Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Democrația cafelei

• În timpul comunismului, cafeaua era un produs de lux. Nu-l găseai ușor, fiind vândut mai mult „pe sub mână”, ca să folosesc expresia consacrată în acele vremuri. Era un produs atât de valoros, încât fi­gu­ra pe lista bunurilor care erau oferite drept mită/șpagă/șperț, func­ționarilor de stat, doctorilor, milițienilor și altor categorii profesionale, de puterea cărora se lovea cetățeanul obișnuit. După revoluția din 1989, cafeaua, deși importată de peste mări și țări, a fost demo­cra­tizată: astăzi o beau și ciobanii, la stână, în vârful muntelui •

Libertate și cafea

Foto: Shutterstock

Mi-ar fi plăcut să pot spune că scriu acest text așezat la una dintre mesele cafenelei din Piața Romană, din București, unde obișnuiesc să merg, dimineața, să beau o cană mare de cafea și să scriu, deseori, chiar articolul (aproape săptămânal) pentru rubrica „Țara la zi”, din Formula AS. Ei bine, tocmai acum, când m-am apucat să scriu despre cafea, nu sunt acolo, sunt acasă, într-o după-amiază de sâmbătă înzăpezită, după ninsoarea superbă de peste noapte. Ceasurile sunt prea înaintate ca să mai beau lichidul energizant. Scriu despre cafea… fără să beau cafea. Licoarea asta este, pe drept cuvânt, unul dintre câștigurile acelea obținute după căderea comunismului. Democrație, libertate și cafea. Democratizare a cafelei, sorbită în libertate. Sau liberalizarea cafelei, băută în democrație. Sau democrație și libertate, savurate ca pe o cafea bună, chiar dacă unele țări de unde provine cafeaua nu se bucură pe deplin de libertate și democrație. Cu­vin­tele pot fi schimbate între ele, dar sensul rămâne neschimbat. Am copilărit la țară și eram încă un adolescent, în 1989. Până atunci, nu numai că nu am sorbit măcar un strop de cafea, dar nici nu cred că am auzit de prea multe ori pronunțat cuvântul cafea. În mod miraculos, aveam cacao. Pudra era ambalată într-un pachet gal­ben-ma­ro­niu, având desenată, pe una din fețe, o corabie cu pânze. Pri­meam dimi­nea­ța cacao cu lapte, amestec al cărui gust mă entuzias­ma și mă ajuta să pornesc spre școală (vreo doi kilo­me­tri) satisfăcut. Revolu­ția m-a prins în Timi­șoa­ra, elev de liceu, iar cafe­lei i se spunea acolo cafă. „Bem o cafă”, îi auzeam pe bă­nă­țeni, care, spre deo­sebire de românii din sud și est, aveau acces mai mare la bunuri din import, datorită vecinătății cu Iugoslavia și Unga­ria, țări unde comunismul nu a fost așa de dur și de sărac ca la noi. Undeva, în Mehala, un cartier mărginaș, se ținea un târg săptămânal, numit „Ocsko”, unde erau vândute, pe mușamale întinse, și pachete de cafea, încă dinainte de revoluție. Să fi băut în Timișoara, de după 1989, prima ceașcă cu cafea? Nu mai știu, nu-mi amintesc unde și când am băut-o. Am uitat cu desăvârșire locul și momentul inaugural. De fapt, m-am apucat târziu să beau cafea, în mod constant. În orice caz, după ce m-am lăsat de fumat, adică cu vreo 18 ani în urmă.

O invenție genială

Asta nu m-a împiedicat să observ cum s-a răs­pân­dit obiceiul de a bea cafea, până în cele mai în­de­părtate cătune din Carpați, unde am ajuns ca jur­nalist. În magazine pitite pe sub crengile moli­zi­lor, găsești pachete sau pungi cu cafea. Alături, desco­peri un tonomat, în care bagi o fisă – două sau o bancnotă, și primești paharul cu licoarea exotică, fierbinte. Am urcat în vara anului trecut la stâna soților Stanciu, din Munții Parâng, și mi-au spus că ei își încep ziua bând o cană cu cafea. Și primarul Vasile Breșcan, din serialul „Las Fier­binți”, este un mare consu­ma­tor: secretara Dalida îi reproșează cu vehe­men­ță, într-un episod, că este obligată să-i pună pe birou, de-a lungul zilei, multe cești cu cafea! Eu nu am ajuns primar, nici măcar în aceste vremuri democratice, și, prin urmare, sunt nevoit să îmi procur pe cont propriu, fără să o cer cuiva, ceașca cu cafea. Să fiu cinstit, nu mă pricep să o prepar acasă! Fără să știu exact cum am căpătat acest obicei, aproape în fiecare dimineață, ies la un chioșc sau mă bag într-o cafenea. De re­gu­lă, cumpăr la pahar din carton, cu capac din plas­tic. Invenția asta e genială! Te scapă de obli­gația de a sta lipit de o masă, cu o ceașcă    în față. Îți con­fe­ră autonomie, îți permite să umbli cu licoarea în mână, pe unde vrei. Când ies cu mașina din Bucu­rești, mă opresc la prima benzinărie, alimen­tez și, totodată, iau și paharul cu lichidul îmbietor. Îl pun în locașul dintre scaune, la care s-au gândit bunii constructori: pun paharul acolo, intru pe autostradă și, când prind un moment mai liniștit în trafic, în­tind mâna dreaptă, apuc paharul și sorb rapid o înghi­țitură. Și tot așa, până îl secătuiesc, după aproa­­pe o sută de kilometri. Beau cafea tâmplarii, tinichigiii, șofe­rii, zidarii, funcționarii, pa­tronii, ar­tiș­tii, preoții, ado­les­cenții și vârstnicii deo­po­trivă. Aproape tot româ­nul bea acum cafea. Ce spun statisticile?

Deșteptarea românului!

Mă uit pe FAOSTAT, baza de date a Orga­ni­zației Națiunilor Unite pentru Agricultură și Ali­mentație, și desco­păr uimit că Româ­nia socialistă im­por­­ta cantități sem­nificative de cafea ver­de/green coffee, adică boabe care erau ulterior pro­ce­sa­te (prăjite), aici, în țară. În 1961, au in­trat pe piața in­ternă 100 t, iar în 1965, 149 t. Zece ani mai târziu, im­por­­turile au însumat 10.590 t, ajungând, în 1985, la 30.000 t. Sunt da­te derutante, întru­cât cafeaua nu se gă­sea atunci în co­merț, decât foarte greu: ajun­sese un pro­dus prețios, ofe­rit drept mită. Ro­mânii beau un înlo­cuitor numit sar­cas­tic „nechezol”, care avea numai 20% ca­fea, restul fiind o pudră obținută din ci­coare și alte plan­te. Cafegiul Gheor­ghe Florescu, impli­cat în importurile de cafea pe vremea lui Ceaușescu, și autor al unei cărți dedi­ca­te acestui subiect, du­pă revoluție, a afir­mat că, în 1979, regimul ceaușist a interzis importurile: „S-a oprit orice fel de import de cafea. Se ştie, ca­fea­ua era pe lista de inter­dic­ţie. Cafeaua bună e scum­pă peste tot, era considerat un produs de lux în România. Unii psihologi ai comunismului şi-au dat seama că acest aliment aduce o contribuţie deosebită la deşteptarea românului. La dezvoltarea sa intelectuală. Nu trebuia ca oamenii să înceapă să gândească foarte bine, iar cafeaua avea acest efect asupra lor. (…) Cei care au interzis însă im­portul aveau cafeaua lor, li se aducea, trăiau diferit de plebe, de restul populaţiei. Ei aveau magazine speciale, unde aveau cafea specială” (adevărul.ro). FAOSTAT relevă că, totuși, importurile de cafea au continuat: 14.000 t, în 1979; 15.000 t, în 1980; 18.000 t, în 1981. Rămâne însă valabilă afirmația că de zecile de mii de tone de cafea se bucura, cu pre­cădere, nomenclatura ceaușistă, în timp de po­porului i se oferea nechezol, ca să nu se deștepte! Importurile de cafea, după revoluție, nu au crescut mult, cantitativ, dar acum, și poporul se bucură de aroma și gustul cafelei. Produsul nu mai este distri­buit pe circuite închise. Valoarea anuală a impor­tu­rilor de cafea pe piața românească se ridică, în pre­zent, la aproximativ 40.000.000 de euro. Este vorba de importuri din țări din afara Uniunii Euro­pene, fără să fie luate în considerare și tranzacțiile cu alte state comunitare, care cumpără și re-exportă cafea. Începând din 2011 și până în prezent, valoa­rea totală a importurilor de pe piețele terțe a ajuns la 477.323.999 euro. Cantitativ, importurile au ajuns la 187.743 tone, în ultima decadă. Repet, este vorba strict de mar­fa adusă direct din afara blocului co­mu­­nitar. Printre ță­rile furnizoare se nu­mără: Brazilia, Colu­mbia, Mexic, In­dia, dar și Marea Britanie, Statele Uni­te sau Japonia. Prețurile variază în mod uimitor. De pil­dă, un kg, unul singur, adus tocmai din Australia, a cos­tat 335 de euro. Un kg din Japonia a cos­tat 100 de euro, în timp ce un kg din Brazilia a costat 2,99 euro, potrivit Comisiei Europene. Sunt do­uă mari ca­te­gorii de cafea: Arabica și Robusta, stabilite în funcție de specia arborelui de cafea care a pro­dus boa­bele: Coffea ara­bica, respectiv Cof­fea robusta. Lan­­țuri de boabe lea­gă țările între ele. Ar fi multe de po­ves­tit despre această licoare a „dimi­neților grăbite”, cum suna un slogan publicitar, dar un lucru merită spus mereu: cafeaua la români are gustul libertății!

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian