Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Profeții vechi și noi, pentru anul 2023

– Oare cum se va prezenta noul an? Va fi el mai bun sau mai rău decât 2022? Dacă e să dăm crezare profețiilor lui Nostradamus și ale Babei Vanga, e jale neagră! Dar dacă plecăm urechea la astrologia chineză, 2023 va fi, dimpotrivă, un an luminos –

Nostradamus

„Mare război” și probleme la Marea Neagră

Foto: Shutterstock

Celebrul astrolog, medic, cabalist și farmacist francez,    Michel de Nos­tredame și-a pu­blicat cele aproape 1000 de profeții, cu începere din 1555, când a apărut cartea intitulată țintit: „Les Prophe­ties”. Fiecare dintre preziceri consta din câte un catren și au fost scrise, inten­ționat, într-un limbaj criptic. Procedând ast­fel, Nostradamus se punea la adăpost de mânia mai marilor vre­mii, care figurau într-unele dintre viziu­nile sale nu tocmai luminoase. Un efect nedorit al limbajului folosit de el a fost că ridică probleme de descifrare și face loc multor interpretări, uneori extrem de dife­rite între ele. Așa cum sunt cele care privesc configurația anului 2023.

* Un război de proporții. „În cele șapte luni de mare război, oamenii vor muri din cauza răului săvârșit”, a scris Nostradamus într-un ca­tren. Profeția a fost interpretată ca indicând esca­ladarea conflictului dintre Rusia și Ucraina și de­ge­nerarea lui în cel de-al Treilea Război Mondial. Vestea bună ar fi că, potrivit catrenului în cauză, noua conflagrație nu va dura cu anii, ca celelalte două războaie mon­diale de până acum. O a doua veste bună este că, potrivit celor care l-au studiat pe Nostradamus, intervalul dintre 2022 și 2041 este ultimul din istorie când este posibilă izbucnirea unui război mondial.

* O foamete cumplită. „Mierea va costa mult mai mult decât ceara de lu­mânare. Atât de mare e prețul grâului, încât omul e pornit în disperarea lui să își mănânce semenii”. La ora actuală, prețul grâului – și al cerealelor, în general – deja a explodat, din cauza secetei tot mai pronunțate, dar și a conflictului din­tre Rusia și Ucraina, care este unul dintre cei mai mari producători și exportatori de cereale din lume. Catrenul lui Nostradamus ar putea face alu­zie și la inflație, un fenomen care ne afectează deja de ceva vreme buzunarele, și despre care mulți ana­liști financiari preconizează că se va acutiza în 2023. Interesant de menționat este că un alt „pro­fet”, de această dată mo­dern, în persoana cele­brului economist ameri­can Nouriel Roubini, care a afirmat că, în prezent, se profilează „mama tuturor crizelor economice” și că factorii de decizie po­litică nu vor putea face prea ma­re lucru în a­ceas­­tă pri­vință.

* Mișcări socia­le, revolte. O altă pro­feție a lui Nostradamus care ar putea viza anul 2023 spune că „mai de­vreme sau mai târ­ziu, veți vedea mari schim­bări făcute, orori și răz­bunări îngro­zitoa­re”. Aceste cuvin­te au fost interpretate ca fă­când referire la o revol­tă a oamenilor să­raci împotriva celor bo­gați. Sau măcar la ne­cazuri serioase pentru aceștia din urmă. Cam ca în timpul Revoluției Fran­ceze. În situația actua­lă, scenariul nu pare tocmai de neînchipuit, dacă ne gândim la nive­lul general de frustrare la care a ajuns populația.

* Alianțe internaționale. Un alt catren al lui Nostradamus, care a stârnit dezbateri aprinse, sună așa: „Cei doi rivali se vor coaliza/ Când ma­joritatea celorlalți se unesc cu Marte./ Lide­rul african este înfricoșat și tremură/ Dubla alianță este separată de flotă”.

Cea mai interesantă interpretare vizează răz­boiul ruso-ucrainean. Respectivul catren al lui Nostradamus vorbește despre o alianță politică între doi rivali neimplicați în conflagrația mili­tară („când majoritatea celorlalți se unesc cu Mar­te”, numele zeului roman al războiului). A­lianța dintre rivali ar putea fi încheiată în scopul menținerii păcii și pentru a-i contracara pe cei (tot mai nu­meroși) care ar fi pe cale să se alăture răz­boiului.

* Distrugerea mediului. Se spune că Nos­tradamus ar fi prezis, la fel ca și oamenii de știință ai zilelor noastre, creșterea și mai accentuată a temperaturilor globale, precum și cea a nivelului mării. Interesant la această profeție este că face referire și la Marea Neagră, ai cărei peștii vii, spune Nostradamus, vor ajunge „să fiarbă”. Nu putem să nu amintim în acest context că, tot legat de Marea Neagră, s-au vehiculat în ultima vreme, pe fondul războiului din Ucraina, tot felul de scenarii, care mai de care mai terifiante. S-a vorbit, între altele, despre posibilitatea ca președintele rus Vladimir Putin să detoneze deasupra Mării Negre o bombă nucleară, pentru a face, astfel, o de­monstrație de forță, sau ca Marea Neagră în sine să se dovedească a fi un soi de bombă cu ceas, din cauza hidrogenului sulfurat pe care-l conține.

VANGA

Născută în 1911, Baba Vanga a fost o vinde­cătoare și o prezicătoare bulgară, care a orbit în copilărie, după ce, potrivit propriei ei mărturii, a fost prinsă într-o tornadă, care a ridicat-o de la sol, azvârlind-o apoi pe un câmp din apropiere. Coin­cidență sau nu, ea a fost botezată cu un nume grecesc –    Vanghelia – care înseamnă „aducătoare de vești bune”. Dar, deși Baba Vanga a devenit renu­mită ca prezicătoare, la fel ca și în cazul lui Nostra­damus, profețiile ei nu au fost doar de bun augur. Și, tot ca în cazul lui Nostradamus, ele sunt extrem de discutabile. Dar nu pentru că le-ar fi scris într-o manieră criptică, precum învățatul francez. Baba Vanga era analfabetă sau, în orice caz, semianalfabetă    – se spune că mai reușea să citească câte ceva în braille. În aceste condiții, bulgăroaica nu și-a notat prezicerile. Și nici nu le-a dictat cuiva. În schimb, a fost adesea înregistrată vorbind. Problema este, însă, că ceea ce spunea Baba Vanga era uneori greu de deslușit, din cau­za felului în care vorbea, înce­pând cu dialectul uti­lizat. Ceea ce nu a împiedicat ca pe baza înregistrărilor, să fie compilate mai multe cărți de mare succes. Unii susțin că o mare parte dintre profețiile ei s-au îndeplinit. Spectaculos de multe! Potrivit evaluărilor făcute de cercetătorul bulgar Gheorgi Lozanov, fonda­torul Institutului de Suges­tologie (o știintă care studiază posibi­litățile de aplicare a sugestiei) în cadrul Univer­sității din Sofia, abilitățile pre­dictive ale Babei Vanga au fost exacte în proporție de 80%. Iar profesorul Veliciko Do­bria­nov, aflat o vreme la conducerea institu­tului, a scris o carte intitulată „Studiul cantitativ al fenomenului Vanga”, în care a evaluat mai multe interviuri pe care prezi­că­toarea le-a acordat, și în cadrul cărora au fost consemnate 823 de me­saje. Dintre acestea, sus­ține Dobrianov, 445 s-au dovedit adevărate, 288 alternative sau am­bigui, iar 90 incorecte. Printre profețiile împlinite ale Van­găi se numără, de pildă, atacurile teroriste de la 11 septembrie, din SUA, sau accidentul nu­clear de la Cernobîl, din 1986. Printre profețiile incorecte care i-au fost atribuite a fost cea potrivit căreia Barack Obama, cel de-al 44-lea președinte al Statelor Unite, avea să fie și ultimul. Marea pro­blemă în cazul profețiilor Babei Vanga este că ele nu au fost sistematizate și verificate într-o mă­sură satisfăcă­toare. Așa se face că, de-a lungul tim­pului, au ajuns să circule multe informații ero­nate privind prevestirile ei. Un lucru pe care e bine să-l avem în vedere și când parcurgem profețiile teri­fiante atribuite Vangăi pentru anul 2023:

* Explozii nucleare – una dintre cele mai în­grijorătoare profeții cu referire la anul 2023 anunță producerea unei explozii la o centrală nucleară. O spaimă care ne-a bântuit pe toți încă din 2022, când centrala nucleară Zaporijie, din Ucraina, a fost la un pas de dezastru, din cauza bombarda­mentelor repetate ale rușilor. Din fericire, distanța aeriană dintre Zaporijie și România este destul de mare: 574 de kilometri despart, de pildă, Iașiul de Zaporijie. Și cum în zilele noastre, se fac în mod constant monitorizări, iar informațiile circulă mai repede ca niciodată, experții cred că, dacă la Zaporijie s-ar produce, într-adevăr, o explozie, românii ar avea    la dispoziție cel puțin 12 ore pen­tru a lua măsurile care se impun. Pentru a afla ce țări ar fi mai afectate de un eventual accident nu­clear la Zaporijie, cercetătorii Academiei Națio­nale de Științe din Ucraina au realizat o simulare ma­tematică. În urma acesteia a rezultat că, pe lângă Ucraina și România, mai sunt supuse unui risc sporit Turcia și Bulgaria. Dar și Marea Nea­gră. Centrala este situată pe malul sudic al râului Ni­pru, care se varsă în ea.

* „Nostradamus din Balcani”, cum a fost adesea numită Baba Vanga, ar mai fi prezis pentru 2023 că o „țară mare” va efectua cercetări pentru a perfecționa niște arme biologice. Și că sute de mii de oameni ar putea fi uciși cu ajutorul aces­tora, în decursul acestui an.

* Clarvăzătoarea ar fi profețit pentru 2023 și o furtună solară, cum nu s-a mai văzut. Însă NASA pare să fie de altă părere. În 2020, când reprezentanții agenției au anunțat debutul unui nou ciclu solar, ei au prognosticat că acesta va avea vârful de activitate în anul 2025 și va fi destul de liniștit, asemânându-se ciclului solar precedent, care s-a încheiat în decembrie 2019.

* Tot în 2023, ar urma ca Pă­mântul să fie vizitat de extrate­reștri. Caz în care lumea s-ar pu­tea trezi într-un întuneric deplin, iar milioane de oameni vor muri.

* Potrivit publicației „The Economic Times”, Baba Vanga ar fi prezis, în 1993, că Uniunea Sovietică va fi reînviată în pri­mul sfert al secolului al XXI-lea. Deși mai avem trei ani pentru a afla dacă bulgăroaica a avut sau nu dreptate, profeția s-ar putea împlini chiar în 2023, dat fiind actualul context al războiului din Ucraina.

* Fără a oferi prea multe de­talii, clarvă­ză­toarea ar mai fi spus că anul acesta urmează să se modifice, într-o anu­mită măsură, orbita Pă­mântului.

* O altă profeție a Babei Van­ga este aceea potrivit căreia copiii vor începe să fie produși în labo­rator, ceea ce le-ar per­mite părinților să de­cidă asupra anumitor tră­să­turi fizice ale odras­lelor, precum culoarea pielii. Iar nașterile pe cale na­turală ar deveni amin­tire.

* Publicația ruseas­că „Pravda” i-a atribuit Babei Vanga și o altă pro­feție, pe care a pla­sat-o la finalul anului trecut. „Pe 22 decembrie 2022, «Fratele cel Mare» va veni și va lua ce este al lui. Și întreaga lume ar trebui să se teamă de el, deoarece acesta va mătura pe oricine din drum”. Baba Vanga s-a referit în repetate ori la Rusia ca fiind „fratele mai mare”, proorocind că aceasta ur­mează să renască, după vremuri grele.

* Tot „Pravda” scrie că Baba Vanga ar fi pro­fețit și un lucru bun pentru 2023: descoperirea unui vaccin capabil să prevină toate tipurile de cancer.

Prezicerile astrologilor chinezi

Dacă Nostradamus și Baba Vanga s-au întrecut în a face profeții care mai de care mai sumbre, pen­tru anul 2023, astrologia chineză vine cu o perspec­tivă complet diferită. 2023 este anul Iepurelui de Apă, care începe în data de 22 ianuarie (Anul Nou chinezesc) și se încheie la 9 februarie. Iepurele este considerat cel mai norocos dintre cele 12 semne zodiacale. În cartea „The Handbook of Chinese Ho­roscopes” descrierea lui sună așa: „Un an placid, foarte bine venit și necesar după anul feroce al Ti­grului”. „Bunul gust și rafinamentul se vor face sim­­țite pretutindeni, iar oamenii vor ajunge la con­cluzia că persuasiunea funcționează mai bine decât forța. O perioadă caracterizată de respect și ama­bilitate și în care diplomația, relațiile internaționale și politica vor fi atitudini care vor trece din nou în prim-plan”. Se mai precizează că „legea și ordinea vor fi laxe”, iar regulile nu vor fi impuse cu forța. „Nimeni nu pare să-și bată capul cu aceste realități ne­plăcute. Oamenii se mulțumesc să ia lucrurile ușor”. Anul Iepurelui este, de regulă, unul liniștit, în care lucrurile se fac fără grabă, banii se câștigă mai ușor decât în mod obișnuit, iar oamenii sunt mai tentați să lenevească, să amâne cât mai mult obli­gațiile ne­plăcute, să se distreze, să uite de griji și să-și per­mită luxuri la care până atunci doar au aspirat.

Dar cum va fi, în mod specific, anul 2023, al Ie­purelui de Apă? Astrologii chinezi par să promită la unison că el va fi un an mai favorabil și mai puțin spec­taculos decât anul Tigrului. La fel ca iepurele, care își urmărește cu perseverență și agilitate obiec­ti­vele, indiferent de obstacolele întâlnite în cale, vom reuși să ne descurcăm și noi anul acesta, tre­când cu bine peste toate crizele, oricât ar fi ele de încâlcite. 2023 se anunță bun pentru toate semnele zodiacale, mai ales în ceea ce privește viața amo­roasă. Și este un an extrem de nimerit pentru a face copii. Dar cel mai important lucru pe care l-au ex­plicat astrologii chinezi pentru diverse publicații in­ternaționale este că, întrucât iepurele simbolizează în cultura lor longevitatea, pacea și prosperitatea, Anul Iepurelui ar urma să se dovedească un an al spe­ranței, care va aduce cu sine un binevenit „val de calm”.

Astrologia occidentală vine și ea cu câteva vești bune

Speranțe pentru noul an ne oferă și astrologia occidentală. Deși departe de a pretinde că în 2023 va curge numai lapte și miere, astrologul revistei noastre, Tana Roșca, spune că marele benefic Jupiter va continua să ne guverneze destinele până la echinocțiul de primăvară (20 aprilie) și că efectele sale pozitive vor fi accentuate de fap­tul că se va afla în Berbec. Sub influența lui, vom avea mai multă încredere în noi, ne revin umorul și optimismul și îndrăznim să ne ocupăm de lu­cruri noi. Cum ar fi unele proiecte ale căror efecte se vor menține nu mai puțin de 12 ani. Jupiter ne-ar putea aduce, pe lângă un plus de onestitate, o des­tindere la nivel internațional și promulgarea unor legi drepte. După 20 aprilie, anul va fi gu­vernat de Marte. În perioadele în care aspectele lui sunt pozitive, și cu condiția ca determinarea marțiană să fie bine dozată, ele pot duce, între altele, la mobilizarea constructivă a popoarelor, la creșterea transporturilor fluviale și maritime, la implicarea activă a conducătorilor în inițiativele legate de educație, diplomație și arte, și la reali­zarea unor progrese în domeniul medicinei, în special al celei naturiste. Și, tot anul acesta este po­sibil să se facă unele descoperiri arheologice sau geologice cu adevărat remarcabile.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian