Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Cosmetică de pe masa bucătăriei

– Ingredientele folosite pen­tru dulciurile de Paști se po­trivesc de minune și cu di­chisul obrazului. Proas­pe­te, naturale, hrănesc pielea și o fac să arate ca un cozonac rumen și aromat. Mutați-le din castron pe obraz și suc­cesul e asigurat –

Pur și simplu… unt

Foto: Shutterstock

Mod de preparare și folosire: Pu­ţine femei ştiu că pot utiliza un­tul pe post de cre­mă de faţă. Este un pre­parat cosmetic desă­vâr­şit, care conţi­ne gră­si­me şi apă în proporţiile unei creme de bună calita­te. Se ma­sează uşor pe pielea proaspăt spă­lată, se şter­­ge surplusul cu un şerve­ţel. La­să pie­lea fragedă şi catifelată.

Cremă de unt

Ingrediente: 1 lingu­riță de unt proas­păt, 1 lin­guriță cremă de zi, 1-2 picături suc de lămâie.

Mod de preparare și folosire: Lă­sați untul să ajungă la tem­pe­ratura camerei, apoi ames­te­cați-l bine de tot cu cre­ma de zi și su­cul de lă­mâie, până obțineți un ames­tec omo­gen. Cre­ma de unt se aplică pe fața și gâ­tul bine curățate în prea­labil. Untul este în sine o cremă idea­lă, care conține emulsie de apă și ulei. El este un spon­­sor de umi­dita­te, de vitamina A, de stea­rină și olei­nă. Lămâia îi accen­tuează efectul asu­pra tenurilor uscate. Ungeți-vă și mâi­nile cu cremă de unt, iar dacă sunt aspre, repetați trata­mentul.

Cremă proaspătă cu ouă și avocado

Ingrediente: 2 ouă, 50 ml ulei de măs­line, un avocado mixat (alegeți-l să fie proas­păt și copt), un vârf de cuțit de sare ma­rină, o linguriță suc de lămâie, o lin­guriță oțet de mere curat.

Mod de preparare și folosire: Se despart găl­be­nușurile de albușuri. Uleiul de măsli­ne se pune pi­cătură de pi­cătură în găl­be­nu­șuri, a­mes­te­când, ca să se obți­nă o maio­ne­ză. Se adau­gă pasta de avocado, sarea, sucul de lămâie și oțetul și se ames­tecă bine. Separat, se bat spumă albu­șurile și se adaugă în compoziție. Produsul se păs­trează în vase de sticlă sau porțe­lan, la frigider.

Toate substan­țele de care tenul are nevoie ca să se re­ge­nereze sunt conținute în această cre­mă: proteine, grăsimi nesaturate, vi­ta­mi­­ne. Produ­sul nu ține mai mult de trei zile, și de aceea e bine să fie folosit sub formă de cură, la sfârșit de săp­tă­mână. Se aplică pe față, gât și de­colteu, după ce au fost bine curățite în prea­labil, și se la­să să acționeze și peste noap­te. Pro­cedeul se re­petă până ce pro­dusul e con­su­mat. Efec­tele sunt vizibile ra­pid.

Cremă cu albuș și miere de albine

Ingrediente: 1 albuș, 1 lingu­ri­ță miere de albine, 3 picături ulei de mig­­dale.

Mod de preparare și folosire: Se bate albușul, apoi se adau­gă mierea și uleiul de migdale. Se amestecă până se obține o cre­mă groasă, omo­genă. Se pune într-un borcănel și se păstrează la frigider 3-4 zile.

Cremă cu iaurt

Ingrediente: 1 lingu­riță iaurt natu­ral (de la țărani), 1 lin­gu­riță cremă de față hi­dratantă.

Mod de preparare și fo­losire: Ames­tecați într-o casoletă iaur­tul cu crema de față (crema pe care o fo­lo­siți în mod obiș­nuit) și aplicați-o pe obraz, ma­sând-o pentru a pătrunde cât mai bi­ne în ten.

Cremă cu drojdie de bere

Ingrediente: 1 lingură de droj­die de bere zdrobită, 1 lin­gu­riță de cremă obișnuită, suc de lă­mâie.

Mod de preparare și folosire: Ames­tecați bine toate ingre­dientele până ce drojdia se dizol­vă complet. Trebuie să obțineți un preparat omo­gen. Drojdia de bere este un con­centrat puternic de vitamina B, ea ar trebui con­sumată și ca aliment, mai ales de oamenii ner­voși. Con­ținutul ridicat de albumine și acizi ajută mult la îm­prospătarea tenului mixt. Ne­tezește pielea și îi redă umi­ditatea pier­dută.

Cremă de față de pe vremea bunicii

Ingrediente: 3 cepe, 1 linguriță untură albă de porc, 1 lingură de miere, 1 pahar de apă de tran­dafiri, 1 cană de lapte.

Mod de preparare și folosire: Ce­pele se fierb și se zdrobesc, trans­­for­mându-se în piu­re. Se ames­te­că cu un­tura de porc și se pun într-un vas, la foc mic. Se adau­gă mierea, apa de tran­dafiri și laptele. Când s-a omoge­ni­zat totul, se ia vasul de pe foc, se lasă la ră­cit și se pune în re­­cipiente de sticlă sau por­țelan. Crema este efi­­ci­entă și în comba­terea celu­litei.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian