Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

MIRCEA THEODOR BRAIȚI (Primar PNL al comunei Buteni, jud. Arad): „Vă așteptăm la Târgul de Crăciun din comuna noastră”

PRIMARII NOȘTRI

Sunt tineri, ambițioși, școliți, au deja pro­pria afacere sau o carieră împlinită în domeniul ales: tânăra generație de primari ai României arată promițător. Aflați la conducerea satelor noastre, locuri în care au ales să se întoarcă și să trăiască, le scot din „încremenirea în proiect”, mutându-le pe șina progresului: rețele de apă și canalizare, drumuri asfaltate, grădinițe și școli, cămine culturale active și, mai presus de toate, oameni cu încredere în viitor.

Mircea Theodor Braiți are 37 de ani, conduce comuna Buteni din județul Arad din 2016 și a fost, atunci, unul dintre cei mai tineri primari din țară. Comuna este formată din satele Buteni, Cuied, Păulian și Berindia și este situată pe valea de mijloc a Crişului Alb, la intrarea în Ţara Zarandului, la ju­mătatea distanţei dintre municipiile Brad (jud. Hunedoara) și Arad. Tânărul primar este adeptul proverbului „Dacă vrei, poți!”.

În „Grădina de sub nuc”

– Domnule primar, merge vestea în lume că aveți foarte multe realizări cu care să vă mândriți, la Buteni!

– Ați auzit bine. Suntem singura comună din județul Arad care a câștigat un proiect im­portant pe fon­duri nor­vegiene, datorită căruia am schimbat întregul ilu­minat public. Cu fon­duri AFIR am re­novat trei școli și două grădi­nițe, dar și Căminul Cul­­tural Buteni, și am realizat rețeaua de apă-canal, în proporție de 80 la sută. Prin PNDL, am realizat 15 km rețea de alimentare cu apă, la Păulian și Berindia, iar prin Programul „An­ghel Saligny”, am câști­gat un proiect de asfal­tare a 12 km de drumuri comunale. Alte două proiecte de asfaltare au fost câștigate în man­da­tul fostului primar, lucrări pe ca­re noi le-am con­tinuat și sunt aproape de fi­nalizare. Dar cel mai mult ne mândrim cu proiectele care vizează școlile din comună, în principal Școala Gimnazială „Ga­briel Brola” din Buteni.

– Despre ce proiecte este vorba?

– La Școala Gimnazială „Gabriel Brola” din Buteni există un colectiv de cadre didactice foarte ca­pabil și o directoare ambițioasă, cu care cola­borăm foarte bine. Au câștigat numeroase proiecte, cărora noi le asigurăm partea de achiziții și detaliile teh­nice. Astfel, au câștigat un proiect de digita­lizare a școlii, în valoare de 100.000 de euro. Un alt proiect, numit „Grădina de sub nuc”, în valoare de 100.000 de lei, finanțat de Fundația Alber din Arad, a vizat amenajarea, în fața școlii primare din Buteni, a unei săli de clasă în aer liber, cu plante, cu scaune colorate, unde cei mici să poată învăța în zilele însorite. Prin PNRR, s-au obținut 180.000 de euro pentru prevenirea abandonului școlar, iar asta a însemnat dotarea unor săli de clasă smart, dar și tabere gratuite, pentru 70 de    copii.

Școala are, de asemenea, și două proiecte „Eras­mus”, câștigate și aproape implementate. În cadrul unuia dintre ele, 15 profesori au fost în Malta și Grecia, pentru schimb de experiență. Prin cel de-al doilea, timp de șapte ani, 140 de copii și cadre didactice din comună vor participa, în țări din Uni­unea Europeană, la activități de mobilitate, în­tre cadre didactice și copii. Vor veni la Buteni copii din Suedia, Italia, Spania și Turcia, iar ai noștri vor merge, la rândul lor, în aceste țări. Ținând cont că un an de mobilitate este finanțat cu 40-50 de mii de euro, în cei șapte ani de    imple­mentare, 350.000 eu­ro vor intra în actul edu­cațional pentru co­piii din Buteni.

Un alt proiect vital pentru comuna noas­tră este proiectul de­pus la Inspectoratul Școlar Județean, prin care aproximativ 180 de participanți vor fa­ce parte din pro­iectul «A doua șansă», prin care cei care nu au absolvit zece clase au ocazia de a le finaliza. Și toate astea, prin efortul cadrelor noastre didactice, care-și con­cep singure proiectele, fără a apela la nicio con­sul­tan­­ță externă. Cred că așa ar trebui să meargă lu­cru­rile în fiecare școală din Ro­mânia. Mi-s foarte mân­­dru de ei!

– Câți elevi învață în școlile din comuna Bu­teni?

– Avem înscriși 265 de copii, dar în comună funcționează și o gră­di­niță privată, unde învață încă 50 copii. Și cu edu­catorii de aici avem o colaborare foarte bună.

„Tinerii, în loc să plece, rămân”

– De unde vă vin banii în bugetul local? Sunt investitori în zonă?

– Banii de la contri­bua­bili nu sunt foarte mulți, pentru că suntem în zona munților Apu­seni, iar locuitorii de aici au o reducere de 50 la su­tă la taxe și impozite. Cu toate acestea, în ultimii doi ani, am plătit din bu­getul local aproximativ 200.000 de euro pentru studii de fezabilitate și proiecte teh­nice, dar au fost bani „sacrificați” pentru proiecte mari, unele deja finanțate, altele așteptându-și fi­nanțarea.

Funcționează, însă, în comună, și câteva firme mari: o brutărie, o firmă care realizează traverse de lemn, alta, de cablaje, fiecare cu aproximativ 40 de angajați, dar și multe firme mai mici, cu câte cinci-zece angajați. An de an, Consiliul Județean Arad ne-a ajutat cu sume considerabile, și țin să le mulțumesc și pe această cale.

– Sunt mulți tineri plecați din zonă, la lucru, în străinătate?

– Nu. La noi tinerii au preferat să rămână în comună, au mici afaceri, unii sunt angajați, sun­tem o comună activă din acest punct de vedere. Nu suntem atinși de valuri de plecări, tinerii se implică în tot ce se poate, sunt mândru de ei. De aceea, intenționăm să facem și pentru ei ceva, le pregătim două proiecte-surpriză, dar, pentru că încă nu sunt sigur de ele, încă nu le pot dezvălui.

Un viitor verde

– Ne apropiem de sfârșitul anului. Vă gân­diți deja la viitor?

– Am depus, împreună cu Consiliul Județean Arad și Facultatea „Aurel Vlaicu” Arad, un alt pro­­iect pe fonduri norvegiene, care vizează ener­gia verde. Vom avea ateliere, vom învăța din ex­pe­rien­ța norvegienilor în acest domeniu, va fi mo­der­ni­zată și Școala Primară Buteni, care va func­­ționa pe energie verde, pe panouri foto-vol­tai­ce și pompe de căldură, cu încălzire prin pardo­sea­lă. Proiectul a obținut 100 de puncte, deci așteptăm finanțarea. Și tot în „zona verde”, colaborăm cu o firmă din Oradea pentru 120 de proiecte numite chiar așa: „Casa verde”. Jumătate dintre ele au câș­tigat deja finanțarea, restul sunt încă în evaluare. Deși acest gen de proiecte ar fi trebuit depuse de fiecare fami­lie în parte, am decis să venim în spri­jinul oame­nilor și an­gajații primăriei au lu­crat gratuit, pentru re­a­li­za­rea documen­ta­ției. La fi­nal, asta va în­sem­na 300-400 kwh pe in­tra­vilan, adică o re­du­ce­re la energie de 500-600 mii euro, în cinci ani, pe lângă investiția de 500 mii euro, de la fon­dul de mediu. In­tențio­năm să regulari­zăm valea din satul Bu­teni, a cărei albie e a­cum se­cată, și, printr-o aduc­țiune din Valea Chisin­diei, s-o trans­formăm, astfel încât să avem tot tim­pul apă curată, proas­pătă, și un aspect vizual fru­mos. Închei „raportul” cu realizări, amintim și-un proiect ce vizează am­plasarea de panouri foto-vol­taice pe toate clădirile pu­blice din comună, inclusiv pe un teren disponi­bil, astfel încât în ur­mătorul an să de­venim inde­pen­denți energetic. Și, pentru că suntem în zonă de mun­te, intenționăm să împădu­rim 80 de hectare de te­ren degradat, în patru zone diferite. Așteptăm să se des­chidă linia de finanțare europea­nă pentru așa ceva.

Peisaje superbe, liniște și aer curat

– Domnule primar, e vreo diferență între ce v-ați imaginat că ați putea face, ca primar al co­munei Buteni și ce ați izbutit să realizați?

Cele trei biserici din Buteni

– Sincer, când am candidat, am crezut că pot face foarte multe într-un timp scurt. Apoi, mi-am dat seama că asta nu era decât un vis. Lucrurile se mișcă foarte greu, birocrația e mare, stai foarte mult după aprobări, după avize, mai greșește pro­iectantul, mai greșim noi… Nu m-am gândit că va merge atât de greu. Tot ceea ce am făcut până acum am crezut că vom putea realiza în primii doi ani, dar iată că au trecut deja șase, și mai sunt încă multe de făcut. E și birocrația o piedică, dar și faptul că suntem un popor balcanic, iar lucrurile nu merg ca în Occident, trebuie tras de ele. Pe de altă parte, estimez ca în trei-patru ani să fie finalizată in­frastructura – apă, canal, drumuri asfaltate – ca să ne putem apuca de lucruri mai frumoase, cum ar fi turismul, promovarea producătorilor locali, crearea unor zone destinate divertismentului. Ideea e că, până nu ai o infrastructură bine pusă la punct, nu te poți apuca de nimic altceva.

– De ce aș veni, ca turist, la Buteni, în județul Arad?

– Ca turist, vă invităm să veniți pentru peisajele superbe, pentru liniște și aer curat. Să vizitați Canalul Morilor, ce merge de la izvorul Crișului Alb până în Ungaria, să admirați peisajele de la Cuied, cu cele 100 de hectare de livezi noi, și să savurați gustul mâncărurilor tradiționale. Acum, de exemplu, ne pregătim deja pentru Târgul de Cră­ciun, care va avea loc în perioada 16-18 decembrie, unde vor veni producători locali și unde participan­ții se vor bucura de concerte de colinde, în toate cele trei biserici din comună – ortodoxă, catolică și baptistă.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian
ro_RORomanian