Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

RODICA CULCER despre… „«Inițiativa celor trei mări» este un bun prilej pentru România de a se afirma ca lider regional”

– AfD (Alternativa pentru Germania), partid de extremă dreaptă, a urcat, de pe locul cinci, pe locul doi, în sondaje, depășind partidul social-democrat al cancelarului Scholz și partenerii săi de guvernare. În Franța, partidul de dreapta bate, și el, recordul audienței. Primul ministru al Italiei e de dreapta, și în Spania, „dreptiștii” ar putea prelua puterea. Cum explicați această revenire așa de puternică a dreptei în Europa și cum va arăta lumea, sub conducerea lor?

– Mai întâi, se cuvine să deosebim dreapta extremă de dreapta moderată, care pune accentul pe economia de piață și libertățile individuale și res­pinge accentele suveraniste, xenofobe și populiste ale extremiștilor de tipul AfD, Lega din Italia și VOX din Spania. Populiștii lui Marine Le Pen    pros­peră în Franța, tocmai pentru că partidul de centru-dreapta a fost absorbit de partidul președintelui Ma­cron, lăsând un gol pe scena politică, iar în Spania, VOX a pierdut locuri în Parlament la recentele alegeri, iar Partidul Popular, de centru-dreapta, a câștigat, dar nu a obținut majoritatea. O coaliție cu VOX nu este cer­tă, deci să fim prudenți cu gene­ra­li­zările. În Germa­nia, ascensiunea AfD, a cărei bază electorală este în fostul RDG, se explică prin calita­tea slabă a guver­nării coaliției disfuncționale, con­du­se de Olaf Scholz. Premierul Italian, Giorgia Me­loni, este însă mai euroatlantistă decât populiștii de stânga, din Partidul 5-Stele, pro-ruși și pro-chi­nezi. Ascensiunea populiștilor se datorează însă în mare măsură înde­părtării partidelor consacrate de agenda populației, prin incapacitatea de a rezolva problema migranților și a inflației, și prin prețul ridicat su­por­tat de cetățeni pentru noile politici energetice, cărora li se adaugă teme progresiste, care nu sunt prioritare sau sunt considerate de-a dreptul periculoase, cum ar fi protecția animalelor de pradă (de ex. Legea ger­mană de protecție a lupilor). O guvernare mai prag­ma­tică și mai puțin ideologică ar fi stăvilit mai efi­cient as­censiunea populiștilor care, să nu uităm, sunt finanțați și susținuți de Moscova, cel puțin în    Italia, Germania și Franța. Totuși, extremiștii sunt mino­ritari deocamdată și nu pot alcătui singuri un guvern. Să așteptăm, deci, rezultatul alegerilor europarla­mentare și al alegerilor din SUA, de anul viitor, pen­tru a vedea dacă avem de a face cu o reacție de pro­test trecătoare sau cu o schimbare tectonică a arhi­tecturii politice europene.

– În luna septembrie, va avea loc la București o nouă reuniune a Summit-ului Inițiativei celor Trei Mări, sub patronajul președintelui Johannis. Ce scop are această inițiativă și ce avantaje prezintă pentru România?

– Inițiativa celor 3 mări (I3M) este o platformă po­­li­­tică informală, la nivel prezidențial, care are drept scop „creșterea convergenței și a coeziunii” în­­tre statele membre UE situate între mările Adri­atică, Baltică și Neagră. Este vorba de 12 state din Europa Centrală și de Est, zonă    cu mari probleme de infra­structură și economice, ceea    ce explică și con­cen­trarea I3M pe proiecte comune vizând in­fra­struc­tura de transport, digitală și energetică, menite să reducă decalajul dintre nivelul de dezvoltare al diferitelor regiuni europene. Deși au avut loc mai multe summit-uri, rezultatele se lasă așteptate, iar con­stituirea unui fond comun de investiții pentru fi­nan­țarea marilor proiecte a mers lent. România este interesată de două proiecte de infrastructură: Via Carpathia, un traseu european conceput să lege Marea Baltică de Marea Neagră și Marea Egee, și Rail2Sea, care ar trebui să lege Gdansk de Con­stan­ța. În principiu, ar trebui ca România să urmărească adoptarea unor măsuri organizatorice de eficienti­zare a colaborării dintre statele membre, cum a și propus Institutul European, pentru accelerarea fina­lizării proiectelor. Totodată, se va încerca atragerea mai intensă a mediului de afaceri în aceste proiecte, prin organizarea unui forum al oamenilor de afaceri ime­diat după summit. Deși nu s-a constituit    ca pro­iect geopolitic, ba a fost chiar contestat la un mo­ment dat de unii membri, ca fiind o tentativă a Po­loniei de a-și crea o zonă de influență, I3M este pe cale de a căpăta o dimensiune geopolitică, prin in­vitarea Ucrainei ca asociat. De altfel, în septem­brie, la Bu­curești vor participa la summit Ucraina, Republica Moldova și Georgia. Războiul din Ucra­ina a pus în evidență nu numai importanța asigurării securității zonei în fața agresiunii rusești, ci și a infrastructurii de transport pentru exportul cerealelor din Ucraina. Iată, deci, un bun prilej pentru România de a se afirma ca lider regional, dacă actuala sa conducere poate fi la înălțimea cerințelor.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian