Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

GEMOTERAPIE – Protecție pentru ficat și colecist

• Ficatul și colecistul, localizate în partea dreaptă a abdo­me­nului, sunt organe înrudite, cu anumite funcții comune, ce co­munică prin căile biliare •

Foto: Shutterstock – 3

Ficatul este cunoscut ca filtru important al organismului, la nivelul lui o serie de substanţe fiind transformate în forme chimice simplificate, pregătite pentru eliminare. Tot în ficat are loc și producția de energie pentru organism, prin stocarea glicogenului, una dintre cele mai importante rezerve de energie. De aceea, atunci când suferim de oboseală persistentă, trebuie să ne gândim și la buna funcționare a ficatului.

Ficatul este sediul sintetizării se­creției biliare, care se varsă apoi în vezicula biliară (colecistul), si­tuată sub ficat. Secreția biliară este impor­tantă în procesul digestiei, alături de enzi­mele pancreatice, având rolul dizolvării grăsimilor, pentru a putea fi digerate și, de asemenea, are rolul de a absorbi vitaminele liposolubile (A, D, E, K).

Între mese, vezica biliară este relaxată, iar se­creția biliară se acumulează în ea. În timpul me­selor, ea se contractă și elimină conținutul în intes­tine, ca după câteva ore cole­cistul să se relaxeze și să se umple din nou. Cele mai frecvente dezechi­libre de la nivel biliar sunt dischineziile (legate de motilitate), contractilitatea co­lecistului – având ca rezultat modificarea eva­cuării bilei în intestin: prea lent (vezică biliară le­neșă) sau prea puternic (vezică biliară hiperactivă).

Între orele 23-3 dimineața este intervalul orar zilnic de care trebuie să ținem cont pentru refa­cerea funcțiilor vezicii biliare și ficatului. De aici și recomandarea de a nu mânca după orele 19 și de a ne culca înainte de miezul nopții.

Gemoterapia oferă multiple resurse pentru a ajuta ficatul și colecistul să funcționeze la para­metri optimi. Dintre ele putem alege extractele gemoterapice necesare pentru o cură de întreținere sau pentru rezolvarea unor disfuncții.

Rozmarinul – protector de primă linie pentru ficat și colecist

Este gemoterapicul care nu lipsește din curele de întreținere a funcțiilor ficatului, ca hepato­pro­tector, prin acțiunile cumulate: antiinflamatoare, antioxidantă, coleretică (stimulează în ficat pro­duc­ția de secreție biliară) și colagogă (acțiune la nivelul colecistului de eliminare a secreției biliare în intestin), hipocolesterolemiantă. De aceea este inclus și în formulele gemoterapice din gama Poly­gemma: Ficat detoxifiere, Căi biliare, Co­les­terol.

Trebuie ținut cont ca administrarea să nu fie făcute seara, după orele 18, datorită acțiunii sale stimulante la nivel cerebral (poate îngreuna insta­la­rea somnului). De asemenea, per­soa­nele hiper­ten­sive să reducă doza, da­că observă creș­teri ale tensiunii arte­riale.

Pentru cei care au vezica biliară leneșă, chiar și atunci când nu se con­fruntă cu simptome ne­plăcute, ad­minis­trarea de Extract din mlădițe de Rozma­rin o dată pe zi, dimineața, poate fi o bună metodă pre­ventivă, de întreținere a funcționalității fluxului biliar.

Pentru îmbunătățirea digestiei prin stimularea secreției de suc pancreatic, se poate asocia Extrac­tul din mlădițe de Rozmarin cu Extractul din mu­guri de Nuc.

Arțarul –  reduce riscul formării calculilor biliari

Extractul din muguri de Arțar este un im­por­tant protector al vezicii biliare, util pentru pre­venția litiazei biliare, prin acțiunea hipocoles­te­rolemiantă și antiinflamatoare la nivelul cole­cistului, modificând astfel compoziţia secreției biliare.

Pentru cei care sunt susceptibili de a dezvolta calculi biliari (s-a decelat ecografic prezența ni­sipului biliar) este utilă o cură de întreținere de do­uă luni, repetată de două ori pe an. Se poate aso­cia în aceste cure cu Extractul din mlădițe de Roz­marin – în special pentru efectul coleretic – co­lagog – și cu Extractul din muguri de Frasin – cu rol detoxifiant la nivel biliar – care vor completa și susține acțiunea Extractului din muguri de Arțar.

Persoanele care se confruntă periodic cu ce­falee biliară, extrem de neplăcută, pot re­cur­ge și la gemoterapie, de la pri­mele simp­tome, cu Extract din mu­guri de Arțar, Extract din muguri de Nuc și Ex­tract din mlădițe de Roz­marin, adminis­trate al­ternativ, câte 1 ml la fiecare 10 minute în pri­mele două ore de la declanșarea mi­grenei. Re­pa­usul la pat este bine venit pen­tru refacere. De asemenea, cura gemote­rapică re­comandată an­terior (cu Rozmarin, Fra­sin și Arțar) poate re­duce frecvența și inten­sitatea migrenelor biliare.

Alunul – ajută la refacerea elasticității țesutului hepatic

Extractul din muguri de Alun acționează în principal prin refacerea elasticității țesuturilor hepatic și pulmonar. Administrat în cure de două luni, repetate de 2-3 ori pe an, efectul lui va ajuta organismul în procesul de reechilibrare, în caz de steatoză hepatică (ficat gras), după sau concomitent cu administrarea de medicamente care afectează ficatul, precum și în alte afectări hepatice, la recomandarea medicilor specializați în gemoterapie.

Secara și Porumbul – pentru normalizarea transaminazelor

Gemoterapicele se obțin prin prelucrarea radi­celelor (rădăcinuțele tinere) acestor plante de cultură. Este important să le avem în vedere atunci când apar perturbări ale nivelului transa­minazelor hepatice (TGP și TGO). TGP-ul este specific fica­tului, astfel încât creșterea valorii acestuia este asociată, de obicei, cu boli de ficat. În cazul afec­tării ficatului, valoarea TGP este de­seori crescută, în asociere cu cea a TGO.

Transaminazele pot fi crescute și ocazional din cauza unui efort fizic in­tens sau prelun­git. Sunt ne­cesare investigații supli­men­tare, atunci când creș­terea lor este persistentă, când va­loa­rea este de două ori mai mare decât nor­malul, sau dacă este înso­țită de simptome.

Gemoterapicele din radi­cele de Secară și ra­dicele de Porumb au acțiune cito­protectoare şi regenerativă asupra țesutului hepa­tic.

Ienupărul și Frasinul – pentru detoxifiere la nivel biliar și hepatic   

Extractul din mlădițe de Ienupăr este un aliat de nădejde al ficatului, în munca sa zilnică de de­toxifiere a organismului. În fiecare minut, prin fi­cat trece un litru de sânge (75% sânge venos și 25% sânge arterial, oxigenat). Acest proces con­tinuu este esențial pentru sănătatea noastră, iar o cură gemoterapică va fi binevenită pentru susți­nerea și refacerea funcționalității ficatului, în cazul unor excese alimentare sau al unor afec­țiuni deja instalate la acest nivel.

Extractul din muguri de Frasin, prin acțiunea depurativă, de eliminare a aci­dului uric şi ureei, completată cu cea anti­in­flamatoare, are efecte benefice pen­tru con­sumatorii de carne. Având și acțiune hipo­co­lesterolemiantă, aceasta îl recomandă şi pentru îmbunătățirea fluxului biliar, în cazurile de dis­chinezie biliară de tip „bilă leneșă”.

Extractul din muguri de Frasin, împreună cu Extractul din mlădițe de Ienupăr și Extractul din sevă de Mesteacăn, câte o administrare pe zi din fie­care, în cure periodice, pot ajuta efortul depus de organism pentru asigurarea unei bune funcțio­nalități la nivel hepatic, biliar și renal.

Un program de detoxifiere biliară și hepatică este important de avut în vedere, mai ales după mesele de sărbători prea îmbelșugate, când se fac excese alimentare – de Paște, Crăciun sau cu alte ocazii festive – pentru a sprijini activitatea acestor organe.

Gemoterapia acționează profund, la nivel ce­lular, cu regenerarea și reechilibrarea funcțiilor țesuturilor și organelor. Nu ezitați să îi experi­mentați efectele binefăcătoare!

Farm. CARMEN PONORAN

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian