Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

PLĂMÂNII

Foto: Shutterstock – 5

Plămânii sunt două organe pereche, pla­sate simetric în cutia toracică, de o parte și de alta a inimii. Lungi de aproximativ 25 de centimetri, ei au o structură spongioasă, elas­tică, și o formă piramidală, cu vârful situat sub claviculă, în timp ce baza vine în contact cu dia­fragma, peretele muscular ce desparte toracele de abdomen și, prin contracțiile sale, participă activ la ventilația pulmonară. Aerul intră prin tra­hee și cele două bronhii principale, care se ra­mifică intrapulmonar din ce în ce mai mult, până când ajung să semene cu un arbore stufos (de aceea și poartă denumi­rea de „arbore bronșic”). La capătul ultimelor „crenguțe” ale acestui arbore se află al­veolele, acele cavități minus­cule, încon­jurate de capilare venoase și arteriale, unde se petrece schimbul de gaze: sân­gele preia oxigenul din aerul inspirat și ce­dează bioxidul de carbon, ce urmează a fi expul­zat din plămâni. Cifrele sunt impresionante: nu­mărul alveolelor se apropie de 400 de milioane, astfel încât ele oferă în total o suprafață utilă de circa 100 metri pătrați. În de­curs de 24 de ore, prin plămânii unui adult trec, în medie, 10.000 litri de aer și 800 litri de sânge.

Fără aer, nimic nu este posibil

Respirația ne ține în viață. Totodată, există o legătură inseparabilă între ea și starea noastră de spirit.

Sentimentele

Respirăm accelerat când suntem agitați, sur­priza sau durerea ne taie respirația, iar dacă avem o apăsare sufletească, suspinăm. Prin urmare, fri­ca și disperarea, bucuria și încântarea se trădează chiar prin felul cum tragem aer în plămâni, încă înainte ca noi să devenim conștienți de ele.

Vorbirea

Stresul ne face să respirăm superficial, mișcă­rile diafragmei se reduc la minimum. Mușchii pectorali și cei ai cefei sunt tensionați, spațiul ne­cesar emisiei sonore se îngustează. Pronunțarea precipitată a cuvintelor în condițiile unei muscu­laturi încordate împinge vocea în registrul acut, astfel încât ea are un sunet nefiresc, sugrumat. De aceea este mai bine ca, atunci când ne sim­țim stresați, să coborâm glasul și să vor­bim mai rar.

Bâlbâiala

Cei ce se bâlbâie pierd de obicei ritmul normal al vorbirii. Însă mulți dintre ei reu­șesc să parcurgă drumul în sens invers, adică să-și corecteze de­fectul de limbaj prin utilizarea unei tehnici de respirație adec­vate. Și nu singuri, ci îndrumați de un specialist logoped. Un prim pas ar fi ros­tirea lentă a cuvintelor, cu vocea joasă.

Căscatul

Ni se întâmplă tuturor, de vreo zece ori pe zi. Căscatul relaxează musculatura ma­xilarelor, exercită presiune asupra diafrag­mei, obligând-o să coboare, mărește astfel volumul respirator și ventilează plămânii. Având mai mult spațiu de rezonanță la dispoziție, vocea capătă o tonalitate mai plină.

Necazurile plămânilor

Aglomerările urbane nu reprezintă în niciun caz un mediu prietenos pentru aparatul nostru respirator. Prea puține spații verzi, în schimb betoane cât vezi cu ochii, instalații indus­triale, mai mult sau mai puțin poluante, pul­beri împrăștiate cu dărnicie de șantie­rele întâlnite la tot pasul și străzi înțesate de mașini care circulă bară la bară, trimi­țând în atmosferă gaze de eșapament. Iar acestea, po­tri­vit măsurătorilor fă­cute de specialiști, plutesc până pe la etajul cinci al blocu­rilor din cartier…

Așadar, cu cât locuim mai aproape de o stradă cu trafic intens, cu atât ne confruntăm cu o pro­babilitate mai mare de a dezvolta alergii sau afecțiuni pulmonare. Pulbe­rile în suspensie, dar și gazele toxice, cum sunt ozonul, dioxidul de azot și cel de sulf, prezente în aer, pătrund în pro­funzimea căilor respiratorii și lezează mucoasa, care devine ulterior extrem de vulnerabilă la acțiunea alergenilor. Nocivitatea particulelor fine este invers proporțională cu mărimea lor. Cele cu dimensiuni ceva mai mici de 10 micrometri intră fără dificultate pe căile res­piratorii. Iar dacă diametrul lor nu măsoară mai mult de doi micrometri, nimic nu le împie­dică să călătorească lejer până la stația terminus: alveolele pulmo­nare. Și ce credeți că fac ele acolo?

Din paleta amplă de probleme ale plămânilor provocate de poluare, vă prezentăm, pe scurt, câ­teva pe care le considerăm mai importante.

Astmul

Este o boală inflamatorie cronică a bronhiilor. Acestea devin foarte sensibile la ac­țiunea pole­nului și a substan­țelor iritante, se contractă, iar glandele situate în pereții lor produc o cantitate sporită de mucus. În consecință, respirația este îngreunată și produce un șu­ierat caracteristic, apar senzația de lipsă de aer și accesele de tuse.

Bronhopneumopatia obstructivă cronică (BPOC)

Inflamația permanentă, întreținută de inhala­rea microparticulelor de praf și a substanțelor chimice iritante, îngustează căile respi­ratorii și distruge alveolele. Pacientul tușește și expec­torează abundent, respiră cu dificultate la cel mai mic efort, iar într-un stadiu mai avansat al bolii, chiar și în repaus.

Hipertensiunea pulmonară

Din cauza obstrucției cronice a arterelor din plămâni, tensiunea de la nivelul a­ces­tor vase urcă până la valori enor­me (sistolică: peste 30 mmHg, diastolică: peste 20 mmHg). Flu­xul sangvin intra­pulmonar se diminuează și în organism apare un deficit de oxigen.

Pneumonia

O infecție bacteriană inflamea­ză puternic căile respiratorii și alveo­lele, unde este posibil să se acu­mu­leze lichid, eventual și puroi. Bol­navul expectorează un mucus vâscos și colorat, are dureri în piept, frisoane și febră.

Când respirația e bună, totul merge bine

* Recomandări pentru plămâni sănătoși *

Venim pe lume cu un țipăt și ne dăm ultima suflare cu un suspin. Ne începem viața anunțân­du-ne zgomotos prezența și o încheiem împăcați, în deplină discreție. Între cele două momente cru­ciale, se intercalează jumătate de miliard de res­pirații, cărora le dăm însă prea puțină atenție.

Să respirăm conștient

Zi de zi, oferim trupului și creierului nostru aportul optim de oxigen, respirând instinctiv. Însă avem la dispoziție și alternativa de a ne conduce respirația conștient, reacționând astfel la diverse provocări din exterior. Când suntem stresați, de pildă, începem spontan să respirăm accelerat și bron­hiile se dilată – este un proces natural, o reacție de apărare, elaborată de specia umană de-a lungul evoluției sale. Plămânii trimit o cantitate mai mare de oxigen în organism, crește fluxul sang­vin la nivelul musculaturii, suntem concen­trați la maximum și gata s-o rupem la fugă, ca să ne salvăm pielea. Dar astăzi, în loc de sălbăticiuni fioroase și războinici înarmați până-n dinți, nu ne mai amenință decât trepidația stilului de viață modern, criza de timp și e-mailurile urgente. Nu mai are sens să fugim. Totuși, deși nu ne mișcăm din loc, în sinea noastră se dezlănțuie un adevărat haos emoțional. Ar fi minunat dacă am putea să ne păstrăm liniștea interioară.

O posibilitate există: respirația controlată. Legătura strânsă dintre respirație, corp și emoții este cunoscută încă din vremuri străvechi, de la vindecătorii egipteni și medicii antichității greco-romane. În situații stresante, respirația controlată conștient liniștește bătăile inimii, alungă frica, facilitează promptitudinea și claritatea gândirii. La fel de eficient este și râsul. Hohotele de râs de­termină contracții ritmice ale mușchiului diafrag­matic, care acționează asupra inimii ca un masaj, sporind irigația sangvină a miocardului. Se ex­tinde cutia toracică, se prelungește expirația, iar schimbul de gaze din alveolele pulmonare crește până la o valoare triplă. Râsul este o excelentă tehnică de relaxare.

Respirația ca medicament

Și medicina modernă recunoaște valoarea tera­peutică a respirației: ea introduce atât medi­tația, cât și exercițiile de respirație în tratamentul tulburărilor de somn, afecțiunilor psihice și boli­lor oncologice. La finele celui de-al optulea dece­niu al secolului trecut, biologul american Jon Kabat-Zinn a dezvoltat metoda denumită pe scurt MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction), destinată    oamenilor grav bolnavi, pe care îi în­dem­na să respire, să se concentreze și să-și obser­ve senzațiile, pentru a se bucura cât mai mult de momentele bune îngăduite de suferința lor. Nu­meroase studii au confirmat între timp că MBSR poate reduce stresul.

Cei ce practică sporturi extreme ori scufun­dări, ca și muzicienii din partida de suflători a orchestrelor, se antre­nează constant cu scopul de a-și mări capacitatea respiratorie. Și dvs. puteți atinge un nivel de performanță cu ajutorul a două exerciții preluate din practica yoghină. Apăsând cu dege­tul mare și inelarul, închi­deți alternativ, mai întâi nara stângă, apoi pe cea dreaptă: inspi­rați 4 secun­de, rețineți aerul alte 4 secunde, expi­rați 8 se­cunde. Cu acest exerci­țiu combateți alergiile și astmul. Sau, dacă doriți să vă păstrați calmul, să rezistați eroic la atacurile de panică, să depășiți dependența de nicotină și pofta de dul­ciuri, utilizați următoarea formulă: 4 secunde in­spi­rație – 7 secunde oprirea respirației – 8 secun­de expirație zgomotoasă.

Și iată ce ne mai ajută…

Cântecele

Cântând, punem în funcțiune întreaga mus­cu­latură respiratorie și adoptăm spontan o pos­tură mai bună. Aceasta ne ușurează respirația.

Sportul de rezistență

Ani în șir, sporturile și, în general, mișcarea au fost strict interzise pacien­ților cu BPOC și astm. În prezent, medicii susțin opinia con­trară și se străduiesc să-i convingă pe bolnavi că antrena­mentul moderat dă rezultate tot atât de bune ca medicamentele.

Stimularea fluxului respirator

Potrivit sis­te­melor terapeutice extrem-orien­tale, afecțiunile pulmonare sunt provocate de fap­tul că „suflarea vieții” se află în blocaj. Ea trebuie ajutată să circule din nou și pentru aceasta se ape­lează la masaje, băi, tratamente cu plante și o alimentație sănătoasă. În cazul astmului s-a do­vedit deosebit de util postul terapeutic.

Ieșirea la aer curat

În special astmaticilor li se recomandă să pe­treacă o perioadă de timp într-o zonă cu o calitate mai bună a aerului: la munte sau la mare. Aerul pur grăbește reducerea inflamațiilor, iar vântul îndepărtează grăunțele de polen și particulele de praf.

Leacuri tradiționale contra tusei

* Multe lichide – Beți zilnic până la 3 litri de ceai sau apă plată, pentru a umezi mucoasele și a ajuta la eliminarea mucusului de pe căile respi­ratorii. Contribuie la fluidizarea lui infuzia de Cimbru, cea de Ciuboțica-cucului sau tinctura de Iederă.

* Un aer mai umed – O umiditate ceva mai mare a aerului din încăpere calmează tusea. O obți­neți fie cu un umidificator, fie cu castronașe mai pu­țin adânci, pline cu apă și așezate pe calorifere. Se pot pune în ele și câteva picături dintr-un ulei eteric.

* Suc de ceapă – Tăiați mărunt o ceapă și fier­beți-o 10 minute în 125 ml apă, în care ați adăugat și 3 linguri de miere. La sfârșit strecurați sucul și luați 3 până la 5 linguri pe zi. Are acțiune bactericidă, antiinflamatoare și expectorantă.

* Inhalații – Întrebuințați un inhalator sau, în lipsa lui, utilizați metoda tradițională: vasul cu apă fierbinte și capul acoperit cu un prosop. Inspi­rați profund aburii și expirați liniștit, de 3 ori pe zi, câte 15 minute. În loc de apă, inha­lația se poate face cu o infuzie de salvie care, în plus, are și calitatea de a calma mucoasele iritate.

* Cataplasma cu cartofi – Fierbeți patru cartofi sau cel mult șase, iar când sunt destul de moi, puneți-i într-un șervet de bucătărie și zdrobiți-i. Apoi înveliți-i într-un prosop și așezați-i pe piept. Căldura activează circulația locală, grăbind astfel vindecarea.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian