Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Remedii contra cancerului de piele

– Arsurile solare sunt prietene bune cu cancerul. Și alu­nițele infectate. În medicina satelor noastre există remedii, care aso­ciate cu tratamentele medicale, pot fi de mare ajutor –

Suc de Rostopască și terci de Pătlagină

Foto: Shutterstock – 3

Dacă este vorba despre me­la­­nom aflat încă în fază incipi­en­tă, atunci locul a­fectat este tam­po­nat de mai multe ori pe zi cu sevă galben-por­to­calie de Rostopască. Ce­lor care n-au posibilitatea să-și ia din grădină sau din natură frunze și tulpini proas­pete li se reco­mandă plantarea Rosto­pas­căi într-un ghiveci.

* Marginile rănilor sunt mai întâi unse cu suc de Rostopască și, când acesta a intrat în piele, cu alifie de Găl­benele.

* Frunzele de Pătla­gi­nă-lată și de Pătla­gină-îngustă, spălate, zdrobite și frecate până se for­mează un terci de frunze, se pun direct pe rana deschisă.

* Intern, tre­buie luate pentru curățarea sânge­lui, zilnic, 4 cești cu ceai de Urzică, Ven­tri­lică, Găl­be­nele și Coada-șori­celului, ames­te­ca­te în părți egale. Se folosește o lin­gu­riță cu vârf din acest amestec, pen­­tru 1/4 litru de apă. Plan­tele se opă­resc și se lasă să stea puțin.

Tinctură de Mărul-lupului

Mărul lupului

În cartea „Universul plan­telor”, scrisă de prof. dr. Con­s­tantin Pârvu, se face precizarea că cel mai bun tratament al cancerului de piele este planta Mărul-lupu­lui (Cucurbețică), Aristo­lochia Cle­ma­ti­tis. Adminis­trată in­tern, se impune pru­dență ma­re, deoa­rece este foarte toxică. Ex­tern, nu are restricții, cu condiția să fim atenți la ma­nipu­larea și prepa­rarea acestei plante.

Rețeta: frun­zele și tulpinile uscate ale plantei se macină cu râșnița de cafea, până se obține o pul­bere fină. Se pun 20 de linguri de pulbere proaspăt măcinată în­tr-un vas, se adaugă apoi al­cool de 75 de grade, atât cât să cu­prindă pulberea și să rămâ­nă o peli­culă de alcool de 1 cm dea­supra. Se lasă la ma­ce­rat 14 zile, apoi se fil­trează și se stoarce. Câ­te­va lin­gurițe din tinctura ast­fel obținută se pun într-o far­furie întinsă, se lasă vreme de 4-6 ore pen­tru evaporarea alcoolului (până scade de trei ori). Se obține o pastă închisă la culoare, care aderă pe pie­le. Nu se eva­poră cantități mari, deoa­rece, fără alcool, se degra­dează ra­pid. A­ceas­­tă pas­tă se apli­că pe le­ziunile can­­ceroase, pe tu­mori, pe ră­nile care nu se vin­decă. Este cica­tri­zant, antitu­moral și an­tiin­fecțios, cu adevărat mi­raculos. Acțiu­nea sa este și mai mult in­tensificată și po­tențată dacă se adau­gă câteva picături de tinc­­tură de pro­polis.

Combinația imbatabilă în tratarea externă a plăgilor can­ceroase, inclusiv a celor operate și reci­divate, este com­pusă din trei tincturi în proporții egale: Mărul-lu­pu­lui, Tătăneasă și propolis. Cu această combinație se face tratamentul cu compre­se, descris mai sus. Efectele te­ra­peutice sunt cu ade­vărat uluitoare.

Tinctura de Mărul-lupului se găsește și la pla­faruri și la magazinele naturiste.

Clismele cu Mărul-lupului

O linguriță mărunțită de Mărul-lupului (partea ae­ria­nă a plantei) și două lingurițe de rădăcină de Tătă­nea­să se lasă să stea în jumătate de pahar de apă, de seara până dimineața, când se filtrează; maceratul se lasă deoparte, iar planta rămasă după filtrare se opă­rește cu încă jumătate de pa­har de apă clocotită și se lasă să se răcească până ajunge la temperatura came­rei; se filtrează infuzia astfel obți­nută și se combină cu ma­ce­ratul pus deoparte anterior, obținându-se aproximativ un pahar de 200 ml de preparat. Se pune într-o pară de cau­ciuc pentru clismă (se găsește la farmacie) și se intro­duce în co­lon, prin anus. Se păstrează 15-20 de minute (prin con­trac­ția sfincterelor), apoi se eva­cuează pe cale normală. Este un tratament reco­mandat în toate formele de can­cer, având un rol drenor și imunostimulent puternic.

Tărâțele de grâu și drojdia de bere

Tărâțe de grâu

Ambele sunt o adevărată colecție de vitamine na­tu­rale și minerale, esențiale pentru susținerea orga­­nis­mu­lui celor bolnavi de cancer de piele. De asemenea, aceste două produse au efecte antitoxice și anti-can­ce­ri­gene directe. Iată cum se adminis­trează:

* Tărâțele de grâu se iau ma­ce­rate în apă cu puți­nă miere. Într-o cană de apă se pun de seara 2-3 lin­guri de tărâțe și 2 lin­gu­rițe de miere. Se lasă să macereze până dimi­neața, când se consumă pe stomacul gol. Trata­men­tul se face zilnic, vreme de o lună. Pentru cei constipați se fac cure de 2 luni, cu 2 săptămâni de pauză. Pe lângă efectele sale vitaminizante, tă­râ­țele au o acțiune dezintoxicantă puternică, ex­trem de importantă în tratarea bolilor tumorale maligne.

* Drojdia de bere se ia sub formă de pastile. Există extracte atomizate de droj­die, condiționate sub formă de com­pri­mate, pe care le găsim în farmacii și Pla­­faruri. Au o mare eficiență în tra­ta­ment, fiind obținute din culturi de droj­die selecțio­nate, așa încât să aibă o con­cen­trație ridicată de vita­mine din com­plexul B și de seleniu. Se admi­nistrează conform pros­pec­tului. O cură cu drojdie durează 30 de zile (pentru a nu afecta flora intestinală), urmate de o săptămână de pauză, după care tratamentul se poate relua. Există indicii serioase că în cazul majorității for­me­lor de can­cer, dar mai ales în cele de piele și hepatice, consumul de drojdie de bere determină stagnarea și apoi remisia formațiunilor tu­morale maligne. Prof. dr. Gottschalk, membru al „So­cie­tății Bavareze de On­cologie”, a co­municat de curând că la organismele de experiență tra­tate cu drojdie de bere, în mai puțin de trei luni, can­ce­rul de piele, de prostată sau al ficatului este oprit de ingerarea zilnică a acestui produs natural.

Fructele de Cătină

Sunt un foarte puternic susținător al organis­mului afectat de boala canceroasă, ajutând sisteme­le naturale de apărare să-și facă datoria și să învingă boala. Se administrează fructele uscate de Cătină sub formă de pulbere, obținută prin măcinare cu râșnița electrică de cafea, din care se iau 3 lingurițe pe zi, eventual cu pu­țină miere. Cura poate dura până la trei luni, neavând practic efecte adverse.

În perioadele în care se găsește Cătină proas­pătă, se iau zilnic câte 2 linguri de fructe zdrobite și amestecate cu miere. Cătina proaspătă este, între altele, și un puter­nic stimulent al apeti­tu­lui alimen­tar, care la bol­navii de can­cer este foarte scăzut.

Regimul vegetarian cu multe crudități

Hulit de medicii alopați vreme de decenii, dar „rea­bilitat” recent de un studiu american extrem de am­­plu și bine documentat, regimul vegetarian cu multă hra­nă netrecută prin foc este cheia reușitei terapiei na­turale în această boală. Iată, pe scurt, cele șapte reguli de bază ale acestui tratament:

1. Multe sucuri și salate de legu­me crude – în special de țe­lină, pă­trunjel (verde și rădăcină), ceapă verde, ustu­roi verde. Contribuie la vindecarea bolii canceroase, cu loca­li­za­re la nivelul pielii și nu numai. De asemenea, sunt foar­te importante și pentru prevenirea cancerului de piele.

2. Fructe din belșug – în trata­mentul cancerului de pie­le, 60-70% din hrană trebuie să fie alcă­tuită din le­gume și fructe crude. Un efect deo­se­bit în această boală îl au caisele. Cel mai puternic efect nu îl are pulpa, ci miezul sâmburilor, care este o adevărată colecție de vitamine și minerale. „Ve­deta” între substanțele con­ținute de sâmburele de caisă este o descoperire relativ recentă în materie de vitamine: PABA (acidul para-amino-benzoic), numită și vitamina B15, care înce­tinește procesele degenerative, oprește proliferarea tu­mo­rilor cance­roase și întinerește organismul.

3. Fără carne – deoarece aceasta îngreu­nea­ză sau chiar blochează procesele naturale de elimi­nare, con­ține substanțe care favo­ri­zează apariția și dezvoltarea formațiunilor tu­morale maligne.

4. Fără produse alimentare sau băuturi cu aditivi sinte­tici – afânătorii, aromele sintetice, con­servanții și colo­ranții artificiali au în ma­rea lor majoritate efecte can­ce­rigene, inhibă ac­tivitatea sistemului imunitar, blo­când procesul de vindecare naturală. Re­nun­țați la aceste otrăvuri, la fel ca și la ali­mente cum ar fi zahărul, margarina, făina albă, conservele de tot felul.

5. Strict interzise: alcoolul și tutunul – cele două vicii alimentează per­turbările care duc la apariția bolii canceroase.

6. Fără prăjeli – cercetări recente arată că transfor­mă­rile suferite de amidon și de gră­simi în procesul prăjirii duc la formarea unor subs­tanțe cu un potențial cancerigen foarte mare.

7. Liber la oleaginoase, cu condiția să nu fie prăjite – nucile, alunele, susanul, semințele de dovleac și floarea-soarelui sunt „salva­toa­re” în regimul contra can­cerului. Pe lângă excep­țio­na­lele lor proprietăți me­di­cinale, ele sunt o sursă de ener­gie esențială pentru or­ga­nism. Tot pentru supli­men­­ta­rea cantității de proteine se recomandă și po­lenul, o linguriță pe zi.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian