Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

ALEXANDRA VELNICIUC: “Trăim vremuri așa de tulburi! Fiecare se salvează cum poate”

“Cum o vrea Dumnezeu, așa să fie!”

– Fiecare an începe cu gânduri mari, cu spe­ranțe de bine, la toate capitolele vieții. Suntem deja la mijlocul lui Ianuarie. Sunt semne că se va împlini ceea ce ți-ai propus?

– Am început anul realmente în forţă: pe 5 Ianuarie am avut deja o premieră la Teatrul Elisa­beta, cu piesa “Cum iubeşte cealaltă jumătate”, o comedie specială, iar imediat după premieră, am început repetiţiile la Teatrul “Ion Creangă”, a cărui angajată sunt. E vorba de un proiect care chiar că nu mai are nevoie de nici o prezentare: piesa “Amintiri din copilărie”, adaptare după Ion Crean­gă, în regia lui Dan Tudor. Intenţionăm să dăm premiera pe 1 Martie, de ziua naşterii marelui scrii­tor, “patronul” teatrului.

– Ți-ai făcut un calendar cu teme pentru anul 2024? Faci liste, cu ce ai de făcut?

– De trei ani încoace, de când am decis să nu mai muncesc în noaptea de Revelion, stau cu­minte acasă, cu Şerban (Şerban Pu­iu, regizor şi profe­sor de actorie, par­tenerul de viaţă al Alexandrei). Nu fa­cem un eve­ni­ment prea mare din aceas­tă trecere din­tre ani, nu mergem la pe­tre­ceri, nu aş­tep­tăm cu sufletul la gură ora 12, a­nun­țată de bu­bu­i­turile din stra­dă… În schimb, ime­­diat după ce cioc­nim un pahar cu şampanie, îmi place să mă re­trag puţin, să mă gândesc aşa, eu la ale mele. Nu fac o listă din aia cu li­niuţe la ca­păt, ci pur şi simplu, ana­lizez relaxată ce-am făcut, un­de-am pro­ce­­dat co­rect, un­de-am gre­şit şi ce-aş putea să fac mai bine.

– Şi ce se află pe primul loc?

– Primul lucru pe care-l spun cu toată credinţa este că vreau să fiu sănă­toasă. În rest, mă las în grija lui Dumne­zeu. Ştiu, se vorbeş­te mult des­pre pu­terea formu­lă­rii şi a vizualizării dorin­ţe­lor, dar eu nu aplic tehnica asta. Nu-mi place să mă las ghi­dată de litera­tu­ra de ta­rabă, care ne înva­ţă ce şi cum trebuie să facem în fiecare se­cun­dă a vieţii. În forul meu intim, cum­va in­con­ştient, şi eu mă în­drept spre nişte do­rinţe, și asta poate că ajută la materia­li­zarea lor, însă con­ştient, prefer să mă las în voia lui Dum­­nezeu. Cum o vrea El, aşa să fie, că sigur e înspre binele meu.

“Să te descoperi pe tine e mult mai greu decât să-i descoperi pe alţii”

– Care e zona de bine cu care pornești la drum?

Piesa ”Boeing Boeing”, regia Șerban Puiu

– Ştii, eu cred că să te descoperi pe tine e mult mai greu decât să-i descoperi pe alţii, iar, pe de altă parte, descoperirea sinelui e terenul cel mai puţin mişcător şi îţi oferă şi cea mai mare satisfacţie… Adesea mă gândesc la ceva ce tata mi-a spus când eram încă mică: “Nu uita că ne naştem şi murim singuri!” Mi-a folosit mult vorba asta, mi-am ghidat paşii în viaţă după ea. Ceea ce nu înseamnă că eu nu sunt o persoană socială şi sociabilă. Sau că nu-mi place să comunic. Sau că sunt o solitară. Nu sunt! Dar ţin cont de faptul că, într-adevăr, ne naştem şi murim singuri. Şi că dacă încercăm să ne agăţăm de alţii, care să ne salveze, greşim fundamental. Pe ceilalţi trebuie să-i facem părtaşi la lucrurile bune sau mai puţin bune pe care le trăim, dar nu ei trebuie să fie baza echilibrului nostru interior, ci noi înşine. Iar mo­men­tele noastre de derută nu trebuie să se trans­for­me pentru ceilalţi într-o povară: noi trebuie să ni le gestionăm de unii singuri, iar ei, dacă vor, dacă au putinţa şi ştiu cum, ne pot susţine, dar nu sunt responsabili cu salvarea noastră. În ce mă privește, merg înainte, în­cercând să-mi con­duc bărcuţa pe linie dreap­tă, merg aşa cum curge apa, dar cu băr­cuţa mea, cu lo­păţele­le mele… Vâs­lesc, şi im­portant e să su­pra­vieţuiesc şi, da­că mi-o fi dat aşa, să ies la mal. Deşi nu cred că malul e foarte aproa­pe şi nici nu am convin­gerea că până la fina­lul acestei vieţi voi a­jun­ge la mal. Asta, vă­zând ce se întâmplă în lume. Da’, în fond, un­de scrie că trebuie să ajun­gem toţi la mal?! Nu mai zic că pro­­ba­bil malul e dife­rit pentru fiecare din­tre noi. Trăim vremuri atât de tulburi, fie­care se salvează cum poate.

– Pe tine barca te-a scos la mal. Cel puțin profesional o duci bine. În câte piese joci în prezent?

– Să ştii că n-am stat să le număr. Joc în… vreo zece sau unsprezece, la Tea­trul Elisabeta (cine e in­te­resat poate să le gă­seas­că pe toate pe site-ul teatrului), la Tea­trul “Stela Po­pes­cu” joc în “Ceapa”, în regia lui Dan Tu­dor, la Teatrul Dra­ma­turgilor Români joc în “Pli­cul”, o piesă mai pu­țin cunoscută a lui Liviu Re­brea­nu, tot în regia lui Dan Tudor (o piesă scrisă fix acum o sută de ani, dar care e înfricoşător de actu­ală: e vorba despre cum se dădea şpaga pe vremea aia şi cum circula un plic), la Teatrul “Ion Crean­gă” joc în “Fata ba­bei şi fata moşului”, iar acum voi juca în “Amintiri din copilărie”, deci… sunt câteva spectacole. (râde)

– Întrebarea mea a avut un tâlc: într-un in­ter­viu anterior, mi-ai spus că ai învăţat să nu mai munceşti chiar atât de nebuneşte, dar din înşi­ruirea pe care ai făcut-o rezultă că tot nu te-ai potolit…

– Doar puţin! Adică, n-am mai turat motoarele chiar la maximum, pentru că unele dintre aceste spectacole sunt făcute de mai mulţi ani, dar conti­nuă să se joace cu casa închisă. În ce privește pro­iectele noi, am operat o selecţie la sânge, rezer­vân­du-mi dreptul să mă duc doar acolo unde am simţit că e locul meu.

“Nu mă duc niciodată la teatru ca un slujbaș”

– Actoria este o meserie fără uzură? Nu apare plictiseala, rutina… Ce te mână în luptă?

”Puricele în ureche”, regia Șerban Puiu

– Bucuria de a face ceea ce fac. Bucuria, fără niciun fel de jumătate de măsură. Îmi place ce fac şi chiar şi în momentele când mi-e foarte greu, când sunt obosită – că am şi momente de-astea – îmi găsesc imediat resursele interioare ca să mă pun la loc pe şine şi să continui să muncesc pentru un rol, pentru un spectacol… Ideea e că eu nu mă duc niciodată la teatru ca un salariat, ca un slujbaş care trebuie să mai bifeze încă o zi de lucru şi, în rest, se gândeşte la ale lui. Niciodată! Bucuria asta e și un leac pentru oboseală. Când văd că publicul e fericit la finalul spectacolului, capăt o energie fantastică! Care mă susţine până la următorul final de spectacol. Şi tot aşa… Nu vreau să se înţeleagă însă că e vorba de o plăcere egoistă, narcisistă: e plăcerea muncii împlinite, a lucrului cu-adevărat bine făcut.

– Cu un ingredient așa de puternic, sunt semne bune că anul 2024 va fi un an împlinit…

– O, da! De altfel, orice an are semnele lui bune, dacă eşti dispus să le vezi. Și până acum, eu nu pot să reclam vreun an că a fost cu totul şi cu totul prost, că a fost atât de urât, încât să vreau să-l şterg din memorie. Chiar şi perioadele mai grele am ştiut să le asimilez şi să le înţeleg. Am ştiut să găsesc măcar un licăr de lumină în ele. În primii doi ani de facultate, am avut-o ca profesoară pe minunata doamnă Sanda Manu, iar când mă vedea că eram aşa, mai apatică, mai fără chef, dânsa îmi spunea: “Hai, dă-ţi pumni pe dinăuntru!”. Ei, vorba asta a dânsei eu am adoptat-o aproape ca un motto de viaţă: “Hai, dă-ţi pumni pe dinăuntru, remontează-te, că neapărat soarele o să răsară din nou!”.

Foto: Marius Bărăgan (1)

Ines Hristea

S-a născut în Bucureşti. A absolvit prestigiosul liceu de limbă franceză „Şcoala Centrală”, la secţia Bilingvă (Franceză-Engleză); Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, la secţia Engleză-Franceză, cu o lucrare în specialitatea Civilizaţia Angliei, lucrare purtând titlul „Entertainments of the English”; programul de Masterat American Studies, din cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din Bucureşti, cu o dizertaţie purtând titlul „West of Everywhere”, în specialitatea Film Studies; programul doctoral al Facultăţii de Film, din cadrul Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale”, din Bucureşti, în specialitatea Cinematografie şi Media, cu o teză de doctorat purtând titlul „Imaginea copilului în film”. Este interesată de literatura, istoria şi arhitectura românească, de egiptologie şi arta renascentistă. Este o mare iubitoare de animale şi, implicit, de natură.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian