Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Războiul vinului – Brad Pitt contra Angelina Jolie

– Războaiele nu se duc doar cu rachete și tancuri, ci și cu sticle de băuturi. Aflați într-un divorț „pe viață și moar­te”, actorii americani Brad Pitt și Angelina Jolie riscă să piardă o avere comună: vinul rosé „Miraval de Provence”, aflat pe locul unu în lume în topurile specialiștilor –

2015 – un an înaintea divorțului (Foto: Getty Images)

Specialiștii îl consideră drept cel mai bun vin rosé din lume. Provine din sudul Fran­ței, din zona Provence, și doar în SUA s-au vândut, anul trecut, 2 milioane de sticle. Nu­mele lui este Miraval, sticla e ușor un­duită, trans­parentă, ca să i se vadă culoarea pură, trandafirie. Pe lângă aroma sa de excepție, Miraval se distinge datorită unui ingredient crucial: creatorii lui sunt două mari vedete americane, care au al­cătuit, cândva, cuplul de vis al Hollywoodu­lui: Angelina Jolie și Brad Pitt. În anul 2016, când s-au despărțit și-au început un proces de divorț pe viață și moarte, războiul dintre ei a cuprins și marca de vin Miraval. Este vor­ba despre milioane de dolari, despre un mi­liardar rus care ar putea ruina reputația vi­nului, dar și despre bătălii furioase în jus­ti­ție, de ambele părți. La toate acestea se ada­ugă percheziții domiciliare, presupuse min­ciuni, gelozie, acuzații de violență, plus ches­tiuni vizând abuzul de alcool și trata­mentele de dezalcoolizare. Iar pe deasupra, este vorba și despre o proprietate, unde Brad Pitt susține că a găsit un nou sens în viață – „Acum sunt fermier” – și pentru care luptă cu îndârjire.

Un loc de evadare în Europa

Pentru a înțelege toate acestea, e necesar să ne în­toarcem în iunie 2007, când, după o căutare de trei zile, Pitt și Jolie au ajuns în apro­pierea satului francez Correns, cu o populație de 830 de locuitori, într-o vale cu un castel și 400 de hec­tare de vii pe care pro­prie­tarul de atunci, americanul Tom Bove, dorea să le vân­dă. Un castel cu istorie, re­novat în anii 1970, și în care s-a construit și un stu­dio de înregistrări, unde muzicieni precum Sting și Pink Floyd au înregistrat, ulterior, unele albume. Iar podgoriile ofe­reau un rosé de excepție, nu­mai bun de băut în serile par­fumate cu miros de la­van­dă.

Pitt și Jolie n-au stat mult pe gânduri. Potrivit revistei „Vanity Fair”, ei au cum­părat Miraval în mai 2008, cu 25 de milioane de euro, și s-au mu­tat rapid în noua re­ședință. Angelina Jolie era în­sărcinată cu cei doi gemeni, cuplul urmând să aibă în cu­rând trei co­pii biologici și trei copii adoptați. Nici că exis­ta un loc mai potrivit pen­tru viitoarea fericire a familiei. Și pentru că scenariul sepa­rării i s-a părut foarte puțin probabil lui Pitt, cei doi soți au convenit că niciunul nu va avea voie să-și vândă cota unei terțe persoane fără con­sim­țământul celuilalt.

La început, cuplul supranumit „Brangelina” n-a fost prea interesat de podgorii și de vinul în sine. În viziunea celor doi soți, Miraval trebuia sa devină locul lor special de evadare în Europa, unde copiii și familia își puteau vedea de viață, fără să fie de­ranjați de paparazzi. Acesta era pla­nul. Dar lui Brad Pitt, căruia până atunci îi plă­cuse doar berea Heineken, a început să-i placă – nu doar să se plimbe printre rândurile de viță-de-vie, ci și să bea din propriul vin. La scurt timp du­pă nașterea gemenilor, Knox și Vi­vienne, în vara anului 2008, când regizorul Quentin Tarantino l-a vizitat la Miraval pentru a-l con­vinge pe Pitt să joace în filmul „Ticăloși fără glo­rie”, amândoi au stat într-o noapte pe terasă bând vin rosé, până când actorul a consimțit să accepte rolul pe care de fapt nu voia să-l joace. Se spune că pe masă ar fi rămas cinci sticle goale de vin…

N-a trecut mult și Brad Pitt i-a cerut cele­brului vi­nificator francez Marc Perrin să-i ex­plice subti­litățile legate de procesul de producție. Vinurile rosé, despre care mulți oameni credeau înainte că ar fi fost doar niște băuturi obținute din amestecul de vinuri albe și roșii, sunt, de fapt, rezultatul unei arte viticole, care a devenit cu timpul din ce în ce mai apreciată. Odată pre­sat din struguri roșii, mustul obținut se lasă în contact cu cojile, pentru o anumită perioadă de timp, cât are nevoie pentru a ajunge la culoarea dorită. Finețea procesului nu ține doar de obținerea din stru­gurii presați a unei băuturi ușoa­re și volatile, ci și de crearea bogăției de arome și gusturi spe­cifice unui vin de calitate supe­rioară, alegând selecția potrivită de struguri. Cum rosé-ul în­cepuse să devină tot mai apre­ciat,    Perrin a fost cel care a avut ideea de a trans­forma Mira­val, din­tr-un vin des­tinat doar cu­noscătorilor, într-un vin profi­ta­bil, la mare căutare în cer­cul per­­soanelor mondene din Euro­pa și Statele Unite. Pitt și Jolie au făcut din Perrin par­tenerul lor de afa­ceri, iar acesta a indus­trializat, a crescut pro­duc­ția și a înscris pe sticle numele „Jolie-Pitt”.

Pe 6 martie 2013, au fost lansate pe pagina de internet a vinăriei primele 6.000 de sticle și stocul s-a epuizat în decurs de cinci ore. Încă din 2013, vi­nul a fost votat drept cel mai bun rosé din lu­me, iar specialiștii estimau că, până în 2023, ar fi urmat să fie vândute zece milioane de sticle.

„Am băut prea mult. Trebuia să mă opresc”

Însă, după primii trei ani, Jolie-Pitt și-au de­clarat război pe viață și pe moarte. Pe 14 septem­brie 2016, familia s-a urcat, la Ni­sa, într-un avion pri­vat care a transportat-o în Cali­fornia. Acolo, Angelina Jolie a coborât aproape în fugă din avion și a cerut să fie dusă cu copiii la un hotel. Cinci zile mai târziu, ea a ce­rut divorțul de Brad Pitt. Abia du­pă o vreme a ieșit la iveală că ac­torul fusese beat în timpul zbo­rului și că soții avuseseră o cear­tă aprinsă, în tim­pul căreia Pitt ar fi devenit violent față de unul din­tre copii. In­vesti­ga­țiile ulte­rioare ale autorităților cu privire la această acuzație au fost însă sistate. În schimb, Pitt a re­cunos­cut după incident că are o pro­blemă cu alcoolul. „Am băut prea mult, a devenit o problemă. Am o cramă și îmi place foarte, foarte mult vinul, dar astfel mi-am stricat căsnicia. Trebuia să mă opresc”. După un an și jumătate petrecuți la „Alcoolicii Anonimi”, Brad Pitt a reușit să-și revină. În pre­zent, la cei 59 de ani ai săi, se mulțumește cu „suc de merișoare și apă carbogazoasă.” Actorul a ajuns un vinifi­cator care nu mai bea nici măcar din propriul lui vin…

Intrusul rus

La începutul anului 2021, la Brad Pitt a ajuns un me­saj al Angelinei Jolie, care încă îi era soție și în care îi comunica „cu ini­­ma grea, o decizie du­re­roasă”. Angelina afir­ma că fostul ei loc de vis, Mi­raval, a murit pentru ea, în septembrie 2016. Și pentru că Miraval sim­­bo­liza, din punctul ei de ve­dere, și latura dis­truc­tivă a alcoolului, îi pro­punea să vândă com­pa­nia pe care o dețineau în co­mun. Sau ca el să pre­­­ia și partea ei. Pitt a luat rapid o decizie și, patru săptămâni mai târ­ziu, i-a oferit lui Jolie 54,5 mi­lioane de dolari pentru jumătatea ei. Tran­zacția aproape că a fost fina­lizată, dar cei doi s-au încurcat atât de tare în ițele altor procese în justiție, de această dată pe tema custodiei copiilor, încât Jolie nu s-a mai simțit legată de nicio înțelegere și a pus imediat la vânzare partea ei din Miraval.

Și a găsit de îndată un mușteriu: Yuri Shefler, un miliardar rus de 55 de ani,    care locuiește în El­veția, e căsătorit cu un fost model Victoria’s Secret și e proprietarul mărcii de vodcă Stoli și al altor 380 de mărci de băuturi spirtoase. În octombrie 2021, Jolie i-a vândut companiei lui Shefler partea ei din afacere și o parte din pro­prietate, în schim­bul sumei de 67 de milioane de dolari. Pitt a aflat despre asta din presă.

Declanșarea războiului

Noul coproprietar și-a mani­festat în mod pu­blic entuziasmul după efectuarea achiziției: „Sun­tem foarte fericiți să fim alături de Brad Pitt, cu­ratori ai unor vi­nuri excepționale” . În Provence se zvonea că investitorii ruși în­cer­cau de mult și    cu disperare să in­tre pe profitabila piață a rosé-ului.

De atunci a început bătălia. În februarie 2022, Brad Pitt a depus plângere la o ins­tanță din Cali­for­nia, cerând anula­rea vânzării, pe motiv că An­ge­lina Jolie nu ar fi avut dreptul să înstrăi­neze ju­mătate din Mi­raval fără acor­dul său. El a argu­mentat că soția sa nu a vândut doar jumătate din­tr-o vi­nărie, ci și „pasiu­nea”, cu care el a trans­for­mat-o într-o „afacere de mili­oa­ne de dolari, care pro­duce vin rosé apreciat la nivel mondial”. Iar conform plângerii depuse de Pitt, Jolie nu a con­tribuit cu nimic la acest succes. Actorul a mai notat că vânzarea îl forțează acum să intre într-un „par­te­neriat cu un străin”, care are „intenții rele” și care este cunoscut pentru „prac­tici bru­tale în afaceri”. Și că Jolie știe foarte bine că Yuri Shefler vrea să aducă Mi­raval sub con­trolul său.

Problema s-a com­­­pli­cat și din ca­uza faptului că armata rusă a in­vadat Ucrai­na, iar bunurile oli­gar­hilor ruși din în­treaga lu­me au fost înghe­țate. Po­tri­vit avo­­ca­ților lui Pitt, printre cei aflați în această situație s-a nu­mărat și Yuri Shef­ler, care a în­cercat însă vehement să ne­ge acest lucru, inten­tând, la rândul lui, un proces. Oli­gar­hul a susținut că este un oponent al ata­cului asu­pra Ucrainei și că nu este un prieten al lui Vla­dimir Putin. De fapt, agenții lui Pu­tin ar fi încercat chiar să-l răpească odată. Shefler a afir­mat că a­cu­zațiile actorului sunt false și că au preju­diciat marca Miraval, motiv pentru care l-a dat în jude­cată pe Pitt, pretinzând de la acesta despă­gubiri de 250 de milioane de dolari.

Angelina Jolie n-a stat, nici ea, cu mâinile în sân. La rândul ei, l-a dat în judecată pe Pitt, sus­ținând în plângerea depusă că nu are cunoș­tință de vreo înțelegere care să o fi împiedicat să-și vândă partea fără acordul partenerului ei. Actrița a afir­mat că a decis să facă această tranzacție de­oa­rece își investise în Mi­raval o mare parte din ave­re, iar compania lui Yuri Shefler i-a plătit 67 de mi­lioane de dolari, mult mai mult decât i-a ofe­rit Pitt, res­pectiv 54,5 milioane de dolari. În plus, producă­torul de vodcă „Stoli” ar putea să profe­sio­nalizeze și să extindă și mai mult afacerea, lucru de care ar putea beneficia, în opinia lui Jolie, din punct de vedere financiar, atât Pitt, cât și copiii ei.

Final nedecis

În martie 2022, biro­urile Miraval din Provence au fost perchezi­ționate de oamenii legii, care au confiscat unele documente. Miliardarul rus ceruse acest lucru în instanță, pe motiv că actele interne ale firmei pot scoate la lumină dovezi de proastă gestiune și de mușamalizare a unor costuri. Avo­cații lui Pitt reclamaseră anterior că Shefler încear­că să „des­tabilizeze operațiunile comerciale ale Mi­raval”. Instanța nu le-a predat avocaților lui Shefler ma­terialele confiscate, care, din acest motiv, au de­pus un apel.

În acest moment, nu se întrevede perspectiva unei împăcări între părțile im­plicate.

Și Miraval? În luna mai, anul acesta, el fost din nou votat drept cel mai bun rosè din Provence, iar revista „Le Figaro” l-a pla­­sat pe primul loc în to­pul celor mai bune vinuri din Europa. Din 2022 în­coace, sticlelor le lipsește însă eticheta „Jolie-Pitt & Perrin”. Dacă vor fi pier­deri mari la vân­zare rămâ­ne de văzut.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian