Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Aventurile planetei albastre

• Nu există zi în care „logica” lumii în care trăim să nu fie pusă la îndoială. Explicațiile științei sunt departe de a răspunde la întrebări •

Un nou triunghi al Bermudelor?

S-a întâmplat în ziua de duminică, 31 mai. Potrivit „Sky News”, la ora 1.00 dimineața, pe­trolierul Willowy, care naviga în sudul Oceanului Atlantic, în dreptul coaste­lor Africii de Sud, a virat brusc spre tribord şi a în­ceput să se învârtă în cerc. Zadarnic s-a străduit echi­pajul să restabilească cursul: petrolierul pur și simplu nu mai putea fi controlat. Ca și când asta n-ar fi fost sufi­cient pentru a le da mari­na­rilor fiori reci, alte patru nave din apropiere au înce­put să se învârtă și ele, ris­când să intre în coliziune. Primul gând al marinarilor de la bord a fost că piruetele executate de nave aveau drept cauză curenții puternici. Atâta doar că aceștia lipseau… Agenția Spațială Europeană a venit cu o altă expli­cație: din motive care au rămas neelucidate, forţa câmpului magnetic al Pămân­tului (care și-a pier­dut aproape 10% din putere în decursul ultimelor două secole) a slăbit în special pe o arie vastă, care se întinde din Africa până în America de Sud. Agenţia Spaţială Europeană studiază problema încă de la sfârşitul anului 2013, iar ultimele date indică o agravare a așa-numitei Anomalii a Atlan­ticului de Nord, care în prezent se deplasează spre vest. Încercând să explice acest fenomen bizar, o echipă de cercetători din Marea Britanie și Dane­marca a elaborat o teorie conform căreia Pământul ar fi pe cale să-și inver­seze polii, un proces care s-a petrecut ultima dată în urmă cu 780.000 de ani. Până atunci, însă, s-ar pro­voca o uriașă haraba­bu­ră, întrucât ar exista mai mulţi poli mag­netici, de nord şi de sud, în mai multe părţi ale lumii. Schimbări cu impact ma­jor asupra navigației pe oceane. În cazul petrolierului Wil­lowy, echipajul a descope­rit, într-un final, că giro­compasul prin­cipal al navei (care arată direcția nord) nu mai func­­ţiona corect și că acesta a fost motivul în­vâr­tirii în cerc.

Dar cum rămâne cu celelalte nave din vecină­tate, care intraseră, și ele, în aceeași horă misteri­oa­să? Ei bine, răspunsul este puțin stânjenitor. Se pare că de vină a fost… panica. Văzând că nu mai pot controla nava, membrii echipajului petrolie­rului Willowy s-au speriat și, simțindu-se ușor dezorientați, au avut impresia că și navele din jur au început la rândul lor să se rotească.

Luna, pe cale de dispariție

Oricât ne-ar părea de straniu, Luna noastră de aur se îndepărtează în mod inexorabil de Pământ, cu câte 3,82 de centimetri pe an, astfel încât ea va dispărea într-o bună zi cu totul de pe bolta cerească, cam ca un lampion care se to­pește treptat în văzduh. Îndepărtarea sateliților de planetele pe care le orbitează este un feno­men comun în sistemul nostru solar. Și se pe­trece și în cazul celei mai mari dintre lunile lui Saturn, Titan, un satelit care are, ca și Pământul nostru, râuri și mări. Ce i-a mirat pe oamenii de știință a fost să constate că distanțarea lui Titan de Saturn are loc de 100 de ori mai repede decât estimaseră inițial. Studiile anterioare arătau că Titan se îndepărta de Saturn mai lent chiar decât o face propria noastră Lună, și anume cu doar 0,1 centimetri pe an. Un studiu recent pu­blicat în data de 8 iunie în revista „Nature Astronomy” indică însă o îndepărtare a celor două planete cu nu mai puțin de 11 centimetri pe an. Oare cum va arăta bolta cerului peste mii de ani? Cum vor arăta nopțile fără Lună și cine-i va inspira pe poeți și pe îndrăgostiți?

În Calea Lactee există 36 de civilizații

N-a trecut mult de când eram cu toții convinși că trăim pe un pământ plat, în jurul căruia Soarele se în­vârtea îndatoritor ca un valet. Acum am trecut însă într-o fază cu totul și cu totul diferită. Nu numai că speculăm cu privire la existența vieții extraterestre, dar visăm și la întregi civilizații înfloritoare, care ar pu­tea popula vastul nostru Univers. Câțiva oameni de știință și-au propus chiar să contabilizeze numărul acestora, măcar din perimetrul propriei noastre gala­xii: Calea Lactee, cu un diametru de „doar” 150.000 de ani lumină. Și oricât de tare v-ar surprinde, ei au venit și cu o concluzie pe care, desigur, nimeni nu o poate deocamdată verifica. Potrivit unui studiu al Universității din Nottingham, publicat recent în „The Astrophysical Journal”, „în Calea Lactee ar exista cca 36 de civilizații care au ajuns la un nivel teh­no­logic suficient de dezvoltat încât să poată trimite în spațiu semnale privind existența lor”. Iar acest număr nu se referă la civilizații care ar fi apărut și apus în de­cursul miliardelor de ani, ci la civilizații active în prezent și, deci, contemporane nouă. Dar de ce nu am intrat încă în contact măcar cu una dintre aceste civi­lizații? În primul rând, pentru că distanța medie care ne desparte de ele este descurajant de mare, ea fiind estimată la 17.000 de ani lumină. „Așa că încă nu le-am putut detecta. Și nici ele nu ne-au putut detecta pe noi, pentru că noi am început să emitem în galaxia noastră semnale precum undele radio abia de aproxi­mativ 100 de ani, așa că acestea nu puteau călători mai departe de 100 de ani lumină, iar asta nu înseam­nă prea mult”, a declarat Christopher Conselice, coau­tor al studiului. Omul de știință estimează că vor mai tre­ce „mii de ani” înainte ca undele radio de pe Pă­mânt să ajungă la vreo altă civilizație din Calea Lactee.

Astrologul de 14 ani care a prezis pandemia anunță noi nenorociri

În presa internațională circulă o poveste despre un băiat de doar 14 ani care ar fi prezis pandemia cu coro­navirus încă din luna august a anului trecut. Abhigya Anand este cel mai tânăr astrolog al Indiei, dacă nu chiar și al lumii. Încă de pe la șapte ani, o vârstă la care băie­ții bat mingea pe maidan, el a început prin a studia san­skrita, una dintre cele mai vechi limbi de pe pă­mânt. Trei ani mai târziu, i-au trezit interesul niște afișe care făceau reclamă unui curs de astrologie. Spre sur­prinde­rea tuturor, el nu numai că a reușit să facă față lec­țiilor atât de dificile ale acestei alambicate disci­pline, ci chiar a excelat, devenind cel mai bun elev din grup. Și iată că, anul trecut, în data de 22 august, a postat pe YouTube un videoclip în care anunțat că, între noiem­brie 2019 și aprilie 2020 „vor fi boli trans­mise pe sca­ră largă în întreaga lume, prima țară afec­tată fiind Chi­na”. Potrivit predicțiilor sale, corona­vi­rusul va fi com­plet eradicat începând cu data de 5 septembrie, dar problemele vor continua, iar în jurul datei de 20 de­cem­brie va izbucni o nouă epidemie, însoțită „de dis­trugeri și o posibilă foamete”. Iar calvarul provocat, con­form copilului astrolog, de o con­juncție a planete­lor Saturn și Jupiter, va dura până în martie 2021.

Cum era de așteptat, multă lume l-a luat peste pi­cior pe tânărul astrolog Abhigya Anand. Contestatarii au spus, de pildă, că el prezisese în trecut și un al trei­lea război mondial care, după cum s-a putut vedea, nu a mai avut loc. Micuțul indian nu s-a dat însă bătut. El a revenit, recent, cu precizări noi legate de pandemie. Astfel, el a afirmat că boala își va pierde din puterea de propagare abia din iulie încolo. El a mai apreciat că este posibil să fie găsit un vaccin împotriva Covid-19, dar a avertizat că urmează alte mari nenorociri pentru omenire, precum apariția unor noi viruși, dar și un co­laps economic, preconizat la sfârșitul anului. Abhi­gya Anand a venit și cu câteva recomandări cu privire la modul în care oamenii își pot întări sistemul imunitar, sfătuindu-i, de pildă, să evite carnea, să includă în alimentație ingrediente antivirale și să consume pe cât posibil produse organice. Adolescentul a spus, de ase­menea, că ar trebui să fim mai atenți cu Mama Natură în această perioadă, să cumpărăm cu precădere pro­duse ecologice și să susținem fermierii locali.

Foto: SHUTTERSTOCK (3), captură YouTube

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian