Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

„Gustarea Regelui®” – Bunătăți de la Timișoara

ROMÂNI CARE AU REUȘIT

Alin Macsim

Vitrinele ma­gazi­nelor de specia­litate și ale su­permarket-urilor abundă în oferte care mai de care mai tentante la carne și produse din carne, numai bune să atragă cumpărători pofti­cioși și fără prea multe pretenții în ceea ce privește calitatea. Că multe dintre aceste produse conțin carne doar… pe etichetă e o realitate cunoscută, sem­nalată în nenumărate rânduri de presă, dar ignorată la toate nivelurile.

Din fericire, în România au început să apară mici întreprinzători care se încăpățânează să pro­ducă la scară mică specialități doar din carne de cea mai bună calitate, „neîmbunătățite” cu adaosuri sintetice și tot felul de „E”-uri. Timișoreanul Alin Mac­sim este unul dintre aceștia. Mezelurile sale, pro­duse sub brandul Gustarea Regelui®, se bucu­ră de recunoașterea a tot mai mulți clienți.

Răbdare și două kilograme de carne

Alin Macsim are 37 de ani. Și-a făcut studiile universitare în Italia, unde a avut ocazia de a mânca preparate din carne și lapte tradiționale, dar și de a vizita câteva gospodării în care acestea erau pro­duse. I-au atras atenția mai cu seamă cămările spe­ciale ale italienilor, în care brânzeturile și mezelurile sunt puse la maturat. Întors aca­să, la Timișoara, Alin a experimentat prima sa rețetă de salam crud la începutul anului 2019. „Nu a fost chiar o reușită, nici nea­părat un eșec, dar era departe de ceea ce mi-aș fi dorit eu. Am înțeles atunci că tre­buie să studiez mai serios întregul pro­ces de producție. Am reluat legătura cu prie­tenii mei, producători amatori și profe­sioniști din Italia, dar, deși aveam o relație bună cu ei, mi-am dat seama că fiecare lăsa câte o întrebare fără răs­puns sau omitea câte un mic detaliu, pentru a nu divulga secretele păstrate în familiile lor de zeci de ani”, spune Alin Macsim.

Nu s-a dat bătut. A studiat lucrări de spe­cialitate din domeniul alimentar, a continuat să experimen­teze rețetă după re­țetă, îmbunătățindu-și metodele și tehni­cile de preparare, până când rezultatul ob­ținut i s-a părut satisfăcător și a decis să-l îm­părtă­șească și prietenilor. Succesul a fost total. Drept urmare, și-a investit economiile personale și, cu aju­torul familiei, și-a deschis un laborator de pro­ducție. „Pe măsură ce afacerea va crește, s-ar putea să ajung să apelez și la finanțări din fonduri europene sau alte surse. Deocamdată, dorinţa mea este să rămân un producător mic. N-am nicio in­tenție să-mi industrializez producția sau rețe­tele”.

– Prin ce sunt diferite produsele dvs. față de cele ale marilor producători?

– Produsele mele sunt speciale datorită încă­pă­țânării mele de a nu adăuga niciun fel de conser­vant (nitriți, nitrați etc.) la prepararea lor. În plus, nu sunt supuse niciunui proces ter­mic. În producţia unui kilogram de salam intră două kilograme de carne, condimente şi timpul de maturare, de 90 de zile. Sala­mul este uscat strict prin metoda veche, tradițională, de maturare, este învelit într-un mu­cegai nobil, care se formează în mod natural atunci când produsul respectă anumiţi parametri.

– De unde vă procurați materia pri­mă?

– La început, nu cunoșteam piața, fur­nizorii, ca­litatea materiei prime de care aveam nevoie. Le-am luat pe toate la rând, am experimentat, dar am și studiat, as­cultând sfaturile celor cu mai multă expe­riență în domeniu. Așa am ajuns să folosesc doar materii prime de cea mai înaltă calitate, de la producători locali de încredere. Încerc să aleg doar furnizori care împărtășesc valo­rile mele de calitate și sustenabilitate. Evi­dent, toate materiile prime sunt certificate și respectă normele și reglementările de siguranță alimentară.

Un om cât o echipă

Ceva bun și natural

Mezelurile produse sub brandul Gus­ta­rea Regelui® au, deocamdată, piață de des­facere doar pe plan zonal, deoarece Alin Macsim este singurul care se ocupă de toate, de la crearea și testarea rețetei, până la producție, pro­movare și desfacere, inclusiv livrare direct la domiciliul clienților. „Fac asta pentru că vreau să interacționez cu ei, să le aflu pă­rerea, preferințele, să le văd ochii când le înmâ­nez pachetul cu pro­dusele comandate”. Același lucru se poate întâm­pla și la târgurile de produse tradiționale din țară sau la diverse evenimente gastronomice la care Alin participă cu produsele sale, oferindu-le celor interesați ocazia de a le degusta și a le cumpăra.

– E greu să produci un produs curat, într-o lume plină de fake-uri și înlocuitori?

– Da, este foarte dificil. În ultimii ani, am asistat la o creștere a interesului pentru produse alimen­tare naturale, sănătoase și curate, dar și la o creștere a cantității și varietății produselor alimentare con­trafăcute sau cu in­gre­diente înlocuitoare ne­na­turale, produse care pot avea un impact ne­gativ asupra să­nă­tății consumatorilor și pot afecta repu­tația pro­ducătorului. Pro­ducătorii de alimente cu­rate, indiferent de natura lor, trebuie să depună eforturi semnificative pen­tru a ieși pe piață cu produse auten­tice și sănătoase. În plus, trebuie să fie mereu vigilenți la noile tendințe și tehnici folosite de furnizorii de produse contrafăcute sau cu ingre­diente înlocui­toare. Pentru asta, e nevoie permanentă de o atenție constan­tă la mișcările pieței și o vo­in­ță puternică de a nu te lăsa dus de val, de a nu pune interesul fi­nan­ciar mai presus de cel al respectului pentru consumator, prin calitatea produselor pe care i le oferi.

Deși lucrează de unul singur pe toate palierele micii sale afaceri, Alin Macsim a avut deja nu­meroase comenzi și din alte județe ale țării, dar a trimis produse Gustarea Regelui® spre degus­tare și unor clienți din Germania, Anglia, Statele Unite ale Americii și Dubai.

Cele mai importante ingrediente: perseverență și muncă

– Au fost și momente în care să vă fi dorit să re­nunțați?

– Da, în orice afacere există momente dificile, momente în care poate fi tentant să renunți. În ca­zul meu, a fost o perioadă în care am avut pro­ble­me cu furnizorii de materie primă și am fost nevoit să găsesc alte surse de aprovizionare, ceea ce a fost destul de dificil. În primele luni de activitate am avut probleme și cu promovarea produselor, deoa­rece nu aveam o rețea de distribuție bine pusă la punct și nu eram cunoscut pe piața locală. Am reușit să depășesc aceste momente prin perseve­rență și muncă asiduă, iar acum sunt mândru de ceea ce am reușit să construiesc.

– Ce satisfacții are un antreprenor în România?

– Bucuria cea mai mare este să vezi cum afacerea ta prinde contur și se dez­voltă într-un mediu competitiv. E o satis­facție să vezi că produsele tale sunt apre­ciate de clienți și că eforturile îți sunt răs­plătite prin creșterea cererii. Tristețea ma­joră este generată de birocrație și de lipsa de predictibilitate a mediului de afaceri. Uneori, este greu să obții la timp autori­zațiile necesare sau să faci față unor cerințe impuse de legislație. Un alt motiv de în­grijorare este legat de concurența neloială și de prezența pe piață a produselor con­trafăcute. Este dificil să concurezi cu aces­tea, care sunt vândute la prețuri mai mici, dar care pot aduce serioase prejudicii cre­di­bilității afacerii tale.

– De unde vine nu­mele afacerii dvs., al brandului „Gustarea Regelui®”?

– Dorința mea a fost să fac niște produse spe­ciale, prin care să se simtă special, regal, ori­cine le degustă. În Ita­lia, e o vorbă care mi-a plăcut: „il boccone del prete”, adică „îmbucătura preotului”. Pe vremuri, la sate, când erau foarte pu­ține familii înstărite, persoanele cele mai de seamă din sat erau preotul, profesorul și doctorul. Dacă se întâmpla să-i ai oaspeți la masă, lor le puneai în farfurie ce era mai bun. De aici vine și vorba: ce e mai bun e îmbucătura preotului, familia trebuie să se mulțumească cu restul. Eu am vrut ca produsele mele să fie mai aparte de atât, de aceea am ales numele de Gustarea Regelui®.

Dacă doriți să vă bucurați de Gus­tarea Re­gelui®, produsele din brandul timișoreanului Alin Macsim, le puteți căuta și comanda pe internet, pe toate rețelele de socializare cunoscute. Și, de ce nu?, regi sau regine putem fi cu toții, fie și peste un regat mic, cât… o felie de salam.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian