Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Antrenament pentru minte

– Metodele recomandate sunt alcătuite de neurobiologii americani. Practicându-le, veți dobândi o stare activă și o mare capacitate de organizare a minții –

Foto: Shutterstock

LA BIROU: treziți-vă creierul!

Neuronii dvs. reacționează cu deosebită promp­ti­tudine dacă aveți grijă să le procurați mereu sur­prize. Introduceți din când în când puțină dezordine în climatul dvs. cotidian!

Oarecum de-a-ndoaselea

Întoarceți cu capul în jos obiec­tele care v-au de­ve­nit de mult familiare: fotografiile celor dragi, ceasul de pe birou și, pentru puțin timp, chiar instrumentele de lucru. Sau aduceți o pată de cu­loare în universul dvs. profesional, fixând filtre co­lorate de hârtie pe lampa de pe masa de scris.

Libertate în birou

Și la locul de muncă vă puteți feri de rutină, dacă:

* Luați pauza de prânz ceva mai devreme sau mai târziu.

* Vă amâ­nați pe după-amiază între­vederile pro­gramate pentru dimi­neața.

* Schim­bați ordinea fazelor de lu­cru.

Și fiindcă tot v-ați luat elan: mu­tați ceasul de pe o mână pe alta!

Vedeți ce se întâmplă

Puteți observa singuri cum se re­orientează creierul dvs. E su­ficient să schimbați așezarea co­șului de hârtii. De fiecare dată când vreți să arun­cați ceva, țintiți spre vechiul loc și apoi opriți gestul – cre­ierul ia poziția de aten­ție și își pro­gramează o nouă serie de comenzi.

O muncă parfumată

Combinați-vă etapele de lucru cu un parfum anume, de exemplu, la­vandă când scrieți scrisori, vanilie când telefonați.

Efecte

Dacă plasați într-un alt loc obiec­tele cu­noscute după care întindeți mâna auto­mat, fără să mai gândiți, aceasta vă acti­vează gândirea spa­țială.

Trebuie să vă recombinați în per­ma­nență sistemul vizual cu mișcările, evi­tând ges­turile mecanice. Astfel vă sti­mulați creierul.

LA PRÂNZ: lăsați creierul să mănânce și el!

Mâncarea nu trebuie să ne răsfețe doar simțul gustului. O masă este o aventură multisen­zorială. Din păcate, ea se transformă prea des în rutină.

Pentru toate simțurile

Când faceți cum­pă­rături, aduceți aca­­să ceva ce nu ați mai mâncat până atunci. O masă fru­mos aranjată cu lumânări aprinse și muzică încântă ochii și urechile.

Mâncarea pusă la vot

O masă democratică: fiecărui mem­bru al familiei i se îngă­duie să facă o propunere pen­tru meniu. Cre­ma de cioco­lată și ciula­maua de pui vor surprinde gustul.

Dopuri în urechi pentru prospețime

Veniți la masă cu dopuri în urechi și urmăriți – surzi și muți – tot ce se întâmplă.

Privind din alt unghi

În multe familii, printr-o înțe­legere tacită, fie­care ocupă un anumit loc la masă. Schimbați-le în­tre dvs., câștigând o nouă perspectivă.

Efecte

Dacă se blochează auzul, sar în ajutor alte simțuri. În mod reflex, veți observa mai acut tot ce se petrece în jur. Când este exclus simțul miro­sului, acordăm atenție spo­rită sem­nalelor transmise de receptorii tactili de pe lim­bă și din cerul gurii, care examinează consistența fie­cărui dumicat.

Regândiți-vă total timpul liber

Faceți muzică, cercetați lumea plantelor, desco­periți alte zone unde să vă petreceți concediul: mai multe hobby-uri înseamnă „neurobic” 100%.

Oricine poate!

Alcătuiți o formație în familie, cu instrumente im­provizate (pahare, tacâmuri) și faceți muzică.

Zgomote

Înregistrați tot felul de sunete și invitați-vă priete­nii la o întrecere de „ghicit zgomo­tele”.

Biologul din noi

Aflați ce vietăți trăiesc la dvs. în împrejurimi. În timpul plimbărilor, stră­duiți-vă să identi­ficați plante și ani­male.

Concediul altfel

Dacă până acum ați preferat conce­diile ac­­tive, fa­ceți pen­­tru va­­­riație un con­cediu cre­a­tiv.

Efecte

Introducerea unor elemente noi, și nu gradul de dificultate al sarcinilor pe care ni le asumăm, con­stituie com­ponenta esențială a antrena­men­tului „neurobic”. Căci creierul rămâne treaz atunci când are dificultăți de depășit.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian