Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Menopauza

• Mij­loace blânde pentru re­zolvarea problemelor •

Spuneți da hormonilor naturali

Foto: Shutterstock

* Tofu – preparat din soia care ușurează bufeu­rile și uscăciunea vagi­nală. Cantitatea reco­man­dată este de 300 g de tofu pe zi.

* Dacă nu vă place to­fu, apelați la un supli­ment natural cu izoflavo­noide, 50 g pe zi.

* Semințele de in – Măcinați prin râșnița de cafea o cantitate mică și adău­gați 1-2 lingurițe în cerealele cu iaurt pe care le mâncați dimineața.

* Salvia ajută la reducerea tran­spi­ra­țiilor nocturne. Luați 15 picături pe zi de tinc­tură de salvie, diluate în jumătate de pa­­har cu apă. Salvia con­tribuie și la re­sorbția unei tran­spirații excesive, în 1-2 zile.

* Vitamina E ușurează bufeurile și trans­pi­rația nocturnă, dar și instabilitatea sufle­teas­că și uscăciunea vaginală. Doza reco­man­dată este de 250 mg, de două ori pe zi. Înainte de a începe tratamentul, consul­­tați-vă, totuși, cu un medic, mai ales dacă aveți diabet, echimoze sau hiperten­siune arterială.

* Alcoolul, cafeaua, hrana condi­mentată trebuie evitate, în cazul când suferiți de bufeuri. De asemenea, băuturile foarte fierbinți.

* Mișcare. Mergeți pe jos, cu bicicleta sau faceți natație, cel puțin 20 de minute pe zi. Pe lângă bene­ficiul pierderii în greutate, ac­tivitatea fizică zil­nică rărește bu­feu­rile și sudoarea noc­turnă și întărește oasele.

* Semințele de mielărea limitea­ză sân­ge­rările, adesea foarte abun­dente, înaintea insta­lării menopauzei. Dar aveți răbdare: efectele se fac sim­țite abia după 2-3 luni de adminis­trare.

Contra osteoporozei

Osteoporoza presupune o di­mi­nua­re a masei oaselor, expu­nându-le la un risc crescut de frac­turi.

* Un consum suficient de protei­ne previne pierderile de masă osoasă. O porție mică de piept de pui, de șun­că sla­bă sau peș­te, la mi­cul dejun sau la prânz, este su­fi­ci­entă pentru a răs­punde necesi­tă­ți­lor cotidiene.

* Vitamina D – luați zilnic 600 mg de calciu (vi­tal pen­tru sănăta­tea oa­selor), 10 mg de vi­ta­mina D (asi­gură absorbția calciului și a minera­lelor) și de 300 mg mag­neziu (care participă la meta­bolizarea vitaminei D). De asemenea, produ­sele lactate fără grăsimi sunt surse bogate de calciu. Un pahar de lapte degresat, de exem­plu, fur­nizează 300 de mg.

Utilitatea lubrifianților

* Uscăciunea vaginală, conse­cința scăderii ni­velului de estrogeni, nu face decât să des­curajeze o femeie în a mai avea raporturi se­xua­le. Încercați un lubrifiant pe bază de apă. Evitați-i pe cei uleioși, ca de pildă vaselina, mai puțin eficientă și suscep­tibilă să crească iritațiile, în caz de aplicare frecventă. De menționat că vaselina este incom­patibilă cu folo­sirea prezervativelor din latex.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian