Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Plantele adaptogene

Rhodiola Rosea (Foto: Shutterstock)

• Natura ne oferă un mare dar: o categorie specială de plante medi­cinale – numite „adaptogene” – care ne ajută la păstrarea echilibrului în situații de solicitare intensă, fizică și emoțională. Căci îngrijorarea și temerile reprezintă un stres nociv pentru organismul nostru. Însă cele 6 superplante prezentate mai jos pot face și alte lucruri minunate, pentru a ne ajuta să ne adaptăm la mediu și la lumea în care trăim •

Temperaturi scăzute, altitudini spec­ta­culoase, uscăciune extremă – acestea nu sunt nici pe departe caracteristicile unui mediu prietenos, menit să încurajeze dez­vol­tarea vegetației. Și totuși, anumite plante, ca Rhodiola rosea sau Ashwagandha, răsar și cresc fără pro­ble­­me, chiar și în asemenea condiții aspre. Dato­rită principiilor active pe care le conțin, ele ne pot ajuta să suportăm condiții de viață ce ne pun rezistența la grea încercare, și toc­mai de aceea li s-a dat denu­mirea de „adap­togeni” (termen deri­vat din cuvântul latin „adap­tare” – „a adapta”). Pentru noi, oamenii, stresul are același efect ca un mediu natural ne­priel­nic pentru dezvoltarea plan­telor. Perioadele agitate, criza cronică de timp sau experiențele de viață care tulbură echilibrul psihic ne supun la eforturi epuizante. Plantele adapto­gene sporesc ca­paci­tatea noastră de a rezista la situațiile de acest tip.

Păducelul – ajutor pentru o inimă obosită

Foto: Dreamstime

Întâlnit frecvent pe continentul european, în Nordul Africii și în Asia de Vest, păducelul apare ca un arbust de dimensiuni medii sau, în rare cazuri, ca un arbore mai scund (cu înălțimea maximă de 8-10 metri). În frunzele și florile sale se găsesc, printre altele, procianidine oligomerice, substanțe cu rol pro­tector, care consolidează nu numai nervii, ci și sistemul cardiovascular. Situațiile stresante deter­mină o creștere rapidă și abruptă a tensiunii arte­riale. Pe termen lung, aceasta face ca vasele de sân­ge să-și piardă elasticitatea, ceea ce va obliga inima să pompeze în forță, pentru a face față rezistenței opuse de o rețea de vase rigidizate. După o perioadă mai îndelungată de suprasolicitare, inima va slăbi. Păducelul întărește inima, ajutând-o să funcționeze mai bine. Totodată, el păstrează vasele elastice, ast­fel încât sângele circulă mai ușor.

Utilizare – Din farmacii se pot procura extracte de calitate garantată, cu o concentrație corespun­ză­toare, prezentate sub formă de comprimate și tinc­turi (de la Dacia Plant), capsule (Rotta Natura) sau produse gemoterapice (PlantExtract). Din când în când, puteți bea și câte un ceai preparat din 1 lingu­riță cu frunze și flori uscate, lăsate 15 minute la in­fu­­zare, într-o cană cu apă clocotită, și apoi strecurate.

Rozmarinul – susține memoria

Foto: 123RF – 2

Originar din bazinul mediteranean, crește în tufe perene, cu durata de viață de până la 20 de ani. Tulpinile sunt acoperite de frunze înguste, în formă de ace, colorate într-un verde închis. Da­torită aromei sale puternice, roz­marinul este una dintre plantele cel mai des între­buințate în bucă­tărie, pentru a da un gust deo­sebit prepa­ratelor culi­nare. Însă el poate face mult mai mult pen­­tru noi. În mo­men­tele când sun­tem stre­sați, secreția de cor­tizol crește. Hor­monul acțio­nează și asu­pra zo­nei din cre­ier res­ponsa­bile pen­tru calita­tea me­mo­riei. În conse­cință, a­ceasta va funcțio­na mai greoi. Uleiurile ete­rice ale rozma­ri­nului acti­vea­ză circu­lația cere­brală, dân­du-ne posibilitatea să ne concentrăm mai bine.

Utilizare – Chiar și mi­rosul de rozmarin sti­mulează creierul. Puneți 1-2 picături de ulei pe o batistă și inspirați. Pentru administrarea inter­nă se recomandă un ceai: turnați o cană cu apă în clocot peste o crenguță proaspătă de roz­marin și infuzați-o 10 minute.

Ginsengul – alimentează rezervele de energie

Medicina tradițională chineză îl folosește de mii de ani ca remediu pentru sănătate și viață lungă. În vechime, era mai scump decât aurul, și atât de căutat, încât a fost cules masiv, până când aproape a dispărut din flora spontană. În prezent, el pro­vine mai ales din plantații situate în Nor­dul Chinei, Coreea de Sud, Rusia și, mai nou, America de Nord. Există unsprezece so­iuri diferite, cel mai apreciat pentru calită­țile sale fiind ginsengul coreean. Este un pu­ternic tonic fizic și psihic. Principalele sub­stanțe bio­active din compoziția lui, ginseno­zi­dele, cresc rezis­tența la efort. Sau, altfel spus, ne furnizează un supliment de ener­gie. Totodată, rădăcina de gin­seng influ­ențează sistemul nervos central, având fie un efect sti­mulator, fie unul se­dativ, în func­ție de necesități.

Utilizare – În general se ad­mi­nistrează sub formă de capsule, dar în magazinele naturiste gă­siți și pulbere pentru ceai: 1 linguriță la o cană cu apă clocotită, se infu­zează 5 minute.

Ginsengul siberian – un imunostimulator eficient

Botaniștii l-au numit Eleutherococcus senti­cosus, însă denumirea curentă i se trage de la lo­cul său de baștină, taigaua siberiană. I se mai spune ardei sălbatic și, nu se știe de ce, tufișul diavolului. Cercetătorii au constatat că polizaha­ridele pre­zente în rădăcina lui stimulează siste­mul imunitar, devenit mai puțin activ în condiții de stres. În Ru­sia, medicina populară l-a fo­losit dintotdeauna ca leac contra gri­pei. Luat preven­tiv, poate blo­ca evoluția unei infecții bacte­riene sau virale.

Utilizare – Extractul se co­mercializează de obicei sub for­mă de tablete. Ma­ga­zinele natu­riste oferă și rădăcină uscată și mărun­țită. Puneți 1 linguriță într-o cană cu apă clo­cotită. După 15 minute, strecurați și beți.

Rhodiola rosea – îmbunătățește starea de spirit

Fiind foarte rezistentă la temperaturi scăzute, această plantă cu tulpini cărnoase și suculente se întâlnește, în special, în zonele arctice ale Euro­pei și Asiei. Partea ei cu valoa­re te­rapeutică este rădăcina (ceea ce explică și denumirile „rădăcina arctică” sau „rădăci­na de aur”). A fost unul dintre lea­curile predi­lecte ale împăra­ților chinezi, iar în Europa, vikingii o folo­seau pentru a-și reface for­țele după istovitoa­rele lor expediții marine. Rho­diola ate­nuează simptomele stresului acut, cum sunt obo­sea­la și sen­zația de slă­biciune. Și nu doar atât: unele substanțe din compoziția sa, combat stările depresive, prin faptul că men­țin la un nivel ridicat secreția de serotonină, hormonul fericirii. Acesta este un lucru foarte im­portant în momentele stre­­sante.

Utilizare – Turnați o cană cu apă clocotită peste 2 lingu­rițe cu rădăcină uscată și tăiată mă­runt, infuzați timp de 5 până la 10 minute și după aceea stre­curați ceaiul. Mai simplu de pro­curat și administrat sunt pre­­paratele cu pulbere de Rho­diola încapsulată, care mai au în plus și avantajul unei concentrații su­perioare.

Ashwagandha – vă dăruiește nopți liniștite

Acest arbust veșnic verde, care crește mai ales sub soarele dogoritor al Indiei și al unor ținuturi africane, este una dintre cele mai puternice plante ayurvedice. Mai poartă numele de „ginseng indian”, ca și pe acela de „cireș de iarnă” (din pricina fruc­telor: niște boabe roșii, asemănătoare cu cireșele). Frunzele și fructele au și ele anumite proprietăți terapeutice, însă mai interesantă prin efectele pe care le produce este rădăcina, unde se află concentrate cele mai multe din principiile active. Acestea au o acțiune vitalizantă în cursul zilei, iar seara creează o stare de re­laxare completă, fizi­că și nervoasă, favorizând astfel un somn odihnitor.

Utilizare – Amestecați 1 linguriță cu pulbere din rădăcină de Ashwagandha, în 250 ml de apă sau lapte (de preferință, vegetal) și dați totul într-un clo­cot. Se poate îndulci cu miere. Dacă totuși nu-i su­portați gustul amar și mirosul nu tocmai plăcut (în sanscrită, „Ashwagandha” înseamnă „miros de cal”), aveți la dispoziție și varianta de a vă administra un preparat sub formă de capsule.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian