Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

„BizzOnWheels” (Afaceri pe roți)

ROMÂNI CARE AU REUȘIT

Ovidiu Teofănescu

Un tânăr pedalează vesel pe-o bicicletă ce are atașată în partea din spate o cutie metalică, și ea pe roți. Se oprește la mar­ginea unui parc sau într-o piațetă pietonală, din centrul unui oraș, și, cât ai clipi, toneta se trans­formă în ceva neașteptat, o bucătărie în toată re­gula: mașină de făcut cafea, o plită uriașă,    bună de copt clătite, un congelator încăpător, din care e scoa­să, cupă cu cupă, înghețată într-o multitudine de arome sau cine știe ce alte delicii, pe care te aștepți să le găsești într-un bar, într-o cofetărie sau în­tr-un restaurant fast-food, nicidecum la colț de stradă sau pe aleile unui parc. Astfel de imagini ne sunt familiare mai cu seamă din filme occidentale, în România, ele fiind ca și inexistente, dar iată că un tânăr din Roman, județul Neamț, produce de câți­va ani astfel de biciclete, precum și alte „ciu­dă­țenii” pe roți, numai bune pentru afaceri pro­fitabile, pornite cu o investiție minimă și mult entu­ziasm. Îl cheamă Ovidiu Teofănescu, are 37 de ani și e cel care, în urmă cu 11 ani, a pus bazele afacerii „BizzOnWheels”.

Medalia de aur la Geneva

Culoare la Paris

Activitatea profe­sio­nală a lui Ovidiu a în­ceput pe la 19 ani, când, student fiind, și-a deschis prima afa­­cere. E licențiat în Economia turismului, dar ceea ce a făcut a avut prea puțin tangență cu acest domeniu. În 2011, a pus bazele BizzOnWheels, totul plecând de la o foto­grafie văzută pe internet. „Eu cred că orice idee are la bază cel puțin o altă idee inspirativă; a mea a fost o fotografie văzută pe in­ternet: o bicicletă publici­ta­ră, cu patru roți. Asta mi-a generat ideea că bi­cicleta poate fi utilizată în multiple activități comer­ciale, pu­tând fi adaptată pe nevoile oricărei com­pa­nii, indi­ferent de dome­niul în care acti­vează”, spune Ovidiu.

– Cum a fost în­cepu­tul? Au fost și alții care ți s-au alăturat, care au cre­zut în ideea ta?

– Începutul a fost plin de încredere și entu­ziasm, am fost un „one man orches­tra”. Am urmărit câ­teva sute de filmulețe pe you­tube despre pre­lucrarea metalelor, am aflat cum se sudează, cum se îndoaie sau cum se vopsește o piesă din metal, pentru că nu aveam nici cea mai mică idee, nu ști­am absolut nimic despre acest domeniu. Cu timpul, mi s-au ală­turat oameni foarte competenți, astfel în­cât acum am ajuns la o echipă funcțională și efi­cientă, pe aproape toate palierele business-ului. BizzOnWheels este rezultatul ideilor și energiei unei întregi echipe, nu doar a fonda­to­rului, care a pornit, de unul singur, pe un drum ne­cunoscut. În pri­vința produselor, după multe proto­tipuri, con­cepte, teste, colaborări, multe idei și so­luții tehnice, am realizat AdBicy, un panou publi­citar mobil, modular, ce se poate tracta cu bicicleta sau de cineva pe role, este demontabil, poate fi ansamblat în cinci forme diferite şi poate fi trans­portat într-o geantă special concepută, de mici di­mensiuni. În 2014, AdBicy a fost premiată cu medalia de aur la Salonul de Invenţii de la Geneva. Cam așa a în­ceput totul. Acum, afacerea noastră cuprinde 45 de produse.

– Ai început cu „AdBicy” și ai ajuns la „BizzOnWheels”. Ce înseamnă asta, mai exact?

– BizzOnWheels e o platformă unde poți găsi multiple unelte de business sau biciclete utilitare, ce se pot adapta pe nevoile oricărei companii, de orice dimensiune. Câteva exemple, ce m-au luat prin surprindere chiar și pe mine, sunt companiile mari, precum British Petroleum, care au ales să își facă reclamă pe panourile noastre mobile, în Marea Britanie, sau Hewlett Packard, care au dorit ca mijloc de promovare unul din cart-urile noastre mobile, pentru a-și prezenta produsele în loca­ții multiple.

– Ce-a fost mai greu, să găsești angajați buni sau resurse financiare pentru susținerea afa­cerii?

– Echipa este mult mai importantă decât banii, în orice afacere, cu excepția cazurilor în care nu poți achita cheltuielile lunare și atunci raportul se inversează. Am învățat destul de târziu să evaluez competențele, abilitățile, motivația oamenilor, în raport cu activitățile pe care ar trebui să le presteze, dar am progresat mult, cu siguranță. În antrepre­no­riatul mic, fără investiții ini­țiale de milioane de euro, cel mai greu este să fii bun la toa­te: management, marke­ting, pro­ducție, vânzări, re­surse umane, contabilitate, fi­nanțe, achiziții, dezvoltare produse noi, organizare etc.

Cu toneta, în peste 80 de țări

Din România, pe străzile din New York

Ovidiu Teofănescu a por­nit afacerea cu o investiție inițială de 100.000 euro, din fon­duri proprii și împru­mu­turi, bani cu care a cumpărat un aparat de sudură și alte câ­teva utilaje, i-a investit în stocuri și reclamă online. Ulterior, în fiecare an, pro­fitul a fost reinvestit în uti­laje performante, în promo­va­re, în participarea la târ­guri internaționale. „Așa am ajuns, în 2021, la o cifră de afa­ceri de 500.000 euro, un­deva la 5-10 la sută din po­ten­țialul business-ului, ra­portat la cifrele de afaceri ale competitorilor din Euro­pa și SUA”, afirmă Ovidiu Teofănescu.

Pe categorii de produse, clienții BizzOnWheels sunt agenții publicitare out­door din toată lu­mea – pentru pa­no­uri publi­citare; com­panii din industria Horeca, fast-food, restau­ran­te, gelaterii, cafenele, agen­ții publicitare mo­­bile – pentru cart-uri de street food; fir­me de curierat – pen­tru bi­ciclete Cargo. Toate aceste vehicule sunt produse la Tri­fești și la Piatra Neamț, din ma­teriale și com­po­nente exclusiv din Ro­mânia, și au ajuns în peste 80 de țări, la clienți din SUA, Ca­na­da, Emi­ratele Arabe Unite, Austra­lia, Germania, Fran­ţa, Belgia, Marea Britanie. Este vorba, con­cret, de peste 3.000 de panouri publi­citare și apro­ximativ 200 de carturi.

– Ce înseamnă carturi, Ovidiu?

– Cartul este un magazin mobil, pe roți, ce poa­te fi deplasat prin împingere sau poate fi tractat de o bicicletă electrică. Poate lua multiple forme: cart pentru înghețată, cart pentru clătite, cart pentru hotdog, cart pentru burgeri, cart pentru popcorn, cart pentru mostre diverse sau carturi adaptate pen­tru orice alte nevoi comerciale. Este o „unealtă” de vânzare stradală, care îți poate aduce venituri su­pli­mentare, dar îți face și bran­dul vizibil, în ace­lași timp. Cartu­rile sunt gân­dite să fie independente ener­getic, pentru că au panouri solare montate, cu ajutorul cărora își produc singure energia, ceea ce le oferă bene­ficiarilor libertatea de a se deplasa cu ele oriunde.

Pentru că produsele BizzOn Wheels sunt extrem de mult so­licitate în Statele Unite ale Ame­ricii, Ovidiu Teofănescu se gân­deşte să deschidă acolo un depozit sau o făbricuță mai mică, deoa­re­ce, deocamdată, transportul pro­du­selor din România spre SUA e di­ficil şi costisitor. Tot la nivel de pro­iect imediat se află și dez­vol­ta­rea rețelei de distribuție în Eu­ropa.

Doar 5% în România

– Pare o afacere mai puțin obișnuită pentru România. Ai și clienți din țară?

Înghețată în Italia

– Doar vreo cinci la sută din vânzări sunt în România. La noi, ca să obții autorizație de func­țio­nare pentru o tonetă ambulantă, ai nevoie de aceleași conexiuni la primărie ca în cazul în care vrei să construiești un hotel în parcul orașului. În plus, comerțul ambu­lant este aproape interzis, fiind perceput ca o formă primitivă de comerț, deși aceasta a funcționat cu succes în târguri și piețe, mult înainte să apară primul ma­ga­zin construit din că­rămidă și mortar. E nemul­țumitor ce se întâm­plă, dar avem no­roc că suntem în Uniunea Europeană, inter­ne­tul func­ționează, și astfel, produ­sele noastre pot ajun­ge oriunde, fără să fim afec­tați de politicile locale.

– Cei doi ani de pan­de­mie v-au afectat aface­rea?

– Da, în special în lunile de lockdown, dar apoi ne-am revenit destul de bine. A fost un duș rece binevenit, un răgaz în care am putut să analizez lucrurile, să reformez echi­pa, sistemul de pro­ducție, de vân­zare, dar și strategia pentru ur­mă­torii ani.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian