Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Români care au reușit – Laboratorul de „șosete perfecte”

Ciorapi fabricați de roboți

Un craiovean brici – Ilie Pană

Ilie Pană s-a născut în Craiova și crede că tocmai „spiritul” oltenesc l-a ispitit mereu să facă ceva important în viață. Să viseze de zor! Avea doar 14 ani când a rămas orfan de tată, acesta lăsându-i drept moștenire „rețeta” suc­ce­sului: „Dacă vrei să reușești, muncește ne­încetat și crede fără limite în visul tău și în puterile tale”. A studiat marketing la Academia de Științe Eco­nomice din București, dar e ferm convins că nimeni nu trebuie să se bazeze doar pe o diplomă cu antet. Pen­tru a izbândi în viață, este nevoie să „furi” meserie, să te inspiri din biruințele al­tora, să rămâi curios și com­petitiv.

La 19 ani și-a făcut pri­ma firmă, ocu­pân­du-se cu căutarea de locuri de mun­că pentru tineri studenți, la târguri și evenimente expo­zi­ționale din țară, de organizarea cărora a ajuns să se ocupe el însuși, doi ani mai târziu. „PetExpo România”, cel mai mare eveniment din țară dedicat sectorului animalelor de com­panie, este doar una dintre manifestările de am­ploare organi­zate de Ilie Pană. După o vre­me, și-a dorit o fabrică, doar că nu știa exact ce anume ar putea produce. „Am vrut să creez, dintr-o ma­terie primă ieftină dar rezistentă, un produs util pentru oameni, pe care ei să îl aprecieze și să și-l dorească. Îmi spuneam că dacă reușesc să fac asta, bucuria lor se va întoarce și va deveni și bucuria mea”, spune Ilie Pană.

Și visul lui s-a realizat. Un… „Laborator de șosete”! Întreprinderea nu are angajați, pen­tru că toți cei care lucrează acolo, inițial – patru, acum – 14, sunt o echipă fără ie­rar­hizare în șefi și subalterni, ci doar tineri cu drag de muncă și entuziasm, care-și doresc ca din mâinile lor să iasă lucruri de calitate. „Toți tra­gem tare, pentru a reuși să producem șosetele per­fecte, pe care să le putem vinde la prețuri corecte”.

Secretul succesului: bumbacul virgin

– Cum adică „șosete perfecte”? Ma­ga­zinele sunt inundate de ciorapi de import, de calitate improbabilă…

Cutiuța cu șosete esențiale

– Șosete perfecte, pentru că nu au cusătură la vârf. În fabrica noastră, lucrătura o rea­li­zează roboții, care încheie vâr­fu­rile fără cu­sături. În al doilea rând, pentru că, testând luni de zile tot fe­lul de combinații de fire, am înțeles că o șosetă din bum­bac sută la sută nu este șoseta per­fectă pe care noi o căutăm. Ori­cât de pieptănat ar fi și oricât de lungi sunt fibrele sale, bumbacul este un fir foarte fragil, care se de­gradează re­­pede, iar șosetele se scămo­șează și devin lălâi. De aceea, noi folosim și elas­tan, pentru ca șosetele să-și păstreze structura, chiar și după zeci sau chiar sute de spălări. Ar mai fi fost o so­lu­ție, să fo­losim bumbac mer­ce­rizat, dar am renunțat rapid la idee, după ce am aflat că în pre­lu­crarea lui, se fo­losește soda ca­us­tică. Bum­ba­­cul virgin, piep­­tănat, pe care-l folosim, ne costă triplu față de bumbacurile ief­tine, care se fo­losesc atât la șo­se­tele cu pre­țuri mici, cât și la cele cu prețuri nor­male.

– Dacă șosetele voastre sunt lucrate de roboți, care mai e ro­lul oamenilor în procesul de producție?

– Chiar dacă pare un paradox, noi, cu ajutorul roboților, am cre­at locuri de muncă: modelele sunt create de oameni, roboții sunt reglați de oameni și tot oa­me­nii sunt cei care ambalează șo­setele, după ce verifică atent calitatea fie­că­reia în parte. Roboții de tricotat șosete nu funcționează fără intervenție umană. Sunt sute de configurații și calibrări care trebuie să fie exacte și în sincron, pentru ca robotul să funcționeze fluent. Oricum, mereu apar erori și sunt necesare intervenții pentru o funcționare optimă.

Cutiuța cu răvașe

Din fabrică, direct la consumator

Produsele create în „Laboratorul de șo­sete” nu se găsesc de vânzare nici în hyper­mar­keturi, nici în alt gen de magazine din țară. „Cutiuța cu șosete esențiale”, care conține câte o duzină de șosete, de diferite mo­­dele și cu­lori, într-o singură mărime, se vin­­de doar on­line. Pare neobișnuit un astfel de mod de comercializare, dar a avut succes. „Cutiuța con­ține toate șosetele de care un om are ne­voie timp de un an, la un preț foarte bun, ra­portat la calitatea oferită. La un hyper­market, mi s-au cerut 10.000 de euro taxă de listare și mi s-a spus că am să-mi primesc banii pe mar­fa vândută abia după 90 de zile. Șo­setele fiind un produs mult prea ieftin pentru a-mi fi putut permite să plătesc asemenea taxă, am decis să găsim alte soluții de vânzare. Așa am ajuns la acest sistem – de la fabrică, direct la consumator. Nici nu vă pot spune cât de mare este satisfacția noastră, când orice părere din partea clienților, fie ea bună sau rea, ne par­vine direct”.

Parte din echipă

Dar mai există o surpriză, în pa­chetele cu ciorapi, un mesaj sufletesc, prin care Ilie Pană speră să influențeze în bine mentalitățile clienților lui: „Iu­besc, iubiții mei, România!”. Patru cu­vin­te transmise sub formă de stickere, puse în fiecare cu­tiu­ță cu șosete, ce pleacă din fabrică, spre clienții din în­treaga țară. Cuvin­te­le unui om, bucuros că a izbutit să-și îm­plinească un vis. „Am învățat să ne plângem și nu e drept. Se întâmplă o mulțime de lucruri bune în jurul nostru. Eu chiar am și o ma­­re tristețe: aceea că nu mă pot bucu­ra atât cât ar trebui de bi­ne­cuvân­tarea de mă fi născut și a trăi aceste tim­puri, într-o țară ca România! Ni­ciu­nul din­tre înaintașii mei nu a avut șansa pe care o am eu acum, ca tânăr român. Pentru că, pe lân­gă toate minunățiile cu care a fost dăruită România, noi dispunem de o explozie de li­ber­tate și de oportunități la care înain­tașii noștri nici nu visau”.

Nu pot decât să-i dau dreptate tâ­nă­rului antreprenor craiovean! Pur­­tând șosetele lui „perfecte”, dru­murile care duc către vise sunt, cu siguranță, mai ușor de parcurs.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian