Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Patru liceeni în luptă cu poluarea – Echipa Surveco: „Am simțit că se întâmplă ceva cu aerul din București”

În urmă cu trei ani, Tanczos Barna, pe atunci mi­nis­trul Mediului, anunța mândru că poluarea va fi com­bătută cu ajutorul dronelor. Ele urmau a fi achi­zi­ționate de minister, furnizând date despre ca­li­tatea aerului, astfel încât sursele poluării să fie ime­diat gă­site. (Așa cum se întâmplă în țările civi­li­zate, care vor să își protejeze cetățenii.) Dar a ve­nit anul 2024 și co­misarii Gărzii de mediu sunt în continuare trimiși pe teren să detecteze cu… nasul sursele poluării, iar răs­punsul oficial adresat miilor de sesizări ale cetă­țe­nilor rămâne același: „Nu s-au des­coperit nereguli”. Dar cum Dumnezeu ține, câ­teo­da­tă, cu oamenii, dro­na anti­poluare a apărut! Nu furnizată de oficiali, ci… in­ven­tată și construită de patru elevi ai Colegiului de Informa­tică Tudor Via­nu din București. Două fete și doi bă­ieți reuniți în echipa Surveco, care și-au prezen­tat proiectul cu mare succes în cadrul concursului de la TVR1 „Omul anului”. O realizare de excepție, a că­­­­rei po­veste am vrut s-o aflu acolo de unde a pornit: la­bo­ra­torul în care a fost asamblată drona. La „locul muncii” m-am întâlnit cu partea femi­ni­nă a echipei, Sânziana Grecu și Cosmina Ene.

Prima invenție la 10 ani: un roboțel

– Vă propun să începem cu prezentările. Spu­neți-ne câteva cuvinte despre voi, despre cum ați ajuns pasionate de tehnologie.

Cosmina:

Cosmina

– Am 18 ani, sunt pasionată de robotică, dar în ega­lă măsură și de filozofie, îmi place să citesc și să scriu. Deși pare că sunt domenii ce nu se potri­vesc de­loc cu tehnica, în Inteligența Artifi­ci­ală re­gă­sim Etica, un cod moral al lucrurilor pe care ai dreptul (sau nu) să le faci, lucruri care pot crea mari pro­ble­me în viitor dacă nu sunt res­pectate. Îmi pun tot felul de întrebări existențiale, filozofia este un exer­cițiu mental ce mă ajută foarte mult. Când eram mică, tata mi-a cumpărat un set de compo­nen­te electronice pe care le pu­teai asambla sub for­ma unor roboței. Îmi amin­tesc de primul meu pro­iect, de la 10 ani, un robo­țel cu senzor de proximi­ta­­te care te urmărea, venea după tine prin casă. Me­reu mi-a plăcut să construiesc câte ceva, să am mâi­nile ocupate, așa că încă din primul an de liceu, am intrat în echi­pa națională de robotică a Româ­niei, AutoVortex, și de atunci, particip intensiv la con­cur­suri inter­na­ționale, câștigăm premii, ne mân­drim peste tot că suntem români. Construim roboți pentru un concurs anual organizat în Statele Unite, în fie­ca­re an e o nouă provocare, și finala se desfă­șoa­ră în Houston, Texas. În 2021, am câștigat mon­dia­­lul din Chicago, anul trecut am concurat în In­dia, Coreea de Sud, Australia.

Un domeniu fascinant: tehnologia verde

Sânziana:

Sânziana

Atunci când am intrat la Liceul de Infor­ma­tică am simțit că sunt foarte în urmă față de colegi, eram descurajată, însă m-am ambiționat și am lucrat foarte mult pentru a ajunge la nivelul lor. Citesc mult și astfel am aflat despre green tech­nology, care poate aduce multe beneficii. De multe ori, teh­nologia a făcut mai mult rău, însă green technology este o ramură ce caută și găsește soluții spectacu­loa­se. De exemplu, conceptul de panouri ce se încarcă atunci când mașinile trec pe lângă ele și astfel tra­fi­cul este folosit pentru a genera energie mi s-a părut o idee ge­nială, ceva nociv, ca traficul, a fost folosit pen­tru ceva pozitiv. De ase­menea, con­cep­tul unor frun­ze arti­ficiale, montate pe stâlpi, ce curăță aerul. E un do­meniu fascinant, abia la început de drum, se pot face lucruri uluitoare.

– La ideea acestei drone cum ați ajuns?

Deșeuri arse, la marginea Bucureștiului

Cosmina:

– Am înțeles că se întâmplă ceva cu aerul pe care îl respirăm în București, simțim adesea un miros in­su­portabil. Suntem patru colegi de clasă, care locuim fiecare în alte zone și, discutând, am aflat că problema este peste tot. Ne-am întrebat care-i cauza și am obser­vat că există foarte multe depozite ilegale de deșeuri, pe la periferiile Bucureștiului, deșeuri care, deseori, sunt arse, cu degajări mari de substanțe toxice. Ne-am gândit ce am putea face noi și am zis că, dacă tot sun­tem pricepuți la zona asta, de tehnologii, să căutăm o soluție. Am aflat că Garda de Mediu urma să fie dotată cu drone abia după ce noi ne apucaserăm de proiect, am fost mirați că ideile erau foarte asemănătoare, dar nu s-a mai auzit nimic de proiectul lor, s-a dat o știre, și de atunci, nimic. Eu locuiesc în partea de case a orașului Otopeni și văd cum pe câmp vin camioane în fie­ca­re seară cu noi deșeuri, e câmpul plin. Poate pă­rin­ții care se plimbă cu copiii în zonă sau cei ce-și plim­bă câinii să-și dea seama că ceva nu e în regulă, în rest, oamenii nu prea conștientizează ce se întâmplă. Am pornit proiectul cu drona pentru a participa la un con­curs cu copii din toată țara, care propun soluții pentru a rezolva diverse probleme ale comunităților în care trăiesc. Noi am ales mediul înconjurător și, fiind buni prieteni, ne-am format o echipă în care fiecare se pricepe la ceva: eu la partea de hardware, electronică, Sânziana și Alex la programare, Mihai la partea de marketing și la algoritmul de dezvoltare a Inteligenței Artificiale. Până la urmă, toți am lucrat sub îndrumarea doamnei profesoare Cristiana Po­pes­cu. Am lucrat 4-5 luni la dronă, apoi am obținut și autorizație de zbor.

„Am crescut cu «Formula AS»”

Sânziana:

– Eu locuiesc în sectorul 6, lângă Chiajna, unde-s foarte multe depozite de deșeuri. Chiar în perioada în care ne-am apucat de proiect, mă trezeam dimineața și vedeam cum rufele pe care le lăsam peste noapte afară la uscat miroseau a fum și aveau o peliculă de murdărie pe ele. Înseamnă că aia respiram și noi! La dronă, am lucrat mai mult la dezvoltarea modelului AI – Inteligență Artificială. Drona transmite către server informațiile pe care le primește, iar în server lucrează modelul AI, bazat pe computer vision, adică o ramură care prelucrează imaginile și scoate informațiile. Eu m-am ocupat de codarea acestui algoritm. Când am văzut drona funcțională, a fost ca un soi de magie pentru mine. Când eram mică, credeam foarte mult în magie și acum văd tehnologia ca pe o formă de magie modernă. „Formula AS” a avut un impact mare asupra concepției mele față de mediu. Am crescut cu „For­mu­la AS”, o găseam săptămânal acasă, adusă de pă­rinți, acum eu o cumpăr și o aduc acasă, e un eve­ni­ment când pun revista pe masă. Rubricile mele pre­fe­rate erau „Lumea celor care nu cuvântă” și „Enig­me”, cu toate descoperirile trecute în acele chenare. Citeam titlurile și mă gândeam cât de frumos ar fi să știu să construiesc sau să descopăr ceva și să ajung în paginile revistei. M-au inspirat foarte mult oa­me­nii pe care i-am descoperit citind revista.

„E nevoie de un buget serios”

– Ce se va întâmpla cu drona voastră, veți continua proiectul?

Cosmina:

– Acum e în stadiu de prototip, este funcțio­nală, am testat-o, are senzor ce măsoară calitatea aerului, cameră video. În București, s-a văzut clar că aerul e foarte poluat. Ne-am dori foarte mult să ducem proiectul mai departe, dar e nevoie de un buget se­rios, avem nevoie de bani pentru com­po­nente mai bune, mai rezistente. Avem nevoie de cel puțin două drone, pentru a acoperi o su­pra­față vastă de stații de încărcare. Drona trimite in­formații, iar atunci când detec­tea­ză un incendiu, ia legătura cu autoritățile ce pot acționa.

„În România, pădurile se distrug”

– Cum vedeți voi ceea ce se întâmplă cu me­diul în România? Credeți că instituțiile își fac datoria? Sunt preocupați adolescenții de pro­ble­mele de mediu, poluare, defrișări?

Sânziana:

– S-ar putea face mult mai multe pentru me­diu. În România, totul are potențial să fie îm­bu­nă­tățit, dar lucrurile merg invers, se distrug pă­du­rile, în orașe, copacii sunt mutilați, lăsați să se usuce și apoi înlocuiți cu betoane. Fără co­paci nu am putea trăi, ne aduc atâtea beneficii, mi se pare de-a drep­tul tragic când aflu de des­pă­duriri, de păduri în­tregi furate, de spații verzi distruse în orașe.

„Aș intra în politică, dacă asta va avea un impact”

Cosmina:

– Nu văd o preocupare la colegii mei legată de me­diu, așa cum nu o văd în general în societatea noas­tră. În schimb, am văzut în călătoriile pe care le-am întreprins la concursuri că întreaga lume în­cear­că să se redreseze spre sustenabilitate, spre co­la­borarea dintre om și mediu, între tehnologie și mediu. Eu vreau să caut toate posibilitățile pentru a face o schimbare în bine, cine știe, poate chiar să intru în politică, dacă am să simt că asta ar avea un impact.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian