Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Prof. dr. JOHN IONESCU – „Cell Energy este un antiinflamator puternic și un antioxidant universal”

Prof. dr. JOHN IONESCU

În ultimii ani, când se vorbește despre me­dicina integrativă, este aproape imposibil să nu se amintească despre Prof. dr. John Ionescu. Dacă intrați pe internet și căutați gru­purile de persoane cu alergii sau boli autoimune, sigur veți găsi mărturii ale pacienților tratați la cli­nica distinsului specialist român, de la Neukir­chen, în Germania. Biolog și imunolog de excepție, Prof. John Ionescu este fondator și director științific al Clinicii Speciale Neukirchen din Bavaria, autor a peste 200 de lucrări științifice de cercetare, brevete medicale, membru al unor pres­tigioase socie­tăți internaționale. Din 2006, Prof. John Ionescu este inițiatorul Cursurilor de Medi­cină Integrativă în România, susținute sub egida Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din Bu­curești. De cu­rând, Prof. Ionescu, în colaborare cu compania Zenyth, a lansat pe piața românească un produs cu rezultate excepțio­nale: Cell Energy, antiinflamator și antioxidant universal.

– Stimate d-le profesor, prima întrebare pe care v-o adresez se referă la termenul de „me­dicină integrativă”, folosit frec­vent în limbajul medical. Ce înseamnă de fapt?

– Medicina integrativă este un nou concept medical, în care bolnavul trebuie privit mereu ca un întreg. Când cineva se confruntă cu o problemă de sănătate, medicul lui curant trebuie să ţină cont nu doar de corpul fizic, ci și de componentele psi­hice și de cele spirituale, cu care formează „între­gul”. S-a dovedit că problemele apărute la nivel psihic şi emoţional pot influenţa major starea de sănătate a unui individ. În plus, medicina integra­tivă asociază medicina alopată cu terapiile com­plementare, rolul celor din urmă fiind acela de a spori efectele tera­piei alopate prin diminuarea to­xicității medicamen­telor, îmbunătăţirea parame­trilor specifici din ana­lizele de laborator, reducerea durerilor și creşterea calităţii vieţii, în general. Nu excludem nicio terapie complementară cu eficiență dovedită, din procesul de vindecare, dacă îi e de folos pacientului, indife­rent că vorbim despre fito­terapie, homeopatie, acupunctură, apiterapie, masaj tera­peu­tic, chiro­prac­tică, yoga, aromaterapie, con­siliere nutriţională sau utilizarea suplimentelor alimentare. Cât timp aceste tehnici ajută în proce­sul de vinde­care, ele trebuie folosite în interesul bolnavului! Cursurile pe care le țin la U.M.F. „Carol Davila” din Bucu­rești sunt creditate cu puncte EMC pentru medicii participanți și se bucură de un real succes.

– Să revenim la Cell Energy. Ce a determinat realizarea acestui produs?

– În Clinica de la Neukirchen din Germania tratăm de ani de zile pacienți cu boli alergice, boli autoimune și boli de mediu, cu aspecte cardiovas­culare sau neurodegenerative. Una dintre preocu­pările majore ale echipei noastre medicale este iden­tificarea factorilor cauzali ce conduc la feno­menul inflamator, autoimun sau alergic la persoana în cauză. Odată obținute informațiile privind cauza bolii pacientului, elaborăm un trata­ment sistematic individualizat, pen­tru eliminarea acestor factori și pen­tru substituirea elementelor lipsă pe care le observăm, cum ar fi defi­ciențele grave de vitamina D și mag­neziu, scăderea masivă a producției de ATP, prezența infecțiilor grave, ce necesită un tra­tament specific, și alte cauze, mai greu de înțeles pentru cititorii dvs. În căutările noastre, am ajuns la firma Zenyth, și împreună cu specialiștii ro­mâni, am decis să dezvoltăm o formulă originală, cu efect anti­inflamator și antioxidant.

– Ce avantaj prezintă Cell Energy în tratarea bolilor pe care le-ați amintit?

– Cell Energy a apă­rut în urma a mai bine de doi ani de cercetări, împreună cu echipa de la Zenyth. Am dez­vol­tat mai multe formule, pe care ulterior le-am testat în clinica noastră din Neukir­chen. Am ales ingrediente care să se completeze unul pe altul, să lucreze siner­gic. Rezultatul este un multipreparat cu ac­țiu­ne sinergică și comple­xă: cardioprotec­toare, neuroprotectoare, de creș­tere a capacității antioxidative totale și de scădere a inflamației. Am urmărit mai ales reducerea infla­mației sistemice, pentru că inflamația se asociază mereu cu scăderea producției de energie în mito­condrii, în numeroase patologii. Mecanismul prin care Cell Energy reduce inflamația constă atât în blocarea radicalilor liberi, cât și în creșterea pro­ducției de energie la nivel mitocondrial.

– Se vorbește mult, în ultima vreme, despre pericolul inflamațiilor, care generează o mulțime de boli. Lămuriți-ne în legătură cu acest aspect.

– Inflamația este o componentă obligatorie a bolilor alergice, auto­imu­ne, cardiovasculare, neu­ro­­degenerative. Infla­mația apare atunci când or­ganismul uman este supus în mod acut sau cronic unui stres oxidativ puter­nic. Iar stresul oxidativ se traduce printr-o producție masivă de radicali liberi. Dintre cauzele creșterii anormale de radicali liberi se numără expunerea la substanțe toxice, medica­mente, metale grele, infecții acute sau cronice, aler­geni alimen­tari, trau­matisme, expunere la radiații UV și gam­ma, stări de hipertermie, stări de epuizare fizică, prin mun­că sau sport exte­nuan­te. Odată produși, radicalii liberi activează așa-numiții factori de transcripție nu­cleari, ceea ce duce la acti­varea ge­nelor inflama­torii. Cell Energy este un antiin­flamator puternic și un anti­o­xidant universal, acționând exact în această direcție: reduce produc­ția de radi­cali liberi și blo­chează in­fla­mația. Și, foarte impor­tant, nu are efecte secun­dare!

– Cell Energy are o formulă complexă, cu mul­te ingrediente cunoscute (coenzima Q10, mag­ne­ziu, potasiu, fosfor, vitamina B12), dar și unele despre care n-am auzit (PQQ – pirolochinolin chinonă, carnozină). Cum ați ajuns la această for­mulă și ce ne puteți spune despre aceste in­gre­diente „speciale”?

– Am început prin a testa separat fiecare in­gre­dient din compoziție, pentru activitatea lui anti­oxidativă. Carno­zina, principalul ingredient din acest produs, are proprie­tatea de refacere a muș­chilor scheletici și a muș­chiului cardiac, dar mai are încă un efect extraor­dinar: este un chelator oral al metalelor grele fără să aibă efecte secundare – ceea ce e foarte greu de găsit pe piață. Carnozina este o minune a naturii, are și un efect anti-aging formidabil! De asemenea, este implicată în echili­brul acido-bazic, iar prin efectul de chelare a meta­lelor grele, este un factor impor­tant în prevenirea distrugerii fibrelor muscu­lare și a proceselor neu­rodegenerative la nivel central și periferic. Recent, carnozina a început să fie folosită în tratamentul accidentului vascular cerebral și la pacienții cu Parkinson (creierul aces­tor persoane este intoxicat cu metale grele). Așadar, Cell Energy poate fi admi­nistrat cu succes în bolile neurode­generative. În com­pletarea carnozinei, vine coenzi­ma Q10, care, la pacienții cu boală corona­riană, de exemplu, reduce markerii de inflamație (proteina C reactivă, interleukina 6 și homocis­teina), îmbună­tățește funcția endo­telială, crește producția de ener­gie și producția de oxid nitric. Pacienții care fac trata­mente cu statine trebuie să știe că este necesar să-și suplimenteze dozele de coenzima Q10!

PQQ (pirolochinolin chinona), un ingredient important din Cell Energy, ajută la refacerea rapidă a respirației mito­condriale într-un țesut ischemic. Enunțul poate părea greu de înțeles pentru cititorii dvs., așa că voi încerca să-l simplific. Pentru un pacient care tocmai a trecut printr-un infarct și este predispus să mai facă unul, administrarea de PQQ reface funcția cardiacă, funcționalitatea miocar­dului și reduce mărimea zonei afectate de infarct. În Cell Ener­gy găsim și acidul fulvic, mag­neziu și potasiu. Nu în ultimul rând, Cell Energy conține vitamine din grupul B: acid folic (B9) și metilco­balamină (B12). Aceste vitamine au un rol impor­tant în reducerea riscului de infarct miocardic și în prevenirea declinului cognitiv.

– Concret, care sunt principalele efecte ale produsului Cell Energy?

– Am testat Cell Energy în Clinica din Neukir­chen și am demonstrat că produsul are un efect sinergic, ultrarapid și puternic, greu de obținut dacă s-ar administra fiecare ingredient din compoziție individual. Analizele de laborator au arătat că Cell Energy conduce la reducerea, până la nivel normal, a radicalilor liberi și la menținerea unui nivel scă­zut al acestora. Reducerea este ultrarapidă (are loc în doar câteva minute!) și se menține ore întregi după ad­mi­nistrare. În șase zile, infla­mația sistemică se reduce cu până la o treime, la persoanele care au luat două capsule pe zi. Măsurătorile au fost făcute la noi în clinică pe pacienți, atât in vivo, cât și ex-in vivo.

– Care este doza zilnică recomandată și căror bolnavi le este indicat acest produs?

– Doza zilnică este de două capsule, luate îm­preună sau separat, la interval de 12 ore. În cazuri speciale, în func­ție de starea clinică și de greutatea corporală, doza poate crește la 3-4 capsu­le pe zi, dar numai la recomandarea medicului. Cell Energy le este recomandat tuturor adulților și vârstnicilor, ca tonic general, pentru susținerea func­ției cardiace, pen­tru reducerea oboselii, dar și pentru îmbună­tățirea concentrării și a memoriei, pentru reducerea stresului și a efectelor negative ale acestuia sau pentru prevenirea îmbătrânirii precoce. Cell Energy este un supliment alimentar terapeutic pe care îl recomandăm în special per­soanelor cu afecțiuni car­diovasculare și neurode­generative, mai ales celor care au trecut printr-un infarct sau un accident vas­cular cerebral.

Cell Energy poate fi achiziționat de la compania Zenyth, prin comandă telefonică – tel. 0213.000.000 sau online, pe www.zenyth.ro

Nu există comentarii

Răspunde și tu

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian