Intra aici pe site ul vechi "Formula AS"

Paștele, pe meridianele lumii

• Creștinismul a pătruns în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii. Dar deși credința este aceeași, ritualurile legate de ea seamănă cu un carnaval •

CHINA

Botez în masă

Prin multe părți ale Chinei, Paștele este săr­bă­torit ca un fel de An Nou chinezesc mai mic. Bise­ricile sunt împodobite cu așa-numitele chunlian, decoruri tradiționale de culoare roșie, pe care sunt scrise urări de noroc și de prosperitate. La mare preț sunt și ouăle de Paște, care sunt uneori vândute sau dăruite în fața clădirilor care slujesc ca biserici. Pentru multă lume, și în special pentru cei mici, cel mai important și distractiv obicei este decorarea și mâncatul ouălor în Duminica Paștelui. Potrivit site-ului Chinahighlights.com, unele ouă sunt decorate cu chipul lui Isus, care are însă tră­sături specific chinezești. Ouăle de Paște au o semnificație deosebită, mai ales în pro­vincia Heilongjiang, unde se consideră că ele simbolizează renașterea. În vreme ce unii chinezi celebrează Învierea cu discreție sau chiar în secret, rămânând acasă, unde se roagă în sânul familiei, alții participă de Paște la slujbă. Cu acest prilej, se botează în bise­ricile catolice mii de adulți. De altfel, numă­rul catolicilor din China a crescut atât de spec­taculos în ultimele decenii, încât se spune că religia creștină are cea mai rapidă creș­tere din acest stat comunist. Din nefe­ricire, statisticile precise lipsesc, dar se crede că numărul creștinilor a ajuns în prezent să depășească 10 milioane. Iar potrivit revistei „The Diplomat”, rândurile catolicilor se în­groașă vertiginos, mai ales de Paște, existând ani în care se botează cu acest prilej chiar și peste 20.000 de chinezi.

INDIA

Între cupa amară a Paștelui și găluștele umplute cu dragoste

În India, o țară renumită pentru diver­sitatea ei culturală și religioasă, trăiesc circa 28 de milioane de creștini, aceștia aflându-se ca pondere pe locul al treilea, după hinduși și mu­sulmani. Paștele este sărbătorit cu fervoare de către comunitățile creștine precum cele din statele Kerala și Goa. În Kerala, unde se crede că religia creștină a pătruns încă din anul 52 d.H., fiind introdusă aici de Apostolul Toma, se prepară de Florii un fel de găluște numite Kozhukatta, despre care se spune că sunt umplute cu dragoste, pentru că mijlocul lor e făcut din miez ras și îndulcit de nucă de cocos. Tot în Kerala, creștinii obișnuiesc să bea în Vinerea Mare o băutură amară, numită kaipuneeru, făcută din oțet și din sucul obținut din frunzele unui arbust. Băutura e menită să le amintească credincioșilor de aceea pe care i-au dat-o lui Isus soldații, înainte să-l urce pe Cruce. Și tot în Vinerea Mare, în loc să fie trase clopotele, sunt folosite un fel de moriști zornăitoare, din lemn, numite maramani, și care au menirea de a aminti de clopotul din lemn, folosit de evrei pentru a-i lua în derâdere pe cei pedepsiți prin crucificare.

În micul stat Goa, care este cel mai bogat din India și se poate lăuda cu unele dintre cele mai fru­moase plaje din lume, Paștele reprezintă un ames­tec unic, al unor tradiții locale, cu anumite tradiții creștine împrumutate din Portugalia. Cu o zi înainte de Paște, creștinii din Goa pornesc într-o proce­siune, purtând o efigie a lui Iuda, confecționată din paie și haine vechi și „împănată”, uneori chiar și cu câteva artificii. La finalul procesiunii, efigiei i se dă foc, gest care simbolizează pedepsirea lui Iuda. Duminica Paștelui este marcată de o tradiție unică, numită „Fonna Kacheri”. În bisericile din Goa sunt organizate concerte ale unor muzicieni renumiți, care cântă atât muzică indiană, cât și muzică cla­sică occidentală. Ouăle sunt pictate tot în Duminica Paștelui, iar creștinii le schimbă apoi între ei, ofe­rindu-le rudelor și prietenilor în semn de dragoste și respect.

INDONEZIA

Pelerinaje și rugăciuni colective

Și unele comunitățile creștine din Indonezia, țară majoritar musulmană, respectă de Paște o serie de tradiții mai puțin obișnuite. Una dintre ele, despre care se crede că e moștenită de la misionarii portughezi care au introdus-o aici în 1962 este „Kure”, un termen care derivă din latinescul „currere” („a alerga”). Ritualul debutează în seara zilei de miercuri, din Săptămâna Patimilor, când casele catolicilor rămân cufundate în întuneric, până când din biserică se aude strigătul „Afară cu Satana”. După aceea, toate luminile sunt aprinse drept simbol al alungării demonilor și al purificării de păcate a inimilor credincioșilor. A doua zi dimi­neața, în Joia Mare, credincioșii curăță crucile și statuile care-i reprezintă pe Isus și pe Fecioara Maria, iar seara pornesc ca pelerini de la o casă la alta, pentru a se ruga împreună cu gazdele și a me­dita la Patimile lui Hristos. În final, participanților la acest ritual unic le sunt împărțite bani, fructe, legume și alte asemenea daruri.

O altă tradiție deosebită de Paște în Indonezia este ritualul „Memento mori” (în limba latină „Amin­tește-ți că vei muri”) al creștinilor din provincia Kalimantan. Introdus în secolul al 19-lea de coloniștii olandezi, el se desfășoară chiar în noaptea Învierii. Membrii familiilor se reu­nesc la locurile de veci ale celor dragi, aduc flori la morminte și aprind lumânări. În zorii zilei, biserica amenajează un cort, în care pelerinii continuă apoi sărbătorirea Paștelui.

În orașul indonezian Larantuka, creștinii respectă de-a lungul Săptămânii Patimilor (nu­mită Semanta Santa) o serie întreagă de ritua­luri. În Miercurea Mare, credincioșii se adună în biserici pentru a se ruga, iar în Joia Mare spală o statuie a Maicii Domnului, pe care o îm­bracă apoi într-un veșmânt din catifea neagră, mov sau albastră, care are rolul de a simboliza doliul. Apoi ei aștern candele de-a lungul dru­mului lung de nu mai puțin de șapte kilometri, pe care urmează să-l parcurgă în timpul pro­cesiunii organizate a doua zi. Apogeul ritualului se produce în Vinerea Mare, când o statuie înfățișându-l pe Isus este purtată în procesiune și așezată, apoi, lângă cea care o înfățișează Mai­ca Domnului.

ETIOPIA

Postul Paștelui durează 55 de zile

Etiopia este singura țară ortodoxă din Africa și, potrivit estimărilor, Biserica Ortodo­xă de aici numără 45.000.000 de credincioși. Paștele, numit în Etiopia „Fasika” este precedat de o pe­rioadă marcată de post și de diferite ritualuri care du­rează 55 de zile. Pe măsură ce se apropie mo­mentul Învierii, postul devine mai aspru, iar cre­dincioșii de­vin treptat tot mai sleiți de puteri. Tu­riștii po­vestesc că li s-a întâmplat, adesea, să vadă oameni ațipind la slujbă în biserici – și asta, nu din vreo lipsă de respect ci, pur și simplu, din cauza faptului că își epuizasează orice rezervă de energie. În Joia Mare, unii credincioși iau o ultimă cină, în amin­tirea „Cinei de Taină”, iar apoi nu mai mă­nân­că și nu mai beau nimic până în Duminica Paștelui. În Vinerea Mare, ei se îmbracă în veșmintele lor albe, tradiționale, și se îndreaptă către biserici, unde preoții cântă ore întregi, în sunetul ritmic al tobelor și al altor instrumente locale. Unii creștini se plim­bă de la o biserică la alta și se închină în fiecare, de un anu­mit număr de ori, în funcție de numărul pro­misiunilor făcute lui Dumnezeu, în speranța că El va răspunde prin împlinirea rugăciunilor. În Sâm­băta Paștelui, credincioșii obișnuiesc să facă mă­tănii până când devin atât de obosiți încât, pur și sim­plu, rămân întinși pe pământ. La 12.00 noaptea, este ucis ritualic un pui, iar după câteva ore, enoriașii se întorc la casele lor, unde pun, în sfârșit, capăt îndelungatului post. Ei sacrifică în Duminica Paștelui un miel, coc pâine Doro, făcută cu miere și lapte, beau cafea și iau masa alături de prieteni și de familie, savurând o băutură alcoolică tradițională pe bază de miere, care poartă numele „tej”.

AFRICA DE SUD

O masă pentru toate religiile

Creștinismul a pătruns în Africa de Sud odată cu primii coloniști europeni și s-a impus treptat drept religie majoritară. În Duminica Paștelui, creștinii din Africa de Sud se îmbracă în alb și se duc la bise­rică, unde principalele slujbe au loc între orele 15.00 și 18.00. Dat fiind că Duminica Paștelui este considerată o zi a noilor începuturi, mulți dintre ei se folosesc de acest prilej pentru a-și boteza copiii. După încheierea slujbei, enoriașii nu pleacă însă la casele lor, ci își suflecă mânecile și încep, muncind cot la cot, pregătirile pentru masa de Paște. Iar invi­tați la festin nu sunt în exclusivitate creștini: oricine sosește la masă este primit cu brațele deschise, indi­ferent de religie. Printre mâncărurile servite în aceas­tă zi se numără orezul, mielul, puiul și niște chif­le dulci și condimentate (de exemplu cu scor­țișoară), care sunt numite, „hot cross” („cruce fier­binte”) pentru că se servesc calde și au desenate dea­supra o cruce. Tot în Duminica Paștelui, sud-afri­canii pornesc (spre deliciul copiilor) la vână­toare de ouă, o activitate mult mai populară decât e pe la noi. În unele localități, evenimentele zilei sunt completate cu parade de Paște, în cadrul cărora se ascultă muzică live și se dansează. Mulți sud-afri­cani aleg, de asemenea, să-și petreacă Duminica Paște­lui la plajă, unde se relaxează ală­turi de prieteni și de familie. O altă tradiție larg răspândită este aceea de a face cadouri de Paș­te. Printre beneficiari nu se nu­mără numai copiii, ru­dele și pri­e­tenii apropiați, ci și per­soa­nele care o duc ceva mai greu din punct de vedere financiar. Con­form obice­iu­lui, sud-afri­canii mai înstăriți le oferă acestora de Paște pa­che­te care pot con­ține, de pil­dă, pe lângă cio­co­lata desti­na­tă copiilor, haine, încălță­min­te și multe al­te asemenea lucruri care le sunt necesare.

Deși majoritatea sud-afri­canilor sunt creștini, statul nu oferă zile libere de Paște. Însă întrucât mulți obișnuiau să-și ia pe cont propriu liber de la ser­viciu în Lunea Paș­telui, pentru a și-o putea pe­trece în tihnă, alături de cei dragi, în 1995 s-a decis, în cele din urmă, să se instituie „Ziua Familiei”, astfel încât sud-africanii să se poată bucu­ra de weekendul prelungit, fără a-și mai face vreo grijă privitoare la șefi.

COLUMBIA

Ospăț cu iguane

Pentru columbieni, Săp­tă­mâna Patimilor are o im­portanță deosebită. Profesorii și elevii primesc în toată această perioadă vacanță, iar ceilalți columbieni se bucură în Joia și în Vinerea Mare de o mini-vacanță, de care pro­fită pentru a merge la bise­rică și a se ruga sau pentru a pleca în con­cediu. În aceste zile, se organi­zea­ză în Co­lumbia un mare nu­măr de procesiuni. Între orele opt și un­sprezece seara se desfă­șoară, de exemplu, în orașul Po­pa­yan, de joi până sâm­bătă, cinci proce­siuni de doi kilometri, pe care oamenii le parcurg purtând can­dele aprinse. Iar în orașul Mom­pox au loc, în Joia și în Vi­nerea Mare, procesiuni în timpul cărora participanții pășesc într-un mod complet neobișnuit, făcând câte doi pași înainte și unul înapoi. Însă lista ciudățeniilor nu se oprește aici. După cum re­latează revista „The Bogota News”, Săp­tămâna Patimilor este marcată în Columbia de numeroase su­perstiții. Po­tri­vit uneia dintre ele, oamenii nu trebuie să facă baie în Săptămâna Patimilor, nici în râuri, nici în mare și nici măcar în vreo piscină, pentru că, în caz con­trar, riscă să se transforme în pești. Nici că­țăratul copiilor în copaci nu este recomandat în Săp­­tă­mâna Patimilor, deoarece există temerea că micuții s-ar putea transforma în mai­muțe sau în alte animale săl­batice. În a­ceas­tă perioadă, oamenii trebuie să se abțină și de la a asculta mu­zică, mai ales dacă este vorba des­pre rock. De asemenea, co­lum­bienii evită în Săptămâna Pa­ti­milor să măture sau să bată cuie, deoarece cuiele duc cu gândul la crucificare, iar măturatul ar echi­vala cu pălmuirea lui Isus. O altă credință este cea conform că­reia copiii născuți în Vinerea Mare vor fi urmăriți de ghinion. Sau cea potrivit că­reia nu se cuvine ca oamenii să iasă din casă în Vinerea Ma­re, după ora 15.00, aceasta fiind ora mor­ții lui Isus. Ulu­itoare, cel puțin în ochii noștri, sunt și unele dintre mân­că­rurile servite în mod tradițional în Co­lum­bia, în preajma săr­bă­torilor de Paște. Prin­tre ele se nu­mă­ră, de pildă, igua­ne­le, broaștele țestoase și omletele făcute din ouăle acestora, pre­cum și Capibara, nu­mit și porcul de apă, care este cea mai ma­re rozătoare din câte există. Mulți co­lum­bieni cred că toate acestea sunt animale mis­tice. Problema este însă alta: auto­ritățile au interzis prinderea lor, în se­zonul de reprodu­ce­re, care se suprapune cu Săptămâna Pati­milor. Mulți colum­bieni continuă totuși să mănânce iguane și alte reptile în această perioadă, cu atât mai mult cu cât carnea lor reprezintă o alter­nativă la cea roșie, al cărei consum este interzis de Biserica Catolică, în Postul Paștelui. Cei care sunt prinși că mă­nâncă reptile trebuie să plătească pentru fiecare igua­nă o amendă care echivalează cu 5,50 de do­lari, iar dacă un fermier este prins cu un coș întreg de iguane, el trebuie să le elibereze imediat înapoi, în natură, pentru a avea vreo șansă să scape ne­arestat. Însă în ciuda tuturor interdicțiilor, colum­bienii continuă să cumpere pe ascuns iguane în pe­rioada sărbătorilor. În Săptămâna Patimilor, acestea sunt vândute pe piața neagră la prețuri cuprinse între 1,50 și 10 dolari pe bucată. Ele sunt gătite de obicei în combinație cu legume și orez sau sub forma supei numite „Pinol de Iguana”.

BERMUDE

Înălțatul de zmeie

Insulele Bermude, situate la aproximativ 1,035 km sud-est de Carolina de Nord, au fost desco­pe­rite în 1505, de exploratorul spaniol Juan de Ber­múdez, dar au fost colonizate ulterior de britanici. Legenda spune că într-o zi, un profesor de-al locului le-a vorbit la școala de duminică elevilor săi, despre Înălțarea lui Isus. Pentru a-i ajuta să înțeleagă mai bine conceptul, i-a venit ideea de a-l ilustra construind un zmeu în formă de cruce, pe care l-a atașat de o sfoară și l-a înălțat la cer. Fără să știe, profesorul a dat astfel naștere unei tradiții locale extrem de îndrăgite, care a devenit tot mai populară în decursul secolului trecut și care con­tinuă și astăzi. Zmeiele tradiționale sunt confec­ționate manual din hârtie colorată, lemn, metal și sfoară și sunt înălțate în Vinerea Mare. Ulterior, ele sunt dezmembrate și depozitate cu grijă, pentru a putea fi din nou înălțate de Paștele următor sau pen­tru ca unele dintre părțile lor componente să poată fi folosite la construirea unui zmeu nou. Fie­care încearcă să creeze un model cât mai original, astfel încât norocoșii care au șansa să asiste la înăl­țarea zmeielor din Vinerea Mare au parte de un ade­vărat spectacol de forme și de culori. O altă tra­diție de Paște din Bermude, moștenită de la brita­nici, este cea ca femeile să-și cumpere, cu această ocazie, niște pălării simpatice, cu decorațiuni inspirate de simbolurile acestei sărbători creștine, între care se numără ouăle, iepurașii și florile.

Foto: GETTY IMAGES, SHUTTERSTOCK

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ro_RORomanian