glan­dei prostatei și a celulelor aces­teia de deterio­rarea oxidativă, pot preveni dezvol­tarea celulelor canceroase în prosta­ta mărită și pot reduce riscul de complicații.

Cum să tratezi în mod natural mărirea glandei prostatei:

Stresul mental poate provoca modificări ale nivelului de hormoni din corpul dumneavoastră. Ar trebui să adoptați tehnici de relaxare și să ale­geți o metodă adecvată care să vă ajute să vă eli­berați de stres. Consumul de alimente care conțin pesticide precum și utilizarea medicamen­telor la întâmplare facilitează pătrunderea în corpul nos­tru a unor sub­stanțe ce pot afecta nega­tiv modifi­că­rile hormonale din organism. Reco­man­darea este să aveți o ali­men­tație bogată în fibre și săracă în grăsimi (în spe­cial să fie evitate grăsimile ani­male, care conțin acid arahidonic, ce crește proce­sele inflamatorii din corp). Consumați, în schimb, cereale integrale și legume proaspete, care să vă ofere un aport de fibre alimentare și să ajute la reglarea nivelului de hor­moni din orga­nism. Pro­teinele din leguminoase, pește și pro­du­se­le din soia sunt naturale și nu sunt modificate ge­netic. Beți multe lichide pentru a în­cu­raja elimi­narea deșeu­rilor din sistemul urinar și prevenirea infecțiilor. Dacă un bărbat adoptă de la 40 de ani, preventiv, o alimentație adecvată, com­bi­nată cu suplimente naturale pe bază de fructe de pădure și plante, s-ar putea bucura de o prostată să­nă­toasă, în mod nor­mal, până la 120 de ani! Con­cluzia o trageți singur!

Vă doresc multă sănătate!

Pentru mai multe relații, puteți suna la urmă­toarele numere de telefon: 0748/11.24.22; 0748/11.24.20; www.secret-herbs.com

Dr. LUCICA SIMA – Cabinetul de Medicină Complementară Imunyze, Bucureşti, tel.: 0722.85.12.77, 0314.21.09.23, e-mail: [email protected] www.imunyze.me

„Mă dor genunchii, coatele, și pe tălpi am bășicuțe cu lichid” (Răspuns pentru FLAVIA – Mediaș, F. AS nr. 1597)

Dishidroza palmo-plantară este o dermatoză acută, care debutează brusc, prin apariția leziunilor de tip veziculo-bulos profunde, pru­riginoase, care sunt urmate de des­cuamare și li­che­nificare (îngro­șarea pielii). Este posibil ca la nivel local să se fi grefat un agent pa­togen (cel mai probabil de tip bac­terian) care să suprainfecteze zo­nele afectate şi care să împie­di­ce vindecarea. Va­rianta naturală a di­feritelor remedii topice    exis­ten­te în comerţ sunt pro­dusele Imunyze, care conţin anticorpi cu speci­fi­citate pentru o paletă largă de microorganisme. În plus, produsele din gama Imunyze se caracte­ri­zează prin activitate antimi­cro­­biană, antiinfla­matoare și imunomodulatoare. Terapia în astfel de si­tuații se poate    apli­ca în primă eta­pă    topic și apoi, în funcție de evoluție, și pe cale ge­nerală. Local, reco­mandăm soluția ste­ri­lă spray Imunyze Skin Re­pair 100 ml, apli­cări lo­ca­le, seara și di­mi­neața, în zonele afectate, mi­nimum 20 de zile. Pro­dusul are rolul de a re­duce in­flamația și de a reface zona afec­ta­tă. Men­ţionez fap­tul că pro­dusele din ga­ma Imu­nyze sunt na­tu­­rale şi fără efecte adver­se, fiind con­traindicate doar per­soa­nelor cu aler­gie la ou. Pentru mai mul­te in­for­­mații, con­tac­taţi medicii terapeuţi din ca­drul Ca­binetului de Me­di­cină Comple­menta­ră Imunyze.

Multă sănătate!

ADRIAN UDREA – fitoterapeut, nutriționist, wellness coach – Timișoara, tel. 0766.75.02.01, e-mail: [email protected]

„Băiețelul meu face otite repetate, cu complicații” (Răspuns pentru MARIA S. – Brașov, F. AS nr. 1594)

Otita, sinuzita, faringita reprezintă stări infla­matorii cu diferite localizări. De regulă, in­fla­mațiile cronice sau repetate indică prezența în organism a unor sub­stanțe care întrețin acest pro­ces. Aceste substanțe pot proveni din alimente, suplimente sau din alte surse.

Recomandări terapeutice:

1. Gemoterapia este o ramură a fitoterapiei care pune în valoare părți din planta tânără, în for­ma­re, precum seva, mlădițele, mu­gu­rii, scoarța, la care copiii răs­pund de minune, mai ales dacă extractele sunt folosite în can­ti­tăți și pe perioade de timp adec­vate. În acest sens se pot folosi mai multe extracte gemoterapice.

Extractul din Muguri de Brad (Abies pecti­nata): este un gemo­terapic deosebit de eficient în creșterea și dezvoltarea armo­ni­oasă a copiilor, în asimilarea cal­ciului, magneziului și în infla­ma­țiile și infecțiile care apar la nive­lul căilor respiratorii și la nivelul urechii.

Extractul din Muguri de Coacăz-negru (Ribes nigrum): este un antiinflamator natural, reco­man­dat mai ales în alergii de tot felul și în adaptarea organismului la factorii perturbatori din exterior.

Extractul din Muguri de Nuc (Juglans regia): este un remediu cu efecte remarcabile în inflamații și supurații cronice din sfera ORL (rinite, otite, sinuzite).

(În farmacii, găsiți produsele gemoterapeutice „PlantExtrakt”, realizate la Cluj.)

2. Fitoterapia (terapia cu plante medicinale ajunse la maturitate) pune și ea la dispoziție o mul­titudine de remedii cu efect important în creșterea imunității, dintre care: Echinacea, fructele de Cătină, Măceșele, Afinele de pădure.

3. Aplicații externe se pot face cu ulei de Lumânărică, din care se pun în ureche câteva picături, în special dimineața și seara.

Alte recomandări: implicarea într-o activitate sportivă, efectuată cu regularitate, dietă cores­punzătoare vârstei, expunerea frecventă la factorii de mediu (aer curat, soare).

(Pentru întrebări adiționale îmi puteți scrie pe adresa de e-mail: [email protected], www.wellness-coach.ro)

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian