Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

ROMÂNI CARE AU REUȘIT – „KaminHorn” – Cosuri de fum

Răzvan Anăstăsoaie

Calendaristic, iarna s-a terminat și a venit primăvara. Dar iată că în frumosul Mai, în unele locuri din țară cad brume, iar nopțile, mai ales în zona de munte, sunt încă reci. Noroc de cei care au în casă o sobă cu lemne și pot să se încălzească la foc. Din păcate, tihneala asta idilică a fost și ea perturbată în ultimul timp. Furați de foc și de trosnetul lemnelor, mulți oameni au ui­tat că focul nu este de joacă, așa cum spune zicala, că poți să te arzi când ți-e lumea mai dragă. Au fost multe incendii anul ăsta în România. Coșu­rile de fum defecte, prost construite sau necurățate la timp au transformat statul la gura sobei în acci­dente sfârșite, adesea, grav. Un neajuns din care a pornit o afacere: KaminHorn-Coșuri de fum (din Comă­nești, Bacău), un răs­puns eficient și rapid pe piața româneas­că a produselor de calitate în do­meniu. A fost, din capul lo­cului, un suc­ces. Cum s-a în­­tâmplat și de ce ar trebui să ape­lăm la pri­ce­perea unor profesioniști, atunci când ne cons­truim o casă, și când îi alegem dotările, am aflat de la omul de afaceri Răz­van Anăs­tăsoaie.

În 2014, Răzvan Anăstăsoaie lucra pen­­tru o firmă care comercializa ele­mente pen­tru coșuri de fum, așa-numi­tele „pă­lării”. Ele erau însă deficitare și infla­ma­bile. Răz­van s-a gândit că ar fi mai sigur și mai es­tetic ca aceste pălării să fie reali­zate din be­ton și diverse materiale ce­ra­mice ignifuge. A început să testeze în curtea părinților executarea lor. Timp de vreo doi-trei ani, a rămas angajat, dar și-a con­solidat, încet, și pro­pria afacere. „Aveam doi angajați și a durat vreo două luni până să reușim să gă­sim rețeta cea mai bună pentru a produce pă­lăriile din beton pentru coșurile de fum existente deja pe piață. Turnam ames­tecul în niște matrițe și, după o vre­me, când le des­fă­ceam, când în­cercam să le scoa­tem, se sfă­râmau și trebuia s-o tot luăm de la în­ceput”. Nu s-au des­cu­rajat, au luat eșecurile drept pro­vocări firești fie­cărui în­ceput și și-au ur­mat dru­mul. La vremea aceea, pe piața româ­neas­că existau în­că trei produ­cători de pălării din beton pen­tru coșuri de fum. „Ceea ce ne-a diferen­țiat încă de la început de toți ceilalți a fost calitatea pro­duselor, a am­balajelor, dar și a prezentării produsului, în în­tregul său. În ciuda expe­rien­ței lor vaste în acest do­meniu, am avut șan­sa ca, în doar câteva luni de la lansarea noas­tră pe pia­ță, să-i depășim pe toți, și la ima­gine, și la vo­lumul de vânzări, și la produs, dar, în primul rând, la calitatea acestuia”.

Doar doi ani au trecut de la debutul afacerii, pâ­nă când produsul a ajuns pe rafturile lanțurilor de magazine de bricolaj din țară, primul dintre acestea fiind „Dedeman”. „Ne-am lansat repede și tare. Într-un start-up, antreprenorul face de toate, și contabilitate, și livrări, și producție, munceam cot la cot cu angajații. Asta m-a ajutat să înțeleg și valoarea muncii, și produsul, în sine, dar și pro­cesul de producție”, explică Răzvan Anăstă­soaie. Acum, la aproape opt ani de atunci, firma a ajuns la 30 de angajați, iar producția s-a îmbogățit: pe lângă coșurile de fum din beton și ceramică, din 2019, KaminHorn fabrică și coșuri de fum din inox. Acestea sunt flexibile, se adaptează ușor și pot fi produse la diametre mari, necesare pentru clădirile industriale.

Un milion de euro din fonduri europene

Pornită inițial cu fonduri proprii, afacerea Ka­minHorn a beneficiat, în timp, și de fonduri euro­pene. În 2018, au depus două proiecte, care au în­sem­nat un mare pas înainte. „Suntem într-o pe­rioa­dă de creștere continuă. Nu am avut niciun an în care să scadă cifra de afaceri, ci am înre­gistrat permanent creșteri între 30-50 la sută. Anul trecut, de exemplu, am avut o creștere de 80 la sută, față de 2020, deși ambii au fost ani pan­de­mici. Iar în anul 2020, cu excepția acelor prime două luni, cu izolare, stare de urgență, incertitudini și restricții, am avut o creș­tere de 75 la sută față de anul precedent. Lucrul on-line le-a permis ro­mânilor să descopere via­ța la țară, unde și-au renovat sau și-au cons­truit case, iar pro­dusele noas­tre au contri­buit, se pare, la confortul și siguranța lor, în noile lo­cuințe”.

Lui Răzvan Anăstăsoaie i s-a alăturat și cumnatul său, Liviu Baltă. Răzvan lo­cuiește în Bacău, Liviu la Cluj-Napoca. „Cumnatul meu mi s-a alăturat după o vreme, deși locuiește la 350 de kilometri de fa­brică. Ne-am împărțit res­pon­sa­bilitățile, el fiind im­plicat în partea de dezvol­tare. Am realizat că atunci când ești implicat ope­rațional în­tr-un business, nu poți gândi corect par­tea de dez­voltare, de aceea, am lăsat în grija lui Liviu acest aspect”, spune Răzvan.

Pentru anul acesta, KaminHorn are în desfă­șurare un proiect pe fonduri europene, în valoare de aproape un milion de euro. Deși au fost mulți care i-au sfătuit să nu apeleze la acest gen de finan­țare, cei doi asociați au avut curaj și, se pare, cura­jul le-a fost răsplătit. „Doar din profitul pe care-l obții sau cu o finanțare din fonduri proprii, îți tre­buie mult mai mult timp până să ajungi la nivelul la care am ajuns noi, datorită acestor fonduri europene”, spune Răzvan.

„Cel mai greu de găsit sunt oamenii”

L-am întrebat pe Răzvan Anăstăsoaie, așa cum îi întreb pe fiecare dintre antreprenorii cu care vorbesc, dacă într-o afacere, mai greu de găsit sunt oamenii sau sursele de finanțare. Fără să stea pe gânduri, îmi dă același răspuns pe care-l știam și-l anticipam: cel mai greu de găsit sunt oamenii! „Noi am prețuit oamenii încă de la început, de când am avut doar doi angajați, și la fel am făcut și când am avut cinci, zece sau 30. Încercăm să-l punem pe fiecare în locul în care poate da cel mai bun randament, dar și să le arătăm prețuirea noas­tră, constant. La început, aveam puține utilaje, în timp s-au înmulțit, dar tot omul e cel ce aduce va­loarea reală unui produs. Suntem mai degrabă o fa­milie, decât un colectiv, suntem o echipă unită, chiar și în momentele mai dificile, fie pe plan per­sonal, fie pe plan profesional”.

La această echipă unită de azi nu s-a ajuns dintr-odată, ci după multe dezamă­giri, dar acum, fiecare om e la locul său, ceea ce contează foarte mult. Au angajați chiar și din județele învecinate și caută permanent oameni de calitate, pentru că au văzut, în timp, care e aportul real în con­solidarea afacerii. „Nu doar partea finan­ciară ține un om în echipă. Comunicarea și stabilirea de atribuții clare, pentru fie­care angajat, sunt, de asemenea, foarte im­portante. Dacă nu știu foarte clar ce au de făcut, asta le provoacă stres și nu dau ran­dament. Avem colegi încă de la începutul afacerii. În tot acest timp petrecut îm­pre­ună, am trecut prin situații diverse, mai bu­ne sau mai rele, dar le-am fost alături me­reu, ne-am susținut unii pe alții”.

Piața de desfacere a produselor Ka­minHorn este, în cea mai mare parte, Ro­mâ­nia: magazinele specializate pe ma­te­riale de construcții, montatorii de coșuri de fum și șeminee, dar și numeroși clienți care au ales să cumpere on-line produsele, direct de pe site-ul firmei. Coșurile de fum și produsele fabricii din Comănești sunt exportate și în Republica Moldova, iar la începutul acestei luni, firma a participat la cel mai mare târg de profil din Europa, desfășurat la Verona, în Italia. „Suntem singurii producători ro­mâni care participă la acest târg, dar reprezentăm România la nivel de standarde europene, pentru că avem toate certificările nece­sare, și acestea, la nivel european. Intenționăm să ne orientăm și spre export. Dacă am reușit să oferim soluții potrivite clienților din România, sun­tem încrezători că vom putea accesa fără probleme și piața externă. Ne crește inima când călătorim prin țară și vedem case sau imobile unde au fost folosite produsele noastre. De ce nu ne-am dori să vedem așa ceva și când călătorim în Europa?”. Răzvan Anăstăsoaie are doar 36 de ani și o afacere pe care a creat-o de la zero, pe când avea 28 de ani, și fără nicio pre­gă­tire de specialitate în domeniul co­șurilor de fum. Ni­velul la care a ajuns demons­trează, o dată în plus, că, dacă vrei ceva cu ade­vă­­rat, dacă muncești și perseverezi, vi­se­le, oricât de îndrăznețe, se îm­plinesc.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian