Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Sindromul premenstrual

– Era considerat printre „bolile rușinoase”, fiind ținut sub tăcere. Astăzi, când problemele intime sunt la or­dinea zilei, durerile provocate de perioadele mens­truale sunt o temă larg dezbătută pe internet. Noi vă ofe­rim sfaturile unor specialiști în terapii naturale, ca răspuns la scrisorile adresate redacției –

Dureri în abdomenul inferior, senzație de presiune în sâni și modificări de dispoziție, cu un plus de nervozitate și iritabilitate – zilele ce preced menstruația pot fi într-adevăr extenuante. Există însă numeroase remedii, atât alopate, cât și tradiționale, unele provenite din Orientul Îndepărtat, care vin în sprijinul corpului și al psihicului în acest scurt, dar dificil interval de timp. În paginile de față, aflați cum vă puteți ajuta folosind plantele me­dicinale, presopunctura sau uleiurile eterice.

Simptomele

Foto: Shutterstock – 3

Lună de lună, cu patru până la zece zile îna­inte de period, unele femei se confruntă cu simp­tome fizice și psihice extrem de neplăcute, care se ameliorează în momentul când apare sângerarea menstruală. Acesta este așa-numitul sindrom pre­menstrual (SPM).

Vom enumera mai jos simptomele SPM, adă­ugând totodată precizarea că nu este obligatoriu ca ele să se regăsească, toate și în același timp, la fiecare dintre femeile afectate. Fiindcă sindromul poate suferi schim­bări de la o lună la alta, în ce pri­vește inten­sita­tea, dar și configurația simp­tomelor.

*    Dureri în regiunea inferioară a abdo­me­nului (asociate menstruației, fără legătură cu vreo pato­logie)    *    dureri de cap    *    senzație de pre­siu­ne și du­reri în sâni *    piele cu impurități    *    foame exa­ge­rată, poftă irezistibilă de dulce * creștere în gre­utate, cu reținere de apă în țesuturi * tulburări digestive, de exemplu balonări și diaree * amețeli *probleme de circulație.

De cele mai multe ori, se observă și prezența unor simptome psihice:

* Iritabilitate * dificultăți de concentrare * scăderea stimei de sine * agresivitate * stări anxioase * crize de plâns * tendințe depresive.   

Neplăceri lunare se întâlnesc la aproape toate femeile, numai că se prezintă foarte diferit. Atâta vre­me cât ele rămân la nivelul unor simple in­con­veniente, care nu aduc prejudicii activită­ților zilnice, nu poate fi vorba de un sindrom pre­menstrual. Manifestările de o anumită inten­si­tate, care provoacă efectiv suferință, afectează 3-5% dintre femeile aflate în etapa fertilă a vieții lor.

Cauzele

Dezechilibru hormonal

Cauzele exacte ale sindromului premenstrual au fost prea puțin studiate până în prezent. Se con­sideră că principalul motiv fizic ar fi pro­cesele hormonale ce se petrec în organismul fe­meii, în strânsă legătură cu ciclul menstrual. Totuși, părerile pe marginea acestei teme sunt împărțite. Cei mai mulți dintre specialiști susțin opinia că fe­meile cu simptome SPM suferă de un dezechilibru hormonal sau prezintă tulburări func­ționale ale sistemului nervos vegetativ. Fe­me­ile care dezvoltă sindromul premenstrual re­acționează cu o sensibilitate exacerbată la osci­lațiile hormonale, ce au loc în mod natural în cadrul ciclului.

Nivel scăzut de serotonină

După cum o sugerează rezultatele unor expe­ri­mente, se pare că și un nivel scăzut de sero­tonină contribuie la declanșarea SPM. Cantitatea de serotonină disponibilă în organism variază în cursul ciclului menstrual, reducându-se drastic în cea de-a doua jumătate a lui. Con­centrația ridi­cată a acestui neurotransmițător creează o stare de maximă bună dispoziție, care înre­gis­trează însă un reflux, îndată după elibe­ra­rea ovulului. În același timp, starea de spi­rit a femeii este influențată negativ și de valorile crescute ale proges­teronului.

Stilul de viață

Un factor decisiv în apariția simp­to­melor SPM este stilul de viață: aici putem dis­cuta, printre altele, despre stres, alimentație (un aspect important fiind aportul de vitamine), toxinele existente în hrana zilnică și în mediu, consumul de alcool, nicotină și cafea.

Tratamentele alopate

Pentru calmarea durerilor se ad­mi­nis­trea­ză analgezice, ca parace­ta­molul, și medica­mente din clasa antiin­fla­ma­toarelor neste­roidiene (AINS), cum este ibuprofenul. Însă acțiu­nea acestor substanțe este însoțită de efecte adverse. Ibu­profenul poate declanșa sân­gerări gastrice, iar para­ceta­mo­lul pro­duce daune serioase ficatului. A­co­lo unde există o simp­to­ma­tologie depresivă, se apelează la preparate din ca­tegoria așa-numiților inhi­bi­tori selectivi ai recaptării de serotonină, în scopul de a regla sinteza neurotransmițătorului res­pectiv. Dar și antidepresivele gene­rează anumite probleme. În plus, me­dicul va prescrie și un tratament hor­monal, care atenuează într-adevăr simptomele, însă inter­vine (și nu fără urmări) în chimia organis­mului.

Terapiile naturale

Medicina alternativă deține în arsenalul ei numeroase principii și metode, ce pot ajuta la ame­liorarea suferințelor provocate de sindromul premenstrual.

Renunțarea la țigări și alcool

Femeilor afectate de SPM li se recomandă să renunțe la orice alimente și euforizante care le pot provoca perturbări în organism, cum sunt zahărul, alcoolul, nicotina și altele. S-a dovedit că acestea majorează riscul de a dezvolta SPM. De exemplu, fumătoarele ajung la un nivel de risc cel puțin dublu, comparativ cu nefumă­toa­rele. Iar dacă au început să fumeze înaintea vârstei de 15 ani, riscul crește de 2,5 ori.

Alimentația alcalină

Sindromul premenstrual poate fi influențat pozitiv prin modificări aduse meniului zilnic. Evitarea alimentelor acidifiante și înlocuirea lor cu unele bazice (fructe, legume, salate, vlăstari) produce destul de repede efecte benefice.

Compensarea deficitului de vitamina D

O serie de studii semnalează faptul că SPM apare frecvent la femeile care au un nivel scăzut de vitamina D, iar simptomele se ameliorează după compensarea acestei carențe.

Eficiența demonstrată a vitaminei B6

O doză zilnică de vitamină B6 (piridoxină), luată pe durata a două cicluri menstruale, poa­te atenua mai ales simptomele psihice ale SPM, așa cum atestă un studiu realizat în anul 2006. După opt săptămâni de administrare, s-au redus vizibil iritabilitatea, schimbările bruște de dispoziție, anxietatea, deprimarea, lapsu­su­rile, plânsul fără motiv, dar și ape­titul exagerat, pofta de dul­ciuri, presiunea resimțită în sâni și acumularea de lichid în țesuturi.

Atenție la aportul de minerale

În urma unor cercetări, specialiștii au consemnat faptul că femeile care beneficiază de un aport optim de calciu și vitamina D sunt mai rar afectate de SPM. Magneziul este responsabil pentru buna func­ționare a mușchilor, deci ad­mi­nis­trarea lui constantă va con­feri elasticitate musculaturii uterului, pre­venind durerile din zona pelvină. În ace­lași timp, el combate oboseala și îm­bunătățește starea de spirit. De asemenea, există indicii ce lasă loc presupunerii că și deficitul de mangan, zinc, cupru, fier și sodiu ar favoriza    creșterea riscului de SPM.

Și psihicul trebuie menținut în echilibru

Factorii psihosociali își pun la rândul lor am­prenta asupra mo­dului cum se desfășoară ciclul menstrual. Astfel, stre­sul psihic (pro­vocat de eventuale probleme fa­miliale sau de supra­so­li­citarea continuă la lo­cul de muncă) poate agrava ne­plă­cerile din zilele an­terioare mens­trua­ției, forțând de­clan­­șarea sindromului pre­menstrual. De a­ceea, stre­sul ar tre­bui fie evitat, dacă acest lucru este po­sibil, fie com­pen­sat cu ajutorul unor teh­nici de re­laxare și activități sportive. Un ele­ment esențial este și somnul: el tre­buie să fie sufi­cient, dar și de ca­li­tate.

Reglarea hormonilor pe cale naturală

Anumite plante pot ajuta la reglarea echi­li­brului energetic și hormonal al organis­mului. Iată câ­teva dintre ele.

Mielărea – Apariția simptomelor SPM este prilejuită adesea de ni­velul ridicat al prolactinei, un hor­mon care perturbă echilibrul ex­trem de sen­sibil dintre estrogen și pro­ges­teron. Mielă­rea­ua reduce secreția de prolactină, restabilind și pro­tejând astfel balanța hor­monală. Se admi­nis­trează conform prospec­tului înscris pe am­bala­je­le produselor care conțin planta.

Extractul de fenicul – Fe­ni­culul are un con­ținut bogat de fito­es­trogeni. Aceștia sunt com­puși ve­getali, capabili să producă în or­ganis­mul uman efecte similare estrogenului. Ei tem­perează osci­la­ții­le hormo­nale survenite în tim­pul ciclului menstrual și atenuează spasmele muscu­lare, implicit du­rerile provo­cate de ele. Se gă­sește la plafar.

Rădăcina de ignamă sălba­tică – Este un remediu întrebuințat de multă vreme în medicina tradițională chi­neză, în tratarea unei game largi de afecțiuni ginecologice. Substanța sa activă este diosgenina, o alter­nativă vegetală a proges­te­ronului. Ad­minis­trată sub formă de capsule sau creme, determină producerea unor cantități echi­librate de    pro­ges­­te­ron și estrogen. Se găsește la ma­ga­zinele naturiste.

Plante ayurvedice pentru o stare de bine

Ashwagandha – Este una dintre plantele utili­zate cel mai des în medicina indiană Ayur­veda. Ea face parte din categoria adaptogenelor, a acelor plante capabile să restabilească echi­librele perturbate din organism și astfel să-i con­solideze rezistența, asigurându-i supraviețuirea chiar și în condiții vitrege. Ashwagandha scade cu aproape o treime secreția de cortizol și în con­se­cință diminuează semnificativ stresul, în­depărtează anxietatea și tendința de a aluneca în depresie, induce calmul și creează o stare de bine, ce persistă și în zilele dinaintea menstru­ației, când femeia se simte mai vulnerabilă. Se găsește în farmacii.

Tulsi – I se mai spune și „busuioc indian” sau „busuioc sfânt”. Are proprietăți antidepresive și anxiolitice asemănătoare cu ale ashwagandhei și acționează în același sens: reduce nivelul corti­zo­­lului, atenuează stările de neliniște, reface echi­­­librul emoțional și oferă șansa unui somn cu ade­­vă­rat odihnitor. De preferință, se adminis­trea­ză sub formă de ceai, pe care-l găsiți în farmacii.

Uleiurile eterice

Aceste uleiuri poartă în sine un concentrat de forță vitală. Se pot folosi nu numai în lampa de aro­materapie, ci și la un masaj re­laxant, o baie par­fumată, comprese, in­halații și multe altele. In­clusiv pentru a com­­bate simpto­me­le sin­dro­mului pre­mens­trual.

* Uleiul extras din Iarba Sfân­tului Ioan este o esență spe­cific feminină, întrebuințată de se­cole pentru a alina suferințele femeilor, așa cum sunt și simp­tomele SPM, durerile menstruale sau neplăcerile din perioada meno­pa­uzei.

* Un studiu realizat de Fundația Carstens indică    ule­iul de Tran­dafir ca remediu efi­cient pentru ma­ni­festările sindro­mu­lui premenstrual. Îl găsiți în magazi­nele naturiste însă, dacă doriți, vi-l puteți prepara personal. A­mes­tecați 100 ml din­tr-un ulei pur, care poate fi de migdale, cu 10 picături de ulei de Trandafir și ungeți-vă cu acest amestec pe abdomenul inferior.

* Lavanda este un leac bun la toa­te. Uleiul are acțiune antiinfla­ma­toare, bactericidă, anti­spas­tică, an­tialgică și totodată stimulează iri­gația sangvină. Parfumul său carac­teristic liniștește și alungă senti­mentul de teamă, de aceea puteți in­troduce câteva picături, seara, într-o lampă sau un difuzor de arome, ca să vă odihnească trupul și mintea. Uleiul veritabil de lavandă poate fi pus nediluat pe pie­le, fără s-o irite. Când aveți spasme în zona pelvină, aplicați-l aco­lo, fie simplu, fie com­binat cu un ulei că­ră­uș, de exemplu jojo­ba. Pentru a-l aju­ta să pătrundă în piele, ma­sați cir­cu­lar, cu blândețe, res­pirând calm și profund.

* Uleiul de Men­tă elimină du­rerea în cefaleea de stres, lim­pezește min­tea și fa­cilitează con­centra­rea. E în­vi­o­rător și impul­sio­nează iriga­ția sang­vină. Ușor di­luat, poate fi folosit pentru un masaj pru­dent în zona ca­pului. Sau poate pre­ferați să vă pre­gătiți sin­gure o loțiune pentru masaj. Combi­nați 10 ml ulei de migdale, 3 pică­turi de ulei de Men­tă, 1 pi­cătură de neroli (10%) și 2 picături de lămâie. Cu acest amestec masați încet ceafa, tâm­plele și fruntea, cu băgare de sea­mă, execu­tând mici mișcări circulare.

* Uleiul de lămâie se îngrijește de sta­rea noastră de spirit: el ne oferă seni­nătate și bucurie. Puteți realiza foarte simplu o mixtură „de voie bună”, punând 3 pi­cături de lămâie și 2 picături de por­tocală într-o lampă sau un difuzor de aro­me. Așezați-vă comod într-un fotoliu și respirați adânc. Ar trebui să simțiți curând o schimbare de dispoziție. În plus, veți purifica și aerul din cameră.

Medicina tradițională chineză

Arta milenară a prevenirii și vinde­cării bo­lilor, practicată în China, dis­pune la rândul ei de o serie de tehnici, cu care poate veni în ajutorul femeilor afectate de sindromul pre­menstrual. La loc de cinste se situează acupunctura – cea cla­sică,    dar și varianta ei modernă, acupunctura cra­niană (YNSA), elaborată de dr. Toshikatsu Ya­mamoto în a doua jumătate a secolului trecut. Pe lângă aceasta, medicii chinezi utilizează o mare diversitate de combinații specifice de plante, adminis­trate pacientelor sub formă de pulberi, tablete sau ceaiuri.

Presopunctura

O metodă terapeutică adecvată este și pre­so­punctura, care se poate face in­dividual, la do­miciliu.

Există un anumit punct, pe picior, care se do­vedește a fi extrem de eficient în zilele mens­truației, atunci când avem spasme.

* Masați cu degetul mare și cu arătătorul locul situat pe latura internă a gambei, cu o pal­mă mai jos de genunchi. În majoritatea cazurilor, se produce o ameliorare aproape instantanee a durerilor menstruale. Pre­ven­tiv, puteți masa de mai multe ori pe zi, câte cinci minute, punctele de pre­sopunctură de la am­bele picioare.

* Un alt punct, pe care este bine să-l ma­sați cu regularitate, pen­tru a contracara simptomele SPM, se găsește pe abdomen, în zo­na pel­vină, cu două de­gete mai sus de osul pu­bian.

* Încercați și punc­tul de presopunctură din apropierea glez­nei. Căutați-l la distanță de aproximativ patru de­gete de maleola in­ternă, în direcția ge­nunchiului. În medi­cina tradițională chi­neză, el poartă de­numirea de „Sanyin-jiao” și se re­co­mandă stimularea lui pentru combaterea dure­rilor menstruale. Masați-l de mai multe ori pe zi, circa 30 de secunde.

Diagnosticarea sindromului premenstrual

În scopul de a delimita clar simptomele SPM de unele manifestări similare, ce se regăsesc la alte patologii, este indicat să se țină,    timp de trei sau patru luni, un jurnal al ciclurilor menstruale, în care pacientele să-și descrie detaliat proble­mele, consemnând totodată factorii de stres, precum și orice împrejurări cotidiene care pot prezenta interes. Ar fi oportun ca, în paginile    jurnalului respectiv, să se noteze durerile de cap și cele abdominale, oscilațiile de dispoziție și toate celelalte aspecte care atrag atenția. În final, pe baza acestor înregistrări amănunțite, se vor putea emite concluzii în legătură cu revenirea ciclică a unor fenomene. Și, întrucât simptomele SPM sunt foarte asemănătoare cu semnele gra­vidității, este important să se excludă de la bun început eventualitatea unei sarcini.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian