Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Să ne susținem ficatul!

– Atât postul Paștilor, cât și detoxifierea de primăvară, funcționează doar cu un ficat sănătos. Acordați-i prioritate! Este… urgența lunii Aprilie –

Foto: 123RF – 2

Ficatul este primul filtru al organis­mului. La acest nivel, o serie de sub­stanţe sunt transformate în forme chi­mice simpli­ficate, pregătite pentru eliminare. Peste 500 de reacţii biochimice se desfăşoară în ficat, produsele reziduale eliminându-se prin fecale. Dar unul din­tre numeroasele efecte im­por­tante ale activității ficatului este și producția de energie pentru orga­nism. De aceea, atunci când ne confruntăm cu o oboseală care persis­tă, trebuie să acordăm aten­ție și bunei func­ționări a ficatului.

Între orele 23 – 3 este intervalul orar zilnic de care trebuie să ținem cont pentru refa­cerea func­țiilor vezicii biliare și a fica­tului. De aici, și reco­mandarea de a nu mânca după orele 19 și de a ne culca îna­inte de miezul nopții. Repetând greșeli, prin lipsa de pro­tejare a ficatului, vom su­porta în timp con­secințele, căci un ficat obosit va permite să ajungă în sânge şi o serie de toxine.

În gemoterapie (terapia cu muguri și alte părți tinere de plantă, despre care vă vorbesc în artico­lele mele) avem multiple resurse pentru a ajuta ficatul să funcționeze la parametri ideali.

Rozmarinul – protector de primă linie

Rozmarin (Foto: Shutterstock -3)

În gemoterapie se folosesc mlădițele – vârfu­rile nelignificate – ale Rozmarinului, care sunt apoi supuse procesului specific de extracție glicero-alcoolică. Este gemoterapicul care nu lip­sește din curele de întreținere a funcțiilor ficatului, ca hepa­to­protector, prin acțiunile cumu­late: antiinflama­toare, anti­oxi­­dantă, coleretică (sti­mu­lează în ficat producția de secreție biliară) și colagogă (acțiune la nivelul colecis­tu­lui, de elimi­nare a secreției bi­liare în intes­tin), hipocolestero­lemian­tă. De aceea, acest gemoterapic a fost in­clus în formulele com­ple­xelor Polygemma 11 – Ficat detoxifiere, Poly­gemma 2 – Căi biliare, precum și Polygemma 18 – Coles­terol.

Dar lista beneficiilor Extractului din mlădițe de Rozmarin nu se oprește aici. Alături de Ex­tractul din muguri de Coacăz negru, este reco­mandat în alergiile alimentare. Tot această schemă gemote­rapeutică, activând circulaţia capilară la nivelul extremităţilor, poate fi recomandarea pen­tru cei cu o circulație deficitară la acest nivel – mâini și pi­cioare reci. Pentru per­soanele cu ten­siu­ne arterială mică, Extractul din mlădițe de Roz­marin, împreună cu Extractul din muguri de Stejar pot înlocui cafeaua de dimi­neață, pentru energizare și echili­brare a valorilor tensiunii arte­riale. Însă, la hiper­tensivii cu valori foarte mari ale tensiunii arteriale, doza se va reduce și se va stabili prin tatonare. Ca regulă, acest gemoterapic nu se va administra sea­ra, după orele 18, tocmai datorită acțiunii stimu­lante la nivel cerebral.

Alunul – refacerea elasticității țesutului hepatic

Extractul din muguri de Alun este o adevărată „baghetă magică” a gemoterapiei, care acțio­nează în principal prin refacerea elasticității țesu­turilor hepatic și pulmonar. Administrat în cure de două luni, repetate de 2-3 ori pe an, acesta va ajuta orga­nismul în procesul de reechi­librare, în caz de steatoză hepatică (ficat gras), după sau conco­mitent cu administrarea de medicamente care afectează fica­tul, precum și în alte afectări hepa­tice, la recomandarea medici­lor specializați în gemo­terapie. Cura de detoxi­fiere de primăvară îl poate include într-o sche­mă de adminis­trare, ală­turi de Extractul din sevă de Mesteacăn sau ape­lând la formula com­plexă Polygemma 11 – Ficat deto­xifiere, care îl conține. Cum spuneam, efectul său benefic se manifestă și la nivel pulmonar, astfel încât, în contextul actual al pandemiei Covid-19, este încă o dată important de inclus în cura gemo­terapică de primăvară.

Ienupărul – detoxifiere hepatică și renală

Ienupar

Extractul din mlădițe de Ienupăr este un alt aliat de nădejde al ficatului în munca sa zilnică de detoxifiere a organismului. În fiecare minut, prin ficat trece un litru de sânge (75% sânge venos și 25% sânge arterial, oxigenat). Scopul trecerii sân­gelui prin ficat este detoxifierea și îmbogățirea sa cu nutrienți. Acest proces continuu este esențial pentru sănătatea noas­tră, iar o cură gemo­te­rapică va fi bine­venită pentru susținerea și re­fa­cerea func­ționalității ficatu­lui, în ca­zul unor excese ali­men­tare sau al unor afec­țiuni deja in­stalate la acest nivel. Ex­tractul din mlădițe de Ie­nupăr este important, o dată în plus, și pentru acțiunea sa diuretică și depurativă, pentru elimina­rea prin urină a toxi­nelor de la nivelul ficatului. De aceea, acest gemoterapic, alături de cele din mlădițe de Rozmarin și muguri de Alun, intră în complexul Polygemma 11– Ficat deto­xifiere.

Secara și Porumbul – normalizarea transaminazelor

Secară

Am ales să mă refer în final la două extracte gemoterapice mai puțin cunoscute – cele din Se­cară și Porumb, care se obțin prin prelucrarea radicelelor (rădăcinuțele tinere) ale acestor plan­te de cultură. Este important să le avem în vedere atunci când apar perturbări ale nivelului trans­ami­nazelor hepatice (TGP și TGO). TGP-ul este specific ficatului, astfel încât creșterea valorii acestuia este asociată de obicei cu boli de ficat. În cazul afectării fica­tului, valoa­rea TGP este dese­ori crescută, în asociere cu cea a TGO.

Transaminazele pot fi cres­cute și ocazional, din cauza unui efort fizic in­tens sau pre­lungit. Sunt necesare in­ves­tigații suplimentare, atunci când creș­terea transamina­zelor este persis­tentă, când va­loarea este de două ori mai mare decât normalul, sau dacă este însoțită de simp­­tome.

Gemoterapicele din radicele de Secară și radicele de Porumb au ac­țiune citoprotectoare şi regenerativă asupra țesutului hepatic.

Porumb

Extractul din radicele de Porumb susține nor­­ma­lizarea valorii TGO, enzimă care se regă­sește și în mușchii inimii și ai scheletului. În plus, acest gemoterapic norma­li­zează valoarea lactat dehi­drogenazei (LDH) – en­zimă implicată în produ­cerea de energie, care se găsește şi în ficat, în celulele inimii, rinichilor, plă­mânilor, şi în sânge. De aceea, acest extract gemo­terapic, pe lângă utilitatea în afectări hepatice, este reco­mandat și în refacerea țesutului cardiac post-infarct și în dureri musculare – mialgii – ca urmare a efor­turilor excesive (febră musculară, întinderi mus­culare), mialgii care pot să apară după utilizare de statine, deci în general în cazul traumatismelor musculare. Extractul din radicele de Porumb este mai puțin cunoscut, dar se produce la Plantextrakt și puteți solicita, în mod expres, să fie adus în far­macie sau în magazinul naturist, dacă veți avea nevoie de el, acesta având calități unice, în gama extractelor ge­mo­terapice.

La final, rețineți că gemo­terapia acționează profund, la nivel celular, cu regenerarea și reechi­librarea funcțiilor țesuturilor și organelor. Acum, primăvara, puteți beneficia de efectele sale minu­nate, sus­ținând munca ficatului printr-o cură gemo­te­ra­pică de detoxifiere.

Farm. CARMEN PONORAN

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian