Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Câmpul muncii începe să prindă rod

4 miliarde de la UE, pentru salvarea locurilor de muncă

Foto: Shutterstock

Comisia Europeană i-a plătit României, la începutul lui decembrie, 3 miliarde de euro, în cadrul instrumentului SURE, a anunțat Execu­tivul comunitar. Acest sprijin sub formă de împrumuturi acordate în condiții avan­ta­joase le permite statelor mem­bre să facă față creșterilor bruște ale chel­­tuielilor pentru men­ținerea locu­­rilor de mun­că. Mai exact, spri­jinul finan­ciar va contribui la aco­perirea cos­turilor legate direct de fi­nanțarea sistemelor naționale de șo­maj tehnic și a altor mă­suri si­mi­lare, instituite ca răs­puns la pan­demia de COVID-19 și des­tinate inclusiv lucră­to­rilor independenți.

„Am vești bune pentru Ro­mânia! România poate accesa 3 miliarde de euro în cadrul pro­gramului SURE. Asta le spune firmelor sănă­toase din România să nu își con­cedieze angaja­ții, să îi mențină în companie, chiar dacă nu este suficient de lucru, pentru că prin SURE noi vom subvenționa salariile, iar la fi­nalul crizei, când piața își va reveni și în companie există deja per­sonalul calificat, atunci compa­nia poate prelua comenzi. Asta e foarte im­por­tant pentru a putea supraviețui acestei crize. În total, Ro­mânia va primi 4 miliarde de euro prin SURE. Acum, o primă tranșă, și după ceva vreme, o a doua”, a declarat șefa Executivului European, Ursula von der Leyen, pentru „Radio România”.

Potrivit Comisiei Europene, cu sprijinul financiar acordat zilele acestea, 15 state membre au primit aproximativ 40 de miliarde de euro, în cadrul instrumentului SURE al UE, în perioada cuprinsă între sfâr­șitul lunii oc­tombrie și sfârșitul lunii noiembrie. Odată ce se vor aloca toate su­mele, România va primi 4,1 miliarde de euro, Belgia – 7,8 miliarde de euro, Ungaria – 504 milioane de euro, Portugalia – 5,9 miliarde euro, iar Slovacia – 631 milioane de euro.

România, printre țările cu cel mai mic șomaj din UE

Rata şomajului (definită ca pondere a şomerilor în populaţia activă) a fost de 5,3% în România, în luna octombrie 2020, în creştere cu 0,2 puncte procentuale faţă de cea înregistrată în luna precedentă, respectiv 5,1%, potrivit datelor publicate recent de „Institutul Naţional de Statistică” (INS).

Numărul şomerilor în vârstă de 15-74 ani, estimat pentru luna oc­tombrie a anului 2020, a fost de 477.000 de persoane, în creştere, atât faţă de luna precedentă (455.000 de persoane), cât şi faţă de aceeaşi lună a anului anterior (350.000 de persoane). Pe sexe, rata şomajului la bărbaţi a depăşit-o cu 0,5 puncte pro­centuale pe cea a femeilor. Pentru per­soa­nele adulte (25-74 ani), rata şomajului a fost estimată la 4,3% pentru luna octombrie 2020.

Cu toate acestea, prin acest procent, de 5,3%, Româ­nia se află prin­tre statele din Uniunea Europeană cu cea mai scăzută rată a șomajului. La nivelul Uniunii, rata șo­majului a fost de 7,6% în octombrie, arată datele publi­cate de „Oficiul European pentru Statistică” (Eurostat). În rândul celor 27 de state membre ale Uniu­nii Euro­pene, în octombrie, cele mai ridicate rate ale șomajului s-au înregis­trat în Spania (16,2%), Cipru (10,5%), Lituania (10,4%) și Italia (9,8%), iar cele mai scăzute în Cehia (2,9%), Polonia (3,5%), Malta (3,9%), Olanda (4,3%), Germania (4,5%), Slovenia (4,9%), Belgia (5,1%) și România (5,3%).

Criza COVID-19 este reflectată cât se poate de clar de statisticile Eu­rostat: comparativ cu octombrie 2019, adică acum exact un an, numărul celor aflați în căutarea unui loc de muncă a urcat cu 2 milioane în Uniunea Euro­peană, dintre care cei mai mulți (aproape 1,7 milioane) în zona euro. În oc­tombrie, 3,1 milioane de tineri din Uniune nu aveau un loc de muncă. În rândul femeilor din UE, rata șomajului era de 8% în octombrie, în timp ce în rândul bărbaților, rata șomajului era de 7,2% în octombrie.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian