Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Detectivii radiațiilor

– Vâscul, feriga, albinele și țânțarii –

– Plantele și insectele sunt extrem de sensibile, când se află în prezența radiațiilor provenite din aer sau din pământ. Pentru oamenii care știu să le observe, ele sunt semne de avertisment –

Razele telurice

Foto: 123RF

Plantele semnalizează concret atunci când câm­pul energetic e străbătut de ra­dia­ții magnetice sau telurice. Și anume, prin locul în care cresc și prin înfă­ți­șarea pe care o au. Și ani­ma­lele se țin departe de locurile stră­bă­tute de ira­dieri puternice. Nu­­mai omul, care nu mai știe să-și asculte și să-și ur­meze instinctul, sesizează pre­­zența iradierilor atunci când deja e târziu și noci­vi­tatea lor și-a făcut sim­țită acț­iu­nea. Foar­te temute sunt, de pildă, locurile în care se întâl­nesc, sub pământ, di­ver­se artere de apă. Ele tulbură armo­nia din cor­pul vital al plantelor, ani­malelor și oa­me­nilor. Țăranii se con­fruntă cu îm­pre­ju­rarea aceasta, atunci când vitele nu vor nici în rup­tul ca­pului să se culce într-o anumită parte a graj­dului.

Din miraculoasa lume a viului, sin­gurele „întru­chipări” care cresc anu­me pe zona cu raze telurice, pe care le și absorb, sunt câteva plante, între care la loc de frunte se află Traista-cioba­nu­lui, Feriga, Urzica și Vâscul.

Urzici și Ferigi

În locuințele unde patul se află exact deasupra unui focar de raze te­lu­rice și nu există posibili­tatea de a-l muta, se recomandă să se pună sub pat stra­turi de Urzici sau Ferigă. Și mai bine este ca saltea­ua pe care se doarme să fie umplută cu un amestec de Ferigă și Urzică uscate. Pe vremuri, chiar și la orașe, saltelele copiilor erau umplute cu segras (alge) sau Ferigă. Ea protejează în plus de rahitism, reu­matism, crampe și dureri de pi­cioa­re.

Vâscul

Este un caz mai deosebit. După cum se știe, celții îl considerau plan­tă magică. În ziua a șa­sea după o noapte cu lună plină, druizii – preoții celți – îl culegeau cu seceri de aur, îmbrăcați în veșminte albe. Adunat în ștergare de in, din el se făceau leacuri și amulete. În Evul Me­diu, mai ales bolile de inimă și epi­lep­sia erau tratate cu Vâsc. Re­numele lui, la fel ca al multor alte plan­te de leac, s-a schimbat însă repede în oca­ră. Datorită formei sale ciudate, de glob agățat în co­pacii pe care îi para­zitează, hrănindu-se din seva lor, Vâs­cul a fost considerat plantă vrăjito­reas­că, iar lo­cuitorii satelor erau sfă­tuiți să-l dis­tru­gă, pe unde-l găsesc. Abia în zilele noastre s-a desco­perit că Vâscul crește numai pe copacii bolnavi de o formă de cancer vegetal, pe care îl vindecă, resor­bind tumora. Procesul e valabil și în cancerul omu­lui și al animalelor, ca­re se tratează în multe țări ale lumii cu Isorel (un extract farmaceutic din Vâsc).

Furnicile, albinele și țânțarii

În regnul animal, făp­tu­rile atr­ase de locurile cu iradiere sunt fur­nicile, albinele și țânțarii. Mușu­roa­iele de furnici sunt construite în locu­ri­le cu raze telurice, iar drumurile har­nicelor insecte trec, cel mai adesea, peste arterele de apă sub­pă­mân­tene. Roiurile de albine migra­toa­re se așea­ză și ele în locu­rile ira­dia­­te, și cu cât sunt ra­zele te­lu­rice mai puternice, cu atât sunt mai harnice zbu­rătoa­rele. Albi­ne­le sălbatice își cau­tă adăpost mai ales în scor­burile copaci­lor bolnavi, pe care adesea îi însă­nă­to­șesc prin pre­zen­ța lor. Mierea conține o sub­stan­ță spe­cifică, pe care albinele o depun în nec­­tar și care face ca ira­die­­rea să nu pătrundă în stup. Veni­nul de albi­ne este un me­di­cament exce­lent contra su­ferin­țelor pe care ira­die­rile le acu­ti­zează: reu­matismul și can­cerul. Api­­cultorii suferă ara­reori de aceste boli.

Și țânțarii se simt bine în locurile cu iradieri din pă­mânt. În schimb, câi­nii fug de ele, la fel ca ber­zele și por­cii. Acolo unde își fac ber­zele cuibul, nu există raze telurice.

În concluzie, de­pinde de noi ca, ob­ser­vând cu mai multă atenție natura care ne înconjoară, să învățăm cum să ne ferim de zonele cu iradiații telu­rice, generatoare de indispoziție și de boli.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian