Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

FESTIVALURI: Veneția își celebrează divele

– Renumitul Festival de Film de la Veneția s-a înclinat în fața femini­tății și-a eleganței. Covorul roșu a fost dominat de actrițe, băr­bații mul­țumindu-se mai de­gra­bă cu rolul de însoțitori –

Foto: Shutterstock

La Festivalul din Veneția se cre­ează cel mai frumos ambuteiaj din lume. El se formează pe canalul din fața „Hotelului Excelsior”. Este un ambuteiaj format din câteva zeci de taxiuri de apă, confec­ționate din lemn nobil, bine lustruit. Penelope Cruz și Kristen Ste­wart, Hellen Mirren și Kirsten Dunst, precum și toate celelalte vedete care au participat la cel mai vechi festival de film din lume, au avut parte de el. Un veritabil spectacol pe apă, cu femei super­be și elegante, așteptând să fie duse la Lido, locul unde se află cinema­tografele bie­nalei de film. O ima­gine fas­tuoasă și ex­presivă pentru starea filmu­lui interna­țio­nal.

O priveliște încă și mai interesantă de­cât ambuteiajul este coborârea din bărci și revenirea în ele. Un mic festival în sine, chiar mai pal­pitant decât une­le filme! A­ranjate la patru ace, di­vele ci­nematogra­fiei co­boa­ră cu o gra­ție di­vină, iar fiecare pas este gândit cu gri­jă, astfel încât să nu cal­ce pe de lături. Sunt niște imagini ca scoase dintr-o re­vistă de modă, iar asta nu este deloc în­tâmplă­tor.

În timpul mare­lui festival, Veneția este cel mai elegant oraș din lume. Cannes abia dacă poate ține pasul, iar Berlinul, cu șicul său de inspirație stra­dală, nici atât. Veneția, cetatea dogilor și pa­latelor fastuoase, reprezintă, în schimb, 1000 de ani de eleganță. Chiar dacă unele dintre mândrele fațade sunt jupuite și ata­cate de igrasie, grandoa­rea ora­șului, cu canalele și turlele lui aurite și cu mag­nifica piață San Marco, pare imuabilă. Nică­ieri altundeva zeițele cinematografiei nu par mai dem­ne de adorație.

„Iubim frumusețea și o celebrăm”, spune Al­berto Barbera, directorul bienalei. „Aceasta este cultura noastră. Iar anul acesta, omagiul nostru e îndreptat, în mod special, spre femei”. Femeile sunt mai prezente ca niciodată nu doar pe ecran, ci și în spatele camerei. Regizoarea Jane Cam­pion și-a adus noul film la Veneția, iar vedeta de cinema Maggie Gyllenhaal și-a făcut, și ea, de­butul regizoral. Iar toate acestea creează mai mult decât artă cinematografică, femeile sunt, de ase­menea, ambasadoare ale frumuseții și ale luxului. În aceste condiții, nu este de mirare că pro­du­că­torul pa­ri­zian de bijuterii Cartier s-a implicat foarte mult în cali­ta­tea sa de sponsor prin­­cipal al festiva­lului. În cinstea ce­lor șapte ani de par­tene­riat care au tre­cut pâ­nă acum, a recon­struit terasa de pe acoperișul Ho­telului „Gritti Pa­lace”, pen­tru a or­ga­niza aici un cock­tail. În același timp, „Armani Beau­ty” a lansat invitații în Sala Strucchi a Ho­­telului „Excel­sior”. Yves Saint Laurent a organizat cina de dinaintea festiva­lu­lui, în Palazzo Grassi și a decorat gardul care îm­prejmu­ieș­te Santa Maria della Salute, așe­zând de-a curme­zișul inițialele sale, care rivalizează în înălțime cu biserica. Chanel, care a fost odinioară marca pre­ferată a Prințesei Dia­na, s-a ocupat acum de costumele pentru „Spencer”, filmul des­pre Lady Di, cu Kristen Steward în rol principal. După premieră, petre-cerea a avut loc la „Harry’s Bar”. S-a ajuns, desigur, cu barca, mai precis, cu multe ambar­cațiuni. Din acest motiv, în seara aceea s-a produs de două ori cel mai frumos ambuteiaj din lume, fără ca cineva să se supere. De ce ar fi făcut-o? Nu oriunde există, ca la Ve­neția, atâtea opor­tunități de a urca și a coborî, în culmea gloriei și a eleganței.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian