Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Produse inovatoare românești, pentru răni, ulcerații, escare și arsuri: Unguentele BIOTITUS®

Foto: Shutterstock

Ne amintim cu toții momentele dra­ma­tice de la Clubul Colectiv, ori de bol­navii de Covid arși de vii în secțiile ATI ale spi­talelor României… În ambele cazuri, cu toate efor­turile depuse de medici pentru a-i salva pe supra­viețuitori, puțini au avut șanse de vin­decare… Cu cât o arsură este mai profundă și afec­tează o suprafață mai în­tinsă a pielii, cu atât scad șan­sele bolnavului la viață. Cei care au rezistat, to­tuși, au trecut ani la rând prin cal­varul recupe­rării (de la am­pu­tații și trans­plan­turi de piele, la operații es­tetice și kineto­te­ra­pie), dar încă poartă pe trup urmele dezas­tre­lor prin care au trecut. La fel de pericu­loase sunt ulcerul vari­cos, piciorul dia­betic și escarele – leziuni care se vin­decă extrem de greu și rămân o poartă des­chisă pen­tru tot felul de infecții, făcând multe victime în rândul bolnavilor.

Industria farmaceutică caută continuu noi soluții de vinde­care a acestor tipuri de răni, iar rezultatele sunt încurajatoare: au apărut fel de fel de creme și geluri care izolează plăgile de mediul extern și grăbesc vindecarea. Printre acestea se remarcă in­venția d-lui Felician Titus Stoica – un timișo­rean care a realizat inova­toarea gamă de unguente BIO­TITUS, pornind de la rețeta unei vechi alifii tra­diționale. Dar mai bine să-i cu­noaștem povestea…

Miraculoasa alifie a bunicului

– D-le Stoica, ați lucrat în domeniul electrotehnic. Cum ați ajuns interesat de trata­men­tul plăgilor dermatolo­gice, una dintre cele mai di­ficile și pro­vocatoare terapii?

Felician Titus Stoica, inventatorul BIOTITUS

– Totul a pornit de la o în­tâmplare veche, de-acum 35 de ani… Eram angajat la Uzi­na Mecanică din Timi­șoara, și toc­mai mă pregăteam să pre­zint conducerii o nouă inven­ție de-a mea. Unul dintre colegi – din invidie, probabil – îmi pregătise însă o “sur­priză” neplăcută: de­reglase aparatura electrică, și insta­lația nu a pornit. Jenat de si­tuație, am vrut s-o verific cu aparatul de mă­sură, să des­copăr unde e cauza, dar s-a declanșat un scurtcir­cuit: un arc electric de 800 de amperi (de opt ori mai puternic decât flama de sudură), care mi-a provocat arsuri de gradele 2 și 3 pe mâini și pe față. Am fost dus de urgență la cabinetul medical al întreprinderii, unde doamna doctor și asisten­tele s-au grăbit să-mi acorde primele măsuri de ajutor și apoi să mă trimită cu salvarea la spital, însă le-am refuzat. Le-am cerut voie să mă lase să plec exact așa cum eram, la bunicul meu, originar din Munții Apuseni, care avea o alifie țărănească eficientă în vindecarea arsurilor și a tot felul de răni. Doamna doctor și-a dat acordul cu jumătate de gură, dar m-a rugat să vin urgent la cabinet dacă apare vreo situație critică. După vreo 11 zile de “tratament” cu alifia bunicului, am revenit la control, dar nu m-a mai recunoscut. Când i-am spus cine sunt, m-a privit mi­rată și m-a invitat la fereas­tră, să-mi examineze cu aten­ție locul arsurilor. Era uluită de rapi­ditatea cu care mă vin­deca­sem, de calitatea țe­su­turilor nou formate și de faptul că nu rămăsese aproa­pe nicio urmă a arsurilor…

Vă dați seama, m-am bucurat și eu că scăpasem de un necaz așa mare, cu atâta ușurință! Simțind pe pro­pria-mi piele calitățile alifiei, am început să-mi ajut prie­tenii și vecinii care aveau ne­voie de ajutor. În scurt timp, s-a dus vestea că în Timi­șoara tră­iește un om care vin­decă arsuri grave și răni compli­cate ale pielii. Eu foloseam rețeta bunicului exact cum mi-a dat-o el și lumea era mulțumită de rezultate. Însă puțini dintre cei internați în spital, cu arsuri mari sau cu răni profunde, puteau bene­ficia de calitățile ei, pentru că nu era un produs medical, și doctorii n-ar fi folosit o cremă neomo­logată. Acesta a fost mo­tivul care m-a făcut să caut o nouă formulă, care să fie acceptată și de medici. Am început să stu­diez plantele medicinale și sinergia lor terapeutică, am învățat cum se fac extractele din plante și care sunt ingredientele de bază pentru realizarea unui unguent cu o formulă terapeutică eficientă. Dar voiam să păstrez și in­gre­dientele naturale din compoziție, doar văzusem pe propria-mi piele că, de fapt, plantele medicinale îi dădeau alifiei toată puterea tămăduitoare…

Confirmare științifică

– V-a ajutat cineva în acest demers?

– În 1993, am intrat în legătură cu mai mulți medici specialiști și cercetători din Timișoara, pe care i-am rugat să testeze unguentul. Toți mi-au spus că alifia are efecte terapeutice extraordinare și m-au încurajat să demarez studii aprofundate, dacă doresc să ajungă și în spitale. Eu învățam și experimentam concomitent, devenise o obsesie formula la care lucram… Au trecut ani de încercări, până am ajuns la o rețetă “ca la carte” din punct de vedere medical. Prima veste extraordinară am primit-o de la Institutul Cantacuzino din Bucu­rești, unde în urma studiilor efectuate, s-a confir­mat că unguentul BIOTITUS este steril și poate fi folosit în condiții de siguranță deplină în trata­mentul arsurilor și plăgilor. În 2006, medicii secţiei de Chirurgie Plastică de la Spitalul Clinic de Urgenţă din Timişoara, în frunte cu d-l Prof. univ. dr. Tiberiu Bratu, au realizat primul studiu clinic, rezultatele fiind foarte promițătoare. Apoi, începând cu 2011, s-au demarat și alte studii, sub coordonarea unor eminenţi medici din Timişoara, Bucureşti, Constanţa, Craiova și Brașov, care au demostrat eficiența unguentului BIOTITUS în tratarea arsurilor, a escarelor, a ulcerului de gambă și a piciorului diabetic. În plus, s-a evidențiat vin­decarea rapidă a plăgilor, prin formarea unui epi­teliu de calitate superioară și cu rezultate cos­meti­ce deosebite, riscul major de apariție al cicatricelor hipertrofice fiind mult diminuat. Rezultatele aces­tor studii au contribuit, în final, la certificarea unguentului BIOTITUS Derma ca dispozitiv me­dical. Rezultatele clinice au fost prezentate ulterior la multe congrese naționale și internaționale sau la expoziții medicale de anvergură, iar notorietatea produsului a venit, astfel, firesc! Am fost foarte fericit când mi-am văzut împlinit rodul muncii de mai bine de două decenii, iar din acel moment, m-am dedicat total acestei realizări!

– Succes după succes! Dar ați trecut și prin perioade grele…

– Da, din păcate… Foștii parteneri și-au în­sușit o mare parte din mun­ca mea de cer­cetare, au înregistrat la OSIM marca BIOTITUS sub un nu­me diferit, și au vândut unguentul în România, fără să dea nimănui nicio soco­teală. Pentru mine, pe lângă neplăcerea creată de această situație, care a și pus punct colaborării de până atunci, determinantă a fost provo­carea să refac întregul con­cept de cer­cetare-dezvoltare și să aduc noi valențe inven­ției mele de acum 20 de ani. Am elaborat o nouă rețetă, iar în 2016, am în­registrat o formulă îmbunătățită, după acreditarea primită de la TUV Rheinland. Acest nou unguent, înregistrat ca “dispozitiv medical ste­ril clasa a II-a”, și-a demonstrat calitățile su­perioare în trata­mentul plăgilor acute și cronice. Însă nu m-am oprit aici, aveam convingerea că pot crea un pro­dus și mai eficient – ceea ce s-a și în­tâmplat…

Fișă de “caracter”

– Vă referiți la unguentul BIOTITUS®, un produs românesc de excepție. Am văzut poze cu plăgi oribile vindecate spectaculos de unguentul dvs. Sunt elocvente, dar greu de privit și nepu­blicabile… Vă rog să ne dați mai multe detalii despre acest unguent.

– Da, imaginile sunt foarte dure, dar reflectă realitatea, suferințele cu care se confruntă mii de pa­cienți, zi de zi! Numai că unii dintre ei nu știu că există soluții pentru chinurile prin care trec! Indiferent de etiologia unei plăgi, dacă e mai veche sau mai recentă, scopul tratamentului este vindecarea ei cât mai rapidă. Însă de multe ori procesul de vindecare al rănilor poate fi frustrant pentru pacienți, pentru membrii familiei lor și chiar pentru personalul medical. Rănile cronice, de exemplu, necesită modificarea radicală a stilu­lui de viață al bolnavului, iar dacă nu sunt tratate la timp și corespunzător, pot avea consecințe foar­te grave – uneori pot duce chiar la deces!

Unguentul BIOTITUS® a fost gândit ca un ex­celent stimulator al proceselor metabolice ale pie­lii, fiind util în accelerarea proceselor de vindecare după diverse leziuni (răni superficiale, arsuri, degerături, acnee) sau în afecțiuni și plăgi cronice ale pielii (ulcerații, picior diabetic, escare, plăgi atone etc.). De asemenea, ajută la regene­rarea pielii slăbite sau predispuse la răni. Unguen­tul BIOTITUS® se vinde sub formă de tuburi, aplica­toare, recipiente airless, comprese și spray. Am realizat mai multe variante de prezentare, unele perfect sterile, pentru a satisface nevoile tuturor utilizatorilor, inclusiv ale cadrelor medica­le din spitale. Pentru pacienții cu arsuri, foarte important este faptul că, în timpul utilizării, un­guentul nostru asigură un efect calmant și un confort sporit, nu aderă la piele și se îndepărtează fără dureri.

Produs natural cu efecte adverse nule

– Prin ce se deosebește unguentul dvs. față de alte produse existente pe piața farmaceutică, folosite în același scop?

– Unguentul BIOTITUS® conține 100% com­puși naturali activi, obținuți prin cea mai nouă tehnologie de extracție în CO2. Compușii naturali stimulează procesele metabolice ale pielii, asigu­rând îngrijirea pielii uscate și descuamate, a cica­tricelor post-acnee, a cicatricelor cheloide și a iritațiilor. Furnizorii componentelor de bază din formula unguentului sunt atent selecționați, pentru a ne asigura continuu aceeași calitate. Fiind un produs natural, obținut în condiții care garantează efectul sinergic al substanțelor active din compo­zi­ție, posibilele efecte adverse sunt aproape nule.

Compușii naturali ajută enorm la cicatrizarea leziunilor: hrănesc, hidratează și emoliază pielea, îi mențin troficitatea și amplifică producția de colagen. Ușurința aplicării, confortul pacienților în timpul utilizării și îmbunătățirea aspectului pie­lii sunt garantate! Unguentul BIOTITUS® este testat dermatologic, are compatibilitate foarte bună cu pielea și e perfect tolerat, nu este toxic sau aler­gizant. Are o garanție de trei ani, nu conține coloranți, parfumuri sau parabeni, iar încărcătura microbiană este zero! Pentru a fi siguri de efectele lui benefice, testăm fiecare lot de produse în labo­ratoare acreditate, înainte de punerea pe piață. În prezent, Tiamis Medical este unicul producător al unguentelor BIOTITUS®, având certificare euro­peană, după standardele internaționale. Toate pro­dusele noastre sunt fabricate în concordanță cu standardele de calitate ale legislației naționale și europene (G.M.P.) în vigoare, sub atenta coordo­nare a d-nei dr. Mihaela Noditi, doctor în științe medicale, care îmbină într-un mod fericit știința medicală cu puterea farmacologică a plantelor.

– Mi-ați arătat foarte multe mostre de pro­duse, cred că e cazul unei sinteze. Vă rog să ne prezen­tați noua gamă BIOTITUS® în “formulă com­pletă”.

– Într-adevăr, am diversificat mult gama de produse, pornind de la formula de bază a ungu­entului BIOTITUS®, dorind astfel să răspundem nevoilor de îngrijire ale persoanelor care suferă de diverse afecțiuni cu manifestări cutanate. Toate produsele sunt 100% naturale și au fost concepute pentru îngrijirea, protecția și re­pararea pielii afec­tate de psoriazis, eriteme, cicatrice, arsuri solare, radiodermită sau după tatuare. Am primit multe re­cenzii pozitive, legate de “BIO­TITUS® PsoriAll”, care ajută la îndepărtarea scua­melor și a pielii îngroșate, calmând inflamația, pru­ritul și durerea lo­cală. În plus, relaxează, hidratează și tonifiază pielea. Un alt rezultat extraordinar este mărirea inter­valului de recurență, timp în care se remarcă absența leziu­nilor. Varianta spray se poate utiliza și pe pielea scal­pului.

* BIOTITUS® EritemAll asi­gură calmarea rapidă și de durată a pruritului și a roșeții pielii în­tâlnite în cazuri de piele uscată, dermatită atopică, eczeme, iritație sub sâni sau eritem fesier. Poate fi utilizat atât sub formă de unguent, prin aplicare locală și masajul zo­nei afectate, cât și fără atingere – folosind spray-ul.

* La supărătoarele și ineste­ticele cicatrice, aplicarea de BIOTITUS® Cica­trice cal­mează pruritul, roșeața pielii și durerile asociate, reducând totodată senzația de tensiune la locul cica­tricei. Utilizată imediat după închi­derea unei leziuni, asi­gură atenuarea semnificativă a cicatricelor și pre­vine cicatrizarea anormală la per­soanele cu risc (cele care au istoric familial sau personal de cicatrizare anor­mală).

* După o expunere pre­lungită la soa­re, în intervale orare inadecvate, spray-ul BIOTITUS® Arsură solară restabilește rapid nivelul normal de hi­dratare al pielii. Formula noastră hidra­tează durabil pielea în profunzime și îi grăbește vin­decarea. Aplicarea este facilă, prin pul­verizare directă pe zona afectată.

* Un produs deosebit este BIOTI­TUS® Radioderm, special conceput pentru per­soanele care suferă de cancere și ur­mează radio­terapia. Ra­diodermita e un efect secundar frec­vent întâlnit al te­rapiei oncologice și sunt extrem de rare pro­dusele des­tinate îngri­jirii pielii în acest caz. For­mula noastră asigură o hidra­tare durabilă și emo­lierea zonelor de piele a­fec­tate de radiote­rapie, cal­mând sen­zația de dis­confort lo­cal, roșeața și mân­că­rimea. Se aplică prin pulverizare di­rectă pe zonele afectate, unde for­mează o peliculă de protecţie.

* BIOTITUS® After Tattoo este recomandat pen­tru îngrijirea și men­ținerea în bună stare a pielii după ta­tuare, asigurând protecție împotriva po­sibilelor efec­te nedorite – cicatrice, in­fecții, prurit, sensibilitate locală, durere.

Într-o perioadă de mari încercări pen­tru toți, cauzate de pandemie, în 2020, am reușit să adău­găm în portofoliu două noi produse cosmetice, rod al colaborării cu d-na dr. farm. Elena Cre­menescu, o per­sonalitate de excepție și o mare profesionistă în domeniul cosmeticii.

* BIOTITUS® Regen este un produs cos­me­tic regenerator (după cum o spune și numele) foarte eficient. Formula îmbo­gă­țită cu d-panthenol și patru tipuri de acid hialuronic are capa­citatea să refacă rețeaua de colagen dis­trusă de îmbătrânire sau de alte procese fiziologice ori patologice. Cele patru tipuri de acid hialu­ronic din compoziție acționează țintit asupra diferitelor straturi ale pie­lii, iar hialuronatul de sodiu cu mo­leculă mică hră­nește pielea și o hidratează, struc­tura pielii fiind astfel reparată din interior spre exterior. Practic, crema menține conti­nuu un nivel ridicat de hi­dratare, pe tot parcursul zilei. Aplicată cu re­gu­laritate, susține producția de colagen și elastină în structura pielii și îi combate îmbă­trâ­nirea.

* Crema de mâini Quasiderm® Soft s-a do­vedit foarte eficientă în îngrijirea și protejarea mâinilor suprasolicitate, cu pielea deteriorată de agresiunile domestice și profe­sio­nale sau de expunerea la frig. Tex­tura bogată și hrănitoare creează o peliculă pro­tectoare împotriva fisu­rării pielii, care se menține până la următoarea spălare a mâinilor, asi­gurând con­fortul necesar pentru derularea acti­vităților zilnice.

Atât BIOTITUS® Regen, cât și Quasiderm® Soft pă­trund imediat în piele și nu lasă senzația neplăcută de gras sau lipicios.

Așadar, la Tiamis Medical creăm cu pasiune și dăruire o paletă largă și unică de produse naturale românești, care vizează tratarea rapidă și fără efecte secundare a multor afecțiuni cu manifestări cutanate sau a leziunilor grave ale pielii. Dar pro­mit să nu mă opresc aici!

– D-le Titus Stoica, vă doresc mult succes! Fie ca “aventura” dvs. în zona remediilor natu­rale să aline suferințele cât mai multor bolnavi.

Pentru detalii suplimentare despre produsele din Gama BIOTITUS® accesați pagina www.unguentebiotitus.ro (unde găsiți și o ca­zuis­tică impresionantă) sau sunați la tel. 0356.441.400 – de luni până vineri, între orele 08-16.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian